STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

U W A G A!

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

 

Ostateczny termin przedstawienia kandydatów do stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom przypada na 15 września 2017 roku.

Studenci przedstawiają swoją kandydaturę zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom.

Kompletne dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Uczelni p. 103A  lub przesłać pocztą.

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1
75-582 Koszalin

Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06