UNIWERSYTET III WIEKU

Rok akademicki 2016/2017

 

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2016/2017

13.06.2017r. odbyło się uroczyste trzecie już zakończenie roku akademickiego 2016/2017 UTW PWSZ. Były wystąpienia zaproszonych gości, podziękowania, wspomnieniowa multimedialna prezentacja prezentująca działalność całego roku akademickiego UTW, wręczenie dyplomów dla Wszystkich i wyróżniających się Słuchaczy oraz wspólne odśpiewanie wakacyjnych piosenek przez Chór UTW PWSZ  "Seniorinki".

Do zobaczenia na jesień :)

        


Samorząd Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWSZ w Koszalinie

na rok akademicki 2016/2017

 

Przewodnicząca - Pani Irena Sochańska (1 od lewej)

Zastępca Przewodniczącej - Pani Anna Komadowska
                                                           (nieobecna na zdjęciu)

Skarbnik - Pani Violetta Pacholec (1 od prawej)

Sekretarz- kronikarz Facebook`a - Pani Maria Szczepańska
                                                                                                (w środku)            

Gratulujemy wyboru i życzymy udanej współpracy!

 

 

 

      4 października 2016r.  odbyła się III Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017  Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. W tym roku akademickim studia na UTW rozpoczęło około 150 osób. Rektor Uczelni dr Jan Kuriata serdecznie powitał w przyjaznych murach Uczelni Słuchaczy, którzy kontynuują przygodę z senioralnym studiowaniem oraz równie ciepło osoby, które wstępują do grona UTW. Misją działalności UTW jest wsparcie Słuchaczy w odkrywaniu i rozwijaniu własnych zainteresowań i pasji;  dbaniu o zdrowie; kondycję  fizyczną i intelektualną. W nadchodzącym roku akademickim w programie UTW znajdą się wykłady z różnych dziedzin wiedzy, zajęcia dodatkowe: ruchowe, plastyczne, komputerowe, a także językowe. Wspólne spotkania i wyjazdy integracyjne.
      Serdeczne życzenia powodzenia w nowym roku akademickim osobiście przekazał Słuchaczom Pan Jan Bętkowski z Koszalińskiej Rady Seniorów oraz Pani Irena Ciesielska - Przewodnicząca Samorządu Słuchaczy z UTW z Politechniki Koszalińskiej.  Podczas uroczystości nastąpiła symboliczna immatrykulacja  słuchaczy 50+, którzy odśpiewali uroczyste "Gaudeamus" i z rąk Rektora PWSZ odebrali indeksy. Wykład inauguracyjny pt. ?O życiu z sensem" wygłosiła prof. Ewa Ryś. W tym roku uczelnia oferuje studentom UTW bogatą tematykę wykładów i różnorodność zajęć  dodatkowych do wyboru.  Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał z myślą o aktywizacji intelektualnej, społecznej, a przede wszystkim fizycznej osób 50+.


Aktualne informacje oraz zdjęcia z zajęć dodatkowych i wykładów 
przeprowadzonych na UTW PWSZ w Koszalinie

znajdują się w zakładce UTW - aktualności 


14 czerwca 2016r. odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w PWSZ w Koszalinie.
W programie m.in. wystąpienie przedstawicielki władz PWSZ - Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych - mgr Joanny Rudeckiej, przewodniczącej Samorządu Słuchaczy UTW PWSZ - Anny Komadowskiej, zastępcy Koszalińskiej Rady Seniorów - Jana Bendkowskiego oraz podziękowanie Pełnomocnik ds. UTW
dr Moniki Pawłowskiej wszystkim Słuchaczom UTW i wykładowcom PWSZ.  Podczas zakończenia odbyła się wystawa prac plastycznych uczestniczek warsztatów plastycznych prowadzonych przez mgr Renatę Lemańczyk i słodki poczęstunek przygotowany przez Seniorów.  Miłym akcentem był pokaz zdjęć z działalności UTW PWSZ w roku akademickim 2015/2016 pt. "Powspominajmy to razem czyli drugi rok działalności UTW PWSZ w pigułce".

Wszystkim Seniorom życzymy udanych wakacji
i do zobaczenia w październiku!

    
    


5 października 2015r.  odbyła się II Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016  Uniwersytetu Trzeciego WiekuW tym roku akademickim studia na UTW rozpoczęło około 150 osób.

Na inauguracji obecni byli: poseł na Sejm dr Stanisław Gawłowski, Prezydent Miasta Koszalin Piotr Jedliński, przewodnicząca Rady Seniorów Genowefa Charkiewicz.

Podczas uroczystości nastąpiła symboliczna immatrykulacja  słuchaczy 50+, którzy odśpiewali uroczyste "Gaudeamus" i z rąk Rektora PWSZ odebrali indeksy. Wykład inauguracyjny pt. "Teatr bez słów czyli o sztuce mimu"  wygłosiła Prorektor PWSZ - dr Agnieszka Kühnl-Kinel.

W tym roku uczelnia oferuje studentom UTW bogatą tematykę wykładów i różnorodność zajęć  dodatkowych do wyboru.  Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał z myślą o aktywizacji intelektualnej, społecznej, a przede wszystkim fizycznej osób 50+.

   


 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE I ROKU DZIAŁALNOŚCI  UTW PWSZ

ROK AKADEMICKI 2015/2016

  

Wspólne pamiątkowe zdjęcie  -  Samorząd Słuchaczy UTW  - Wręczenie dyplomów

 

 

 

Skan artykułu "Finisz UTW PWSZ" - GK z dn.19.06.2015r.


 

   

 Wspólne zdjęcie Słuchaczy UTW PWSZ w Koszalinie - 14.04.2015r.

 


Wybory do Koszalińskiej Rady Seniorów

Informujemy, że w skład Koszalińskiej Rady Seniorów wchodzą  
2 przedstawicielki UTW PWSZ w Koszalinie: 

Pani Anna Komadowska  oraz  Przewodnicząca  Samorządu Słuchaczy - Pani Irena Sochańska

 


KLUB DYSKUSYJNY

Opiekun: dr Monika Pawłowska

 Założenia: Klub Dyskusyjny to miejsce  dobrowolnych  spotkań Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w PWSZ w Koszalinie.

  • Uczestniczyć można w dowolnej liczbie spotkań, wstęp jest wolny (bezpłatny) dla słuchaczy UTW.
  • Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

Cele: Klub Dyskusyjny jest to miejsce wymiany poglądów, opinii, myśl, refleksji na szeroko rozumiane tematy społeczne w oparciu o własne doświadczenia i przemyślenia a także proponowaną literaturę i artykuły popularno-naukowe. Tematy kolejnych spotkań ustalają Słuchacze wspólnie z opiekunem Klubu.

 Zasada pracy w Klubie Dyskusyjnym:

Nie ma dobrych i złych pytań ani odpowiedzi  ważna jest umiejętność argumentowania swoich poglądów z poszanowaniem prawa innych do posiadania własnych


 

4 listopada 2014r.  odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015  Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykład  inauguracyjny  pt. Sery w kulturze francuskiej wygłosił Rektor PWSZ - dr Jan Kuriata. Ponad 100 osób rozpoczęło studia na UTW. Podczas uroczystości nastąpiła symboliczna immatrykulacja  słuchaczy 50+, którzy odśpiewali uroczyste "Gaudeamus" i z rąk Rektora odebrali indeksy. W tym roku uczelnia oferuje studentom wykłady i zajęcia dodatkowe do wyboru.  Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał z myślą o aktywizacji intelektualnej, społecznej, a przede wszystkim fizycznej osób 50+.

 

          Zdjęcia z inauguracji

      

 Artykuły z lokalnej prasy:

1)Ruszył drugi UTW - GK z dn.4,11.2014r,

2) Na początek...francuskie sery - GK z dn.5.11.2014r.

3) Seniorzy rozpoczęli rok akademicki - Miasto z dn.7-13.11.2014r.      


         Mamy przyjemność poinformować, że w roku akademickim 2014/2015
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie rozpoczął  swoją działalność

Uniwersytet III Wieku dla studentów 50+.

        Uniwersytet III Wieku powstał z myślą o aktywizacji intelektualnej, społecznej i fizycznej ludzi w "złotym wieku" pochodzących z obszaru Koszalina i okolic. Do głównych zadań UTW należy rozwijanie zainteresowań, nabywanie i poszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji  z różnych dziedzin, szerzenie profilaktyki zdrowotnej 50+.

          Studentem UTW może zostać emeryt, rencista lub osoba z grupy wiekowej 50+, bez względu na poziom wykształcenia. Każdy słuchacz może studiować dowolną liczbę semestrów. Osoba wstępująca w poczet studentów UTW otrzymuje indeks i dyplom ukończenia UTW, które mają charakter symboliczny. Nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich zajęciach, nie ma egzaminów, a udział ma charakter dobrowolny.

         W podstawowym programie dydaktycznym UTW znalazły się wykłady specjalistów m.in. z zakresu nauk: społecznych, humanistycznych, ekonomii, prawa, zdrowia, sportu i wielu innych.

         Z uwagi na wyjątkową działalność dydaktyczną Naszej Uczelni związaną z prowadzonymi kierunkami kształcenia: pedagogika, pielęgniarstwo, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, szczególną uwagę kładziemy na możliwość spotkania studentów Uniwersytetu III Wieku ze specjalistami, praktykami z dziedziny wychowania, nauk o zdrowiu, sportu i rehabilitacji ruchowej oraz  medycyny. Specjalistami na stałe pracującymi zawodowo, nie tylko w  Koszalinie ale praktycznie w całej Polsce.

       Dodatkowo zainteresowani studenci za niewielką opłatą mogą uczęszczać na bloki tematyczne zajęć, które realizowane są w formie warsztatów artystycznych, lektoratów języków obcych oraz zajęć ruchowych:

  •  zajęcia ruchowe o charakterze rehabilitacyjnym  (z elementami tańca, samoobrony)
  • marsz z kijkami - nordic-walking
  • kurs komputerowy
  • język angielski
  • język niemiecki
  • język rosyjski
  • warsztaty malarskie.

 

UNIWERSYTET  III  WIEKU - ulotka informacyjna

 

 

Artykuły z lokalnej prasy nt. UTW:


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1
75-582 Koszalin

Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06