Konferencja Naukowo-Metodyczna w PWSZ

 

 

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie,
Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych, Zakład Pedagogiki 
we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

zapraszają do udziału


w Konferencji  Naukowo - Metodycznej

                           

"OPIEKA - PROFILAKTYKA - POMOC

  WYMIAR RODZINNY I INSTYTUCJONALNY"

8 grudnia 2017

w godz. 10.00 - 15.30
 

 

       Aktualne problemy cywilizacyjne, społeczne, gospodarcze stanowią  poważne wyzwanie do nieustannego podejmowania dyskusji nad skomplikowanymi zagadnieniami związanymi z zapewnianiem człowiekowi  właściwych warunków opiekuńczych i wychowawczych na przestrzeni całego jego życia.

        Społeczeństwo powołało szereg instytucji, organizacji, stowarzyszeń realizujących działalność opiekuńczą i wychowawczą. Problematykę tę należy więc analizować i różnicować w odniesieniu do małego dziecka, dziecka w wieku szkolnym, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

      Celem konferencji jest ukazanie problemów i trudności, z jakimi zmierzają się  osoby, instytucje i inne podmioty zajmujące się opieką i wychowaniem oraz  zwrócenie uwagi na możliwości ich rozwiązań.

       Spotkanie będzie miało charakter konferencji naukowo – metodycznej. Mamy nadzieję, że stanie się ono okazją do wymiany informacji, spostrzeżeń, doświadczeń dobrych praktyk związanych z realizacją pracy opiekuńczo - wychowawczej w różnych formach przestrzeni rodzinnej i instytucjonalnej. Do udziału w konferencji  zapraszamy: pedagogów, psychologów, nauczycieli, opiekunów – wychowawców, pracowników socjalnych, doradców zawodowych, wolontariuszy, terapeutów, asystentów rodziny, specjalistów do spraw polityki rodzinnej, przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych zajmujących się problemami wychowania i opieki, przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, teoretyków i praktyków, studentów.

 

Proponowana tematyka:

 

1. Opieka rodzinna i instytucjonalna
(wspierająca, uzupełniająca, zastępująca rodzinę naturalną);

2. Wybrane formy opieki nad człowiekiem w podeszłym wieku
w kontekście edukacji i potrzeb opiekuńczych;

 

3.  Opiekuńczo - wychowawcza działalność współczesnej szkoły.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z propozycjami wystąpień prosimy nadsyłać do dnia  2.12.2017r.

 

KARTA   ZGŁOSZENIA

Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne.

Planujemy publikację najciekawszych wystąpień w monografii lub czasopiśmie naukowym.

 

 

Komitet naukowy:                                                      Komitet Organizacyjny                                                          

dr hab. Piotr Gołdyn                                                         mgr Teresa Ogniewska

dr Ewa Murawska                                                             dr Danuta Apanel

dr Danuta Apanel                                                             dr Renata Kaczmarek                 

dr Renata Kaczmarek                                                       dr Monika Pawłowska
dr Monika Pawłowska

 

Patronat nad konferencją objął JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie  dr Jan Kuriata oraz Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie  mgr inż. Stefan Turowski

 

 

Kontakt:

 e-mail: konferencjapwszkoszalin@gmail.com

tel.  94 342 67 66, wew. 31

 

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1
75-582 Koszalin

Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06