I Konferencja Naukowa

 

        Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie zaprasza do wzięcia udziału w I Konferencji Naukowej pt. Determinanty Bezpieczeństwa Lokalnego, która odbędzie się 17 maja 2019r. w siedzibie PWSZ w Koszalinie.

       Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych, wymiana poglądów, doświadczeń z zakresu teorii i praktyki determinantów wpływających na bezpieczeństwo społeczności lokalnej w jednostce samorządu terytorialnego. Celem Konferencji jest identyfikacja i ocena funkcjonowania zarządzania kryzysowego w jednostce samorządu terytorialnego  na wybranych przykładach. Wystąpienia prelegentów posłużą refleksji w poszukiwaniu rozwiązań problemu głównego, jakim jest określenie możliwości wykorzystania dotychczasowych doświadczeń w doskonaleniu systemu zarządzania kryzysowego w jednostce samorządu terytorialnego.

     Konferencja będzie zawierała zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące aspektów, które współcześnie determinują działanie w zarządzaniu kryzysowym miast i gmin. Istotne jest, aby prelegenci naświetlili zarówno zalety, jak i wady całego systemu zarządzania kryzysowego miast i regionu, a także, przedstawili propozycje rozwiązań w obrębie omawianych problemów. Ideą konferencji naukowej będzie także odpowiedz na pytanie: Jak edukacja dla bezpieczeństwa wpływa na poprawę świadomości obywatelskiej mieszkańców i ich  zaangażowanie w rozwój bezpieczeństwa?

 

Dorobek konferencji zostanie przedstawiony w postaci recenzowanej monografii.

 

Program konferencji  (w załączniku)

 

 

Patronat honorowy

dr Jan Kuriata – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie


Radę Naukową tworzą:

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. zw. dr hab. inż. Marian Kopczewski – Akademia Wojsk Lądowych  we Wrocławiu

Członkowie:

 • prof. zw. dr hab. Krzysztof Rokiciński - Akademia Marynarki Wojennej  w Gdyni
 • prof. dr hab. Jarosław Wołejszo - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
 • dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski - Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej
 • dr hab. Marek Pogonowski - Politechnika Koszalińska
 • ks. dr hab. Zbigniew Werra - Politechnika Koszalińska
 • płk dr Zbigniew Grobelny - Dziekan WNoB,  Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • płk dr Jacek Narloch - Prorektor  Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • dr Milena Palczewska -  Akademia Sztuki Wojennej
 • dr Magdalena Łuczkowska – Kierownik Zakładu Bezpieczeństwo Narodowe,  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • dr inż. Artur Dąbek – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

 

Komitet Organizacyjny:

 • dr inż. Artur Dąbek
 • dr Magdalena Łuczkowska
 • mgr Paweł Olbrych
 • mjr mgr Marcin Płucienniczak
 • mgr Aleksandra Sajek

 

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie  karty zgłoszenia (do wyboru):

Istnieje możliwość skorzystania z noclegów w Domu Studenta PWSZ w Koszalinie (szczegóły w Karcie zgłoszenia).

Uwaga! - ilość pokoi 1-osobowych ograniczona.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 6 maja 2019r.

Koszt udziału w Konferencji wynosi 99,00 PLN, dla studenta - 50,00 PLN i obejmuje udział w obradach, bufet kawowy, obiad oraz publikację materiałów pokonferencyjnych w wersji elektronicznej.

 

Osoba do kontaktu w przypadku dodatkowych pytań:

dr inż. Artur Dąbek: a.dabek@pwsz-koszalin.pl,

tel. 692473011


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06