Ogólnopolskie Zawody Symulacji Medycznej SIM_Challenge

 

 

 

        W dniach 4-5 czerwca 2019r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie odbyły się pierwsze Ogólnopolskie Zawody Symulacji Medycznej SIM_CHALLENGE 2019. Wzięło w nich udział osiem zespołów składających się z trójki studentów kierunku pielęgniarstwo z całej Polski: Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Państwowej Medycznej Szkoły Zawodowej w Opolu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego.

           Kulminacyjnym punktem zawodów był finał, który odbył 5 czerwca 2019r. w hali sportowej PWSZ w Koszalinie.

             I miejsce w I Ogólnopolskich Zawodach Symulacji Medycznej SIM Challenge 2019 w Koszalinie zajęły studentki z Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, II miejsce studenci 1 roku pielęgniarstwa PWSZ w Koszalinie w składzie: Natalia Kapłon, Kinga Kucharska i Krzysztof Kołodziejak. Trzecie miejsce przypadło studentom z Akademii Pomorskiej ze Słupska.

       Zawody realizowane były w ramach projektu „goNurse – program rozwojowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie na kierunku pielęgniarstwo w oparciu o Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

 

Media o zawodach:

  1. 1.Ogólnopolskie Zawody Symulacji Medycznej SIM Challenge 2019 w PWSZ - koszalininfo.pl - 6.06.2019

  2. Zawody przyszłej kadry medycznej - SIM Chalenge - GK - 6.06.2019

  3. Ogólnopolskie Zawody SIM Chalenge - PWSZ Koszalin - GK - 6.06.2019
  4. Ogólnopolskie Zawody SIM Challenge w PWSZ - Głos Koszaliński z dn. 5.06.2019 - zdjęcia i video
  5. Druga lokata koszalińskich studentów - ekoszalin - 5.06.2019
  6. Zawody SIM Challenge w PWSZ - Polskie Radio Koszalin - 5.06.2019

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06