II KONFERENCJA NAUKOWA BN - 15 MAJA 2020

 

 

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie zaprasza do wzięcia udziału w  II Konferencji Naukowej pt. Bezpieczeństwo lokalne w teorii i praktyce, organizowanej we współpracy z Wydziałem Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu,  która odbędzie się 15 maja 2020r. w siedzibie PWSZ w Koszalinie.

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych, wymiana poglądów, doświadczeń z zakresu teorii i praktyki działań  wpływających na bezpieczeństwo społeczności lokalnej w jednostce samorządu terytorialnego. Ponadto identyfikacja i ocena funkcjonowania zarządzania kryzysowego, ze szczególnym  uwzględnieniem działalności służb ratowniczych na wybranych przykładach na poziomie lokalnym. Wystąpienia prelegentów posłużą refleksji w poszukiwaniu rozwiązań problemu głównego, jakim jest określenie możliwości wykorzystania dotychczasowych doświadczeń w doskonaleniu systemu zarządzania kryzysowego w jednostce samorządu terytorialnego.

     Konferencja będzie zawierała zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące aspektów, które współcześnie determinują działanie w zarządzaniu kryzysowym miast i gmin. Istotne jest, aby prelegenci naświetlili zarówno zalety, jak i wady całego systemu zarządzania kryzysowego miast i regionu, a także, przedstawili propozycje rozwiązań w obrębie omawianych problemów. Równie istotne jest włączenie różnorodnych środowisk zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem, w tym również w ujęciu edukacyjnym.

Dorobek konferencji zostanie przedstawiony w postaci recenzowanej monografii.

 

Patronat honorowy

dr Jan Kuriata – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie


Radę Naukową tworzą:

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. zw. dr hab. inż. Marian Kopczewski – Akademia Wojsk Lądowych  we Wrocławiu


Członkowie:

 • prof. zw. dr hab. Krzysztof Rokiciński - Akademia Marynarki Wojennej  w Gdyni
 • prof. dr hab. Jarosław Wołejszo - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 
 • dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski - Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • dr hab. Marek Pogonowski - Politechnika Koszalińska
 • ks. dr hab. Zbigniew Werra - Politechnika Koszalińska
 • płk dr Zbigniew Grobelny - Dziekan WNoB,  Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • płk dr Jacek Narloch - Prorektor  Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • dr hab. Milena Palczewska -  Akademia Sztuki Wojennej
 • dr Magdalena Łuczkowska – Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych,  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • dr inż. Artur Dąbek – Kierownik Zakładu Bezpieczeństwo Narodowe,  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • dr inż. Mirosław Żywiołowski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 • dr Danuta Apanel – adiunkt, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

 

Komitet Organizacyjny:

 • dr inż. Artur Dąbek
 • dr Magdalena Łuczkowska
 • dr Jolanta Kowalska - Bigulak
 • mgr Aleksandra Sajek
 • Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego PWSZ Koszalin

 Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie  karty zgłoszenia:

Istnieje możliwość skorzystania z noclegów w Domu Studenta PWSZ w Koszalinie (szczegóły w karcie zgłoszenia).

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Koszt udziału w Konferencji wynosi 100,00 PLN,  Studenci bez opłat  i obejmuje udział w obradach, bufet kawowy, obiad oraz publikację materiałów pokonferencyjnych w wersji elektronicznej.

Osoba do kontaktu w przypadku dodatkowych pytań:

dr inż. Artur Dąbek: a.dabek@pwsz-koszalin.pl,

tel. 692473011


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06