Inauguracja roku akademickiego 2015/2016

     5 października 2015r. odbyła się VII uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w PWSZ w Koszalinie. Przybyłych gości przywitał Rektor dr Jan Kuriata.

      Na inauguracji obecni byli: poseł na Sejm dr Stanisław Gawłowski, rektor Politechniki Koszalińskiej prof. Tadeusz Bohdal, vicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, Prezydent Koszalina Piotr Jedliński, przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Kościńska, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w KoszalinieHenryk Kuriata, Dyrektor CEN  - Stefan Turowski i inni zaproszeni goście - przedstawiciele jednostek współpracujących z uczelnią: służby zdrowia, placówek oświatowych i kulturalnych Koszalina.

         Podczas uroczystości nastąpiła ważna dla uczelni chwila: przekazanie sztandaru uczelni, którego poświęcenie odbyło się na porannej akademickiej mszy św.  

           Następnie odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku, którzy wraz z Chórem PWSZ odśpiewali uroczyste „Gaudeamus". Żacy złożyli ślubowanie, że "będą wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy”, a następnie odebrali indeksy z rąk Rektora PWSZ.

       Wykład inauguracyjny pt. "Etyka medyczna, zgoda na leczenie" wygłosił  lekarz medycyny  dr Jerzy Hojdys.

            W tym roku najmłodsza koszalińska uczelnia oferuje  studentom naukę na 4 kierunkach: pielęgniarstwie, wychowaniu fizycznym, pedagogice i  fizjoterapii. Planowane jest uruchomienie studiów pomostowych w systemie niestacjonarnym dla pielęgniarek, pragnących podwyższyć swoje wykształcenie.

 

Zdjęcia z inauguracji roku akademickiego 2015/2016:

   
               Władze PWSZ                   Przekazanie sztandaru PWSZ  Immatrykulacja studentów 1 roku

   
                        Wystąpienia gości                   Rektor PK prof. Tadeusz Bohdal Przewodnicząca Samorządu Studenckiego

   

Wykład inauguracyjny                     Inauguracja PWSZ                               Władze PWSZ ze sztandarem

 

Artykuły z lokalnej prasy:

  1. VII Inauguracja w PWSZ - koszalin.info.pl
  2. Siódmy rok w PWSZ - GK z dn.6.10.2015r.
  3. Inauguracja PWSZ - GK z dn.6.10.2015r.
  4. VII Inauguracja w PWSZ - GK z dn.5.10.2015r.
  5. VII Inauguracja w PWSZ - koszalin.info.pl

6) Autor Elżbieta Subocz 

  

 

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06