Funkcjonowanie Uczelni podczas pandemii koronawirusa

Komunikat nr 5/2020 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 4 września 2020r.
w sprawie funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie
od dnia 1 października 2020 roku

 

 1. W związku z trwającym stanem pandemii od 1 października 2020 roku planuje się funkcjonowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w następujący sposób:
 1. zajęcia teoretyczne (m.in. wykłady, seminaria, lektoraty) będą prowadzone w formie zdalnej  (e-learning),
 2. zajęcia praktyczne będą odbywały się w obiektach Uczelni,
 3. zajęcia rozpoczynają się od 1 października 2020 roku dla studentów  II i III roku oraz od 12 października 2020 roku dla studentów I roku,
 4. uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się 15 października 2020 roku z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
 1. Szczegółowe Zarządzenia Rektora dotyczące funkcjonowania Uczelni w czasie pandemii ukażą się w najbliższym czasie.

 

Zasady zachowania bezpieczeństwa na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w trakcie epidemii COVID-19

 

 

Zarządzenia Rektora PWSZ w Koszalinie dot. funkcjonowania uczelni podczas pandemii

 

Zarządzenie Nr 56/2020 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 14 września 2020r. 
w sprawie ustalenia zasad zachowania bezpieczeństwa na terenie PWSZ w Koszalinie w trakcie epidemii COVID-19

 

Zarządzenie Nr 55/2020 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 14 września 2020r. 
w sprawie wyjazdów służbowych i organizacji imprez  w roku akademickim 2020/2021

 

Zarządzenie Nr 54/2020 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 14 września 2020r. 
w sprawie organizacji kształcenia  w roku akademickim 2020/2021

 


Szanowni Państwo,

Okres od 12.03.2020r., to czas ograniczonego funkcjonowania naszej Uczelni.
Dla każdego z nas oznacza jednak określoną aktywność zawodową, co zostało ujęte w stosownych Zarządzeniach, które znajdują się na naszej stronie internetowej. Polecam ich uważną lekturę. 
Wierzę, że nadchodzące dni nie będą straconym czasem dla naszych studentek i studentów, za co odpowiadamy my, nauczyciele akademiccy. Podobnej odpowiedzialności  oczekuję od pozostałych pracowników PWSZ w Koszalinie. Mam nadzieję, że czas ograniczonego funkcjonowania minie jak najszybciej, a zanim to się stanie wykażemy się zaangażowaniem w naszych obowiązkach  i zrozumieniem dla nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej znajdujemy się od marca.

Z życzeniami wytrwałości

Rektor PWSZ w Koszalinie - dr  Jan Kuriata


W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 maja 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach od 12 marca do odwołania zostaje zamknięty budynek Uczelni oraz Dom Studenta. Pracownicy postępują zgodnie z Zarządzeniami i Komunikatami Rektora.


 Z chwilą wejścia na teren Uczelni każdy interesant  ma obowiązek  przestrzegania następujących zasad bezpieczeństwa:

 • powiadomić telefonicznie odpowiednią jednostkę o zamiarze wejścia na teren uczelni,
 • posiadać maseczkę i rękawiczki ochronne,
 • przestrzegać obowiązujących odległości 2 m,
 • zastosować  płyn  dezynfekujący  do rąk dostępny na miejscu.

 

Zasady pracy Referatu ds. Nauczania 
 

W związku z Zarządzeniem Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 22.05.2020r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Koszalinie oraz w sprawie działań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem w rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 informujemy, że  od dnia 1 czerwca 2020r.  do odwołania Referat ds. Nauczania pracuje na następujących zasadach:

 •  Zalecaną formą komunikacji z Referatem ds. Nauczania w sprawach: rekrutacji, zaświadczeń, informacji i wątpliwości dot. zaliczeń, egzaminów, obron itp. jest droga elektroniczna referat.ds.nauczania@pwsz-koszalin.pl lub telefoniczna:  tel. bezpośredni  (94) 341-86-33   lub  (94) 342-67-66 w.124; 
 • Kontakt osobisty z Referatem ds. Nauczania możliwy jest jedynie w wyjątkowych przypadkach, wyłącznie po uprzednim umówieniu daty i godziny poprzez email referat.ds.nauczania@pwsz-koszalin.pl  lub drogą telefoniczną  (jak wyżej)  w godz. 8.30-13.30;
 • Powyższe ograniczenia spowodowane są koniecznością umieszczenia danych osoby wchodzącej na teren Uczelni na liście osób upoważnionych. Wejście na teren Uczelni dozwolone jest jedynie przez furtkę przed portiernią  Domu Studenta, dzwonek przy furtce;
 • Osoby wchodzące na teren uczelni i do budynku dydaktycznego powinny udać się tylko i wyłącznie,  bezpośrednio do Referatu ds. Nauczania;
 • W Referacie ds. Nauczania może przebywać jedna osoba.

Zasady pracy Biblioteki Głównej PWSZ w Koszalinie

W związku z Zarządzeniem Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 22.05.2020r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Koszalinie oraz w sprawie działań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem w rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 informujemy, że od dnia 25 maja 2020r.  do odwołania Biblioteka PWSZ wznawia działalność   na następujących zasadach:

 • Zamawianie książek odbywa się tylko  przez stronę internetową katalogu online  Biblioteki PWSZ,
 • Odbiór zamówionych pozycji lub ich zwrot odbywa się po uprzednim umówieniu daty i godziny poprzez email biblioteka@pwsz-koszalin.pl   lub drogą telefoniczną  94 3426766 w.127  w godz. 8.30-13.30,
 • Powyższe ograniczenia spowodowane są koniecznością umieszczenia danych czytelnika na liście osób upoważnionych do wejścia  przez  furtkę przed portiernią  Domu Studenta na teren uczelni,
 • Osoby wchodzące na teren uczelni i do budynku dydaktycznego  powinny udać się tylko i wyłącznie  bezpośrednio do Biblioteki.

  Przypominamy, że do odwołania nieczynna jest czytelnia i pracownia komputerowa biblioteki.
  Przepraszamy za niedogodności i zachęcamy do korzystania z cyfrowych zasobów udostępnianych przez Bibliotekę PWSZ w Koszalinie.

Ważność legitymacji studenckich przedłużona

 

Podczas ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten dotyczy również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

 

Od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. działalność uczelni jest nadal ograniczona – zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dn. 21 maja 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nie ma więc obowiązku osobistej wizyty  w uczelni, aby przedłużyć ważności legitymacji. 

 

Więcej informacji ➡ https://www.gov.pl/…/informacja-w-sprawie-waznosci-legityma…

 


Zasady zachowania bezpieczeństwa na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w trakcie epidemii COVID-19

 

 

Zarządzenia Rektora PWSZ w Koszalinie dot. funkcjonowania uczelni podczas pandemii

 

Zarządzenie Nr 56/2020 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 14 września 2020r. 
w sprawie ustalenia zasad zachowania bezpieczeństwa na terenie PWSZ w Koszalinie w trakcie epidemii COVID-19

 

Zarządzenie Nr 55/2020 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 14 września 2020r. 
w sprawie wyjazdów służbowych i organizacji imprez  w roku akademickim 2020/2021

 

Zarządzenie Nr 54/2020 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 14 września 2020r. 
w sprawie organizacji kształcenia  w roku akademickim 2020/2021

 

 

Zarządzenie Nr 36/2020 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 1 czerwca 2020r. 
w sprawie ustalenia zasad zachowania bezpieczeństwa związanego
z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej na terenie PWSZ w Koszalini
e

 

Zarządzenie nr 34/2020  Rektora PWSZ w Koszalinie  z dnia 1 czerwca 2020r. 
w  sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej PWSZ w Koszalinie
w okresie zagrożenia zakażeniem chorobą COVID-l9

 

Zarządzenie nr 33/2020  Rektora PWSZ w Koszalinie  z dnia 1 czerwca 2020r. 
w sprawie zasad funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Koszalinie

 

 

Zarządzenie nr 25/2020  Rektora PWSZ w Koszalinie  z dnia 22 maja 2020r. 
w sprawie ograniczenia funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Koszalinie

 

 


 

W celu zapewnienia komunikacji studentów z Referatem ds. Nauczania zaleca się
wykorzystywanie drogi elektronicznej oraz kontakt telefoniczny

w godz. 8.00-13.30 

 

  tel. bezpośredni (94) 341-86-33

 (94) 342 67 66 w. 124

 

droga elektroniczna 

referat.ds.nauczania@pwsz-koszalin.pl

a.bialecka@pwsz-koszalin.pl 

a.wisniewska@pwsz-koszalin.pl


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-14.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06