Funkcjonowanie Uczelni podczas pandemii koronawirusa

Szanowni Państwo,

Czas pandemii  to czas ograniczonego funkcjonowania naszej Uczelni, aż do odwołania. Dla każdego z nas oznacza jednak określoną aktywność zawodową, co zostało ujęte w stosownych Zarządzeniach, które znajdują się na naszej stronie internetowej. Polecam ich uważną lekturę. Wierzę, że nadchodzące dni nie będą straconym czasem dla naszych studentek i studentów, za co odpowiadamy my, nauczyciele akademiccy. Podobnej odpowiedzialności  oczekuję od pozostałych pracowników PWSZ w Koszalinie. Mam nadzieję, że czas ograniczonego funkcjonowania minie jak najszybciej, a zanim to się stanie wykażemy się zaangażowaniem w naszych obowiązkach  i zrozumieniem dla nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej znajdujemy się od marca 2020 roku. 
Z życzeniami wytrwałości

Rektor PWSZ w Koszalinie - dr  Jan Kuriata


Procedura dotycząca postępowania

w przypadku podejrzenia zakażeniem/ zakażenia wirusem Sars Cov 19

 


Zarządzenia Rektora PWSZ w Koszalinie dot. funkcjonowania uczelni podczas pandemii

 

Zarządzenie Nr 49/2021 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 27 września 2021r. 
w sprawie ustalenia zasad zachowania bezpieczeństwa na terenie PWSZ w Koszalinie w trakcie epidemii COVID-19

 

Zarządznie Nr 39/2021 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 20 sierpnia 2021 roku

w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022

 

 

Zarządzenie Nr 15/2021 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 26 lutego 2021r. 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2020 w ustalenia zasad zachowania bezpieczeństwa na terenie PWSZ w Koszalinie w trakcie epidemii COVID-19

 

Zarządzenie Nr 56/2020 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 14 września 2020r.
w sprawie ustalenia zasad zachowania bezpieczeństwa na terenie PWSZ w Koszalinie w trakcie epidemii COVID-19 

 

Zarządzenie Nr 55/2020 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 14 września 2020r. 
w sprawie wyjazdów służbowych i organizacji imprez  w roku akademickim 2020/2021

 

 


 

Kontakt z administracją Uczelni: Referat ds. Nauczania, Kwestura odbywa się  drogą elektroniczną bądź telefoniczną lub w sposób bezpośredni po wcześniejszym umówieniu się (drogą elektroniczną bądź telefoniczną) na konkretny dzień i godzinę. Poszczególne Referaty prowadzą rejestr interesantów (data, imię nazwisko). Stanowisko przyjęć winno być na bieżąco dezynfekowane przez danego pracownika  administracji.

 

 

124

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni: 

(94) 341-86-33

 

mgr Alicja Białecka

mgr Anna Wiśniewska

referat.ds.nauczania@pwsz-koszalin.pl

a.bialecka@pwsz-koszalin.pl

a.wisniewska@ pwsz-koszalin.pl

121

Kwestura  PWSZ

Kwestor

(94) 342-67-66 w.121

 

mgr Agnieszka Żak

 

a.zak@pwsz-koszalin.pl

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06