Funkcjonowanie Uczelni podczas pandemii koronawirusa

Szanowni Państwo,

Rok akademicki   2020/2021  to czas ograniczonego funkcjonowania naszej Uczelni, aż do odwołania. Dla każdego z nas oznacza jednak określoną aktywność zawodową, co zostało ujęte w stosownych Zarządzeniach, które znajdują się na naszej stronie internetowej. Polecam ich uważną lekturę. Wierzę, że nadchodzące dni nie będą straconym czasem dla naszych studentek i studentów, za co odpowiadamy my, nauczyciele akademiccy. Podobnej odpowiedzialności  oczekuję od pozostałych pracowników PWSZ w Koszalinie. Mam nadzieję, że czas ograniczonego funkcjonowania minie jak najszybciej, a zanim to się stanie wykażemy się zaangażowaniem w naszych obowiązkach  i zrozumieniem dla nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej znajdujemy się od marca 2020 roku. 
Z życzeniami wytrwałości

Rektor PWSZ w Koszalinie - dr  Jan Kuriata


 

Komunikat nr 1/2021 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie funkcjonowania  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie od dnia 22 lutego 2021 roku

 

1. W związku z trwającym stanem pandemii od 22 lutego 2021 roku, do odwołania planuje się funkcjonowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w następujący sposób:

  1. zajęcia teoretyczne (m.in. wykłady, seminaria, lektoraty) będą prowadzone w formie zdalnej  (e-learning),
  2. zajęcia praktyczne będą odbywały się w obiektach Uczelni.

    2. Szczegółowe Zarządzenia Rektora dotyczące funkcjonowania Uczelni w czasie pandemii nie ulegają zmianie do odwołania. 

Komunikat nr 5/2020 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 4 września 2020r.
w sprawie funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie
od dnia 1 października 2020 roku

 

W związku z trwającym stanem pandemii od 1 października 2020 roku planuje się funkcjonowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w następujący sposób:

  1. zajęcia teoretyczne (m.in. wykłady, seminaria, lektoraty) będą prowadzone w formie zdalnej  (e-learning),
  2. zajęcia praktyczne będą odbywały się w obiektach Uczelni.

Zarządzenie Nr 32/2021 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 1 czerwca 2021r. 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/2020 w sprawie ustalenia zasad zachowania bezpieczeństwa na terenie PWSZ w Koszalinie w trakcie epidemii COVID-19


Zarządzenia Rektora PWSZ w Koszalinie dot. funkcjonowania uczelni podczas pandemii

 

Zarządzenie Nr 56/2020 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 14 września 2020r. 
w sprawie ustalenia zasad zachowania bezpieczeństwa na terenie PWSZ w Koszalinie w trakcie epidemii COVID-19

 

Zasady zachowania bezpieczeństwa na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w trakcie epidemii COVID-19

 

 

Zarządzenie Nr 55/2020 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 14 września 2020r. 
w sprawie wyjazdów służbowych i organizacji imprez  w roku akademickim 2020/2021

 

Zarządzenie Nr 54/2020 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 14 września 2020r. 
w sprawie organizacji kształcenia  w roku akademickim 2020/2021


 

Kontakt z administracją Uczelni: Referat ds. Nauczania, Kwestura odbywa się  drogą elektroniczną bądź telefoniczną lub w sposób bezpośredni po wcześniejszym umówieniu się (drogą elektroniczną bądź telefoniczną) na konkretny dzień i godzinę. Poszczególne Referaty prowadzą rejestr interesantów (data, imię nazwisko). Stanowisko przyjęć winno być na bieżąco dezynfekowane przez danego pracownika  administracji.

 

 

124

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni: 

(94) 341-86-33

 

mgr Alicja Białecka

mgr Anna Wiśniewska

referat.ds.nauczania@pwsz-koszalin.pl

a.bialecka@pwsz-koszalin.pl

a.wisniewska@ pwsz-koszalin.pl

121

Kwestura  PWSZ

Kwestor

 

mgr Agnieszka Żak

 

a.zak@pwsz-koszalin.pl

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06