Zarządzenia i Komunikaty Rektora PWSZ w Koszalinie w sprawie zdalnego nauczania

Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

 

Zarządzenie nr 34/2020  Rektora PWSZ w Koszalinie  z dnia 1 czerwca 2020r. 
w  sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej PWSZ w Koszalinie
w okresie zagrożenia zakażeniem chorobą COVID-l9

 

Zarządzenie nr 33/2020  Rektora PWSZ w Koszalinie  z dnia 1 czerwca 2020r. 
w sprawie zasad funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Koszalinie

 

Zarządzenie nr 30/2020  Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

 

Zarządzenie nr 27/2020  Rektora PWSZ w Koszalinie  z dnia 22 maja  2020r. 
w  sprawie wytycznych dotyczących organizacji działalności dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w okresie zagrożenia zakażeniem chorobą COVID-l9

 

Zarządzenie nr 24/2020  Rektora PWSZ w Koszalinie  z dnia 11 maja 2020 roku  w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Dyplomowania  PWSZ w Koszalinie dotyczących trybu składania prac dyplomowych 

 

Zarządzenie nr 23/2020  Rektora PWSZ w Koszalinie  z dnia 11 maja 2020 roku  w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Studiów  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie

 

 

Zarządzenie nr 22/2020  Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

 


 

Informacja Rektora PWSZ w Koszalinie dotycząca  logowania sie na Platformie Moodle

 


 

Polskie Radio Koszalin - 12.03.2020r.: Rektor PWSZ w Koszalinie: wykładowcy opracowują materiały e-learningowe


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-14.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06