NOWY KIERUNEK STUDIÓW

Miło nam poinformować, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie uzyskała zgodę Ministerstwa Edukacji i Nauki na utworzenie nowego, pierwszego w Polsce kierunku kształcenia „Sport, Fitness, Wellness i Spa”. 

      W roku 2021/2022 uruchomiony zostanie nowy, dziewiąty  kierunek studiów w naszej Uczelni.  Jego autorski program został opracowany specjalnie z myślą o młodych ludziach z naszego regionu, którzy z nim wiążą swoją przyszłość i chcieliby pracować w klubach fitness, ośrodkach SPA i wellness, centrach odnowy biologicznej i sanatoriach, których tak dużo jest na bałtyckim wybrzeżu.


Zachęcamy do przeczytania

Artykuł  "Głos Koszaliński" z dn.18.06.2021 

"Pomysł na przyszłość, który odpowiada na potrzeby rybku pracy czyli nowa oferta PWSZ w Koszalinie "

 


SPORT FITNESS WELLNESS i SPA   NOWOŚĆ

3-letnie STUDIA LICENCJACKIE   O PROFILU PRAKTYCZNYM 

STUDIA STACJONARNE/ NIESTACJONARNE  

 

KWALIFIKACJE i uprawnienia zawodowe

 


Absolwent może uzyskać kwalifikacje i uprawnienia zawodowe  w zakresie:

 • instruktor sportu                          kod zawodu 342201*
 • instruktor rekreacji ruchowej       kod zawodu 342305*
 • menedżer imprez sportowych    kod zawodu 342204*
 • menedżer sportu                        kod zawodu 342205*
 • trener fitness
 • trener personalny
 • terapeuta wellness i SPA
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sportu, rekreacji ruchowej, wellness i SPA

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. poz 1145 z późn. zm.)

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • Instruktor sportu:
  kluby sportowe, instytucje kultury fizycznej, ośrodki sportu i rekreacji, stowarzyszenia sportowe, instytucje sportowo-rekreacyjne;
 • Instruktor rekreacji ruchowej: 
  obiekty i ośrodki sportowo-rekreacyjne, ośrodki wypoczynku, instytucje sportowo-rekreacyjne, hotele, pensjonaty, sanatoria;
 • menedżer sportu, menedżer imprez sportowych: kluby sportowe, instytucje kultury fizycznej, ośrodki sportu i rekreacji, stowarzyszenia sportowe instytucje sportowo rekreacyjne;
 • trener fitness, trener personalny:
  kluby fitness, siłownie, hotele, ośrodki wypoczynkowe, kluby sportowe;
 • terapeuta wellness i SPA:
  ośrodki wellness i SPA, Day SPA, Medical SPA, gabinety kosmetyczne z ofertą SPA, hotele i ośrodki wypoczynkowe świadczące usługi wellness i SPA;
 • stanowiska związane z wykonywaniem zabiegów i obsługą klienta oraz stanowiska kierownicze i marketingowe;
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sportu, rekreacji ruchowej;
 •  prowadzenie własnej firmy w branży wellness i SPA


 

   Media o nowym kierunku kształcenia:

 1. Sport, Fitness, Wellness i SPA - to nowy kierunek - wywiad z Rektorem PWSZ - GK 19.02.2021

 2. Sport, Fitness, Wellness i SPA - nowy kierunek w PWSZ -  gk24.pl - 19.02.2021

 3. Sport, Fitness, Wellness i SPA - nowy kierunek w PWSZ -  GK - 19.02.2021

 4. PWSZ w Koszalinie uruchamia pierwszy w Polsce nowy kierunek kształcenia - PRK -17.02.2021

 5. Pierwszy kierunek w Polsce - Radio Eska - 19.02.2021

 6. Koszalińska uczelnia z pierwszym w Polsce nowym kierunkiem. „Sport, Fitness, Wellness i Spa" w PWSZ - Radio Eska - 19.02.2021

 7. Nagranie TK Max - 18.02.2021

 

    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie to młoda i nowoczesna uczelnia, której celem jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności cenione na współczesnym rynku pracy. Uczelnia prowadzi kształcenie praktyczne – studenci wszystkich kierunków realizują zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe we współpracy ze środowiskiem gospodarczym, dzięki czemu nie tylko poznają specyfikę możliwości przyszłego zatrudnienia, ale zdobywają też tak ważne w dzisiejszym świecie doświadczenie. 

      O jakości prowadzonego w PWSZ w Koszalinie kształcenia i rozpoznawalności uczelni na lokalnym i ogólnopolskim rynku pracy świadczy również fakt, że uczelnia jest trzykrotną laureatką ministerialnego programu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”, w którym nagrodą są środki na zakup wyposażenia do pracowni umiejętności praktycznych w wysokości 1 miliona złotych. By je uzyskać, PWSZ w Koszalinie musiała wykazać się niskim wskaźnikiem bezrobocia oraz wysokim wskaźnikiem zarobków wśród swoich absolwentów – dane dotyczące tych wskaźników pobierane są z Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych.

      W 2020 r. PWSZ w Koszalinie zajęła 4. miejsce wśród wszystkich uczelni zawodowych pod względem liczby zatrudnionych absolwentów i osiąganego przez nich wynagrodzenia.

      Uczelnia może poszczycić się nowoczesną bazą dydaktyczną. Kształcenie pielęgniarek i pielęgniarzy odbywa się w Centrum Symulacji Medycznej - dofinansowanym ze środków unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wyposażonym w zaawansowane technicznie symulatory i trenażery. Studenci odbywają tu między innymi zajęcia w sali wysokiej wierności, która odtwarza warunki szpitalne. Nowocześnie wyposażone są również pracownie dedykowane pozostałym kierunkom studiów: anatomii, fizykoterapii, kinezyterapii czy kosmetyczne.

      Uczelnia wciąż się rozwija – dzięki środkom  z 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna” w 2023 roku powstanie nowa, spełniająca współczesne standardy hala sportowa, jej budowa już się rozpoczęła.

 

Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Nie zwlekaj – wybierz studia dla siebie!


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06