Dostęp testowy do baz CINAHL Ultimate i Medline Ultimate w dniach 9 maja - 9 lipca 2022

Informujemy, że w terminie od 9 maja  - 9 lipca 2022r.  Biblioteka PWSZ umożliwia darmowy 

dostęp testowy do baz CINAHL Ultimate oraz Medline Ultimate.

 

  • Rozszerz swoje naukowe i badawcze poszukiwania o czasopisma i magazyny  nowej bazy CINAHL Ultimate od #EBSCO. Znajdziesz w niej pełnotekstowe czasopisma naukowe, magazyny i publikacje branżowe, z takich dziedzin jak pielęgniarstwo, biomedycyna, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycyna alternatywna i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu.
  •  Skorzystaj z ponad 900 pełnotekstowych czasopism z zakresu pielęgniarstwa z bazą CINAHL Ultimate. 
  •  Zachęcamy do skorzystania z bazy MEDLINE Ultimate, oferującej dostęp do pełnotekstowych czasopism z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii oraz dziedzin pokrewnych. 
  •  Jeśli prowadzisz badania nad zagadnieniami medycznymi, szukasz zasobów z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii lub mikrobiologii, zachęcamy do skorzystania z bazy MEDLINE Ultimate od @EBSCOPolska
  • Zapraszamy do testowania dwóch nowych baz medycznych od @EBSCO.
    Wesprzyj swoje badania z MEDLINE Ultimate oraz CINAHL Ultimate.
     
  • CINAHL Ultimate

link: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=cul

 

CINAHL Ultimate jest najobszerniejszą bazą pełnotekstową z zakresu pielęgniarstwa. Obejmuje takie dziedziny jak: pielęgniarstwo, biomedycynę, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Baza indeksuje ponad 5.500 i zawiera ponad 7 milionów rekordów z archiwami od 1937 roku. W bazie znajduje się pełny tekst ponad 900 czasopism non-open access, indeksowanych w CINAHL z archiwami od 1937 roku.

 Baza oferuje dostęp do pełnej kolekcji anglojęzycznych czasopism i publikacji wydawanych przez American Occupation Therapy Association i American Diabetes Association oraz dostęp do książek z zakresu ochrony zdrowia, dysertacji z zakresu pielęgniarstwa, wybrane materiały konferencyjne, standardy opieki, programy do celów edukacyjnych, rozdziały książek i materiały audiowizualne.

 

 MEDLINE Ultimate

link: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=mdl

MEDLINE Ultimate to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2,800 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z czego ponad 1.650 to aktywne czasopisma pełnotekstowe non-open access.  MEDLINE®Ultimate jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. W bazie wykorzystywany jest tezaurus medyczny MeSH (Medical Subject Headings).

 

 

Bazy CINAHL Ultimate oraz Medline Ultimate zostały dodane do listy baz na platformie EBSCOhost  
https://search.ebscohost.com/ i są dostępne w ramach sieci adresów IP instytucji lub zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych przy wykorzystaniu danych do logowania (są to te same dane do logowania zdalnego jak do pozostałych baz EBSCO):

 

Login:   bazypwszkoszalin

Hasło:   2022!Koszalin

 

Przy wykorzystaniu powyższych danych do logowania zdalnego użytkownicy mogą korzystać zdalnie zarówno z baz testowych, jak i baz dostępnych w ramach licencji krajowej.


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06