Stypendia dla kandydata na żołnierza

Ministerstwo Obrony Narodowej  wprowadza program stypendialny dla studentów - kandydatów na żołnierzy!

 

✅ Program obejmuje  studentów PWSZ w Koszalinie kierunków:

#administracja

#bezpieczeństwonarodowe

#fizjoterapia

#pielęgniarstwo

#ratownictwomedyczne

 

 

✅Niezbędnym załącznikiem jest zaświadczenie z uczelni potwierdzające przyjęcie na studia na kierunku zgodnym z potrzebami wojska oraz oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów formalnych do powołania do zawodowej służby wojskowej.

 

✅Jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać stypendium?

1) do 31 sierpnia danego roku, złóż stosowny wniosek do Szefa Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji (poprzez dowolne #WCR)

2) Szef #CWCR rekomenduje wniosek

3) Minister ON przyznaje stypendium na czas studiów

4) po ukończeniu studiów, wstępujesz w szeregi WP

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy. (Dz.U. 2022 poz. 1447)

 

Szczegóły Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koszalinie

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06