Międzynarodowa Konferencja Naukowa

SPOŁECZNO-PRAWNE ASPEKTY OPIEKI I WYCHOWANIA W XXI WIEKU. 
WYZWANIA, ZAGROŻENIA, NADZIEJE.

 

25 listopada 2022 roku

Konferencja on-line

Warszawa - Koszalin - 2022

 

pod patronatem honorowym:

Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie

 

Panele tematyczne konferencji

1. Rola państwa w życiu społecznym a wpływ globalizacji na proces wychowania

2. Pedagogika prawa, etyka i moralność a wychowanie

3. Strefa bezpieczeństwa i dobrobytu a konflikty zbrojne

4. Dzieci i młodzież w przestrzeniach życia społecznego

5. Działania trzeciego sektora w trosce o bezpieczeństwo i wychowanie dzieci i młodzieży

6. Profilaktyka społeczna ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży

7. Wyzwania wobec współczesnej rodziny a dziecko

8. Medycyna a prawa dziecka

9. Studenci o wychowaniu i bezpieczeństwie

 

Program Konferencji

25 listopada 2022 r. (piątek)

09:15 – Logowanie uczestników konferencji
(link do logowania zostanie przesłany na adres e-mail zgłoszonych uczestników)

9:30–10:15 – Sesja otwierająca - wystąpienia współorganizatorów, partnerów, patronów

10:15-16:00 – Obrady w zespołach problemowych (w tym panel studencki)

16:00-16:30 – Podsumowanie, zakończenie konferencji

 

Języki  robocze Konferencji: polski, angielski

 

Informacje dodatkowe

Każdy referat powinien być przygotowany na 10 minut. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia liczby wystąpień w oparciu o kolejność zgłoszeń na konferencję.

 

Publikacja

Organizatorzy konferencji planują publikację zgłoszonych referatów w formie monografii naukowej, która wydana zostanie przez Oficynę Wydawniczą „Impuls” w Krakowie. Wydawnictwo znajduje się na liście ministerialnej zawierającej wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (komunikat MEiN z dnia 22 lipca 2021r.). Wszystkie zgłoszone teksty będą poddane wydawniczej procedurze recenzyjnej. Przewidywany koszt publikacji wynosi 500 zł.

Wymagania redakcyjne (w załączniku)

 

 

Terminy:

 • 30 września 2022 (30 September 2022) – zgłoszenie uczestnictwa w konferencji na adres mailowy Konferencji: konferencja@pwsz-koszalin.pl
 • 30 września 2022 (30 September 2022) - termin przesłania tematu wystąpienia na konferencji (zgodnie z formularzem)
 • 31 października 2022 (31 October 2022) – rozesłanie uczestnikom szczegółowego programu konferencji
 • 21 grudnia 2022 (21 December 2022) – nadesłanie przez uczestników konferencji tekstów referatów i komunikatów przeznaczonych do publikacji, szczegóły w kolejnym komunikacie na stronie uczelni: pwsz-koszalin.pl

 

 

Zaproszenie na konferencję / organizatorzy

 

Organizatorzy:

 • Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Dolnośląski Oddział z siedzibą w Legnicy
 • Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (Instytut Nauk Prawnych)
 • Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równem
 • Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu
 • Uniwersytet Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Aleide de Gasperi w Józefowie
 • Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06