Konferencja Naukowo-Metodyczna Opieka - Profilaktyka - Pomoc - 9.12.2022

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

zaprasza na konferencję naukowo-metodyczną

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Koszalina Pana Piotra Jedlińskiego

pod tytułem:

OPIEKA PROFILAKTYKA POMOC

„Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”

poświęcona pamięci patronki roku 2022 – Marii Grzegorzewskiej

która odbędzie się dnia 9 grudnia 2022 roku

 

w sali konferencyjnej Domu Studenta PWSZ w Koszalinie

 

Celem organizowanej konferencji jest podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji w gronie teoretyków i praktyków nad aktualnymi potrzebami, problemami i wyzwaniami dotyczącymi osób z niepełnosprawnością w obszarach: życia rodzinnego, edukacji, pracy zawodowej, czasu wolnego oraz analiza ich sytuacji społecznej w mieście, regionie, w kraju. Wciąż istnieje potrzeba inicjowania i trwania dialogu, prowadzącego do nowych rozwiązań, nowych form pomocy i wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

            Do udziału w konferencji zapraszamy: nauczycieli, pedagogów, psychologów, opiekunów – wychowawców, ekonomistów, terapeutów, lekarzy, pielęgniarki, rodziców, przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, medycyny, nauk o zdrowiu, teoretyków i praktyków, studentów, a także uczniów szkół ponadpodstawowych.

            Spotkanie będzie miało charakter konferencji naukowo – metodycznej. Mamy nadzieję, że stanie się ono okazją do wymiany informacji, spostrzeżeń, doświadczeń i dobrych praktyk związanych z uczestnictwem osób z niepełnosprawnością w różnych przestrzeniach życia społecznego.

Obszary tematyczne konferencji:

 • Niepełnosprawność w przestrzeni temporalnej – teoria i doświadczenia praktyczne;
 • Osoba z niepełnosprawnością – aspekt medyczny;
 • Rodzina z osobą z niepełnosprawnością – jakość życia;
 • Osoby z niepełnosprawnością w systemie oświatowym;
 • Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy;
 • Osoby z niepełnosprawnością w kulturze i sporcie;
 • Dobre praktyki w pracy z osobą z niepełnosprawnością.

Zaproponowane zagadnienia prosimy traktować jako przykładowe obszary tematyczne. Organizatorzy przewidują, że wykaz grup tematycznych i sekcji uzależniony będzie od napływających zgłoszeń. 

 • Organizatorzy Konferencji planują wydanie monografii przez wydawnictwo z listy ministerialnej. Wszystkie wybrane teksty będą poddane wydawniczej procedurze recenzyjnej. Wymogi formalne monografii już wkrótce. 
   
 • Program konferencji  (w załączniku)
   
 • PAKIETY KONFERENCYJNE (w  załączniku - do wyboru)
 • Tel. kontaktowy (94) 342-67-66  w.127

Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia  30 listopada 2022 r. na numer rachunku bankowego PWSZ w Koszalinie: BGK  06 1130 1176 0022 2166 3820 0005

W tytule wpłaty proszę podać:

- nazwę konferencji,

- imię i nazwisko uczestnika

- numer pakietu konferencyjnego.

W sprawach finansowych prosimy o kontakt na adres:

Dorota Pawlak - Kwestura PWSZ w Koszalinie
d.pawlak@pwsz-koszalin.pl


Komitet naukowy:

 • dr Jan Kuriata, prof. PWSZ w Koszalinie
 • dr hab. Elżbieta Gaweł – Luty
 • dr hab. Piotr Gołdyn
 • dr hab. Oleksanda Lysenko 
 • prof. Maria Laszczyńska
 • prof. Anna Lebiedzińska
 • dr hab. Karol Mausch
 • dr hab., prof. PWSZ Wioletta Mędrzycka- Dąbrowska
 • dr hab., prof. PWSZ Wojciech Stojek
 • prof. Julian Świerczyński
 • prof. Jacek Zieliński
 • dr Danuta Apanel
 • dr Adam Czarnecki
 • dr Magdalena Łuczkowska
 • dr Monika Pawłowska

 

Komitet organizacyjny:

 • dr Danuta Apanel   - d.apanel@pwsz-koszalin.pl
 • dr Adam Czarnecki -  a.czarnecki@pwsz-koszalin.pl
 • dr Jolanta Kowalska–Bigulak  -  j.bigulak@pwsz-koszalin.pl
 • dr Renata Kaczmarek
 • dr Agnieszka Połaniecka
 • Ks. dr Remigiusz Szauer
 • mgr Beata Żuber
 • lic. Michał Podolak

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06