Legia Akademicka 2024 - 7 edycja

                                     ZAKOŃCZENIE VII EDYCJI LEGII AKADEMICKIEJ W PWSZ W KOSZALINIE

 

23.05.2024 r. w  PWSZ w Koszalinie odbyła się uroczystość zakończenia części teoretycznej ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach VII edycji Legii Akademickiej.

Uczestnikom programu Rektor PWSZ dr Jan Kuriata, prof. PWSZ wręczył certyfikaty potwierdzające zakończenie modułu podoficerskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele m.in.: 8. Pułku Przeciwlotniczego, Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, Żandarmerii Wojskowej, Wojskowego Centrum Rekrutacji, 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, Aresztu Śledczego w Koszalinie,

Projekt pn. „Legia Akademicka” jest realizowany na podstawie zawartego w 2017 r. porozumienia pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni w Szkołach Legii Akademickiej.

Do projektu może przystąpić student (w szkoleniach w ramach grup tworzonych na danej uczelni może wziąć udział student spełniający wskazane w założeniach projektu warunki, niebędący studentem tej uczelni) studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie oraz absolwent (Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej, decyzja nr 178/MON z dnia 19 grudnia w sprawie sposobu realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych w Szkołach Legii Akademickiej), który rozpoczął Szkolenie w Szkole Legii Akademickiej posiadając status studenta i kontynuuje to szkolenie po ukończeniu studiów.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Zasadniczym założeniem projektu pn. „Legia Akademicka” jest przeprowadzenie przez uczelnię programu szkoleń (części teoretycznej) w obszarze modułu merytorycznego tj. modułu podoficerskiego w wymiarze 15 godzin. Ponadto część zajęć jest realizowana w formie elearningu. Tą część szkolenia studenci realizują we własnym zakresie po założeniu konta i otrzymaniu dostępu do platformy „Legia Akademicka”.

Głównym celem części teoretycznej jest opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w ramach ćwiczeń wojskowych realizowanych w jednostkach wojskowych.

PWSZ jako jedyna w Koszalinie realizowała szkolenie w ramach VII edycji. Brali w nim udział zarówno studenci naszej, jak i innych uczelni (Politechniki Koszalińskiej oraz uczelni z Gdańska). Do tej pory program edukacji wojskowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie ukończyło ponad 150 studentów.

Na podstawie dotychczasowego doświadczenia w realizacji programu można stwierdzić, że jest to propozycja dla studentów otwierająca przed nimi nowe możliwości zawodowe. Poprzednie edycje realizowane w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów.

  • ppłk Rafał Rudnik – Z-ca Komendanta Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie
  • ppłk Kamil Pawlak – 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy
  • ppłk Ireneusz Ossowski – Z-ca Komendanta 17. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie
  • st. chor. szt. Przemysław Sabat – Żandarmeria Wojskowa
  • por. Maciej Kosiedowski - Wojskowe Centrum Rekrutacji
  • ppor. Aleksandra Grąbczewska - Wojskowe Centrum Rekrutacji
  • mł. chorąży Monika Bastek – Areszt Śledczy w Koszalinie
  • st. chor. sztab. Tomasz Zajączkowski – tamburmajor Orkiestra Wojskowa.

W dniu 11.05.2024 r. w uczelni odbyła się inauguracja VII edycji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej podczas której Pani Rektot-Elekt dr Monika Pawłowska wręczyła akty przystapienia do programu. 
 

PWSZ jako jedyna w Koszalinie realizuje szkolenie w ramach VII edycji.

 

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia opracowane przez MON:

  • część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z programem szkoleniowym oraz
  • część praktyczną (ćwiczenia wojskowe).

Zasadniczym założeniem projektu pn. Legia Akademicka jest przeprowadzenie przez uczelnię programu szkoleń (części teoretycznej) w obszarze dwóch modułów merytorycznych tj. modułu podstawowego i modułu podoficerskiego w wymiarze 15 godzin każdy. Druga część to szkolenie praktyczne, przeprowadzane na terenie jednostek wojskowych w trakcie akademickich wakacji. W tym roku do szkolenia w ramach obu modułów przystąpi 15 studentów.

 

W PWSZ w Koszalinie w dn.11-12.05.2024r. odbywała się realizacja szkolenia w ramach VII edycji projektu pn. „Legia Akademicka”, który jest realizowany na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni w Szkołach Legii Akademickiej. Projekt jest kontynuacją pilotażowego projektu o tej samej nazwie zapoczątkowanego w 2017 r.

Do projektu może przystąpić student (w szkoleniach w ramach grup tworzonych na danej uczelni może wziąć udział student spełniający wskazane w założeniach projektu warunki, niebędący studentem tej uczelni) studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie oraz absolwent (Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej, decyzja nr 178/MON z dnia 19 grudnia w sprawie sposobu realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych w Szkołach Legii Akademickiej), który rozpoczął Szkolenie w Szkole Legii Akademickiej posiadając status studenta i kontynuuje to szkolenie po ukończeniu studiów.

Głównym celem części teoretycznej jest opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w ramach ćwiczeń wojskowych realizowanych w jednostkach wojskowych.

Na podstawie dotychczasowego doświadczenia w realizacji programu można stwierdzić, że jest to propozycja dla studentów otwierająca przed nimi nowe możliwości zawodowe. Poprzednie edycje realizowane w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów.

 


 

Do 31.12.2023 r. można składać wnioski (załącznik nr 1) w sprawie przystąpienia do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej (moduł podoficerski).

 

DECYZJA Nr 178/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych w Szkołach Legii Akademickiej 

 

 

Szczegółowych informacji o zasadach naboru i szkoleniu studentów w ramach Legii Akademickiej udziela  koordynator programu:

Pełnomocnik Rektora ds. Legii Akademickiej

dr  inż. Artur DĄBEK

tel. 692 473 011 

email:  a.dabek@pwsz-koszalin.pl


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06