STUDIA PODYPLOMOWE

       W roku akademickim 2018/2019
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie 
ogłasza nabór na studia podyplomowe:
    

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego   we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

950 zł 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną     (oligofrenopedagogika)  we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie   

950 zł

Interwencja kryzysowa i mediacje  - nowość!!!                                

1.110 zł    

Poradnictwo pedagogiczne   - nowość!!                                          

1.110 zł 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elem. resocjalizacji         

1.110 zł

Pedagogika przedszkolna i opieka nad małym dzieckiem               

1.110 zł

Podyplomowe studia wychowania fizycznego                                  

1.350 zł

Podyplomowe studia trenerskie                                                         

1.350 zł

Zarządzanie w oświacie - nowość !!!                                               

1.200 zł

 

Studia podyplomowe trwają 2 lub 3 semestry. Odpłatność za 1 semestr studiów podana jest powyżej.  Formularz zgłoszeniowy i kwestionariusz osobowy prosimy przesłać na adres kursy@pwsz-koszalin.pl lub złożyć w Sekretariat ds. Nauczania i Studentów PWSZ w Koszalinie, ul. Leśna 1. Dodatkowe  informacje można uzyskać pod nr telefonu 94 347 67 66 wew. 24.

 

Druki - do pobrania:


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06