STUDIA PODYPLOMOWE

Uwaga  - nowość !!!

PWSZ w Koszalinie zaprasza na studia podyplomowe

Zarządzanie w oświacie  -  nabór trwa 

          


W roku akademickim 2018/2019
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie 
ogłasza nabór na studia podyplomowe:
 

1. Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego          950 zł 
     we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie


2.  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną     950 zł

      (oligofrenopedagogika)      
      we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie   

3. Interwencja kryzysowa i mediacje  - nowość!!!                              1.110 zł    

4. Poradnictwo pedagogiczne   - nowość!!                                           1.110 zł 

5. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elem. resocjalizacji          1.110 zł
6. Pedagogika przedszkolna i opieka nad małym dzieckiem                1.110 zł
7. Podyplomowe studia wychowania fizycznego                                   1.350 zł

8. Podyplomowe studia trenerskie                                                            1.350 zł

9. Zarządzanie w oświacie - nowość !!!                                                1.200 zł

 

     Studia trwają 2 lub 3 semestry. Odpłatność za 1 semestr studiów podana jest powyżej.  Formularz zgłoszeniowy i kwestionariusz osobowy prosimy przesłać na adres kursy@pwsz-koszalin.pl lub złożyć w Sekretariat ds. Nauczania i Studentów PWSZ w Koszalinie, ul. Leśna 1. Dodatkowe  informacje można uzyskać pod nr telefonu 94 347 67 66 wew. 24.


Rok akademicki 2018/2019

     Informujemy, że trwa nabór na studia podyplomowe „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” w roku akademickim 2018/2019.

Kierownik Studiów Podyplomowych
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
dr Danuta Apanel
d.apanel@pwsz-koszalin.pl


Studia podyplomowe trwają 2 lub 3 semestry i są prowadzone przez wykładowców PWSZ w Koszalinie oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Formularz zgłoszeniowy i kwestionariusz osobowy prosimy przesyłać na adres kursy@pwsz-koszalin.pl lub składać w Referacie ds. Nauczania i Studentów PWSZ w Koszalinie, ul. Leśna 1.

 

Druki - do pobrania:


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1
75-582 Koszalin

Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06