Studia niestacjonarne - Wychowanie fizyczne

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie prowadzi studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne. Studia  trwają 3 lata  (6 semestrów) i są prowadzone w systemie  niestacjonarnym, mają one charakter studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

     Absolwent studiów licencjackich to specjalista posiadający wiedzę  i umiejętności z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych, nauk o kulturze fizycznej. To osoba przygotowana do podjęcia pracy w szkole podstawowej, a także przygotowana do podjęcia studiów drugiego stopnia.


 

Aktualne plany  zajęć  umieszczane są  na bieżąco w zakładce   Studenci - plan zajęć /sesja

 


Podczas zjazdów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020 w soboty

Sekretariat  ds.  Nauczania i Studentów PWSZ  otwarty jest w godz. 9.00-12.00

Biblioteka PWSZ w godz. 9.00-13.00


 

Harmonogram zjazdów studentów studiów niestacjonarnych

na kierunku Wychowanie fizyczne

w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020

w PWSZ w Koszalinie

Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele

 

 

   Lp.

Wychowanie Fizyczne

Rok 2

Rok 3

1.

12 października 2019r.

2.

 26, 27 października 2019r.

3.

9, 10 listopada  2019r.

4.

16, 17 listopada 2019r.

5.

23, 24 listopada 2019r.

6.

7, 8 grudnia 2019r.

7.

14, 15 grudnia 2019r.

8.

21 grudnia 2019r.

9.

11, 12 stycznia 2020r.

10.

 25, 26 stycznia 2020r.

11.

8, 9 lutego  2020r.

12.

 15, 16 lutego 2020r.

13.

 22, 23 lutego 2020r.Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06