Studia niestacjonarne - Wychowanie fizyczne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie prowadzi studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne. Studia  trwają 3 lata  (6 semestrów) i są prowadzone w systemie  niestacjonarnym, mają one charakter studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

     Absolwent studiów licencjackich to specjalista posiadający wiedzę  i umiejętności z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych, nauk o kulturze fizycznej. To osoba przygotowana do podjęcia pracy w szkole podstawowej, a także przygotowana do podjęcia studiów drugiego stopnia.


 


Harmonogram zjazdów studentów studiów pierwszego stopnia
na kierunku wychowanie fizyczne
2 semestr roku akademickiego 2018/2019

 

 

Zjazdy odbywają się w piątki, soboty i niedziele wyznaczone w kalendarzu poniżej:

 

 Lp.


Wychowanie Fizyczne

 

 

Rok 1

 

Rok 2

  1.  

1, 2, 3

marca 2019r.

1, 2, 3

marca 2019r.

2.

8, 9, 10

marca 2019r.

8, 9, 10

marca 2019r.

3.

15, 16, 17

marca 2019r.

15, 16, 17

marca 2019r.

4.

29, 30, 31

marca 2019r.

29, 30, 31

marca 2019r.

5.

5, 6, 7

kwietnia  2019r.

5, 6, 7

kwietnia 2019r.

6.

12, 13, 14

kwietnia  2019r.

12, 13, 14

kwietnia 2019r.

7.

26, 27, 28

kwietnia 2019r.

26, 27, 28

kwietnia 2019r.

8.

10, 11, 12

maja 2019r.

10, 11, 12

maja 2019r.

9.

17, 18, 19

maja 2019

17, 18, 19

maja 2019

10.

24, 25

maja 2019r.

24, 25

maja 2019r.

11.

7, 8, 9

czerwca 2019r.

7, 8, 9

czerwca 2019r.


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06