Fizjoterapia

Fizjoterapia 5-letnie studia magisterskie

 

UWAGA KANDYDACI NA STUDIA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA


Informacja z Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 

Informacje z Ministerstwa Zdrowia

 


Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia

Kierunek: Fizjoterapia

Zakład  Fizjoterapii 

Kierownik Zakładu - dr n. med. Joanna Krawczyk

e-mail: j.krawczyk@pwsz-koszalin.pl

 

Opiekun Praktyk Zawodowych
dr Jolanta Kowalska-Bigulak

 


Fizjoterapia - to medyczny kierunek studiów związany z ochroną zdrowia pozwalający na zdobycie wiedzy z zakresu nauk medycznych oraz nauk biologicznych, niezbędną do kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności oraz wydolności osób w różnym wieku, które utraciły je wskutek różnych chorób bądź urazów. Dzięki dużej ilości zajęć praktycznych w renomowanych jednostkach zajmujących się rehabilitacją, absolwent będzie przygotowany nie tylko do samodzielnej działalności zawodowej, ale także do funkcjonowania w ramach zespołów rehabilitacyjnych.

Absolwent PWSZ kierunku Fizjoterapia, zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2015 poz. 1994) - regulującą prawnie samodzielność wykonywania zawodu i pracę w placówkach medycznych, zdobywa pełne uprawnienia do wykonywania samodzielnego zawodu medycznego Fizjoterapeuty!

 

Charakterystyka kierunku studiów Fizjoterapia

Celem jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia w PWSZ jest wykształcenie dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą specjalistów - fizjoterapeutów. Studenci wybierający ten kierunek studiów zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • gruntownych medycznych podstaw fizjoterapii
 • stosowania w celach leczniczych zabiegów kinezyterapeutycznych  (ćwiczeń leczniczych) 
 • stosowania zabiegów fizykoterapeutycznych (m.in. światłolecznictwa, laseroterapii, wodolecznictwa, elektroterapii i magnetoterapii) w takich działach medycyny jak: ortopedia, neurologia, reumatologia,   kardiologia,  ginekologia i położnictwo.

W trakcie studiów realizowany jest obszerny program nauczania praktycznego z terapii manualnej i różnych rodzajów masażu leczniczego. Ponadto studenci są przygotowywani do współpracy w zespole rehabilitacyjnym z:

 • lekarzem prowadzącym,
 • lekarzami specjalistami z zakresu medycyny fizykalnej
 • całym personelem medycznym.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci PWSZ kierunku Fizjoterapia przygotowani są merytorycznie i praktycznie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym. Zdobywają wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia- do wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce oraz celach leczniczych. Obserwowana od kilkunastu lat tendencja starzenia się społeczeństw w krajach Europy Zachodniej, jak również w Polsce powoduje stały wzrost liczby osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Osoby te są zainteresowane uzyskaniem w pełni profesjonalnej pomocy nie tylko ze strony lekarza ale również wykwalifikowanego fizjoterapeuty.

 

Zawód fizjoterapeuty wymieniany jest spośród pięciu najbardziej rozwojowych na świecie, a obserwowalny popyt na specjalistów z tego zakresu wzrasta nie tylko w kraju ale także za granicą, gdzie polscy fizjoterapeuci znajdują z powodzeniem pracę i są cenieni.

 

Wykształcenie zdobyte w ramach tego kierunku studiów umożliwia podjęcie pracy zarówno w publicznych jak i niepublicznych placówkach służby zdrowia takich jak:

 • szpitale o różnym profilu,
 • specjalistyczne przychodnie,
 • gabinety rehabilitacyjne,
 • zakłady przyrodolecznicze,
 • sanatoria,
 • sklepy specjalistycznego zaopatrzenia ortopedycznego,
 • firmy farmaceutyczne,
 • ośrodki sportowo - rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych
 • specjalistyczne placówki zajmujące się opieką nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo.

Studia na kierunku Fizjoterapia 

       Fizjoterapia to kierunek medyczny związany z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności fizycznej chorego. Fizjoterapia jest dziedziną poznania naukowego i działalności praktycznej, umiejscowiona w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Celem studiów na kierunku Fizjoterapia jest przygotowanie studentów do zawodu fizjoterapeuty.

 

Sylwetka absolwenta

Fizjoterapia jest to kierunek dla ludzi aktywnych, dynamicznych, lubiących pracę z ludźmi. Od dobrego fizjoterapeuty wymaga się odpowiedzialności, kreatywności, szybkich i trafnych decyzji oraz co najważniejsze - cierpliwości, zrozumienia chorej osoby oraz chęci niesienia pomocy. Fizjoterapeuta powinien być otwarty, łatwo nawiązywać kontakt z pacjentem i jego środowiskiem oraz posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi.


Po skończeniu studiów w PWSZ w Koszalinie absolwent będzie wykazywał się:

 • wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów;
 • znajomością teorii i umiejętnościami praktycznymi z zakresu fizykoterapii, masażu, kinezyterapii i podstawowych zabiegów terapii manualnej oraz zaopatrzenia ortopedycznego;
 • sprawnością fizyczną konieczną dla poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi.
 • umiejętnością dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych;
 • biegłością kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

          

Możliwości zatrudnienia

Absolwent kierunku  fizjoterapia będzie przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia,
 • specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych,
 • placówkach sportowych i rekreacyjnych,
 • zakładach przyrodoleczniczych, sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych,
 • gabinetach odnowy biologicznej oraz innych ośrodkach i instytucjach prowadzących działalność w zakresie rehabilitacji.

   

 • Informacje z lokalnych mediów nt. powstania kierunku:

  1) TKK Max z dn.29.09.2017

  2) Kronika TVP 3 z dn.29.09.2017 (od 4 min. 20 sek.) 


Głos Fizjoterapeuty

Zapraszamy do czytania Głosu Fizjoterapeuty - Biuletynu Krajowej Izby Fizjoterapeutów


Rok akademicki 2019/2020


Wielkie porządki w pracowni anatomii

Członkowie Koła Naukowego FIZJOFAN wraz z Panią dr Joanną Krawczyk  posprzątała pracownię anatomii. Wszystkie kości policzone, teraz pozostało nam tylko poprosić o odkładanie wszystkiego na swoje miejsce (pudełka pięknie opisane, nie powinno być problemu). Zaangażowani w sprzątanie członkowie Koła: Michalina Młyńska, Kaja Kowal, Alicja Rasińska, Agata Wysocka, Dawid Dembowiecki.


Metoda EEG-Biofeedback

W dniu 21 stycznia 2020r. studenci I roku fizjoterapii pod opieką Elżbiety Walczak byli gośćmi Gabinetu Biofeedback prowadzonego przez psycholog Małgorzatę Mazur. Studenci zapoznali się z działaniem metody EEG-Biofeedback, która zapisuje przebieg fal mózgowych. Podobnie jak w klasycznym badaniu EEG do głowy osoby przyczepia się elektrody. Biofeedback EEG stosuje się w celach treningowych, aby zwiększyć skuteczność działania mózgu i poprawić koncentrację. Służy usprawnieniu działania mózgu, aktywacji procesów myślowych, polepszeniu możliwości koncentracji przy równoczesnej relaksacji i eliminowaniu napięcia psychicznego. Młodzież mogła również uczestniczyć w terapii i  samodzielnie posługiwać się sprzętem. Psycholog opowiedziała o właściwościach i roli jaką odgrywa Biofeedback. Trening jest stosowany  w praktyce klinicznej (dysleksja, zaburzenia lękowe, ADHD, padaczka).


Akcja Zdrowy Przedszkolak

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii Fizjofan przeprowadziło Akcję ph. Zdrowy Przedszkolak badając wady postawy u dzieci 5-6-letnich z Przedszkola nr 22 w Koszalinie. Akcja była przeprowadzona w ramach planu działania  koła  edukacja dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach promująca zdrowie i aktywność fizyczną. Gratulacje dla pomysłodawców, studentów  i wykładowców kierunku fizjoterapia. Dziękujemy studentom WF za udział i pomoc w imprezie pt. "Zdrowy przedszkolak".


Badania naukowe wykładowców IKFiZ

Wykładowcy z  Instytutu Kultury Fizycznej  i Zdrowia PWSZ w Koszalinie przeprowadzają badanie naukowe wśród osób kąpiących się w zimnej morskiej wodzie. Dr n. med. Joanna Małgorzata Krawczyk i dr  n. o kult. fiz. Henryk Kos badają ,,Wpływ morsowania na parametry krążeniowo oddechowe organizmu". W eksperymencie badawczym  udział bierze 30 osób z Kołobrzeskiego Klubu Morsów. Analiza wyników przeprowadzonych badań zostanie przedstawiona na Międzynarodowej Konferencji z okazji VIII Światowego Festiwalu Morsowania w dniach  od 3- 5.01.2020r., która odbędzie się  w Kołobrzegu.


Rok akademicki 2018/2019


Absolutorium studentów fizjoterapii - 21 czerwca 2019


Dzień Zdrowia i Urody w PWSZ

W dniach 24-25 maja 2019r.  w PWSZ w Koszalinie - w ramach corocznych Dni Koszalina - odbyły się Dni Zdrowia i Urody. To były dni pełne atrakcyjnych wydarzeń. Studenci fizjoterapii pod opieką wykładowców mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności. Studneci przeprowadzali badania postawy ciała i stóp wśród dzieci i dorosłych oraz pokaz gimnastyki leczniczej w bólach kręgosłupa, masażu leczniczego ręki i odcinka szyjnego kręgosłupa. Na miejscu można było skorzystać z porad fizjoterapeuty.


Dzień otwarty w PWSZ

Wypowiedzi studentów  fizjoterapii podczas Dnia Otwartego  19 marca 2019


Spotkanie Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Kierownik Zakładu Fizjoterapii dr Joanna Krawczyk uczestniczyła w spotkaniu Krajowej Izby Fizjoterapeutów


Zajęcia praktyczne


Warsztaty studentów fizjoterapii

W dniu 10.01.2019r. odbyły się warsztaty pokazowe i praktyczne zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii  i Firmę Meden - Inmed z Koszalina zajmującą się produkcją i sprzedażą  sprzętu do fizjoterapii pacjentów. Przedstawiciel firmy Pan Rafał Oleszczuk zademonstrował  zastosowanie laseru wysokoenergetycznego  w pracy fizjoterapeuty oraz przedstawił możliwości  Hilterapii. Studenci pierwszego fizjoterapii mogli skorzystać samodzielnie z wykonywania zabiegu przy pomocy aparatu do terapii  laserem wysokoenergetycznym.  


Akcja Caritas "Pusta choinka"

Studenci pierwszego roku studiów z kierunku fizjoterapia wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Fizjoterapii PWSZ w Koszalinie   włączyli się do akcji charytatywnej Caritas „Pusta choinka”, której beneficjentami są dzieci z rodzin ubogich. Przewodniczący SKNF  Igor Arczyński zerwał  bombki z dwóch choinek ustawionych w holu Atrium.  Ze składek studentów zostały zakupione prezenty dla dwójki wybranych dzieci: dziewczynki i chłopca. Delegacja członków SKNF i studentów kierunku Fizjoterapia uroczyście przekazali prezenty Caritas. Przekazanie prezentów odbyło się 12 grudnia 2018 roku o godzinie 11.00. Akcja wręczenia prezentów odbędzie się 15 grudnia w Centrum Handlowym Atrium Koszalin, od godz. 13 do 18. Zdjęcia i film  z akcji przekazania prezentów pojawił się na stronie Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Film
 


Warsztaty studentów fizjoterapii

W dniu  6.12.2018 r odbyły się warsztaty pokazowe i praktyczne zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii  i Firmę Meden - Inmed z Koszalina zajmującą się produkcją i sprzedażą  sprzętu do fizjoterapii pacjentów. Czołowy Instruktor i specjalista  metody Nurac Pan mgr Leszek Wojtyła zademonstrował podstawy stosowania Terapii Nurac na Systemie Redcord. Studenci fizjoterapii mogli skorzystać  z praktycznych pokazów podstaw metody i jej założeń. W dniu 13.12.2018 r. odbędzie się następne spotkanie dla studentów fizjoterapii. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem.


Warsztaty studentów fizjoterapii

W dniu 29.11.2018r. odbyły się warsztaty pokazowe i praktyczne zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii  i Firmę Meden - Inmed z Koszalina zajmującą się produkcją i sprzedażą  sprzętu do fizjoterapii pacjentów. Przedstawiciel firmy Pan Paweł Oleszczuk zademonstrował urządzenie do stosowania fali uderzeniowej. Studenci pierwszego i trzeciego roku fizjoterapii mogli skorzystać samodzielnie z wykonywania zabiegu przy pomocy aparatu do terapii fala uderzeniową.


Metoda NEURAC

Studenci kierunku fizjoterapia zapoznali się zasadami metody NEURAC1 i wykorzystanie aparatu REDCORD w rehabilitacji medycznej. Szkolenie przeprowdził certyfikowany instruktor metodyki Neurac Meden-INDMED p. Lech Wojtyła.


Rok akademicki 2017/2018


Zajęcia praktyczne dla fizjoterapeutów

Dnia 13 czerwca 2018 odbyły się zajęcia dotyczące pracy na powięziach. W zajęciach uczestniczyli studenci III roku Fizjoterapii, w ramach przedmiotu Współczesne Metody Fizjoterapii. Część teoretyczną i warsztatową poprowadził Pan Mgr Arkadiusz Banasik, reprezentujący Firmę Remedica. Składamy podziękowania dla Pana Mgr Banasika oraz firmy Remedica za przeprowadzenie niezwykle interesujących zajęć i zademonstrowanie ciekawych technik pracy fizjoterapeuty.


Ćwiczenia z elementami Integracji Sensorycznej

Dnia 16 maja 2018 odbyły się zajęcia w ramach Współczesnych Metod Fizjoterapii, dotyczące prowadzenia ćwiczeń z elementami Integracji Sensorycznej. Studenci III roku Fizjoterapii wykazali się dużą pomysłowością podczas tworzenia swoich konspektów zajęć. Oto kilka przykładów ćwiczeń


Sukces studentów fizjoterapii na Kongresie w Stambule

Prace studentów III roku fizjoterapii: Pani Karoliny Sobczak i Pana Norberta Paszkowskiego, biorących udział w projekcie dyplomowym pod kierunkiem dr n. med. inż. Magdaleny Fronczek-Wojciechowskiej, została zakwalifikowana na I Międzynarodowy Kongres Wychowania Fizycznego, Sportu, Rekreacji i Tańca odbywający się w Turcji. Prezentacja ”Analysis of the quadriceps femoris kinesiotaping influence on kinematic parameters in soccer players” została wygłoszona 27.04.2018r. w Stambule i spotkała się z bardzo przychylnymi recenzjami. Docelowo projekt dyplomowy zostanie zakończony wspólną publikacją. Gratulacje dla Pani doktor M.Fronczek-Wojciechowskiej i naszych studentów!


Studenci fizjoterapii w klubie sportowym "Start Koszalin"

Zajęcia praktyczne studentów  II roku Fizjoterapii w ramach przedmiotu "Sport osób niepełnosprawnych" z dr Henrykiem Kosem w klubie sportowym START Koszalin


Wystawa prac studentów

Prace studentów 2 roku fizjoterapii z przedmiotu "Podstawy ergoterapii"


Polsko-niemieckie Forum w Greifswald

29 listopada 2017 studenci i wykładowcy kierunków fizjoterapia, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne wzięli udział w Polsko-Niemieckim Forum w Greifswaldzie zorganizowanym przez Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA we współpracy z Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH, Centra Usługowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA w Greifswaldzie · Neubrandenburgu · Schwedt Strausbergu · Koszalinie · Karlinie · Myśliborzu · Dębnie.  Debata dotyczyła:

 • transgranicznego kształcenia i współpracy,
 • uznawania zagranicznych kwalifikacji,
 • innowacyjnych projektów dotyczących zapewnienia wykwalifikowanej kadry medycznej,
 • zakładowych systemów opieki zdrowotnej.

Referat o "Kształcenie zawodowym personelu medycznego w Polsce na przykładzie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie“ wygłosili dr Wiesław Kowalewski, dr Joanna Krawczyk, dr Joanna Łoś. Wystąpienie spotkało się  z dużym zainteresowaniem strony niemieckiej.

 

Sprawozdanie, zdjęcia,  prezentacje wykładów oraz  podziękowanie dla PWSZ  od organizatorów za udział w 79 Polsko-Niemieckim Forum Stowarzyszenia Komunalnego Europaregion Pomerania e.V.   w Greifswaldzie - w języku polskim  i   w języku niemieckim

 

Poniżej link do  wiadomości o wydarzeniu - "Nordmagazin"  godz. 19.30, informacja o PWSZ - ok. 19 minuty: http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordmagazin/Nordmagazin,nordmagazin47252.html

 


Paraolimpijczycy w PWSZ

20 listopada 2017 odbyło się spotkanie z niepełnosprawnymi sportowcami, medalistami Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro 2016. Podczas spotkania Rektor PWSZ dr Jan Kuriata i Ryszard Fornalczyk – Prezes Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych Start Koszalin, podpisali umowę o współpracy  w procesie kreowania i realizacji koncepcji kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne w PWSZ w Koszalinie. Umowa dotyczy współpracy w zakresie kształcenia studentów i realizowana będzie w różnych obszarach  m.in. podejmowania działań edukacyjnych i promocyjnych oraz realizowania zajęć o charakterze praktycznym czyli zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla studentów kierunku wychowanie fizyczne z udziałem specjalistów z obu instytucji.

Gośćmi w naszej uczelni byli: Maciej Sochal (Start Koszalin) - złoty medalista w rzucie maczugą i Jakub Tokarz (Start Wrocław) - złoty medalista w parakajakarstwie i byli sportowcy: Ryszard Fornalczyk – Prezes Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych Start Koszalin, Romuald Rasiak - srebrny medalista paraolimpijski w piłce siatkowej Arnhem 1980, reprezentant Start Koszalin, działacz PKOL, Aleksander Popławski - Start Koszalin – trener i olimpijczyk, Renata Klekotko - trenerka Jakuba Tokarza, była zawodniczka SMS Wałcz.

Było to spotkanie dla studentów i sportowców pod hasłem integracji i przełamywania barier. Podczas spotkania ze studentami i kadrą PWSZ był czas na pytania, rozmowę z zaproszonymi gośćmi, prezentacje medali i pamiątkowe zdjęcia. Młodzież została zaproszona na wspólny trening z niepełnosprawnymi sportowcami, którzy, zdaniem trenera A.Popławskiego,  muszą pracować jeszcze ciężej niż ich pełnosprawni koledzy, częściej pokonując własne słabości.  Wizyta Paraolimpijczyków w Uczelni odbyła się z inicjatywy dr. Henryka Kosa, wykładowcy PWSZ w Koszalinie. Sportowcom życzymy wielu dalszych sukcesów!

 

Artykuły w koszalińskich mediach:

 1. Spotkanie z paraolimpijczykami - ekoszalin.pl z dn.21.11.2017

 2. Spotkanie z paraolimpijczykami - GK z dn.21.11.2017

 3. Spotkanie z paraolimpijczykami - GK z dn.21.11.2017

 4. Spotkanie z paraolimpijczykami - Miasto z dn.24-30.11.2017


Rok akademicki 2016/2017


ZAJĘCIA PRAKTYCZNE STUDENTÓW 2 ROKU FIZJOTERAPII

Podstawy fizjoterapii w kardiologii
Podstawy fizjoterapii w reumatologii
Podstawy fizjoterapii w pediatrii
Podstawy fizjoterapii w ortopedii i traumatologii


   Studenci 2 roku Fizjoterapii w ramach przedmiotu "Sport osób niepełnosprawnych"  prowadzonego z dr Henrykiem Kosem uczestniczyli w cyklu spotkań w zajęciach z niepełnosporawnymi sportowcami  z Koszalina i  regionu.  W spotkaniu z młodzieżą udział wzięli  zawodnicy "Startu" Koszalin: Maciej Sochal, Aleksander Waszak, Adrian Mikołajczyk, Grzegorz Lanzer oraz Prezes klubu Ryszard Fornalczyk.

 

Maciej Sochal - zawodnik koszalińskiego Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „START” Koszalin, złoty medalista   w rzucie maczugą  XV Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro oraz koszaliński „Sportowcem Roku 2016”. Trenuje pod okiem  Aleksandra  Popławskiego  ze  „Trenera Roku 2016”.

 

Sport w życiu osób niepełnosprawnych spełnia niezwykle istotną rolę. Poza aspektem zdrowotnym ważne jest poczucie przynależności do grupy, wyjście z domu i otwarcie się na nowe możliwości. Często okazuje się, że z czasem sport staje się nowym pomysłem na życie. A jeśli tak jak w przypadku naszych koszalińskich sportowców idą za tym sukcesy sportowe tylko gratulować.


    Po raz kolejny   Studenci 2 roku Fizjoterapii w ramach przedmiotu "Sport osób niepełnosprawnych"  prowadzonego z dr Henrykiem Kosem uczestniczyli w cyklu spotkań w zajęciach z niepełnosporawnymi sportowcami  z Koszalina i  regionu.   Tym razem w spotkaniu z młodzieżą udział wzięli  zawodnicy "Startu" Koszalin: Maciej Sochal, Jerzy Sochal, Aleksander Waszak i Ewa Piotrowska.  Te spotkania bardzo wzbogacają wiedzę naszych  studentów i są potrzebne obu stronom.


Kolejne praktyczne  zajęcia studentów fizjoterapii w ramach przedmiotu "Aktywna rehabilitacja" z instruktorami z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji


Rok akademicki 2015/2016


W dniu 6 czerwca 2016 roku w I Seminarium Naukowym zorganizowanym przez Zakład Pedagogiki Instytutu Nauk Humanistycznych PWSZ w Koszalinie we współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym, Instytutem Teologicznym, Kurią Biskupią Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie udział wzięły członkinie Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii Izabella Karpowicz i Magdalena Rudzińska. Opiekę merytoryczną  nad wystąpieniem pt.: "Mały wielki człowiek kontra chory w rodzinie", objęła  dr n. med. Joanna Krawczyk opiekun Studenckiego Koła Naukowego  Fizjoterapii.


Kolejne zajęcia praktyczne studentów fizjoterapii w ramach przedmiotu "Aktywna rehabilitacja" z instruktorami z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji były naprawdę wymagające! Poruszanie się na wózku to nie lada wyzwanie...


W dniach od 13-14.04. 2016 r. Kierownik Zakładu Fizjoterapii dr n. med. Joanna Małgorzata Krawczyk   brała udział w  III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo Zdrowotne – Ujęcie Interdyscyplinarne  w Giżycku na temat „Bezpieczeństwo w perspektywie następnych pokoleń – zdrowe życie, dorastanie i starzenie się”.  Pani doktor wygłosiła referat pt.:  „Szczepienia – ochrona zdrowia czy zagrożenie?”,  który będzie wydany w publikacji pokonferencyjnej z afiliacją PWSZ w Koszalinie.


Zajęcia praktyczne studentów fizjoterapii w ramach przedmiotu "Aktywna rehabilitacja" z instruktorami z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji były naprawdę bardzo pouczające!


Akrobatyka widowiskowa w wykonaniu studentów 1 roku

zajęcia z gimnastyki z dr Tomaszem Jędrzejczakiem :)


    Podczas uroczystości, która odbyła się w CK 105 Koszalin przedstawiono referat pt.: "Schizofrenia perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce". Studenci wraz z opiekunem SKNF dr n. med. J. Krawczyk, obejrzeli przedstawienie pt. "Coś za mną chodzi". Młodzież  z  zainteresowaniem obejrzała wystawę fotograficzną Pani Marii Pluty. Wspólnie zakupiono fotografię "Strusia".  W spotkaniu wzięli udział: K. Szczygieł, K. Mysłek, M. Sobierajska, A. Mariak, K.Brugier,  R. Skrzesiński, G. Barczewski, P. Betliński, A. Narlach.


Rok akademicki 2014/2015


W dniu 24 maja 2015r.  Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii (SKNF) działające  w Zakładzie Fizjoterapii zorganizowało  warsztaty  z dziedziny fizjoterapii w pediatrii. Inicjatorem zajęć była członkini SKNF Pani Patrycja Ganske - studentka kierunku fizjoterapii w PWSZ w Koszalinie.

Warsztaty  prowadziła  mama Kamila Matkowska ze swoim niepełnosprawnym synkiem Mikołajem oraz Patrycja Ganske - czynna wolontariuszka. Obie Panie przedstawiały historię choroby Mikołaja. Przyczyny zakażenia cytomegalowirusem i etapy terapii farmakologicznej i fizjoterapeutycznej. Mama Mikołaja zademonstrowała usprawnianie chłopca metodą rehabilitacyjną NDT Bobath oraz  metodą rehabilitacyjną Vojty. Przedstawiła kilka ćwiczeń z zakresu zajęć pedagogicznych jakie przechodzi Mikołaj. Przedstawione zostały pomoce rehabilitacyjne dziecka oraz sprzęt z jakiego korzysta Mikołaj:  pionizator Baffin wraz  z ortezami typu AFO, kombinezonu Thera Togs – Full Body System oraz chodzik rehabilitacyjny wraz z obuwiem ortopedycznym.

Opiekun SKNF dr n. med. Joanna Krawczyk


W dniu 21 kwietnia 2015r. z inicjatywy Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii  dr n. med. Joanny Krawczyk oraz z inicjatywy dr n. med. Joanny Łoś odbyło się spotkanie z osobą niepełnosprawną Panem Pawłem Znykiem. W spotkaniu uczestniczyli studenci kierunku fizjoterapii i pielęgniarstwa. Gość spotkania mówił na temat niepełnosprawności w życiu osobistym i zawodowym. 

            Rozważania dotyczyły również możliwości funkcjonowania w nowych kryteriach życia jako osoba niepełnosprawna. Pan Paweł Znyk zademonstrował pionizacje na parapodium dynamicznym, które na spotkanie dostarczyła firma Spondylus z Koszalina.

Pan Paweł Znyk jest czynnym Instruktorem Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Zajmuje się aktywacją i przystosowaniem osoby niepełnosprawnej do samodzielnego życia w niepełnosprawności. Licznie obecni studenci z zainteresowaniem słuchali wystąpienia zaproszonego gościa.

Dziękujemy Panu Pawłowi Znykowi za poświecony czas i zaangażowanie w dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na dalszy cykl spotkań.

Opiekun Studenckiego Koła   Naukowego Fizjoterapii

dr n. med. Joanna Krawczyk


18 marca 2015r. podczas Dnia Otwartego w PWSZ, nasz najmłodszy kierunek "Fizjoterapia" cieszył się największym zainteresowaniem :)

Na zdjęciu:

urządzenia niezbędne na fizjoterapii - to dopiero początek wyposażania Uczelni w niezbędny sprzęt. Ćwiczenia nadzoruje kierownik Zakładu Fizjoterapii p. dr n. med. J. Krawczyk.


Wielkie porządki w pracowni anatomii

Członkowie Koła Naukowego FIZJOFAN wraz z Panią dr Joanną Krawczyk  posprzątała pracownię anatomii. Wszystkie kości policzone, teraz pozostało nam tylko poprosić o odkładanie wszystkiego na swoje miejsce (pudełka pięknie opisane, nie powinno być problemu). Zaangażowani w sprzątanie członkowie Koła: Michalina Młyńska, Kaja Kowal, Alicja Rasińska, Agata Wysocka, Dawid Dembowiecki.


Dary dla Hospicjum im. M.Kolbego w Koszalinie


Akcja Zdrowy Przedszkolak

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii Fizjofan przeprowadziło Akcję ph. Zdrowy Przedszkolak badając wady postawy u dzieci 5-6-letnich z Przedszkola nr 22 w Koszalinie. Akcja była przeprowadzona w ramach planu działania  koła edukacja dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach promująca zdrowie i aktywność fizyczną. Gratulacje dla pomysłodawców, studentów  i wykładowców kierunku fizjoterapia.  Dziękujemy studentom WF za udział i pomoc w imprezie pt.: "Zdrowy przedszkolak".


Dalsze działania Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii "Fizjofan"

Miło nam poinformować o dalszym działaniu Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii "Fizjofan"w PWSZ

 

 


Spotkanie Koła Naukowego Fizjoterapii

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie reaktywowało działalność  Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii ,,Fizjofan'' pod opieką dr Joanny Krawczyk. Przewodniczącym Koła został student 1 roku fizjoterapii Przemysław Jurewicz. Wiceprzodniczącą koła została Kaja Kowal, sekretarzem Agata Wysocka. Członkowie koła: Adrianna Jęcek, Alicja Rasińska, Zuzanna Pacholczyk, Michalina Młyńska, Weronika Smoleńska, Maja Luchyk, Kacper Wojnarowicz, Eryk Hein, Dawid Dębowiecki, Piotr Langner. 
Ustalono plan działania, a w nim między innymi:
✅udział w 28. Finale WOŚP,
✅edukacja dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach promująca zdrowie i aktywność fizyczną,
✅odwiedziny chorych w Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie.
Zapraszamy wszystkie osoby chętne do współpracy oraz tworzenia struktur naszego koła 


Spotkanie członków KIF

     Miło nam poinformować, że w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz.17.00 w siedzibie uczelni  odbyło  się spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów z Koszalina i województwa zachodniopomorskiego.

     Na spotkaniu swoją obecnością zaszczycili nas:  prof. dr hab. Maciej Krawczyk  - Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Jacek Koszela - Wiceprezes KRF ds. medycyny fizykalnej i balneoklimatologii oraz fizjoterapii uzdrowiskowej, mgr Grzegorz Zyzek - członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa zachodniopomorskiego oraz gość specjalny Helena Moryksiewicz Konsultant Wojewódzki ds. Fizjoterapii. Tematem spotkania były aktualne kierunki działania Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz nowe obowiązki fizjoterapeutów wynikające z Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.  

Zaproszenie  na stronie Krajowej Izby Fizjoterapeutów


Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty z dn.25.09.2015r.

Ustawa o zwodzie fizjoterapeuty z dn.25.09.2015r.


Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw


Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty

Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty


"Głos Fizjoterapeuty"

Zapraszamy do czytania Głosu Fizjoterapeuty - Biuletynu Krajowej Izby Fizjoterapeutów


Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii

W PWSZ w Koszalinie działa Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii, które  powstało w 2015r.

     Opiekun: dr n. med. Joanna Krawczyk

     Przewodniczący SKNF - Igor Arczyński
  Zapraszamy studentów PWSZ do aktywnego uczestnictwa w pracach na rzecz kół w naukowej działalności  uczelni.

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie jest miejscem, w którym studenci nie tylko zdobywają wiedzę, ale także mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań, umiejętności, sprawności fizycznej, jak również okazję do działania i pracy na rzecz uczelni. Studenci mogą realizować i rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, kołach zainteresowań i klubach tematycznych. Dążenie studentów do po­głębiania wiedzy z zakresu interesujących ich dziedzin sprawia, że każ­dego roku pojawiają się coraz to nowe inicjatywy i pomysły. Droga do wiedzy prowadzi nie tylko przez sale wykładowe. Studenci  zrzeszeni  pod opieką nauczycieli akademickich uczestniczą w projektach badawczych, w konferencjach naukowych oraz organizują imprezy promujące zdrowy tryb życia.

      Koła naukowe są organizacją zrzeszająca studentów, działającą w obrębie szkoły wyższej, której celem jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków. Koła naukowe funkcjonują jako grupy nieformalne oraz jako struktury zarejestrowane. Oficjalnym warunkiem istnienia koła na uczelni, jest jego rejestracja w uczelnianym rejestrze organizacji studenckich.

        Koła naukowe czasami mają efemeryczny charakter i odznaczają się brakiem ciągłości. Wynika to z faktu stosunkowo krótkiego okresu studiów, dużej indywidualności i samodzielności studentów. Gdy mury uczelni opuszcza bardziej aktywny rocznik, a w danym kole nie ma wystarczająco dużo aktywnych następców, to koło zamiera. Zdarza się jednak, że aktywność koła naukowego jest wieloletnia. Przykładem może być Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego, czy Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, działające od 1851 r.     


Zajęcia Koła Naukowego Fizjoterapii

Podczas zajęć Koła Naukowego Fizjoterapii, opiekun koła dr Joanna Krawczyk zdała relację ze spotkania Krajowej Izby Fizjoterapeutów, w którym uczestniczyła, informując studentów o aktualnościach oraz zasadach nabywania uprawnień w zawodzie fizjoterapeuty.


Warsztaty studentów fizjoterapii

W dniu 10.01.2019r. odbyły się warsztaty pokazowe i praktyczne zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii  i Firmę Meden - Inmed z Koszalina zajmującą się produkcją i sprzedażą  sprzętu do fizjoterapii pacjentów. Przedstawiciel firmy Pan Rafał Oleszczuk zademonstrował  zastosowanie laseru wysokoenergetycznego  w pracy fizjoterapeuty oraz przedstawił możliwości  Hilterapii. Studenci pierwszego fizjoterapii mogli skorzystać samodzielnie z wykonywania zabiegu przy pomocy aparatu do terapii  laserem wysokoenergetycznym.  


Warsztaty studentów fizjoterapii

W dniu  6.12.2018r. odbyły się warsztaty pokazowe i praktyczne zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii  i Firmę Meden - Inmed z Koszalina zajmującą się produkcją i sprzedażą  sprzętu do fizjoterapii pacjentów. Czołowy Instruktor i specjalista  metody Nurac Pan mgr Leszek Wojtyła zademonstrował podstawy stosowania Terapii Nurac na Systemie Redcord. Studenci fizjoterapii mogli skorzystać  z praktycznych pokazów podstaw metody i jej założeń. W dniu 13.12.2018r. odbyło się następne spotkanie dla studentów fizjoterapii. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem.


Warsztaty studentów fizjoterapii

W dniu 29.11.2018r. odbyły się warsztaty pokazowe i praktyczne zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii  i Firmę Meden - Inmed z Koszalina zajmującą się produkcją i sprzedażą  sprzętu do fizjoterapii pacjentów. Przedstawiciel firmy Pan Paweł Oleszczuk zademonstrował urządzenie do stosowania fali uderzeniowej. Studenci pierwszego i trzeciego roku fizjoterapii mogli skorzystać samodzielnie z wykonywania zabiegu przy pomocy aparatu do terapii fala uderzeniową.


Seminarium Naukowe PWSZ

W dniu 6 czerwca 2016 roku w I Seminarium Naukowym zorganizowanym przez Zakład Pedagogiki Instytutu Nauk Humanistycznych PWSZ w Koszalinie udział wzięły członkinie Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii Izabella Karpowicz i Magdalena Rudzińska. Opiekę merytoryczną  nad wystąpieniem pt.: "Mały wielki człowiek kontra chory w rodzinie", objęła  dr n. med. Joanna Krawczyk opiekun Studenckiego Koła Naukowego  Fizjoterapii.


Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii

W dniu 15.10.2015r  studenci kierunku fizjoterapii w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii uczestniczyli w uroczystości obchodów dnia solidarności z osobami chorującymi psychicznie.  Podczas uroczystości, która odbyła się w CK 105 Koszalin przedstawiono referat pt.: "Schizofrenia perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce". Studenci wraz z opiekunem SKNF dr n. med. J. Krawczyk, obejrzeli przedstawienie pt. "Coś za mną chodzi". Młodzież  z  zainteresowaniem obejrzała wystawę fotograficzną Pani Marii Pluty. Wspólnie zakupiono fotografię "Strusia".

W spotkaniu wzięli udział: K. Szczygieł, K. Mysłek, M. Sobierajska, A. Mariak, K.Brugier,  R. Skrzesiński, G. Barczewski, P. Betliński, A. Narlach. Wykonano pamiątkowe fotografie.


Wykład “Constraint – induced movement therapy a udar mózgu”

W dniu 26.05.2015r. odbyło się spotkanie przeprowadzone przez opiekuna merytorycznego sekcji, dr n. med. Karolinę Kopacz.  Wykład Constraint – induced movement therapy a udar mózgu” wygłosił merytoryczny opiekun sekcji. Zaproponowano członkom koła udział w badaniach równowagi, które będą się odbywały na podstawie umowy zawartej pomiędzy DynamoLab Uniwersytetu Medycznego w Łodzi a PWSZ Koszalin. Ponadto przeprowadzono warsztaty oraz pokaz korzystania z platformy dynamograficznej AccuPower służącej do oceny sił reakcji podłoża w warunkach funkcjonalnych.


Spotkanie członków SKNF Sekcji Ortopedii

W dniu 28.05.2015r. odbyło się spotkanie członków SKNF Sekcji Ortopedii, przeprowadzone przez opiekuna merytorycznego sekcji, dr n. med. Magdalenę Fronczek–Wojciechowską. Wykład Ocena występowania wad stóp z wykorzystaniem podoskopu i plantokonturogramów wygłosił opiekun koła. Ponadto przeprowadzono warsztaty oraz pokaz prawidłowego przeprowadzenia badania podometrycznego stóp.


Warsztaty Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii

W dniu 24 maja 2015r.  Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii (SKNF) działające  w Zakładzie Fizjoterapii podległemu  Instytutowi Kultury Fizycznej i Zdrowia PWSZ  w Koszalinie zorganizowało  warsztaty  z dziedziny fizjoterapii w pediatrii. Inicjatorem zajęć była członkini SKNF Pani Patrycja Ganske - czynna wolontariuszka i studentka kierunku fizjoterapii w PWSZ w Koszalinie. Warsztaty prowadziła mama Kamila Matkowska ze swoim niepełnosprawnym synkiem Mikołajem oraz Patrycja Ganske. Obie Panie przedstawiały historię choroby Mikołaja. Przyczyny zakażenia cytomegalowirusem i etapy terapii farmakologicznej i fizjoterapeutycznej. Mama Mikołaja zademonstrowała usprawnianie chłopca metodą rehabilitacyjną NDT Bobath oraz metodą rehabilitacyjną Vojty. Przedstawiła kilka ćwiczeń z zakresu zajęć pedagogicznych jakie przechodzi Mikołaj. Przedstawione zostały pomoce rehabilitacyjne dziecka oraz sprzęt z jakiego korzysta Mikołaj:  pionizator Baffin wraz z ortezami typu AFO, kombinezonu Thera Togs – Full Body System oraz chodzik rehabilitacyjny wraz z obuwiem ortopedycznym.


Spotkanie z Pawłem Znykiem - 21.04.2015

W dniu 21 kwietnia 2015r. z inicjatywy Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii  dr n. med. Joanny Krawczyk oraz z inicjatywy dr n. med. Joanny Łoś odbyło się spotkanie z osobą niepełnosprawną Panem Pawłem Znykiem. W spotkaniu uczestniczyli studenci kierunku fizjoterapii i pielęgniarstwa. Gość spotkania mówił na temat niepełnosprawności w życiu osobistym i zawodowym. Rozważania dotyczyły również możliwości funkcjonowania w nowych kryteriach życia jako osoba niepełnosprawna. Pan Paweł Znyk zademonstrował pionizacje na parapodium dynamicznym, które na spotkanie dostarczyła firma Spondylus z Koszalina. Pan Paweł Znyk jest czynnym Instruktorem Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Zajmuje się aktywacją i przystosowaniem osoby niepełnosprawnej do samodzielnego życia w niepełnosprawności. Licznie obecni studenci z zainteresowaniem słuchali wystąpienia zaproszonego gościa.

Dziękujemy Panu Pawłowi Znykowi za poświecony czas i zaangażowanie w dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na dalszy cykl spotkań.


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06