Fizjoterapia

Fizjoterapia 5-letnie studia magisterskie

 

Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia

Kierunek: Fizjoterapia

Zakład  Fizjoterapii 

Kierownik Zakładu - dr n. med. Joanna Krawczyk

e-mail: j.krawczyk@pwsz-koszalin.pl

 

Opiekun Praktyk Zawodowych
dr Jolanta Kowalska-Bigulak

e-mail: j.bigulak@pwsz-koszalin.pl


Fizjoterapia - to medyczny kierunek studiów związany z ochroną zdrowia pozwalający na zdobycie wiedzy z zakresu nauk medycznych oraz nauk biologicznych, niezbędną do kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności oraz wydolności osób w różnym wieku, które utraciły je wskutek różnych chorób bądź urazów. Dzięki dużej ilości zajęć praktycznych w renomowanych jednostkach zajmujących się rehabilitacją, absolwent będzie przygotowany nie tylko do samodzielnej działalności zawodowej, ale także do funkcjonowania w ramach zespołów rehabilitacyjnych.

Absolwent PWSZ kierunku Fizjoterapia, zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2015 poz. 1994) - regulującą prawnie samodzielność wykonywania zawodu i pracę w placówkach medycznych, zdobywa pełne uprawnienia do wykonywania samodzielnego zawodu medycznego Fizjoterapeuty!

 

Charakterystyka kierunku studiów Fizjoterapia

Celem jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia w PWSZ jest wykształcenie dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą specjalistów - fizjoterapeutów. Studenci wybierający ten kierunek studiów zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • gruntownych medycznych podstaw fizjoterapii
 • stosowania w celach leczniczych zabiegów kinezyterapeutycznych  (ćwiczeń leczniczych) 
 • stosowania zabiegów fizykoterapeutycznych (m.in. światłolecznictwa, laseroterapii, wodolecznictwa, elektroterapii i magnetoterapii) w takich działach medycyny jak: ortopedia, neurologia, reumatologia,   kardiologia,  ginekologia i położnictwo.

W trakcie studiów realizowany jest obszerny program nauczania praktycznego z terapii manualnej i różnych rodzajów masażu leczniczego. Ponadto studenci są przygotowywani do współpracy w zespole rehabilitacyjnym z:

 • lekarzem prowadzącym,
 • lekarzami specjalistami z zakresu medycyny fizykalnej
 • całym personelem medycznym.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci PWSZ kierunku Fizjoterapia przygotowani są merytorycznie i praktycznie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym. Zdobywają wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia- do wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce oraz celach leczniczych. Obserwowana od kilkunastu lat tendencja starzenia się społeczeństw w krajach Europy Zachodniej, jak również w Polsce powoduje stały wzrost liczby osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Osoby te są zainteresowane uzyskaniem w pełni profesjonalnej pomocy nie tylko ze strony lekarza ale również wykwalifikowanego fizjoterapeuty.

 

Zawód fizjoterapeuty wymieniany jest spośród pięciu najbardziej rozwojowych na świecie, a obserwowalny popyt na specjalistów z tego zakresu wzrasta nie tylko w kraju ale także za granicą, gdzie polscy fizjoterapeuci znajdują z powodzeniem pracę i są cenieni.

 

Wykształcenie zdobyte w ramach tego kierunku studiów umożliwia podjęcie pracy zarówno w publicznych jak i niepublicznych placówkach służby zdrowia takich jak:

 • szpitale o różnym profilu,
 • specjalistyczne przychodnie,
 • gabinety rehabilitacyjne,
 • zakłady przyrodolecznicze,
 • sanatoria,
 • instytucje specjalistycznego zaopatrzenia ortopedycznego,
 • firmy farmaceutyczne,
 • ośrodki sportowo - rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych,
 • specjalistyczne placówki zajmujące się opieką nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo.

Studia na kierunku Fizjoterapia 

       Fizjoterapia to kierunek medyczny związany z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności fizycznej chorego. Fizjoterapia jest dziedziną poznania naukowego i działalności praktycznej, umiejscowiona w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Celem studiów na kierunku Fizjoterapia jest przygotowanie studentów do zawodu fizjoterapeuty.

 

Sylwetka absolwenta

Fizjoterapia jest to kierunek dla ludzi aktywnych, dynamicznych, lubiących pracę z ludźmi. Od dobrego fizjoterapeuty wymaga się odpowiedzialności, kreatywności, szybkich i trafnych decyzji oraz co najważniejsze - cierpliwości, zrozumienia chorej osoby oraz chęci niesienia pomocy. Fizjoterapeuta powinien być otwarty, łatwo nawiązywać kontakt z pacjentem i jego środowiskiem oraz posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi.


Po skończeniu studiów w PWSZ w Koszalinie absolwent będzie wykazywał się:

 • wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów;
 • znajomością teorii i umiejętnościami praktycznymi z zakresu fizykoterapii, masażu, kinezyterapii i podstawowych zabiegów terapii manualnej oraz zaopatrzenia ortopedycznego;
 • sprawnością fizyczną konieczną dla poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi.
 • umiejętnością dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych;
 • biegłością kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

          

Możliwości zatrudnienia

Absolwent kierunku  fizjoterapia będzie przygotowany do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia,
 • specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych,
 • placówkach sportowych i rekreacyjnych,
 • zakładach przyrodoleczniczych, sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych,
 • gabinetach odnowy biologicznej oraz innych ośrodkach i instytucjach prowadzących działalność w zakresie rehabilitacji.

Prezentacja kierunku Fizjoterapia


Głos Fizjoterapeuty

Zapraszamy do czytania Głosu Fizjoterapeuty - Biuletynu Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 


Informacje z lokalnych mediów nt. powstania kierunku:


Rok akademicki 2022/2023


Zajęcia "Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu”

W dniu 18.05.2023 studenci I roku fizjoterapii w ramach zajęć ,,Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu” z mgr Alicją Zdun odwiedzili Ośrodek Sanatoryjny „Argentyt” w Dąbkach, aby zobaczyć zajęcia usprawniające osób dorosłych na basenie.

Przyszli fizjoterapeuci mieli również możliwość zapoznać się z całą bazą zabiegową ośrodka: gabinety kinezyterapii (dla dorosłych i dla dzieci), masażu, światłolecznictwa, elektroterapii, magnetoterapii, hydroterapii oraz balneologii, gdzie stosowany jest naturalny surowiec: borowina, a także połczyńska solanka do inhalacji i kąpieli solankowych w jacuzzi.


Zajęcia praktyczne studentów 4 roku fizjoterapii

Zajęcia praktyczne studentów 4 roku z mgr Renata Suską "Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych" podczas któych młodzież zapoznaje się z odczuciami osób starszych za pomocą skafandra geriatrycznego.


Zajęcia praktyczne studentów 2 i 3 roku fizjoterapii

Zajęcia praktyczne studentów 2 i 3 roku #Fizjoterapia:

 • ​terapie manualne
 • drenaż limfatyczny
 • anatomia palpacyjna

są prowadzone w nowoczesnych pracowniach specjalistycznych pod okiem wykładowców PWSZ w Koszalinie - mgr Krzysztof Skarbek to fachowiec z wieloletnim doświadczeniem. 


Dni otwarte PWSZ 2023

Prezentacja kierunku Fizjoterapia podczas Dni Otwartych PWSZ w Koszalinie 29-30 marca 2023


Wolontariat studentów fizjoterapii

Studenci - wolontariusze z kierunku #Fizjoterapia wzięli udział w Dniach Otwartych Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koszalinie podczas których mieli okazję obserwować pracę specjalistów w zakresie fizjoterapii, logopedii i psychoterapii współpracujących z TPSR. Było to niewątpliwie cenne doświadczenie dla przyszłych fizjoterapeutów.
Dziękujemy studentom fizjoterapii, którzy wsparli działania i zaangażowali się w wolontariat:
- Mai Szymańskiej i Oktawii Sałędze z II roku
- Agacie Gzieło, Przemysławowi Jurewiczowi z III roku
- Agacie Wysockiej, Alicji Rasińskiej i Adrianie Jęcek z IV roku.
Mamy nadzieję, że dalsza współpraca z TPSR w Koszalinie będzie dobrą okazją dla naszych studentów do zdobywania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności, a także na rozwijanie nowych relacji międzypokoleniowych.


Zajęcia praktyczne studentów 4 roku fizjoterapii

W dniu 16.03.2023 na zajęcia studentów IV roku fizjoterapii z przedmiotu "Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych" zaproszona była Pani Katarzyna Kaczmarz, mgr fizjoterapii i specjalistka w dziedzinie uroginekologii. Studenci dowiedzieli się kiedy i z jakim problemem należy zgłosić się do specjalisty w tej dziedzinie.  Omawiane były problemu nietrzymania moczu, stolca i gazów.


Akcja "Zdrowy Przedszkolak"

9.12.2022 r. w PWSZ w Koszalinie odbyła się II edycja akcji skierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym pn. „ZDROWY PRZEDSZKOLAK”. W akcji wzięło udział 60. dzieci z koszalińskiego Przedszkola Miejskiego nr 22 przy ul. Chałubińskiego 6. Wykładowcy kierunku Fizjoterapia: Kierownik Zakładu dr Joanna Krawczyk oraz mgr Krzysztof Skarbek wspomagani przez członków studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii FIZJOFAN przeprowadzili badania postawy ciała, wad kończyn dolnych i stóp dzieci. Kierownik Zakładu Pedagogiki mgr Danuta Aleksa wraz ze studentami kierunku Pedagogika, zadbali o urozmaicenie czasu dzieciom biorącym udział w badaniu poprzez gry i zabawy  ruchowe. Wyniki badań zostaną przekazane opiekunom i rodzicom dzieci. 

 

Media:

Akcja Zdrowy Przedszkolak. Badania w PWSZ w Koszalinie [ZDJĘCIA] - gk24.pl - 12.12.2022


Zajęcia "Dydaktyka fizjoterapii"

Sesja plakatowa studentów 2 roku fizjoterapii "Wiedza i zdrowie" w ramach przedmiotu "Dydaktyka fizjoterapii"
z dr Joanną Krawczyk


Zajęcia praktyczne "Sport osób niepełnosprawnych"

W dniu 28.11.2022 roku zajęcia studentów II roku fizjoterapii (realizowanego w ramach zajęć: "Sport osób z niepełnosprawnościami" odbyły się w Stowarzyszeniu Sportu Niepełnosprawnych "START" Koszalin. Tematem spotkania był sport osób z niepełnosprawnością narządu wzroku i niesłyszących oraz sport dla osób z amputacjami i głuchoniemych. Gospodarze spotkania: Piotr Musiał (Prezes), Marek Siemiontkowski, Hubert Waszak przekazywali studentom niezbędne informacje dotyczące sportu osób z niepełnosprawnościami. Zaprezentowano maczugę, dysk, kulę, oszczep oraz siedzisko do rozgrywania konkurencji rzutnych. Była to wyjątkowa okazja, aby spojrzeć na sport oczami osoby z niepełnosprawnością, a jednocześnie dowiedzieć się czego oczekują parasportowcy od fizjoterapeutów. Podawanie przykładów oczekiwań, wymagań kierowanych do fizjoterapeutów przez osoby z niepełnosprawnościami pozwoliło na urealnienie problemów z którymi spotykają się niepełnosprawni i fizjoterapeuci ich rehabilitujący, usprawniający. Na zakończenie zaproszono studentów do kolejnego spotkania, a także skorzystania z możliwości treningu w klubie "START" Koszalin


Zajęcia "Wyroby medyczne"

Zajęcia praktyczne studentów #fizjoterapia PWSZ w Koszalinie w ramach zajęć "Wyroby medyczne" z mgr Renatą Suską to nauka poruszania się na wózku inwalidzkim.


Spotkanie ze sportowcami "Start Koszalin"

 W dniu 21.11.2022r studenci III roku fizjoterapii realizowali zajęcia praktyczne "Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością"  w Stowarzyszeniu Sportu Niepełnosprawnych "START" Koszalin. Gospodarzem spotkania byli przedstawiciele w/w Stowarzyszenia: Piotr Musiał (Prezes), Aleksander Waszak, Mateusz Brzuchala i Rafał Klejbach. Tematem spotkania była nauka poruszania na wózku inwalidzkim, zasady bezpieczeństwa, dostosowanie wózka do osoby niepełnosprawnej w ramach zajęć praktycznych oraz potrzeby i możliwości aktywności ruchowej osób z niepełnosprawnością, chorobami przewlekłymi i rozmaitymi dysfunkcjami. Było to kolejne spotkanie w ramach współpracy pomiędzy PWSZ w Koszalinie a „STARTEM” Koszalin.


Rok akademicki 2021/2022


Tydzień bezpieczeństwa BHP

Studenci IV roku kierunku fizjoterapia wzięli udział w akcji "Tydzień bezpieczeństwa BHP", który sklep "Leroy Merlin" w Kołobrzegu zorganizował dla swoich pracowników.

W ramach przygotowania praktycznego do zawodu studenci przeprowadzili szkolenia teoretyczne dla poszczególnych grup pracowników z zakresu ergonomii pracy, a następnie prowadzili instruktaż praktyczny indywidualnie na poszczególnych stanowiskach pracy. Działania studentów spotkały się dużym zainteresowaniem pracowników sklepu.

Takie działania to doskonały przykład współpracy naszej Uczelni ze środowiskiem społeczno-gospodarczym regionu.


Studenci fizjoterapii w Instytucie Badawczym Innowacyjnych Metod Po Urazach Rdzenia Kręgowego w Kamieniu Pom.

W dniu 26.05.2022 r. studenci III I IV roku kierunku Fizjoterapia mieli okazję zwiedzić    Instytut Badawczy Innowacyjnych Metod Po Urazach Rdzenia Kręgowego w kompleksie sanatoryjnym MIESZKO I i II w szpitalu uzdrowiskowym w  Kamieniu  Pomorskim. W Instytucie Badawczym prowadzone były badania nad skutecznymi metodami rehabilitacji z wykorzystaniem robotów oraz klasycznych zabiegów, w tym także balneologicznych, a zdobyte doświadczenia od razu wykorzystywane były u pacjentów. W odzyskaniu sprawności pacjentom na co dzień pomagał doświadczony zespół specjalistów z zakresu rehabilitacji: profesorowie uniwersytetów, konsultanci międzynarodowi, lekarze, fizjoterapeuci. Podczas realizacji projektu badawczego Instytut Badawczy współpracował z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Dzięki uprzejmości dr Bogusława Korczyńskiego studenci mieli okazję poznać nowoczesną bazę zabiegową i zapoznać się z rehabilitacją po urazie rdzenia kręgowego z robotyką. Przyszli fizjoterapeuci mieli okazję zobaczyć EGZOSZKIELET, LOKOMAT, ROBOT LUNA EMG, ATLAS HYDRAULICZNY, BIEŻNIĘ Z BIOFEEDBACK. Opiekunem grupy była dr n.med. Joanna Krawczyk.


Studenci fizjoterapii w Strefie 3L

Studenci fizjoterapii w ramach zajęć praktycznych odwiedzili klub treningowy Strefa 3L - więcej niż trening, w którym pracują absolwenci PWSZ. Młodzież poznała innowacyjne treningi sportowe, a chętni wzięli udział w treningu obwodowym Milon oraz treningu personalnym EMS.

Milon to fachowa wiedza i lata badań nad biomechaniką, fizjologią i efektywnością wysiłku fizycznego, podana w postaci wysokiej klasy sprzętu treningowego z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii. Podstawą jest obwód siłowo-wytrzymałościowy, czyli tzw. obwód zdrowia złożony z 12 urządzeń ustawionych w kręgu sześciu maszyn siłowych.

Trening EMS (Electrical Muscle Stimulation) to urządzenie do treningu z użyciem elektrostymulacji mięśniowej, która polega na pobudzaniu mięśni szkieletowych za pomocą impulsów prądu – stałego i zmiennego. Jest to najbardziej korzystna metoda treningowa w obecnych czasach. Wywodzi się z fizjoterapii, a dzięki zastosowaniu w treningu fizycznym staje się jeszcze bardziej wydajny.


Zajęcia praktyczne studentów 1 roku fizjoterapii

Zajęcia praktyczne studentów 1 roku Fizjoterapii z zakresu „Diagnostyki  funkcjonalnej"


Zajęcia praktyczne studentów 1 roku fizjoterapii

Zajęcia praktyczne studentów 1 roku Fizjoterapii z zakresu „Fizjoterapii ogólnej”


Dni otwarte 2022


Zajęcia praktyczne studentów 2 roku fizjoterapii

Zajęcia praktyczne studentów 2 roku fizjoterapii to poznawanie tajników masażu twarzy  i stóp  pod okiem specjalistów wykładowców PWSZ, to m.in. mgr Krzysztof Skarbka.


Szkolenie z zakresu obsługi systemu do testów wysiłkowych

W dniu 20.12.2021r.. odbyło się szkolenie z zakresu obsługi nowego systemu do testów wysiłkowych wraz z bieżnią wysiłkową. W szkoleniu brała udział dr n. med. Joanna Krawczyk i członkowie Koła Naukowego Fizjofan Agata Gzieło, Agnieszka Gostomczyk, Klaudia Południak.

Szkolenie przeprowadził Pan Kacper Czarnecki specjalista ds. kardiologii i rehabilitacji kardiologicznej z firmy Meden - Inmed w Koszalinie. Wykonywano badanie próby wysiłkowej i analizowano system zapisu poszczególnych parametrów.


Zajęcia "Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z  niepełnosprawnością"

 

W dniu 20.12.2021r. podczas zajęć praktycznych ze studentami IV roku fizjoterapii uczestniczył przedstawiciel klubu „START” Koszalin: Karol Siwiera. Zajęcia realizowano w ramach przedmiotu "Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z  niepełnosprawnością". Było to kolejne spotkanie w ramach kontynuowanej współpracy pomiędzy PWSZ w Koszalinie a „STARTEM” Koszalin, podczas którego zaprezentowano wyczynowy Handbike (rower trójkołowy z napędem ręcznym przeznaczony dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu) będący dla studentów dużą atrakcją. Studenci mogli osobiście doświadczyć jak trudne jest poruszanie się na rowerze trójkołowym mimo wysokiego poziomu sprawności jaki ich cechuje. Wszyscy uczestnicy zajęć po raz pierwszy mieli styczność z profesjonalnym sprzętem sportowym wykorzystywanym podczas zawodów. 


Zajęcia praktyczne "Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z  niepełnosprawnością"

W dniu 6.12.2021r. podczas zajęć praktycznych "Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z  niepełnosprawnością" ze studentami III roku fizjoterapii uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych START” Koszalin:  Piotr Musiał (Prezes), Aleksander Popławski (twórca sportu niepełnosprawnych w Koszalinie) i Ryszard Fornalczyk (były Prezes "Startu" Koszalin).

Było to kolejne spotkanie w ramach współpracy pomiędzy PWSZ w Koszalinie a „STARTEM” Koszalin, podczas którego zaprezentowano sukcesy i osiągniecia niepełnosprawnych sportowców.


Zajęcia praktyczne "Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością"

W dniu 29.11.2021r. zajęcia z przedmiotu "Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z  niepełnosprawnością”,  ze studentami IV roku fizjoterapii prowadził przedstawiciel  Firmy Sunrise Medical z Łodzi fizjoterapeuta mgr Bartłomiej Borowiec. Przedstawił  on studentom zasady doboru wózka dla osoby niepełnosprawnej, wypełnianie dokumentacji medycznej. Omówił budowę oraz pokazał praktyczne pomiary pacjenta z dostosowaniem do niego wózka do aktywnej rehabilitacji. Omówione zostały zasady bezpieczeństwa wraz z nauką jazdy manualnymi wózkami  aktywnymi . Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów.


Projekt Baltic for All

Kierownik Zakładu Fizjoterapii dr n. med. Joanna Małgorzata Krawczyk brała udział w projekcie Baltic for All, którego głównym celem  był wzrost aktywności wykwalifikowanej siły roboczej na obszarze Południowego Bałtyku dzięki zapewnieniu możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych i uzyskania stabilności zatrudnieniowej przez osoby młode i niepełnosprawne w ramach zawodów: instruktor żeglarstwa/ windsurfingi/ kitesurfingu osób niepełnosprawnych. Cel został osiągnięty poprzez wspólne transgraniczne działania w ramach współpracy Partnerów z Polski, Niemiec i Litwy włączając partnerów stowarzyszonych z organizacji osób niepełnosprawnych


Zajęcia praktyczne "Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością"

W dniu 04.10.2021r. podczas zajęć praktycznych ze studentami III roku fizjoterapii uczestniczyli przedstawiciele klubu „START” Koszalin: Piotr Musiał (Prezes), Hubert Wyszyński, Aleksander Waszak, Marek Siemiontkowski, Karol Siwiera oraz kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego PWSZ w Koszalinie mgr Waldemar Szpakowski. Zajęcia praktyczne realizowano w ramach przedmiotu "Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z  niepełnosprawnością", a tematem była: Nauka poruszania na wózku inwalidzkim. Zasady bezpieczeństwa, dostosowanie wózka do osoby niepełnosprawnej. Nauka pokonywania przeszkód podczas jazdy na wózku inwalidzkim. Karol Siwiera zademonstrował wsiadanie i wysiadanie z samochodu, a Hubert Wyszyński udzielanie pomocy osobie, która wypadła z wózka dla niepełnosprawnych.

Było to kolejne spotkanie w ramach kontynuowanej współpracy pomiędzy PWSZ w Koszalinie a „STARTEM” Koszalin, podczas którego zaprezentowano wyczynowy Handbike (rower trójkołowy z napędem ręcznym przeznaczony dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu) będący dla studentów dużą atrakcją.


Rok akademicki 2020/2021


Spotkanie online z lekkoatletką

W dniu 24.05.2021 roku w ramach zajęć studenci I roku kierunku Fizjoterapia uczestniczyli w spotkaniu online na platformie ZOOM z Panią Magdaleną Bachmatiuk – polską lekkoatletką, wicemistrzynią olimpijską niesłyszących z Melbourne 2005 i Tajpej 2009, rekordzistką świata niesłyszących w skoku w dal i trójskoku, wielokrotną medalistką mistrzostw świata i Europy niesłyszących. Tematyka spotkania obejmowała mowę a myślenie głuchych, ich sprawność fizyczną oraz główne cele i zasady pracy z głuchymi na lekcjach wychowania fizycznego.


Zajęcia praktyczne "Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością"

W dniu 10.05.2021r w ramach zajęć praktycznych ze studentami III roku fizjoterapii uczestniczyli przedstawiciele klubu „START” Koszalin: Piotr Musiał (Prezes), Grzegorz Lanzer, Rafał Klejbach, Mateusz Brzuchala oraz Marzena Brzuchala. Zajęcia praktyczne realizowano w ramach przedmiotu "Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnością", a tematem była: Nauka poruszania na wózku inwalidzkim. Zasady bezpieczeństwa, dostosowanie wózka do osoby niepełnosprawnej. Nauka pokonywania przeszkód podczas jazdy na wózku inwalidzkim.


Spotkanie online z parakajakarką

W dniu 19.04.2021r. odbyło się spotkanie studentów fizjoterapii z Katarzyną Kozikowską - parakajakarką - mistrzynią Europy i Jej mężem Kamilem (Fizjoterapeutą  kadry parakajakarzy). W spotkaniu uczestniczył Prezes STARTU Koszalin: Piotr Musiał, Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego PWSZ w Koszalinie: Waldemar Szpakowski. Tematem spotkania były ćwiczenia ruchowe dla amputantów, hartowanie, ćwiczenia oswajające i wzmacnianie.


Wirtualne spotkanie studentów ze sportowcami

W dniu 12.04.2021r. odbyło się wirtualne spotkanie studentów III roku kierunku Fizjoterapia z Jakubem Tokarzem - złotym medalistą Igrzysk w Rio 2016 i Jego trenerem Renatą Klekotko (byłą zawodniczką kajakarstwa - reprezentantką Polski), przedstawicielami STARTU Koszalin: Piotr Musiał (Prezes STARTU), Rafał Klejbach, Grzegorz Lanzer (utytułowany medalista w podnoszeniu ciężarów-reprezentant Polski). Tematem spotkania był dobór metod adaptacji dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Zajęcia online studentów 3 roku z parasportowcami

W dniu 22.03.2021 roku w ramach zajęć "Adoptowana aktywność fizyczna  i sport osób z niepełnosprawnością" studenci III roku kierunku Fizjoterapia uczestniczyli w spotkaniu online na platformie ZOOM z Panią Magdaleną Bachmatiuk – polską lekkoatletką, wicemistrzynią olimpijską niesłyszących z Melbourne 2005 i Tajpej 2009, rekordzistką świata niesłyszących w skoku w dal i trójskoku, wielokrotną medalistką mistrzostw świata i Europy niesłyszących. Celem spotkania było przybliżenie problemu doboru metod adaptacji dla osób niesłyszących.


Rok akademicki 2019/2020


Szkolenie z zakresu obsługi nowego systemu do testów wysiłkowych Cubestress

W dniu 24.09.2020r. w PWSZ w Koszalinie odbyło się szkolenie z zakresu obsługi nowego systemu do testów wysiłkowych Cubestress.  W szkoleniu brała udział dr n. med. Joanna Krawczyk.
Jest to  kliniczna wersja systemu z rejestratorem EKG HD+ oraz z łącznością Bluetooth i 12 kanałowym EKG. Szkolenie przeprowadził Pan Kacper Czarnecki  specjalista ds. kardiologii i rehabilitacji kardiologicznej z firmy Meden - Inmed w Koszalinie.


Wielkie porządki w pracowni anatomii

Członkowie Koła Naukowego FIZJOFAN wraz z Panią dr Joanną Krawczyk  posprzątała pracownię anatomii. Wszystkie kości policzone, teraz pozostało nam tylko poprosić o odkładanie wszystkiego na swoje miejsce (pudełka pięknie opisane, nie powinno być problemu). Zaangażowani w sprzątanie członkowie Koła: Michalina Młyńska, Kaja Kowal, Alicja Rasińska, Agata Wysocka, Dawid Dembowiecki.


Metoda EEG-Biofeedback

W dniu 21 stycznia 2020r. studenci I roku fizjoterapii pod opieką Elżbiety Walczak byli gośćmi Gabinetu Biofeedback prowadzonego przez psycholog Małgorzatę Mazur. Studenci zapoznali się z działaniem metody EEG-Biofeedback, która zapisuje przebieg fal mózgowych. Podobnie jak w klasycznym badaniu EEG do głowy osoby przyczepia się elektrody. Biofeedback EEG stosuje się w celach treningowych, aby zwiększyć skuteczność działania mózgu i poprawić koncentrację. Służy usprawnieniu działania mózgu, aktywacji procesów myślowych, polepszeniu możliwości koncentracji przy równoczesnej relaksacji i eliminowaniu napięcia psychicznego. Młodzież mogła również uczestniczyć w terapii i  samodzielnie posługiwać się sprzętem. Psycholog opowiedziała o właściwościach i roli jaką odgrywa Biofeedback. Trening jest stosowany  w praktyce klinicznej (dysleksja, zaburzenia lękowe, ADHD, padaczka).


Akcja Zdrowy Przedszkolak

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii Fizjofan przeprowadziło Akcję ph. Zdrowy Przedszkolak badając wady postawy u dzieci 5-6-letnich z Przedszkola nr 22 w Koszalinie. Akcja była przeprowadzona w ramach planu działania  koła  edukacja dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach promująca zdrowie i aktywność fizyczną. Gratulacje dla pomysłodawców, studentów  i wykładowców kierunku fizjoterapia. Dziękujemy studentom WF za udział i pomoc w imprezie pt. "Zdrowy przedszkolak".


Badania naukowe wykładowców IKFiZ

Wykładowcy z  Instytutu Kultury Fizycznej  i Zdrowia PWSZ w Koszalinie przeprowadzają badanie naukowe wśród osób kąpiących się w zimnej morskiej wodzie. Dr n. med. Joanna Małgorzata Krawczyk i dr  n. o kult. fiz. Henryk Kos badają ,,Wpływ morsowania na parametry krążeniowo oddechowe organizmu". W eksperymencie badawczym  udział bierze 30 osób z Kołobrzeskiego Klubu Morsów. Analiza wyników przeprowadzonych badań zostanie przedstawiona na Międzynarodowej Konferencji z okazji VIII Światowego Festiwalu Morsowania w dniach  od 3- 5.01.2020r., która odbędzie się  w Kołobrzegu.


Rok akademicki 2018/2019


Absolutorium studentów fizjoterapii - 21 czerwca 2019


Dzień Zdrowia i Urody w PWSZ

W dniach 24-25 maja 2019r.  w PWSZ w Koszalinie - w ramach corocznych Dni Koszalina - odbyły się Dni Zdrowia i Urody. To były dni pełne atrakcyjnych wydarzeń. Studenci fizjoterapii pod opieką wykładowców mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności. Studneci przeprowadzali badania postawy ciała i stóp wśród dzieci i dorosłych oraz pokaz gimnastyki leczniczej w bólach kręgosłupa, masażu leczniczego ręki i odcinka szyjnego kręgosłupa. Na miejscu można było skorzystać z porad fizjoterapeuty.


Dzień otwarty w PWSZ

Wypowiedzi studentów  fizjoterapii podczas Dnia Otwartego  19 marca 2019


Spotkanie Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Kierownik Zakładu Fizjoterapii dr Joanna Krawczyk uczestniczyła w spotkaniu Krajowej Izby Fizjoterapeutów


Zajęcia praktyczne


Warsztaty studentów fizjoterapii

W dniu 10.01.2019r. odbyły się warsztaty pokazowe i praktyczne zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii  i Firmę Meden - Inmed z Koszalina zajmującą się produkcją i sprzedażą  sprzętu do fizjoterapii pacjentów. Przedstawiciel firmy Pan Rafał Oleszczuk zademonstrował  zastosowanie laseru wysokoenergetycznego  w pracy fizjoterapeuty oraz przedstawił możliwości  Hilterapii. Studenci pierwszego fizjoterapii mogli skorzystać samodzielnie z wykonywania zabiegu przy pomocy aparatu do terapii  laserem wysokoenergetycznym.  


Akcja Caritas "Pusta choinka"

Studenci pierwszego roku studiów z kierunku fizjoterapia wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Fizjoterapii PWSZ w Koszalinie   włączyli się do akcji charytatywnej Caritas „Pusta choinka”, której beneficjentami są dzieci z rodzin ubogich. Przewodniczący SKNF  Igor Arczyński zerwał  bombki z dwóch choinek ustawionych w holu Atrium.  Ze składek studentów zostały zakupione prezenty dla dwójki wybranych dzieci: dziewczynki i chłopca. Delegacja członków SKNF i studentów kierunku Fizjoterapia uroczyście przekazali prezenty Caritas. Przekazanie prezentów odbyło się 12 grudnia 2018 roku o godzinie 11.00. Akcja wręczenia prezentów odbędzie się 15 grudnia w Centrum Handlowym Atrium Koszalin, od godz. 13 do 18. Zdjęcia i film  z akcji przekazania prezentów pojawił się na stronie Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Film
 


Warsztaty studentów fizjoterapii

W dniu  6.12.2018 r odbyły się warsztaty pokazowe i praktyczne zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii  i Firmę Meden - Inmed z Koszalina zajmującą się produkcją i sprzedażą  sprzętu do fizjoterapii pacjentów. Czołowy Instruktor i specjalista  metody Nurac Pan mgr Leszek Wojtyła zademonstrował podstawy stosowania Terapii Nurac na Systemie Redcord. Studenci fizjoterapii mogli skorzystać  z praktycznych pokazów podstaw metody i jej założeń. W dniu 13.12.2018 r. odbędzie się następne spotkanie dla studentów fizjoterapii. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem.


Warsztaty studentów fizjoterapii

W dniu 29.11.2018r. odbyły się warsztaty pokazowe i praktyczne zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii  i Firmę Meden - Inmed z Koszalina zajmującą się produkcją i sprzedażą  sprzętu do fizjoterapii pacjentów. Przedstawiciel firmy Pan Paweł Oleszczuk zademonstrował urządzenie do stosowania fali uderzeniowej. Studenci pierwszego i trzeciego roku fizjoterapii mogli skorzystać samodzielnie z wykonywania zabiegu przy pomocy aparatu do terapii fala uderzeniową.


Metoda NEURAC

Studenci kierunku fizjoterapia zapoznali się zasadami metody NEURAC1 i wykorzystanie aparatu REDCORD w rehabilitacji medycznej. Szkolenie przeprowdził certyfikowany instruktor metodyki Neurac Meden-INDMED p. Lech Wojtyła.


Rok akademicki 2017/2018


Zajęcia praktyczne dla fizjoterapeutów

Dnia 13 czerwca 2018 odbyły się zajęcia dotyczące pracy na powięziach. W zajęciach uczestniczyli studenci III roku Fizjoterapii, w ramach przedmiotu Współczesne Metody Fizjoterapii. Część teoretyczną i warsztatową poprowadził Pan Mgr Arkadiusz Banasik, reprezentujący Firmę Remedica. Składamy podziękowania dla Pana Mgr Banasika oraz firmy Remedica za przeprowadzenie niezwykle interesujących zajęć i zademonstrowanie ciekawych technik pracy fizjoterapeuty.


Ćwiczenia z elementami Integracji Sensorycznej

Dnia 16 maja 2018 odbyły się zajęcia w ramach Współczesnych Metod Fizjoterapii, dotyczące prowadzenia ćwiczeń z elementami Integracji Sensorycznej. Studenci III roku Fizjoterapii wykazali się dużą pomysłowością podczas tworzenia swoich konspektów zajęć. Oto kilka przykładów ćwiczeń


Sukces studentów fizjoterapii na Kongresie w Stambule

Prace studentów III roku fizjoterapii: Pani Karoliny Sobczak i Pana Norberta Paszkowskiego, biorących udział w projekcie dyplomowym pod kierunkiem dr n. med. inż. Magdaleny Fronczek-Wojciechowskiej, została zakwalifikowana na I Międzynarodowy Kongres Wychowania Fizycznego, Sportu, Rekreacji i Tańca odbywający się w Turcji. Prezentacja ”Analysis of the quadriceps femoris kinesiotaping influence on kinematic parameters in soccer players” została wygłoszona 27.04.2018r. w Stambule i spotkała się z bardzo przychylnymi recenzjami. Docelowo projekt dyplomowy zostanie zakończony wspólną publikacją. Gratulacje dla Pani doktor M.Fronczek-Wojciechowskiej i naszych studentów!


Studenci fizjoterapii w klubie sportowym "Start Koszalin"

Zajęcia praktyczne studentów  II roku Fizjoterapii w ramach przedmiotu "Sport osób niepełnosprawnych" z dr Henrykiem Kosem w klubie sportowym START Koszalin


Wystawa prac studentów

Prace studentów 2 roku fizjoterapii z przedmiotu "Podstawy ergoterapii"


Polsko-niemieckie Forum w Greifswald

29 listopada 2017 studenci i wykładowcy kierunków fizjoterapia, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne wzięli udział w Polsko-Niemieckim Forum w Greifswaldzie zorganizowanym przez Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA we współpracy z Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH, Centra Usługowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA w Greifswaldzie · Neubrandenburgu · Schwedt Strausbergu · Koszalinie · Karlinie · Myśliborzu · Dębnie.  Debata dotyczyła:

 • transgranicznego kształcenia i współpracy,
 • uznawania zagranicznych kwalifikacji,
 • innowacyjnych projektów dotyczących zapewnienia wykwalifikowanej kadry medycznej,
 • zakładowych systemów opieki zdrowotnej.

Referat o "Kształcenie zawodowym personelu medycznego w Polsce na przykładzie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie“ wygłosili dr Wiesław Kowalewski, dr Joanna Krawczyk, dr Joanna Łoś. Wystąpienie spotkało się  z dużym zainteresowaniem strony niemieckiej.

 

Sprawozdanie, zdjęcia,  prezentacje wykładów oraz  podziękowanie dla PWSZ  od organizatorów za udział w 79 Polsko-Niemieckim Forum Stowarzyszenia Komunalnego Europaregion Pomerania e.V.   w Greifswaldzie - w języku polskim  i   w języku niemieckim

 

Poniżej link do  wiadomości o wydarzeniu - "Nordmagazin"  godz. 19.30, informacja o PWSZ - ok. 19 minuty: http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordmagazin/Nordmagazin,nordmagazin47252.html

 


Paraolimpijczycy w PWSZ

20 listopada 2017 odbyło się spotkanie z niepełnosprawnymi sportowcami, medalistami Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro 2016. Podczas spotkania Rektor PWSZ dr Jan Kuriata i Ryszard Fornalczyk – Prezes Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych Start Koszalin, podpisali umowę o współpracy  w procesie kreowania i realizacji koncepcji kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne w PWSZ w Koszalinie. Umowa dotyczy współpracy w zakresie kształcenia studentów i realizowana będzie w różnych obszarach  m.in. podejmowania działań edukacyjnych i promocyjnych oraz realizowania zajęć o charakterze praktycznym czyli zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla studentów kierunku wychowanie fizyczne z udziałem specjalistów z obu instytucji.

Gośćmi w naszej uczelni byli: Maciej Sochal (Start Koszalin) - złoty medalista w rzucie maczugą i Jakub Tokarz (Start Wrocław) - złoty medalista w parakajakarstwie i byli sportowcy: Ryszard Fornalczyk – Prezes Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych Start Koszalin, Romuald Rasiak - srebrny medalista paraolimpijski w piłce siatkowej Arnhem 1980, reprezentant Start Koszalin, działacz PKOL, Aleksander Popławski - Start Koszalin – trener i olimpijczyk, Renata Klekotko - trenerka Jakuba Tokarza, była zawodniczka SMS Wałcz.

Było to spotkanie dla studentów i sportowców pod hasłem integracji i przełamywania barier. Podczas spotkania ze studentami i kadrą PWSZ był czas na pytania, rozmowę z zaproszonymi gośćmi, prezentacje medali i pamiątkowe zdjęcia. Młodzież została zaproszona na wspólny trening z niepełnosprawnymi sportowcami, którzy, zdaniem trenera A.Popławskiego,  muszą pracować jeszcze ciężej niż ich pełnosprawni koledzy, częściej pokonując własne słabości.  Wizyta Paraolimpijczyków w Uczelni odbyła się z inicjatywy dr. Henryka Kosa, wykładowcy PWSZ w Koszalinie. Sportowcom życzymy wielu dalszych sukcesów!

 

Artykuły w koszalińskich mediach:

 1. Spotkanie z paraolimpijczykami - ekoszalin.pl z dn.21.11.2017

 2. Spotkanie z paraolimpijczykami - GK z dn.21.11.2017

 3. Spotkanie z paraolimpijczykami - GK z dn.21.11.2017

 4. Spotkanie z paraolimpijczykami - Miasto z dn.24-30.11.2017


Rok akademicki 2016/2017


ZAJĘCIA PRAKTYCZNE STUDENTÓW 2 ROKU FIZJOTERAPII

Podstawy fizjoterapii w kardiologii
Podstawy fizjoterapii w reumatologii
Podstawy fizjoterapii w pediatrii
Podstawy fizjoterapii w ortopedii i traumatologii


   Studenci 2 roku Fizjoterapii w ramach przedmiotu "Sport osób niepełnosprawnych"  prowadzonego z dr Henrykiem Kosem uczestniczyli w cyklu spotkań w zajęciach z niepełnosporawnymi sportowcami  z Koszalina i  regionu.  W spotkaniu z młodzieżą udział wzięli  zawodnicy "Startu" Koszalin: Maciej Sochal, Aleksander Waszak, Adrian Mikołajczyk, Grzegorz Lanzer oraz Prezes klubu Ryszard Fornalczyk.

 

Maciej Sochal - zawodnik koszalińskiego Stowarzyszenia Sportu Niepełnosprawnych „START” Koszalin, złoty medalista   w rzucie maczugą  XV Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro oraz koszaliński „Sportowcem Roku 2016”. Trenuje pod okiem  Aleksandra  Popławskiego  ze  „Trenera Roku 2016”.

 

Sport w życiu osób niepełnosprawnych spełnia niezwykle istotną rolę. Poza aspektem zdrowotnym ważne jest poczucie przynależności do grupy, wyjście z domu i otwarcie się na nowe możliwości. Często okazuje się, że z czasem sport staje się nowym pomysłem na życie. A jeśli tak jak w przypadku naszych koszalińskich sportowców idą za tym sukcesy sportowe tylko gratulować.


    Po raz kolejny   Studenci 2 roku Fizjoterapii w ramach przedmiotu "Sport osób niepełnosprawnych"  prowadzonego z dr Henrykiem Kosem uczestniczyli w cyklu spotkań w zajęciach z niepełnosporawnymi sportowcami  z Koszalina i  regionu.   Tym razem w spotkaniu z młodzieżą udział wzięli  zawodnicy "Startu" Koszalin: Maciej Sochal, Jerzy Sochal, Aleksander Waszak i Ewa Piotrowska.  Te spotkania bardzo wzbogacają wiedzę naszych  studentów i są potrzebne obu stronom.


Kolejne praktyczne  zajęcia studentów fizjoterapii w ramach przedmiotu "Aktywna rehabilitacja" z instruktorami z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji


Rok akademicki 2015/2016


W dniu 6 czerwca 2016 roku w I Seminarium Naukowym zorganizowanym przez Zakład Pedagogiki Instytutu Nauk Humanistycznych PWSZ w Koszalinie we współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym, Instytutem Teologicznym, Kurią Biskupią Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie udział wzięły członkinie Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii Izabella Karpowicz i Magdalena Rudzińska. Opiekę merytoryczną  nad wystąpieniem pt.: "Mały wielki człowiek kontra chory w rodzinie", objęła  dr n. med. Joanna Krawczyk opiekun Studenckiego Koła Naukowego  Fizjoterapii.


Kolejne zajęcia praktyczne studentów fizjoterapii w ramach przedmiotu "Aktywna rehabilitacja" z instruktorami z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji były naprawdę wymagające! Poruszanie się na wózku to nie lada wyzwanie...


W dniach od 13-14.04. 2016 r. Kierownik Zakładu Fizjoterapii dr n. med. Joanna Małgorzata Krawczyk   brała udział w  III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo Zdrowotne – Ujęcie Interdyscyplinarne  w Giżycku na temat „Bezpieczeństwo w perspektywie następnych pokoleń – zdrowe życie, dorastanie i starzenie się”.  Pani doktor wygłosiła referat pt.:  „Szczepienia – ochrona zdrowia czy zagrożenie?”,  który będzie wydany w publikacji pokonferencyjnej z afiliacją PWSZ w Koszalinie.


Zajęcia praktyczne studentów fizjoterapii w ramach przedmiotu "Aktywna rehabilitacja" z instruktorami z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji były naprawdę bardzo pouczające!


Akrobatyka widowiskowa w wykonaniu studentów 1 roku

zajęcia z gimnastyki z dr Tomaszem Jędrzejczakiem :)


    Podczas uroczystości, która odbyła się w CK 105 Koszalin przedstawiono referat pt.: "Schizofrenia perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce". Studenci wraz z opiekunem SKNF dr n. med. J. Krawczyk, obejrzeli przedstawienie pt. "Coś za mną chodzi". Młodzież  z  zainteresowaniem obejrzała wystawę fotograficzną Pani Marii Pluty. Wspólnie zakupiono fotografię "Strusia".  W spotkaniu wzięli udział: K. Szczygieł, K. Mysłek, M. Sobierajska, A. Mariak, K.Brugier,  R. Skrzesiński, G. Barczewski, P. Betliński, A. Narlach.


Rok akademicki 2014/2015


W dniu 24 maja 2015r.  Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii (SKNF) działające  w Zakładzie Fizjoterapii zorganizowało  warsztaty  z dziedziny fizjoterapii w pediatrii. Inicjatorem zajęć była członkini SKNF Pani Patrycja Ganske - studentka kierunku fizjoterapii w PWSZ w Koszalinie.

Warsztaty  prowadziła  mama Kamila Matkowska ze swoim niepełnosprawnym synkiem Mikołajem oraz Patrycja Ganske - czynna wolontariuszka. Obie Panie przedstawiały historię choroby Mikołaja. Przyczyny zakażenia cytomegalowirusem i etapy terapii farmakologicznej i fizjoterapeutycznej. Mama Mikołaja zademonstrowała usprawnianie chłopca metodą rehabilitacyjną NDT Bobath oraz  metodą rehabilitacyjną Vojty. Przedstawiła kilka ćwiczeń z zakresu zajęć pedagogicznych jakie przechodzi Mikołaj. Przedstawione zostały pomoce rehabilitacyjne dziecka oraz sprzęt z jakiego korzysta Mikołaj:  pionizator Baffin wraz  z ortezami typu AFO, kombinezonu Thera Togs – Full Body System oraz chodzik rehabilitacyjny wraz z obuwiem ortopedycznym.

Opiekun SKNF dr n. med. Joanna Krawczyk


W dniu 21 kwietnia 2015r. z inicjatywy Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii  dr n. med. Joanny Krawczyk oraz z inicjatywy dr n. med. Joanny Łoś odbyło się spotkanie z osobą niepełnosprawną Panem Pawłem Znykiem. W spotkaniu uczestniczyli studenci kierunku fizjoterapii i pielęgniarstwa. Gość spotkania mówił na temat niepełnosprawności w życiu osobistym i zawodowym. 

            Rozważania dotyczyły również możliwości funkcjonowania w nowych kryteriach życia jako osoba niepełnosprawna. Pan Paweł Znyk zademonstrował pionizacje na parapodium dynamicznym, które na spotkanie dostarczyła firma Spondylus z Koszalina.

Pan Paweł Znyk jest czynnym Instruktorem Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Zajmuje się aktywacją i przystosowaniem osoby niepełnosprawnej do samodzielnego życia w niepełnosprawności. Licznie obecni studenci z zainteresowaniem słuchali wystąpienia zaproszonego gościa.

Dziękujemy Panu Pawłowi Znykowi za poświecony czas i zaangażowanie w dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na dalszy cykl spotkań.

Opiekun Studenckiego Koła   Naukowego Fizjoterapii

dr n. med. Joanna Krawczyk


18 marca 2015r. podczas Dnia Otwartego w PWSZ, nasz najmłodszy kierunek "Fizjoterapia" cieszył się największym zainteresowaniem :)

Na zdjęciu:

urządzenia niezbędne na fizjoterapii - to dopiero początek wyposażania Uczelni w niezbędny sprzęt. Ćwiczenia nadzoruje kierownik Zakładu Fizjoterapii p. dr n. med. J. Krawczyk.


Udział studentek fizjoterapii w konferencji naukowej

W dniu 8.05.2023 r. studentki kierunku Fizjoterapia, które są członkami Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii "FIZJOFAN", wzięły udział w XIV Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt.: "Zdrowie inwestycja w przyszłość jednostki i społeczeństwa". Panie w osobach Agata Gzieło, Agnieszka Gostomczyk i Klaudia Południak przygotowały materiał naukowy  pt.: "Badanie wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym". Konferencja zorganizowana była w formie hybrydowej  przez Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu. Panie brały udział w konferencji zdalnie.
Studentki są również autorkami artykułu naukowego, który umieszczony zostanie w publikacji pokonferencyjnej.


Badania wad postawy u dzieci w SP 17 w Koszalinie

W dniu 12.04.2022 r. członkowie Koła Naukowego Fizjoterapii FIZJO FAN przeprowadzili ocenę występowania wad postawy u dzieci w wieku 10-13 lat.  Przebadano  dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie. W inicjatywie tej udział brały studentki II roku Kierunku Fizjoterapia: Agata Gzieło, Klaudia Południak, Agnieszka Gostomczyk. 

Przy badaniach obecny był opiekun Koła Naukowego FIZJOFAN dr Joanna Krawczyk.


Szkolenie z zakresu obsługi bieżni wysiłkowej

W dniu 20.12.2021r. odbyło się szkolenie z zakresu obsługi nowego systemu do testów wysiłkowych wraz z bieżnią wysiłkową. W szkoleniu brała udział dr n. med. Joanna Krawczyk i członkowie Koła Naukowego Fizjofan Agata Gzieło, Agnieszka Gostomczyk, Klaudia Południak.

Szkolenie przeprowadził Pan Kacper Czarnecki specjalista ds. kardiologii i rehabilitacji kardiologicznej z firmy Meden - Inmed w Koszalinie. Wykonywano badanie próby wysiłkowej i analizowano system zapisu poszczególnych parametrów.


Wielkie porządki w pracowni anatomii

Członkowie Koła Naukowego FIZJOFAN wraz z Panią dr Joanną Krawczyk  posprzątała pracownię anatomii. Wszystkie kości policzone, teraz pozostało nam tylko poprosić o odkładanie wszystkiego na swoje miejsce (pudełka pięknie opisane, nie powinno być problemu). Zaangażowani w sprzątanie członkowie Koła: Michalina Młyńska, Kaja Kowal, Alicja Rasińska, Agata Wysocka, Dawid Dembowiecki.


Dary dla Hospicjum im. M.Kolbego w Koszalinie


Akcja Zdrowy Przedszkolak

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii Fizjofan przeprowadziło Akcję ph. Zdrowy Przedszkolak badając wady postawy u dzieci 5-6-letnich z Przedszkola nr 22 w Koszalinie. Akcja była przeprowadzona w ramach planu działania  koła edukacja dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach promująca zdrowie i aktywność fizyczną. Gratulacje dla pomysłodawców, studentów  i wykładowców kierunku fizjoterapia.  Dziękujemy studentom WF za udział i pomoc w imprezie pt.: "Zdrowy przedszkolak".


Dalsze działania Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii "Fizjofan"

Miło nam poinformować o dalszym działaniu Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii "Fizjofan"w PWSZ

 

 


Spotkanie Koła Naukowego Fizjoterapii

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie reaktywowało działalność  Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii ,,Fizjofan'' pod opieką dr Joanny Krawczyk. Przewodniczącym Koła został student 1 roku fizjoterapii Przemysław Jurewicz. Wiceprzodniczącą koła została Kaja Kowal, sekretarzem Agata Wysocka. Członkowie koła: Adrianna Jęcek, Alicja Rasińska, Zuzanna Pacholczyk, Michalina Młyńska, Weronika Smoleńska, Maja Luchyk, Kacper Wojnarowicz, Eryk Hein, Dawid Dębowiecki, Piotr Langner. 
Ustalono plan działania, a w nim między innymi:
✅udział w 28. Finale WOŚP,
✅edukacja dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach promująca zdrowie i aktywność fizyczną,
✅odwiedziny chorych w Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie.
Zapraszamy wszystkie osoby chętne do współpracy oraz tworzenia struktur naszego koła 


Spotkanie członków KIF

     Miło nam poinformować, że w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz.17.00 w siedzibie uczelni  odbyło  się spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów z Koszalina i województwa zachodniopomorskiego.

     Na spotkaniu swoją obecnością zaszczycili nas:  prof. dr hab. Maciej Krawczyk  - Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Jacek Koszela - Wiceprezes KRF ds. medycyny fizykalnej i balneoklimatologii oraz fizjoterapii uzdrowiskowej, mgr Grzegorz Zyzek - członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa zachodniopomorskiego oraz gość specjalny Helena Moryksiewicz Konsultant Wojewódzki ds. Fizjoterapii. Tematem spotkania były aktualne kierunki działania Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz nowe obowiązki fizjoterapeutów wynikające z Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.  

Zaproszenie  na stronie Krajowej Izby Fizjoterapeutów


Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty z dn.25.09.2015r.

Ustawa o zwodzie fizjoterapeuty z dn.25.09.2015r.


Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw


Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty

Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty


"Głos Fizjoterapeuty"

Zapraszamy do czytania Głosu Fizjoterapeuty - Biuletynu Krajowej Izby Fizjoterapeutów


Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii

W PWSZ w Koszalinie działa Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii, które  powstało w 2015r.

     Opiekun: dr n. med. Joanna Krawczyk

     Przewodniczący SKNF - Igor Arczyński
  Zapraszamy studentów PWSZ do aktywnego uczestnictwa w pracach na rzecz kół w naukowej działalności  uczelni.

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie jest miejscem, w którym studenci nie tylko zdobywają wiedzę, ale także mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań, umiejętności, sprawności fizycznej, jak również okazję do działania i pracy na rzecz uczelni. Studenci mogą realizować i rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, kołach zainteresowań i klubach tematycznych. Dążenie studentów do po­głębiania wiedzy z zakresu interesujących ich dziedzin sprawia, że każ­dego roku pojawiają się coraz to nowe inicjatywy i pomysły. Droga do wiedzy prowadzi nie tylko przez sale wykładowe. Studenci  zrzeszeni  pod opieką nauczycieli akademickich uczestniczą w projektach badawczych, w konferencjach naukowych oraz organizują imprezy promujące zdrowy tryb życia.

      Koła naukowe są organizacją zrzeszająca studentów, działającą w obrębie szkoły wyższej, której celem jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków. Koła naukowe funkcjonują jako grupy nieformalne oraz jako struktury zarejestrowane. Oficjalnym warunkiem istnienia koła na uczelni, jest jego rejestracja w uczelnianym rejestrze organizacji studenckich.

        Koła naukowe czasami mają efemeryczny charakter i odznaczają się brakiem ciągłości. Wynika to z faktu stosunkowo krótkiego okresu studiów, dużej indywidualności i samodzielności studentów. Gdy mury uczelni opuszcza bardziej aktywny rocznik, a w danym kole nie ma wystarczająco dużo aktywnych następców, to koło zamiera. Zdarza się jednak, że aktywność koła naukowego jest wieloletnia. Przykładem może być Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego, czy Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, działające od 1851 r.     


Zajęcia Koła Naukowego Fizjoterapii

Podczas zajęć Koła Naukowego Fizjoterapii, opiekun koła dr Joanna Krawczyk zdała relację ze spotkania Krajowej Izby Fizjoterapeutów, w którym uczestniczyła, informując studentów o aktualnościach oraz zasadach nabywania uprawnień w zawodzie fizjoterapeuty.


Warsztaty studentów fizjoterapii

W dniu 10.01.2019r. odbyły się warsztaty pokazowe i praktyczne zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii  i Firmę Meden - Inmed z Koszalina zajmującą się produkcją i sprzedażą  sprzętu do fizjoterapii pacjentów. Przedstawiciel firmy Pan Rafał Oleszczuk zademonstrował  zastosowanie laseru wysokoenergetycznego  w pracy fizjoterapeuty oraz przedstawił możliwości  Hilterapii. Studenci pierwszego fizjoterapii mogli skorzystać samodzielnie z wykonywania zabiegu przy pomocy aparatu do terapii  laserem wysokoenergetycznym.  


Warsztaty studentów fizjoterapii

W dniu  6.12.2018r. odbyły się warsztaty pokazowe i praktyczne zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii  i Firmę Meden - Inmed z Koszalina zajmującą się produkcją i sprzedażą  sprzętu do fizjoterapii pacjentów. Czołowy Instruktor i specjalista  metody Nurac Pan mgr Leszek Wojtyła zademonstrował podstawy stosowania Terapii Nurac na Systemie Redcord. Studenci fizjoterapii mogli skorzystać  z praktycznych pokazów podstaw metody i jej założeń. W dniu 13.12.2018r. odbyło się następne spotkanie dla studentów fizjoterapii. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem.


Warsztaty studentów fizjoterapii

W dniu 29.11.2018r. odbyły się warsztaty pokazowe i praktyczne zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii  i Firmę Meden - Inmed z Koszalina zajmującą się produkcją i sprzedażą  sprzętu do fizjoterapii pacjentów. Przedstawiciel firmy Pan Paweł Oleszczuk zademonstrował urządzenie do stosowania fali uderzeniowej. Studenci pierwszego i trzeciego roku fizjoterapii mogli skorzystać samodzielnie z wykonywania zabiegu przy pomocy aparatu do terapii fala uderzeniową.


Seminarium Naukowe PWSZ

W dniu 6 czerwca 2016 roku w I Seminarium Naukowym zorganizowanym przez Zakład Pedagogiki Instytutu Nauk Humanistycznych PWSZ w Koszalinie udział wzięły członkinie Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii Izabella Karpowicz i Magdalena Rudzińska. Opiekę merytoryczną  nad wystąpieniem pt.: "Mały wielki człowiek kontra chory w rodzinie", objęła  dr n. med. Joanna Krawczyk opiekun Studenckiego Koła Naukowego  Fizjoterapii.


Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii

W dniu 15.10.2015r  studenci kierunku fizjoterapii w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii uczestniczyli w uroczystości obchodów dnia solidarności z osobami chorującymi psychicznie.  Podczas uroczystości, która odbyła się w CK 105 Koszalin przedstawiono referat pt.: "Schizofrenia perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce". Studenci wraz z opiekunem SKNF dr n. med. J. Krawczyk, obejrzeli przedstawienie pt. "Coś za mną chodzi". Młodzież  z  zainteresowaniem obejrzała wystawę fotograficzną Pani Marii Pluty. Wspólnie zakupiono fotografię "Strusia".

W spotkaniu wzięli udział: K. Szczygieł, K. Mysłek, M. Sobierajska, A. Mariak, K.Brugier,  R. Skrzesiński, G. Barczewski, P. Betliński, A. Narlach. Wykonano pamiątkowe fotografie.


Wykład “Constraint – induced movement therapy a udar mózgu”

W dniu 26.05.2015r. odbyło się spotkanie przeprowadzone przez opiekuna merytorycznego sekcji, dr n. med. Karolinę Kopacz.  Wykład Constraint – induced movement therapy a udar mózgu” wygłosił merytoryczny opiekun sekcji. Zaproponowano członkom koła udział w badaniach równowagi, które będą się odbywały na podstawie umowy zawartej pomiędzy DynamoLab Uniwersytetu Medycznego w Łodzi a PWSZ Koszalin. Ponadto przeprowadzono warsztaty oraz pokaz korzystania z platformy dynamograficznej AccuPower służącej do oceny sił reakcji podłoża w warunkach funkcjonalnych.


Spotkanie członków SKNF Sekcji Ortopedii

W dniu 28.05.2015r. odbyło się spotkanie członków SKNF Sekcji Ortopedii, przeprowadzone przez opiekuna merytorycznego sekcji, dr n. med. Magdalenę Fronczek–Wojciechowską. Wykład Ocena występowania wad stóp z wykorzystaniem podoskopu i plantokonturogramów wygłosił opiekun koła. Ponadto przeprowadzono warsztaty oraz pokaz prawidłowego przeprowadzenia badania podometrycznego stóp.


Warsztaty Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii

W dniu 24 maja 2015r.  Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii (SKNF) działające  w Zakładzie Fizjoterapii podległemu  Instytutowi Kultury Fizycznej i Zdrowia PWSZ  w Koszalinie zorganizowało  warsztaty  z dziedziny fizjoterapii w pediatrii. Inicjatorem zajęć była członkini SKNF Pani Patrycja Ganske - czynna wolontariuszka i studentka kierunku fizjoterapii w PWSZ w Koszalinie. Warsztaty prowadziła mama Kamila Matkowska ze swoim niepełnosprawnym synkiem Mikołajem oraz Patrycja Ganske. Obie Panie przedstawiały historię choroby Mikołaja. Przyczyny zakażenia cytomegalowirusem i etapy terapii farmakologicznej i fizjoterapeutycznej. Mama Mikołaja zademonstrowała usprawnianie chłopca metodą rehabilitacyjną NDT Bobath oraz metodą rehabilitacyjną Vojty. Przedstawiła kilka ćwiczeń z zakresu zajęć pedagogicznych jakie przechodzi Mikołaj. Przedstawione zostały pomoce rehabilitacyjne dziecka oraz sprzęt z jakiego korzysta Mikołaj:  pionizator Baffin wraz z ortezami typu AFO, kombinezonu Thera Togs – Full Body System oraz chodzik rehabilitacyjny wraz z obuwiem ortopedycznym.


Spotkanie z Pawłem Znykiem - 21.04.2015

W dniu 21 kwietnia 2015r. z inicjatywy Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii  dr n. med. Joanny Krawczyk oraz z inicjatywy dr n. med. Joanny Łoś odbyło się spotkanie z osobą niepełnosprawną Panem Pawłem Znykiem. W spotkaniu uczestniczyli studenci kierunku fizjoterapii i pielęgniarstwa. Gość spotkania mówił na temat niepełnosprawności w życiu osobistym i zawodowym. Rozważania dotyczyły również możliwości funkcjonowania w nowych kryteriach życia jako osoba niepełnosprawna. Pan Paweł Znyk zademonstrował pionizacje na parapodium dynamicznym, które na spotkanie dostarczyła firma Spondylus z Koszalina. Pan Paweł Znyk jest czynnym Instruktorem Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Zajmuje się aktywacją i przystosowaniem osoby niepełnosprawnej do samodzielnego życia w niepełnosprawności. Licznie obecni studenci z zainteresowaniem słuchali wystąpienia zaproszonego gościa.

Dziękujemy Panu Pawłowi Znykowi za poświecony czas i zaangażowanie w dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na dalszy cykl spotkań.


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06