Opłaty

Opłaty za usługi edukacyjne prosimy wpłacać na konto:
 

Bank Gospodarstwa Krajowego

 

06 1130 1176 0022 2166 3820 0005

 

Nazwa odbiorcy:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Adres odbiorcy:

75-582  Koszalin,  ul. Leśna  1

Tytuł przelewu: np. opłata za indeks / legitymację / dyplom 

Kwota: np.   60,00 zł

Nazwa nadawcy: np. Jan Nowak

Adres nadawcy: np. 75-345 Koszalin, ul. Szkolna 3


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06