Opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019

Opłaty

Opłaty za usługi edukacyjne prosimy wpłacać na konto:
 

PKO BP S.A. Oddział I w Koszalinie

 

 69 1020 2791 0000 7102 0193 0866

 

Nazwa odbiorcy:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Adres odbiorcy:

75-582  Koszalin,  ul. Leśna  1

Tytuł przelewu: np. opłata za indeks / legitymację / dyplom 

Kwota: np.   60,00 zł

Nazwa nadawcy: np. Jan Nowak

Adres nadawcy: np. 75-345 Koszalin, ul. Szkolna 3


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06