Projekt goNurse

„goNURSE – program rozwojowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie
na kierunku pielęgniarstwo w oparciu o Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej”

 

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Łączne dofinansowanie (wartość projektu): 2 532 567,72 zł

w tym dofinansowanie z UE:                        2 134 448,07 zł

 

        Projekt realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koszalinie przy współpracy ze Specjalistycznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc z Koszalina.

 

         Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Koszalinie poprzez utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM).

 

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:

  • opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego PWSZ w Koszalinie w zakresie MCSM,
  • dostosowanie techniczne budynku PWSZ w Koszalinie na potrzeby wdrożenia MCSM,
  • zakup i instalację wyposażenia MCSM,
  • szkolenie kadr PWSZ w Koszalinie na potrzeby uruchomienia i funkcjonowania MCSM,
  • opracowanie i wdrożenie nowoczesnych e-learningowych materiałów dydaktycznych,
  • opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych,
  • uruchomienie i działalność MCSM,
  • objęcie studentów pielęgniarstwa PWSZ w Koszalinie zajęciami prowadzonymi w oparciu o MCSM.

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06