Władze

Organami Uczelni są: Senat PWSZ, Rada Uczelni oraz Rektor.


Rektor PWSZ w Koszalinie

dr Jan Kuriata,  profesor PWSZ 


Prorektor ds. Nauczania i Studentów

dr Monika Pawłowska

 


Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju

dr Magdalena Łuczkowska

m.luczkowska@pwsz-koszalin.pl


Kanclerz PWSZ

mgr Beata Koronkiewicz


Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego

 mgr Joanna Rudecka
adres e-mail: j.rudecka@pwsz-koszalin.pl


Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia

mgr Aleksandra Sajek

adres e-mail: a.sajek@pwsz-koszalin.pl


Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych

dr Renata Kaczmarek

r.kaczmarek@pwsz-koszalin.pl


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06