Aktualności


O uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie jest uczelnią państwową, prowadzącą studia dzienne pierwszego stopnia. Uczelnia prowadzi bezpłatne, stacjonarne kształcenie w systemie dziennym oraz formy niestacjonarne. Wszystkie kierunki w PWSZ mają profil praktyczny.

 

Obecnie uczelnia prowadzi następujące kierunki kształcenia:

  • kosmetologia - nowość 
  • bezpieczeństwo narodowe - nowość 
  • fizjoterapia  - 5-letnie studia magisterskie  po uzyskaniu zgody MNiSW  - nowość 
  • pielęgniarstwo
  • wychowanie fizyczne
  • pedagogika
  • ratownictwo medyczne.

W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie kolejnego kierunku kształenia:

  • dietetyka*

* po uzyskaniu zgody MNiSW


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1
75-582 Koszalin

Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06