Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2017/2018

  1. Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej wraz z odpowiednimi zaświadczeniami zainteresowany student powinien złożyć w Sekretariacie ds. Nauczania i Studentów pok. 1-2 (parter) w terminach:
  • Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych

- do 07.10.2017r., (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00),

  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

- do 13.10.2017r., (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00),

 

  1. Po w/w terminie:
  • student, który złoży wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (oprócz stypendium Rektora dla najlepszych studentów) wraz z odpowiednimi zaświadczeniami w terminie do 7-go każdego miesiąca, uzyskuje prawo do przyznania stypendium w danym miesiącu,
  • student, który złoży wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (oprócz stypendium Rektora dla najlepszych studentów) wraz z odpowiednimi zaświadczeniami po 7 dniu każdego miesiąca, uzyskuje prawo do przyznania stypendium w następnym miesiącu,
  • wniosek o przyznanie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów można złożyć tylko w wyznaczonym terminie – do 13.10.2017 r.

W sprawie pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem ds. Nauczania i Studentów (pok. Nr 1-2) lub telefonicznie: 94 / 342-67-66 wew. 24 p. Alicja Białecka.


Sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta oraz zasady ustalania dochodu rodziny

System pomocy materialnej dla studentów PWSZ realizowany jest ze środków finansowych przekazywanych przez MNiSW. W ramach pomocy materialnej studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PWSZ w Koszalinie mają możliwość ubiegania się o następujące świadczenia:

1)  stypendium socjalne

 

2)   stypendium Rektora dla najlepszych studentów


3)   stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

4)    zapomogi

 

5)     Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu - zał. nr 2Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1
75-582 Koszalin

Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06