Studia podyplomowe

Uwaga   nowość !!!

 

PWSZ w Koszalinie zaprasza na studia podyplomowe

 

Zarządzanie w oświacie  -   nabór trwa!

         


W roku akademickim 2017/2018
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie 
ogłasza nabór na studia podyplomowe:

 

1. Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego          950 zł 
     we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

2.  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną     950 zł
      (oligofrenopedagogika)    we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie     

 3. Interwencja kryzysowa i mediacje  - nowość!!!                              1.110 zł    

4. Poradnictwo pedagogiczne   - nowość!!                                           1.110 zł 

5. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elem. resocjalizacji              1.110 zł 

6. Pedagogika przedszkolna i opieka nad małym dzieckiem                      1.110 zł 

7. Podyplomowe studia wychowania fizycznego                                              1.350 zł 

8. Podyplomowe studia trenerskie                                                                         1.350 zł

9. Zarządzanie w oświacie - nowość !!!                                                               1.200 zł

     

     Studia trwają 2 lub 3 semestry. Odpłatność za 1 semestr studiów podana jest powyżej.  Formularz zgłoszeniowy i kwestionariusz osobowy prosimy przesłać na adres kursy@pwsz-koszalin.pl lub złożyć w Sekretariat ds. Nauczania i Studentów PWSZ w Koszalinie, ul. Leśna 1. Dodatkowe  informacje można uzyskać pod nr telefonu 94 347 67 66 wew. 24.


 

Rok akademicki 2017/2018

  

Studia podyplomowe kwalifikacyjne   "Przygotowanie pedagogiczne”

 

Harmonogram zjazdów  w roku akademickim - semestr zimowy 2017/2018

Plan zajęć - 7-8.07.2017

Plan zajęć - 29-30.09.2017

 


 

    Studia podyplomowe trwają 2 lub 3 semestry i są prowadzone przez wykładowców PWSZ w Koszalinie oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Formularz zgłoszeniowy i kwestionariusz osobowy prosimy przesyłać na adres kursy@pwsz-koszalin.pl lub składać w Referacie ds. Nauczania i Studentów PWSZ w Koszalinie, ul. Leśna 1.

 

Druki - do pobrania:OFERTA KSZTAŁCENIA W PWSZ W KOSZALINIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

STUDIA PODYPLOMOWE 

1. Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego             950 zł 
     we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
 

2.  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną            950 zł
      (oligofrenopedagogika)  we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie     
                         

3. Interwencja kryzysowa i mediacje  - nowość!!!                                         1.110 zł    

 

4. Poradnictwo pedagogiczne   - nowość!!                                                    1.110 zł
 

5. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elem. resocjalizacji                     1.110 zł 


6. Pedagogika przedszkolna i opieka nad małym dzieckiem                           1.110 zł 


7. Podyplomowe studia wychowania fizycznego                                            1.350 zł 
 

8. Podyplomowe studia trenerskie                                                                 1.350 zł
 

9. Zarządzanie w oświacie  - nowość !!!                                                       1.200 zł

 

                     

 

Zgłoszenia na studia podyplomowe prosimy kierować na załączonych formularzach na adres: kursy@pwsz-koszalin.pl

 

Warunkiem uruchomienia kształcenia  jest zebranie grupy.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Druki - do pobrania:

 

Opłaty za usługi edukacyjne prosimy wpłacać na konto:

69 1020 2791 0000 7102 0193 0866

 

Nazwa odbiorcy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Adres odbiorcy: 75-582  Koszalin, ul. Leśna 1

Tytuł przelewu: np. opłata za I semestr - studia podyplomowe, pedagogika

Kwota: np. 1.200,00 zł

Nazwa nadawcy: np. Jan Nowak

Adres nadawcy: np. 75-345 Koszalin, ul. Szkolna 3


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1
75-582 Koszalin

Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06