Zarządzenie nr 25/2013

Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 13 sierpnia 2013 roku 

 w sprawie wysokości opłat za studia dla cudzoziemców podejmujących w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie studia na zasadzie odpłatności

w roku akademickim 2013/2014