Pielęgniarstwo

Instytut Nauk Humanistycznych
Kierunek  Pielęgniarstwo
Zakład  Pielęgniarstwa
Kierownik Zakładu - dr Wiesław Kowalewski

e-mail: w.kowalewski@pwsz-koszalin.pl

 

Koordynator Praktyk Zawodowych
mgr Alina Miedziocha

 

      Studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo trwają 3 lata  (6 semestrów) i są prowadzone w systemie stacjonarnym. Studia mają charakter studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

 

     Pielęgniarstwo to kierunek studiów, który pozwala uzyskać kwalifika­cje i kompetencje niezbędne w zakresie sprawowania holistycznej opieki nad zdrowiem ludzkim. Stwarza możliwość zdobycia szerokiej wiedzy ogólnej  z zakresu nauk medycznych oraz wiedzy szczegółowej z okre­ślonych dziedzin pielęgniarstwa. Studia przygotowują do pełnienia złożonej roli zawodowej i wynikających z niej funkcji, m. in.: promowania zdrowia, profilaktycznej, opiekuńczej, terapeutycznej, wychowawczej. Edukacja na tym kierunku kształ­cenia uwzględnia i odzwierciedla zmiany, jakie dokonują się współcze­śnie w praktyce pielęgniarskiej w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

 

Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo?

Pielęgniarstwo, jako podstawowe ogniwo systemu ochrony zdrowia, staje się wiodącą dziedziną w opiece nad człowiekiem, rodziną, popula­cją. Pozwala na samodzielność oraz autonomię udzielanych świadczeń zdrowotnych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, kontynuowanie na­uki na studiach magisterskich.

 

Co po studiach?

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo jest przygotowany do:

· świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią,

· promocji i edukacji zdrowotnej,  

·działania w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej,  

· rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych.

 

Zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej:

·  szpitalach,

·  zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,

·  placówkach nauczania i wychowania,

· ośrodkach służb medycyny,

·  zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych,

·  ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej.

 

Program pielęgniarstwa realizowany w PWSZ uwzględnia nowe treści, niezbędne w kształceniu, jest zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi  i został pozytywnie zaopiniowany przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkolnictwa Medycznego.

 

Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo w PWSZ w Koszalinie?

·  świetna baza;

·  zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku uczelni, zajęcia kliniczne i praktyki zawodowe w szpitalu – w bezpośrednim sąsiedztwie;

·  w procesie kształcenia bierze udział profesjonalna kadra wykładowców;

·  studia realizowane są zgodnie ze standardami kształcenia obowiązującymi w krajach UE;

·  studenci pielęgniarstwa mogą rozwijać swój potencjał naukowy poprzez aktywny udział w kołach naukowych, prowadząc badania naukowe, pisząc artykuły, publikując je.

 

Wybrane przedmioty w 3-letnim toku studiów licencjackich:

 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Rehabilitacja i pielęgniarstwo niepełnosprawnych
 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w stanach zagrożenia życia
 • Farmakologia
 • Anatomia
 • Zakażenia szpitalne

Rok akademicki 2017/2018


Zbiórka środków czystości dla mieszkańców Domu św. Brata Alberta

Studenci pielęgniarstwa zorganizowali zbiórkę środków higieny osobistej dla osób bezdomnych przebywających w Domu im. Św Alberta w Koszalinie. Wszystkie zebrane środki czystości zostały przekazane potrzebującym.  


Polsko-niemieckie Forum w Greifswald

29 listopada 2017 studenci i wykładowcy kierunków fizjoterapia, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne wzięli udział w Polsko-Niemieckim Forum w Greifswaldzie zorganizowanym przez Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA we współpracy z Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH, Centra Usługowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA w Greifswaldzie · Neubrandenburgu · Schwedt Strausbergu · Koszalinie · Karlinie · Myśliborzu · Dębnie.  Debata dotyczyła:

 • transgranicznego kształcenia i współpracy,
 • uznawania zagranicznych kwalifikacji,
 • innowacyjnych projektów dotyczących zapewnienia wykwalifikowanej kadry medycznej,
 • zakładowych systemów opieki zdrowotnej.

Referat o "Kształcenie zawodowym personelu medycznego w Polsce na przykładzie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie“ wygłosili dr Wiesław Kowalewski, dr Joanna Krawczyk, dr Joanna Łoś. Wystąpienie spotkało się  z dużym zainteresowaniem strony niemieckiej.

 

Sprawozdanie, zdjęcia,  prezentacje wykładów oraz  podziękowanie dla PWSZ  od organizatorów za udział w 79 Polsko-Niemieckim Forum Stowarzyszenia Komunalnego Europaregion Pomerania e.V.   w Greifswaldzie - w języku polskim  i   w języku niemieckim

 

Poniżej link do  wiadomości o wydarzeniu - "Nordmagazin"  godz. 19.30, informacja o PWSZ - ok. 19 minuty: http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordmagazin/Nordmagazin,nordmagazin47252.html


Lekcja w autobusie czyli nauka udzielania pierwszej pomocy

21.11.2017 Miejski Zakład Komunikacji w Koszalinie zaprosił studentki pielęgniarstwa PWSZ w Koszalinie do organizowanej akcji "Lekcja w autobusie" dla "zerówkowiczów". Dzieci uczyły się jak zachować się w autobusie oraz z pomocą przyszłych pań pielęgniarek jak udzielać pierwszej pomocy.

Link do filmiku : https://www.facebook.com/MZK.KOSZALIN/videos/1130111350456333/


Rok akademicki 2016/2017


Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie

              W dniu 12.05.2017r.  z inicjatywy studentów i wykładowców Zakładu Pielęgniarstwa w murach uczelni odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej.   W roku 1965  Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (International Council of Nurses) ogłosiła 12 maja - dzień urodzin F. Nightingale  Międzynarodowym Dniem Pielęgniarek. Temat przewodni tegorocznych obchodów to: „Pielęgniarki głosem prowadzącym do osiągnięcia trwałych celów w zakresie rozwoju”.

 

Uroczyste rozpoczęcie obchodów Dnia Pielęgniarek i Położnych  na auli PWSZ odbyło się o godzinie 10.00, inauguracji dokonała Pani  Prorektor PWSZ dr Agnieszka Kühnl-Kinel. W programie znalazła się prezentacja materiału filmowego, przygotowanego przez studentów I roku  kierunku pielęgniarstwo na temat prekursorki współczesnego pielęgniarstwa   Florencji  Nightingale. Niezwykłego kolorytu tej części obchodów dodał fakt, iż  studentki, pełniące podczas uroczystości funkcję prelegentek były ubrane w  repliki strojów pielęgniarskich z XIX wieku.

 

W dalszej części obchodów Dnia Pielęgniarek odbyły się  warsztaty dla studentów, kadry oraz zainteresowanych gości na temat  "Procedury wysokiego ryzyka w   pielęgniarstwie. Tryby postępowania z ranami"  które poprowadził przedstawiciel firmy B Braun.

 

Od godziny 12.00  z inicjatywy studentów I roku kierunku pielęgniarstwa przed uczelnią odbył się festyn  dla dzieci oraz dorosłych. W programie znalazła się: nauka samobadania piersi w wykonaniu Amazonek z Darłowa, pokazy udzielania pierwszej pomocy oraz konkursy i zabawy dla dzieci. 

 

Artykuły prasowe:

1) Dzień Pielęgniarki w PWSZ - ekoszalin.pl z dn 10.05.2017

2) Święto pielęgniarek w PWSZ - ekoszalin.pl z dn.12.05.2017

3) Święto Pielęgniarek - Polskie Radio Koszalin z dn.12.05.2017

4) Uśmiech chorego najlepszą zapłatą - Miasto z dn.19-25.05.2017


GRATULACJE DLA STUDENTEK I ROKU PIELĘGNIARSTWA

W dniu 7 kwietnia 2017 roku w Legnicy odbyła się I Ogólnopolska Studencka Konferencja Młodych Medyków. Naszą uczelnię reprezentowały dwie studentki ze Studenckiego Koła Naukowego Puls – Łucja Smolarek i Paulina Gontkiewicz. Wygłosiły referat pt. Wiedza i postawa studentów pielęgniarstwa względem udzielania pierwszej pomocy. Studium porównawcze studentów z Polski i Wielkiej Brytanii.

 

Wyniki badań przyjęte zostały z dużym zainteresowaniem pozostałych uczestników konferencji.


 

   3 kwietnia 2017r. w PWSZ w Koszalinie już po raz piąty nastąpiło uroczyste wręczenie czepków przyszłym pielęgniarkom i pielęgniarzom. 44 studentów II roku pielęgniarstwa symbolicznie dołączyło do grona pielęgniarek i pielęgniarzy.

 

          Podczas uroczystości studenci złożyli przyrzeczenie, które stanowi wprowadzenie do Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki, odśpiewali hymn pielęgniarski, otrzymali czepki pielęgniarskie, a przez symboliczne zapalenie świec wprowadzili światło lampy z epoki prekursorki zawodu – Florencji Nightingale.

 

Artykuły z lokalnej prasy:

 1. Wręczenie czepków studentom pielęgniarstwa - e-koszalin - 3.04.2017
 2. Czepkowanie w PWSZ - GK z dn.4.04.2017

Nagranie TKK Max z dn. 3 kwietnia 2017r.


     W dniach 12-15 stycznia 2017 roku odbyła się konferencja „Symulacja medyczna nową metodą kształcenia pielęgniarek i położnych” zorganizowana przez Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach.

 

    Na konferencji, która miała charakter warsztatowy poruszane były zagadnienia związane z organizacją i prowadzeniem centrów symulacji medycznej dla pielęgniarek i położnych, prowadzeniem zajęć z wykorzystaniem symulacji medycznej w salach wysokiej wierności, zajęć praktycznych z wykorzystaniem zaawansowanych trenażerów w salach niskiej wierności, przygotowaniem scenariuszy.

 

    Konferencja spotkała się z dużym pozytywnym odzewem w środowisku kształcącym pielęgniarki i położne. Naszą uczelnię reprezentowała Kierownik zakładu Pielęgniarstwa dr Małgorzata Lesińska-Sawicka


Skan artykułu dot.  wręczenia dyplomu wykonywania zawodu absolwentom pięlęgniarstwa PWSZ w Koszalinie

 

Biuletyn Informacyjny "Morze Spraw" Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie, 2016, nr 3 (106), s.10

 

"Dyplom i co dalej?"


              W dniu 11.05.2016r. z inicjatywy studentów oraz kadry dydaktycznej Zakładu Pielęgniarstwa, w murach uczelni uroczyście obchodzono Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek.  W roku 1965 Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (International Council of Nurses), ogłosiła 12 maja - dzień urodzin F. Nightingale (prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa) - Międzynarodowym Dniem Pielęgniarek.  Od 1971 roku ICN wprowadziło tematy kolejnych Międzynarodowych Dni Pielęgniarek. Mają one na celu połączenie społeczności pielęgniarskiej na świecie wokół jednego istotnego zagadnienia. Temat przewodni dla tegorocznych obchodów   to: „Pielęgniarki są siłą sprawczą zmian – poprzez zwiększenie elastyczności  i odporności systemów opieki zdrowotnej.”

 

         Uczelniane obchody  święta pielęgniarek podzielono na dwie części. Pierwsza, oficjalna,  zainaugurowana   przez  Jego Magnificencję  Rektora PWSZ dr Jana Kuriatę, który przywitał przybyłych gości i młodzież oraz złożył życzenia pielęgniarkom i pielęgniarzom.    W imieniu zaproszonych pielęgniarek  głos zabrała Przewodnicząca Rady Pielęgniarek i Położnych pani Bożena Wojcikiewicz. 

Zebrani wysłuchali wykładów:

 • Prof. Helene Ignatzi z Evangelische Hochschule Nürnberg przedstawiła wyniki swoich badań o sytuacj życia i pracy polskich kobiet przyjeżdżających do Niemiec w celu podjęcia pracy jako opiekun osoby starszej;
 • Maria Budnik–Szymoniuk  z Gdańska o obszarach ryzyka w terapii infuzyjnej a stosowanie zamkniętych systemów infuzyjnych;
  Po wykładach odbyły się warsztaty z pielęgniarstwa infuzyjnego:  „Bezpieczna linia naczyniowa i bezpieczeństwo terapii infuzyjnej”, które poprowadziła Maria Budnik – Szymoniuk.                                       


Wywiad ze studentką 3 roku Pielegniarstwa Sylwią Rusińską _z okazji Międzynarodowego Dnia  Pielęgniarki - GK z dn. 11.05.2016r.

 

Międzynarodowy Dzień Pielegniarki w PWSZ - GK z dn. 11.05.2016r.


Wywiad ze studentką 3 roku Pielegniarstwa Sylwią Rusińską _z okazji Międzynarodowego Dnia  Pielęgniarki - GK z dn. 11.05.2016r.


 

UROCZYSTE WRĘCZENIE CZEPKÓW STUDENTOM PIELĘGNIARSTWA  PWSZ - 12.04.2013r.


              15 kwietnia 2013 na terenie Instytutu Pielęgniarstwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się konferencja kół naukowych, która miała na celu zapoczątkowanie współpracy członków kół studenckich oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń. Głównym tematem konferencji były: ,,Nowinki medyczne – wyzwania w pielęgniarstwie”. W spotkaniu udział wzięło 6 kół: pielęgniarstwa chirurgicznego, pediatrycznego, anestezjologicznego, ratunkowego, zarządzania oraz pielęgniarstwa chirurgiczno anestezjologicznego. Podczas konferencji nastąpiło przedstawienie działalności Koła Pielęgniarstwa Chirurgiczno-Anestezjologicznego działającego przy PWSZ w Koszalinie, które przedstawiły członkinie, studentki II roku pielęgniarstwa: Maria Szczepaniak i Beata Głuszcz. Każde koło przedstawiło także prezentacje dotyczącą nowinek medycznych w pielęgniarstwie. Po prezentacji kół został wygłoszony wykład na temat sprzętu stomijnego „SALTS’’. Ostatnim punktem konferencji było zwiedzanie Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI) przy uniwersyteckim szpitalu klinicznym. Mieliśmy okazję zwiedzić: Klinikę Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział intensywnego nadzoru pooperacyjnego, Kliniczny Oddział Ratunkowy i Oddział obserwacyjny. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat uczestnictwa w konferencji. Było to pierwsze takie spotkanie organizowane przez SKN Pielęgniarstwa Chirurgicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którego celem było integracja PWSZ w Koszalinie i Instytutu Pielęgniarstwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.


Studentki pielęgniarstwa na konferencji w Szczecinie

        W  dn. 10-13 kwietnia 2013r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych organizowana przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w  Szczecinie. Patronat honorowy nad konferencją objął prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz – rektor PUM. W konferencji udział wzięło ok. 300 studentów, młodych naukowców z Warszawy, Poznania, Katowic, Krakowa, Koszalina i Szczecina. Wśród prelegentów wystąpiły studentki I roku pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie: Sandra Ustianowska, Sandra Karolczuk, Patrycja Marchewka, Gabriela Lichota, Roksana Wujkowska, Natalia Sech pod opieką dr n. med. Wioletty Mędrzyckiej –Dąbrowskiej i mgr Aliny Miedziochy. Na konferencji studentki zaprezentowały dwa referaty, pierwszy dotyczył poziomu prestiżu pielęgniarek w opinii studentów kierunków niemedycznych, natomiast drugi motywów wyboru kierunków studiów przez studentów pielęgniarstwa. Przedstawione prace wywarły pozytywne wrażenie na członkach komisji i wśród słuchaczy. Studentki wróciły pomyślnie nastawione oraz z chęcią do dalszego rozwoju naukowego.

 

Więcej: http://stn.pum.edu.pl/index.php/konferencje/xliv-konferencja-studentow-uczelni-medycznych/plan-konferencji


Spotkanie z dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego

19 marca 2013r. w murach PWSZ odbyło się spotkanie Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego p. Andrzeja Kondaszewskiego i Rektora PWSZ - dr. Jana Kuriaty ze studentami III roku pielęgniarstwa. Podczas spotkania tegoroczni pierwsi absolwenci tego kierunku mogli zadawac pytania dotyczące m.in. ich zawodowej przyszłości. Z ust dyrektora szpitala padła deklaracja zatrudnienia wszystkich tegorocznych absolwentów pielęgniarstwa :) Oby tak każdy absolwent PWSZ miał taką możliwośc pracy! Czekamy na realizację deklaracji :) A póki co egzamin licencjacki już w czerwcu!


   13 marca 2013r. w papierowym i elektronicznym wydaniu "Głosu Koszalińskiego" ukazał się  artykuł nt. kierunku pielęgniarstwa w PWSZ Koszalin, rozmowa ze studentami, perspektywy zawodu oraz podjęcia pracy przez tegorocznych, pierwszych absolwentów tego kierunku studiów na naszej uczelni  - zachęcamy do przeczytania!

 

http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20130313%2FHIPOKRATES01%2F130319854


              W wyniku inicjatywy studentów pielęgniarstwa i wykładowców Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dniem 16.11.2012r. zostało utworzone Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Chirurgiczno – Anestezjologicznego. Opiekunami naukowymi koła zostały: dr n. med. Janina Książek, dr n.med. Wioletta Mędrzycka – Dąbrowska, mgr Alina Miedziocha.

 

      Studenckie Koło Naukowe skupia w swoich szeregach studentów kierunku pielęgniarstwa pierwszego stopnia, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej, oraz rozwijać i pogłębiać zainteresowania naukowe.

 

Regulamin Koła (w załączniku)

Statut Koła ( w załączniku)


Studentki PWSZ w szpitalu na oddziale dziecięcym

06 grudnia 2012 r. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Koszalinie w Oddziale Dziecięcym, Studenckie Koło Pielęgniarstwa Anestezjologiczno-Chirurgicznego działające przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie zorganizowało zabawę mikołajkową.

 

”Chciałyśmy aby ten dzień był dniem wyjątkowym, i magicznym, szczególnie dla dzieci, które w tak młodym wieku muszą walczyć o swoje zdrowie a nawet życie, często w rozłące z rodzicami. Pragniemy naszą akcją choć na chwilę pozwolić im zapomnieć o chorobie, smutku i przynieść ulgę w cierpieniu” – mówi studentka Maria Szczepaniak, przewodnicząca koła. Gościem specjalnym spotkania była Natalia Jastrzębska z Ustronnego Babińca w Ustroniu Morskim, która prowadziła zajęcia z decoupage. Wiele radości przysporzył Mikołaj, który odwiedził dzieci i wręczył skromne upominki. Podczas spotkania dzieci śpiewały kolędy przy akompaniamencie gitary Karoliny Lloyd.

 

Studenckie koło rozpoczęło swoją działalność w listopadzie 2012 r., jest to pierwsza z kilku zaplanowanych akcji, które mamy zamiar przeprowadzić na terenie Koszalina – mówi Katarzyna Gramczewska, z-ca przewodniczącej koła. Nad poziomem merytorycznym czuwali opiekunowie koła dr Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, dr Janina Książek i mgr Alina Miedziocha

 

Chcielibyśmy podziękować Teatrowi Dramatycznemu im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie za nieodpłatne wypożyczenie strojów postaci z bajek, Prezesowi zarządu Sano za sponsorowanie słodkości dla dzieci. Za prezenty dziękujemy Państwu I.M.A. IRLA.

 

artykuł z lokalnej gazety "Głos Koszaliński": "Studentki PWSZ zadbały o uśmiechy i słodkie upominki" - "GK" z dn.10.12.2012r


Konferencja szkoleniowa

 24.02.2012r. w PWSZ w Koszalinie odbyła się konferencja szkoleniowa pt."Technologia w życiu pacjenta" skierowana do studentów pielęgniarstwa, pielęgniarek, rehabilitantów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.

 

Konferencję poprowadził p.Daniel Bagiński - Prezes Zarządu Ortofach w Szczecinie. Spotkanie miało na celu pogłębienie wiedzy w zakresie możliwości nowoczesnego protezowania pacjentów, dostępności do najnowszej generacji protez. Duża aktywnośc studentów kierunku pielęgniarstwa wykazała duże zainteresowanie powyższą tematyką młodych adeptów żaków PWSZ.


Konferencja naukowo-szkoleniowa z udziałem studentów kierunku pielęgniarstwa

19.11.2011r. w sali konferencyjnej KBP odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem "Profilaktyka zakażeń w aspekcie leczenia ran i odleżyn".  Spotkaniu pielęgniarek towarzyszyła dyskusja i wymiana doświadczeń, po raz kolejny odbyła się ona  z udziałem studentów PWSZ kierunku pielęgniarstwa.


  3 kwietnia 2017r. w PWSZ w Koszalinie już po raz piąty nastąpiło uroczyste wręczenie czepków przyszłym pielęgniarkom i pielęgniarzom. 44 studentów II roku pielęgniarstwa symbolicznie dołączyło do grona pielęgniarek i pielęgniarzy.   Podczas uroczystości studenci złożyli przyrzeczenie, które stanowi wprowadzenie do Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki, odśpiewali hymn pielęgniarski, otrzymali czepki pielęgniarskie, a przez symboliczne zapalenie świec wprowadzili światło lampy z epoki prekursorki zawodu – Florencji Nightingale.                 

Artykuły z lokalnej prasy:

 1. Wręczenie czepków studentom pielęgniarstwa - e-koszalin - 3.04.2017
 2. Czepkowanie w PWSZ - GK z dn.4.04.2017


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1
75-582 Koszalin

Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06