KIERUNKI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KOSZALINIE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Kształcenie w systemie dziennym - bezpłatne  

 

 

UWAGA!!!   NOWY KIERUNEK STUDIÓW!

 

 

1. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - NOWOŚĆ!!!

 

2. RATOWNICTWO MEDYCZNE 

 

3. PIELĘGNIARSTWO

  

4. WYCHOWANIE FIZYCZNE  
 

5. PEDAGOGIKA

 

6. FIZJOTERAPIA**

     ** 5-letnie studia magisterskie  po uzyskaniu zgody MNiSW

 

7. DIETETYKA*
 

8. KOSMETOLOGIA*

 

* po uzyskaniu zgody MNiSW


E-Rekrutacja

Każda z osób zainteresowanych podjęciem studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie jest zobowiązana zarejestrować się w systemie E-Rekrutacji zgodnie z Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego w PWSZ w Koszalinie  w roku akademickim 2017/2018