Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 trwa


KIERUNKI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KOSZALINIE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Kształcenie w systemie dziennym - bezpłatne  

 

 

UWAGA!!!   NOWE KIERUNKI  STUDIÓW!

 

 

1. FIZJOTERAPIA - 5-letnie studia magisterskie - NOWOŚĆ!!!

 

2. KOSMETOLOGIA - NOWOŚĆ!!!

 

3. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - NOWOŚĆ!!!

 

4. RATOWNICTWO MEDYCZNE 

 

5. PIELĘGNIARSTWO

  

6. WYCHOWANIE FIZYCZNE  
 

7. PEDAGOGIKA

 

 

8. DIETETYKA*
    * po uzyskaniu zgody MNiSW

 


E-Rekrutacja

Każda z osób zainteresowanych podjęciem studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie jest zobowiązana zarejestrować się w systemie E-Rekrutacji zgodnie z Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego w PWSZ w Koszalinie  w roku akademickim 2017/2018


STUDIA NIESTACJONARNE

  

KIERUNEK  PIELĘGNIARSTWO -  STUDIA POMOSTOWE