Bezpieczeństwo narodowe

Opis kierunku

Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia

Kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe

Zakład  Bezpieczeństwa Narodowego

Kierownik Zakładu - dr Magdalena Łuczkowska

e-mail: m.luczkowska@pwsz-koszalin.pl

 

 

    Studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe trwają 3 lata  (6 semestrów) i są prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia mają charakter studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

 

Od II roku studiów studenci mają do wyboru specjalności:

- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 

Program specjalności bezpieczeństwo publiczne wyposaży absolwenta w wiedzę:

  • funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego współczesnego państwa,
  • umiejętności w zakresie działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa osób i mienia,
  • kompetencje społeczne do pracy m.in. jako funkcjonariusz Policji lub pracownik służb podległych resortowi spraw wewnętrznych.

Program specjalności zarządzanie kryzysowe zakłada wykształcenie specjalistów:

  • zarządzania kryzysowego stosowanego przez wszystkie jednostki administracji zarówno państwowej, jak i samorządowej, a także instytucji bezpieczeństwa narodowego;
  • zasad organizacji administracji publicznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zadań na rzecz zarządzania kryzysowego. 

Możliwości zatrudnienia dla absolwentów  kierunku bezpieczeństwo narodowe związane są ze strategicznymi kierunkami transformacji systemu bezpieczeństwa narodowego. Potencjalne miejsca pracy to przede wszystkim służby i instytucje rządowe i samorządowe oraz inne podmioty prawne, których zadaniem jest zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym, zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, prowadzenia działań ratowniczych oraz ochrony ludności i mienia w sytuacjach nadzwyczajnych.

Absolwent studiów licencjackich uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, równoznaczny z ukończeniem studiów wyższych zawodowych (studiów pierwszego stopnia), uprawniający do realizacji studiów drugiego stopnia, zwłaszcza dwuletnich studiów magisterskich na kierunku bezpieczeństwo narodowe.


Rok akademicki 2018/2019


Dzień Zdrowia i Urody w PWSZ

Studenci kierunku bezpieczeństwo narodowe rozegrali mecz piłki siatkowej pod hasłem "Zdrowie i bezpieczeństwo".


Dzień otwarty w PWSZ


Rok akademicki 2017/2018


Dzień zdrowia w PWSZ


Studenci BN na Konferencji w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

W dniu 27.04.2018 r. w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie odbyła się V Konferencja Naukowa „Edukacja warunkiem bezpieczeństwa w XXI wieku” na temat: „Sektory  infrastruktury krytycznej i ich zagrożenia”. W konferencji wzięli udział studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. Konferencja obejmowała problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym współczesnych zagrożeń, edukacji dla bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej. Pośród prelegentów byli przedstawiciele Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Politechniki Koszalińskiej oraz PWSZ w Koninie i Uniwersytetu Śląskiego. W trakcie konferencji wystąpiła wykładowczyni PWSZ Pani dr Joanna Krawczyk, oraz  studentki I roku Bezpieczeństwa narodowego: Olga Jaworska, Nikola Świderska oraz Dominika Cyngiel.


Zajęcia wyjazdowe studentów Bezpieczeństwa narodowego

W dniu 10.01.2018 r. studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe wzięli udział w zajęciach wyjazdowych, które odbyły się w obiektach 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. Gen. Broni Józefa Dowbor - Musnickiego w Wędrzynie. W trakcie zajęć studenci mieli możliwość zapoznania się z koncepcją wykorzystania i zakresem zadań realizowanych w ramach Grup Bojowych UE. W trakcie zajęć studenci poznali historię 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, jej dotychczasowe doświadczenia w obszarze realizacji zadań Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE. Ponadto uczestniczyli w prezentacji sprzętu bojowego brygady, a także mieli możliwość obserwacji aktywnej części szkolenia podczas ćwiczeń Brygady w zakresie mobilnych technik operacyjnych wykorzystywanych w operacjach UE.


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06