ECTS

ECTS  to system transferu punktów kredytowych kursów krajów Unii Europejskiej, który został opracowany w celu zapewnienia jednolitych procedur gwarantujących uznawanie akademickie studiów ukończonych za granicą. Zapewnia sposób mierzenia i porównywania osiągnięć w nauce oraz przenoszenia ich z jednej instytucji do drugiej.

 

      Punkty ECTS odzwierciedlają ilość punktów uzyskanych w obrębie każdego semestru i wymaganych do zaliczenia pełnego roku studiów akademickich na uczelni; tj. wykłady, praca praktyczna, udział w seminariach, praca indywidualna oraz egzaminy lub inne czynności oceniające.

 

      W systemie ECTS 60 punktów odpowiada nakładowi pracy jednego roku studiów; zazwyczaj na semestr przypada 30 punktów. Zaliczenia akademickie są również praktyki i zajęcia fakultatywne, które stanowią integralną część programu studiów. Punkty są przyznawane tylko wtedy, gdy student zaliczył wszystkie przedmioty i zdał wszystkie wymagane egzaminy.

 

Informator  ECTS

 

Punkty ECTS dla każdego kierunku studiów znajdują się na Platformie Moodle w obrębie każdego zakładu.


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06