Absolwenci

ABSOLWENCI - ROK AKADEMICKI 2022/2023


Pierwsi Absolwenci 5-letnich studiów magisterskich - Fizjoterapia 

Hura! Mamy to!

Pierwsi Absolwenci 5-letnich studiów magisterskich na kierunku #Fizjoterapia w PWSZ w Koszalinie 

Serdeczne gratulacje!

  • Pierwszy rocznik absolwentów, którzy kształcili się w Uczelni po wprowadzeniu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty nadającej fizjoterapeutom nowe uprawnienia w zakresie diagnostyki funkcjonalnej i programowania procesu fizjoterapeutycznego i uznającej zawód fizjoterapeuty za samodzielny zawód medyczny.
  • Tegoroczni absolwenci przystąpili do egzamin dyplomowego składającego się z części praktycznej i teoretycznej.
  • Część praktyczna egzaminu obejmowała przeprowadzenie diagnostyki i zaprogramowanie procesu fizjoterapeutycznego dla wylosowanych wirtualnych pacjentów, w których rolę wcielili się "pozoranci" czyli studenci młodszych roczników kierunku fizjoterapia.
  • Kolejnym etapem było wykonanie zaplanowanych zabiegów z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, nowoczesnych metod fizjoterapii oraz technik manualnych.
  • Studenci zaprezentowali wysoki poziom przygotowania praktycznego, po której przystąpili do części teoretycznej czyli obrony pracy magisterskiej.
  • Studenci, którzy przez 5 lat studiowali pod okiem specjalistów i praktyków, uzyskawszy tytuł magistra, ubiegać się będą o prawo wykonywania zawodu, czyli wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, którego dokonuje Krajowa Rada Fizjoterapeutów.
  • Szeroka współpraca z partnerami ze środowiska społeczno-gospodarczego, jaką prowadzi Uczelnia, wspiera i ułatwia wejście na rynek pracy świeżo upieczonym fizjoterapeutom. Powodzenia!

Kosmetologia


Dietetyka


Wychowanie fizyczne


Pedagogika


Pielęgniarstwo - studia licencjackie


Pielęgniarstwo - studia 2 stopnia magisterskie


Bezpieczeństwo narodowe - egzamin dyplomowy

W dniu 20.06.2023r. studenci III roku kierunku Bezpieczeństwo narodowe przystąpili do egzaminu dyplomowego. W trakcie egzaminu mogli się wykazać zdobytą wiedzą z zakresu przedmiotów realizowanych w trakcie studiów oraz odpowiedzieć na pytania związane ze złożonymi pracami dyplomowymi. Pomimo stresu studenci zaprezentowali wyczerpujące odpowiedzi i otrzymali bardzo wysokie oceny. Wszystkim zdającym serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników i ukończenia studiów pierwszego stopnia. Życzymy samych sukcesów w dalszym kształceniu i życiu osobistym. I oczywiście ekstra świętowania i udanych wakacji!


ABSOLWENCI - ROK AKADEMICKI 2021/2022

Hura! Po 2 latach pandemii nastąpił powrót do egzaminów dyplomowych stacjonarnych!


Bezpieczeństwo narodowe - egzamin dyplomowy - wrzesień


Kosmetologia


Wychowanie fizyczne


Pielęgniarstwo - studia licencjackie


Dietetyka


Ratownictwo medyczne


Pielęgniarstwo - studia 2 stopnia magisterskie

Panie magister pielęgniarstwa - promotor dr Monika Pawłowska (PWSZ Koszalin)


Pielęgniarstwo - studia 2 stopnia magisterskie

Panie magister pielęgniarstwa -  promotor dr Hanna Nowakowska (GUMed)


Pielęgniarstwo - studia licencjackie - pomostowe


Bezpieczeństwo narodowe - egzamin dyplomowy

W dniu 23.06.2022r. studenci III roku kierunku Bezpieczeństwo narodowe przystąpili do egzaminu dyplomowego. W trakcie egzaminu mogli się wykazać zdobytą wiedzą z zakresu przedmiotów realizowanych w trakcie studiów oraz odpowiedzieć na pytania związane ze złożonymi pracami dyplomowymi. Pomimo stresu studenci zaprezentowali wyczerpujące odpowiedzi i otrzymali bardzo wysokie oceny. Wszystkim zdającym serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników i ukończenia studiów pierwszego stopnia. Życzymy samych sukcesów w dalszym kształceniu i życiu osobistym. I oczywiście ekstra świętowania i udanych wakacji!


ABSOLWENCI - ROK AKADEMICKI 2020/2021

Rok 2021 to kolejny rok, w którym pandemia wymusiła zdalną obronę prac dyplomowych


Dietetyka - pierwszy praktyczny egzamin dyplomowy


Dietetyka - pierwszy egzamin dyplomowy


Kosmetologia - egzamin dyplomowy praktyczny


Pielęgniarstwo - studia licencjackie - egzamin dyplomowy praktyczny


Pielęgniarstwo - studia licencjackie - egzamin dyplomowy teoretyczny


Ratownictwo medyczne - egzamin dyplomowy praktyczny


ABSOLWENCI - ROK AKADEMICKI 2019/2020

Rok 2020 to rok, w którym pandemia wymusiła zdalną obronę prac dyplomowych


Bezpieczeństwo narodowe - pierwsi absolwenci - rocznik 2020


Kosmetologia - pierwsze absolwentki - rocznik 2020


Pielęgniarstwo - studia licencjackie - rocznik 2020


Pielęgniarstwo - studia 2 stopnia magisterskie - pierwsi absolwenci - rocznik 2020


Pedagogika - rocznik 2020


Ratownictwo medyczne


Wychowanie fizyczne - studia licencjackie


Wychowanie fizyczne - niestacjonarne - pierwsi absolwenci - rocznik 2020


ABSOLWENCI - ROK AKADEMICKI 2018/2019


Absolwenci kierunku Fizjoterapia - rocznik 2019


Absolwenci kierunku Wychowanie fizyczne - rocznik 2019


Absolwenci kierunku Ratownictwo medyczne - rocznik 2019


Absolwenci kierunku Pedagogika - rocznik 2019


Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo - rocznik 2019


Absolwenci kierunku pielęgniarstwo - studia pomostowe 8 edycja


Absolwenci kierunku pielęgniarstwo - studia pomostowe 7 edycja


ABSOLWENCI - ROK AKADEMICKI 2017/2018


Pierwsi absolwenci kierunku Ratownictwo medyczne - 2018


Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo - rocznik 2018


Absolwenci kierunku Wychowanie Fizyczne - 2018


Absolwenci kierunku Pedagogika - rocznik 2018


Absolwenci kierunku Fizjoterapia - rocznik 2018


Absolwenci kierunku pielęgniarstwo - studia pomostowe 6 edycja


Absolwenci kierunku Wychowanie Fizyczne - rocznik 2017


Absolwenci kierunku Fizjoterapia - rocznik 2017


Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo - rocznik 2017


Absolwenci kierunku Pedagogika - rocznik 2017


ABSOLWENCI PWSZ W KOSZALINIE - ROK 2016 WF

Piąty rocznik absolwentów PWSZ opuścił mury uczelni ...

 

Absolwenci kierunku Wychowanie Fizyczne 


Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo


Absolwentki kierunku Pedagogika

Zdjęcia od lewej:  sp.pedagogika wczesnoszkolna  i przedszkolna, sp. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza  z resocjalizacją


ABSOLWENCI PWSZ W KOSZALINIE - ROK 2015

Zdjęcia 1-3: Absolwenci kierunku Wychowanie Fizyczne
Zdjęcie 4: Absolwentki kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna


Wpisy Absolwentów pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej z resocjalizacją 17.06.2015 r.

Ewa Koprowicz – pobyt na uczelni PWSZ w Koszalinie dostarczył mi wielu wspaniałych przeżyć. Dzięki studiom tutaj, nauczyłam się cierpliwości, wiary we własne siły i wytrwałości.

 

Joanna Kunysz – uczelnia PWSZ w Koszalinie dostarczyła mi wielu pozytywnych emocji, relacji z innymi studentami oraz wykładowcami. Studia na tej uczelni uważam za cudowną, naukową przygodę.

 

Dominika Komorowska – PWSZ w Koszalinie to przede wszystkim wspaniali wykładowcy, którzy zawsze służą radą, a przekazywana przez nich wiedza nie kończy się jedynie na teorii, ale przede wszystkim odnosi się do praktycznego zastosowania. PWSZ w Koszalinie to doskonała droga do sukcesu.

 

Weronika Figurek – PWSZ będę wspominać bardzo miło przez długie lata. Wykładowcy dali mi motywację do pogłębiania wiedzy i nigdy nie byłam tu anonimowa. PWSZ to najlepsza uczelnia w Koszalinie!

 

Katarzyna Kwiatkowska – Dziękuję!


Studia w PWSZ to nie tylko 3 lata ciężkiej pracy :) 
To też miłe wspomnienia o czym świadczy przesympatyczna prezentacja 
"3 lata w pigułce" wykonana przez absolwentów kierunku pielęgniarstwo rocznika  2014/2015.


Absolwenci kierunku Pedagogika

W czerwcu 2014 roku PWSZ w Koszalinie pożegnała swych kolejnych absolwentów. Mury Uczelni opuścili studenci siedmiu specjalności: ostatnie roczniki likwidowanych kierunków filologicznych: filologii polskiej, angielskiej, francuskiej i germańskiej oraz pedagogiki, a także wychowania fizycznego, pielęgniarstwa oraz 2 edycji studiów pomostowych z pielęgniarstwa.


Na zdjęciach od lewej: Absolwenci Kierunku Wychowanie Fizyczne, Absolwenci kierunku Pedagogika (Edukacja Elementarna i Język Angielski, Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna), Absolwenci Filologii Germańskiej, Absolwenci Filologii Angielskiej


ABSOLWENCI PWSZ W KOSZALINIE - ROK 2013

W czerwcu 2013 roku PWSZ w Koszalinie pożegnała swych kolejnych  absolwentów. Mury Uczelni opuścili studenci siedmiu specjalności: filologii polskiej, angielskiej, francuskiej i germańskiej oraz pedagogiki, a także po raz pierwszy  pożegnaliśmy pierwszych absolwentów wychowania fizycznego, pielęgniarstwa oraz studiów pomostowych z pielęgniarstwa.

 

Naszym absolwentom życzymy wielu sukcesów w ich przyszłej drodze zawodowej!

 

Na zdjęciach od lewej:  Pierwsi absolwenci kierunku, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Wychowanie Fizyczne, Filologia germańska, Filologia polska, Filologia angielska


Absolwenci Pielęgniarstwa

             W 2013 roku mury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie opuścili pierwsi absolwenci studiów stacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo. Tytuł licencjata pielęgniarstwa sprawił, że jako jedni z nielicznych nie musieli się rejestrować w urzędzie pracy. Z dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia zgłosili się do Izb Pielęgniarskich  po legitymacje potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

        Dziś wiemy, że trzy lata temu dokonali dobrego wyboru. Świadczy o tym ich zawodowa, właśnie rozpoczęta droga. 90% świeżo upieczonych pielęgniarek i pielęgniarzy zasiliło szeregi pracowników służby zdrowia. W większości pracują w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Odbywają staż m.in. na bloku operacyjnym chirurgii ogólnej, neurochirurgii, pracują na Oddziale Wewnętrznym C, Oddziale Intensywnej Terapii, Oddziale Zakaźnym, Onkologii, Okulistyce. Jednocześnie kilka osób zdecydowało się na kontynuowanie studiów w trybie zaocznym lub stacjonarnym.


PIERWSI ABSOLWENCI PWSZ W KOSZALINIE - ROK 2012

W czerwcu 2012 roku PWSZ w Koszalinie pożegnała swych pierwszych absolwentów. Mury Uczelni opuścili studenci pięciu specjalności: filologii polskiej, angielskiej, francuskiej i germańskiej oraz pedagogiki.

 

Naszym absolwentom życzymy wielu sukcesów na ich przyszłej drodze zawodowej!

 

Zdjęcia od lewej: Filologia francuska, Filologia germańska, Filologia angielska, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Filologia polska - sp. bibliotekarstwo szkolne


Sylwetki Absolwentów PWSZ - Rocznik 2022/2023


Absolwentka kierunku WF - Wiktoria Robakowska

Nazywam się Wiktoria Robakowska, ukończyłam studia na kierunku Wychowanie Fizyczne w PWSZ w Koszalinie, a moje trzyletnie doświadczenie na uczelni oceniam bardzo pozytywnie. Studiowanie na tym kierunku nie tylko umożliwiło mi zdobycie wartościowej wiedzy, ale także pozwoliło nawiązać kontakty z wieloma interesującymi i empatycznymi ludźmi, zarówno wśród wykładowców, jak i studentów.

Wykładowcy  PWSZ to  pasjonaci, starający się przekazywać swoją wiedzę w sposób angażujący i inspirujący. Cieszę się, że obecnie uczelnia oferuje świetne warunki do rozwoju przyszłych nauczycieli i specjalistów w dziedzinie wychowania fizycznego.

Aktualnie kontynuuję swoją edukację na studiach drugiego stopnia na Uniwersytecie Szczecińskim, choć szkoda, że PWSZ w Koszalinie nie prowadzi studiów magisterskich. 

Poza studiami, każdego dnia angażuję się w pracę jako asystent trenera w KKPN Bałtyk Koszalin, gdzie prowadzę treningi dla najmłodszych w grupie żak. Dodatkowo, z pełnym zaangażowaniem uczestniczę w prowadzeniu treningów w grupie skrzat z ramienia Wybrzeża Biesiekierz. Dla mnie to nie tylko praca zawodowa, ale przede wszystkim pasja, która umożliwia mi dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodymi adeptami piłki nożnej.

Doświadczenia zdobyte na PWSZ w Koszalinie pozostawiły we mnie pozytywne wspomnienia, a obecne zaangażowanie sportowe stanowi doskonałe uzupełnienie mojej ścieżki edukacyjnej, umożliwiając nie tylko rozwijanie umiejętności zawodowych, ale także kształtowanie wartości społecznych wśród młodego pokolenia.


Absolwentka kierunku Bezpieczeństwo narodowe - Julia Mikołajczyk

    Na studia w PWSZ zdecydowałam się z racji zaciekawienia sprawami z dziedziny bezpieczeństwa państwa, jak i polityki międzynarodowej, stąd mój wybór padł na kierunek bezpieczeństwo narodowe.

    Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej rozpoczęłam w formie zdalnej gdyż zaczęłam je jeszcze w czasie pandemii i obowiązujących restrykcji covidowych. Zajęcia mimo tego, że były prowadzone przed ekranem komputera i nie dawały odczuć pełnych realiów studiowania w salach, dzięki zaangażowaniu i wsparciu wykładowców były spełnieniem moich oczekiwań. Wykłady zdalne, jak i stacjonarne w następnych latach prowadzone były z zakresu teorii bezpieczeństwa, funkcjonowania prawa w państwie, struktury i zadań służb publicznych, zarządzania kryzysowego czy polityki międzynarodowej. Pozyskałam szeroki zakres wiedzy w obszarze bezpieczeństwa dzięki prowadzeniu zajęć przez wykwalifikowaną kadrę oraz miałam możliwość zobaczenia pracy funkcjonariuszy służb publicznych dzięki organizacji wyjazdów studyjnych m.in. do Szkoły Policji w Słupsku, Kwatery Głównej Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie, Zakładu Karnego w Dobrowie.  

        Swoje zainteresowanie bezpieczeństwem mogłam dodatkowo rozwijać przystępując do Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego, którego miałam przyjemność być przewodniczącą. Do swoich sukcesów w kole zaliczam głównie przeprowadzenie seminarium naukowego pt. Bezpieczeństwo lokalne w teorii i praktyce- społeczeństwo i edukacja.

      Studia to nie tylko nauka, ale także znajomi i zabawa. Poznałam naprawdę wspaniałych przyjaciół, z którymi stworzyłam najlepsze wspomnienia oraz przyjaźnie na długie lata.

       Uzyskanie dyplomu licencjata bezpieczeństwa narodowego  pozwoliło mi kontynuować naukę na innej uczelni. Swoje życie zawodowe ukierunkowuję głównie na pracę w służbach mundurowych a pozyskana wiedza praktyczna na PWSZ tym bardziej utwierdza mnie w mojej decyzji.

Składam serdeczne podziękowania każdemu wykładowcy oraz koleżankom i kolegom za te 3 najlepsze lata w mojej młodości. To był super czas!


Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe - Michał Pytel

         Wybierając studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie, kierowałem się przede wszystkim pasją, zainteresowaniami oraz możliwością przygotowania się do kariery w służbach mundurowych.

Studia w PWSZ w Koszalinie to czas, podczas którego miałem okazję zgłębiać obszary, które mnie fascynowały. Pozwoliły mi na zdobycie wiedzy, która była fundamentem mojego rozwoju zawodowego i osobistego. Podczas studiów nawiązałem wiele trwałych przyjaźni. Poznałem ludzi o podobnych zainteresowaniach i wartościach, którzy do dziś są ważną częścią mojego życia. Był to czas, w którym nauczyłem się radzić sobie samodzielnie. Miałem okazję do rozwoju umiejętności organizacyjnych, zarządzania czasem oraz rozwiązywania problemów. Studia w PWSZ to okres, który obfitował w różnorodne doświadczenia - od fascynujących wykładów, poprzez projekty zespołowe, aż po ciekawe wydarzenia kulturalne czy podróże, które wzbogaciły moje życie. Było wiele trudności do pokonania, ale dzięki nim nauczyłem się elastyczności, zdolności do radzenia sobie z presją i rozwijania umiejętności. Studia z bezpieczeństwa narodowego bardzo pomogły mi w zdobyciu mojej wymarzonej pracy. Od 1 sierpnia 2023 roku zacząłem pełnić służbę jako strażak zawodowy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Świdwinie.

          Studia z bezpieczeństwa narodowego uczą zarządzania kryzysowego, co jest kluczowym elementem pracy w PSP. Pracownicy PSP często muszą podejmować szybkie decyzje w trudnych sytuacjach, wiedza w zakresie zarządzania kryzysowego zdobyta na studiach jest teraz bezcenna. Posiadanie tytułu licencjata z zakresu bezpieczeństwa narodowego pomogło mi zdobyć moją wymarzoną pracę.    Michał Pytel


Absolwentka kierunku Kosmetologia - Adrianna Chrzanowska

Jestem absolwentką kierunku Kosmetologii PWSZ w Koszalinie.

Kierunek studiów wybrałam z ciekawości i chęci poznania czegoś nowego, okazał się to świetny wybór. Uczelnia zapewnia bardzo dobrze wyposażone sale zajęć praktycznych, gdzie mamy możliwość korzystania z najnowszej aparatury. Oprócz zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych zdobytych podczas zajęć zabiegowych, dowiedziałam się bardzo dużo o recepturze preparatów kosmetycznych a nawet mieliśmy okazję tworzyć własne kosmetyki. Dzięki dużej ilości zajęć praktycznych z wielu dziedzin takich jak masaż, podologia, aromaterapia, receptura, wizaż, zajęcia z zabiegów na ciało i twarz czy zajęcia na aparaturze, każdy może wybrać coś w czym się odnajdzie.

Uczelnia zapewnia wiele dodatkowych szkoleń i ciekawych wyjazdów, dzięki którym możemy poszerzyć swoją wiedzę i miło spędzić czas. Wszystkie zdobyte umiejętności podczas zajęć i szkoleń ułatwiają dalszą pracę zawodową. Podczas zajęć praktycznych, jak i

wykładów można się naprawdę wiele dowiedzieć dzięki wykwalifikowanym specjalistom prowadzącym zajęcia z pasją.

Gdybym dzisiaj miała wybierać kierunek kształcenia i uczelnię, bez wahania dokonałabym tego samego wyboru.

Bardzo polecam ten kierunek każdemu!


Absolwentka - Kosmetologia - Dominika Konieczka

Jestem absolwentką kosmetologii w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. Studia na tym kierunku pozwoliły mi na rozwijanie pasji. Podczas 3 lat studiów  miałyśmy możliwość uczestniczenia w wielu darmowych szkoleniach i kursach, pokazach oraz wyjazdach studyjnych np. do Spa czy na targi kosmetologiczne.
Program kształcenia cechuje duża liczba godzin praktycznych organizowanych w pracowniach. Wszystkie zabiegi wykonujemy, na sobie nawzajem. Dużym atutem tych studiów jest duża ilość zajęć praktycznych oraz możliwość wykonywania zabiegów przez studentki po wcześniejszym wprowadzeniu i pokazie wykwalifikowanej kadry. Podczas zajęć uczymy się  diagnozowania stanu skóry, rozróżniania defektów skórnych, planowania i przeprowadzania zabiegów kosmetycznych z użyciem fachowej aparatury. Mamy do dyspozycji wszystkie możliwe kosmetyki, które na co dzień wykorzystuje się w salonach kosmetycznych. Oprócz kosmetyków mamy dostęp do zaawansowanych urządzeń. Uczenia posiada bardzo dużą bazę sprzętu. Podczas całego toku kształcenia pracujemy na specjalistyczne miedzy innymi na : karboksyterapii, presoterapii, kriolipolizie, infuzji tlenowej, fali radiowej, kawitacji ultradźwiękowej, oczyszczaniu wodorowym. Sale, w których odbywają się zajęcia są wyposażone lepiej niż w niejednej prywatnej uczelni.
Zajęcia praktyczne w pracowniach oraz przyjazna atmosfera sprawia, że gorąco polecam tę Uczelnię.
Dominika Konieczka


Sylwetki Absolwentów PWSZ - Rocznik 2021/2022


Absolwenci - Pielęgniarstwo studia magisterskie niestacjonarne

Absolwenci Małgorzata i Wojciech Sury - studia niestacjonarne magisterskie na kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Koszalinie

Jesteśmy małżeństwem pielęgniarskim. Oboje od lat czynni zawodowo jednocześnie podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe w formie specjalizacji i kursów.  Po odchowaniu naszych latorośli podjęliśmy decyzję o podjęciu studiów pomostowych licencjackich w PWSZ Koszalin. Po uzyskaniu tytułu licencjata postanowiliśmy kontynuować naszą przygodę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koszalinie na kierunku pielęgniarskich studiów magisterskich.

 Nasze studia przypadły na niełatwy czas pandemii COVID-19, które w sposób oczywisty wywarły ogromne piętno na przebiegu studiów oraz naszej pracy zawodowej. Pomimo, że część zajęć odbyła się w sposób zdalny nie przeszkodziło nam to w poznaniu wyjątkowych osób nie tylko z grona naszego roku, ale również w osobach naszych nieocenionych Wykładowców. Kreatywne podejście, poznanie nowych form przekazu informacji w formie zdalnej i stacjonarnej umożliwiło nam poznanie nowoczesnego pielęgniarstwa, które cały czas się rozwija i stwarza nowe możliwości rozwoju zawodowego. Studiowanie oraz praca zawodowa z jednoczesnym wychowywaniem nastoletnich dzieci to nie lada wyzwanie. Na szczęście, jak widać, jeśli się chce, to można poradzić sobie ze wszystkimi obowiązkami. W tym czasie udało nam się również posmakować życia studenckiego, które dało nam wytchnienie od codzienności.

 

Małgorzata

Pielęgniarka Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii w Pile z 18-letnim stażem pracy.

Moja przygodna z Koszalinem nie była pierwszorazowa, ponieważ to w tych murach uzyskałam tytuł pielęgniarki w byłym Pomaturalnym Studium Zawodowym pod wodzą znanej wszystkim dyrektor mgr Alina Miedziocha. Tak więc wybór miejsca do studiowania był dla mnie oczywisty. Studiowanie na tej uczelni nie tylko podniosły moje kwalifikacje, ale również poznałam niesamowite grono ludzi i znajomość z nimi będzie na 100% kontynuowana. Dzięki uzyskaniu tytułu magistra pielęgniarstwa otwierają się nowe drzwi w rozwoju zawodowym.

 

Wojciech

Pielęgniarz systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne pracujący w Zespołach Ratownictwa Medycznego w Pile od 21 lat.

Z pielęgniarstwem jestem związany od ukończenia Pomaturalnego Studium Zawodowego w Pile na kierunku pielęgniarstwo. Następnie ukończyłem specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. W 2020 roku uzyskałem tytuł licencjata pielęgniarstwa w PWSZ Koszalin. Kontynuacja studiów w Koszalinie była decyzją oczywistą. Wspaniała kadra Wykładowców, na których pomoc zawsze mogłem liczyć jako starosta oraz grono osób które spotkałem na swej drodze pozwoliło przetrwać trudny czas pandemii, ale również podnieść swoje kwalifikacje. Uzyskanie tytułu magistra pielęgniarstwa otwiera kolejne możliwości w rozwoju zawodowym.


Absolwentka - Kosmetologia - Edyta Stachowiak

Jako absolwentka PWSZ w Koszalinie śmiało mogę powiedzieć, że dokonałam dobrego wyboru przychodząc na tę uczelnię. Zajęcia z różnych dziedzin kosmetologii pozwoliły mi odnaleźć siebie oraz ukierunkować się. Jestem myśli, że warto próbować wszystkiego, aby dowiedzieć się, co tak naprawdę jest dla nas i w czym siebie widzimy. Ja tak zrobiłam. Dzięki zaawansowanemu wyposażeniu sal dydaktycznych rozwinęłam własne talenty, umiejętności i pasje oraz poszerzyłam zawodową wiedzę, którą wykorzystuję w pracy w zawodzie. Kosmetologia, pomimo krótkiego stażu wśród innych kierunków na uczelni, może się pochwalić wykwalifikowanymi specjalistami oraz nowoczesnymi pracowniami wyposażanymi co rusz w nowy sprzęt do przeprowadzania zabiegów. Organizowane są również kursy oraz ciekawe wyjazdy. Czy jestem zadowolona z uczelni? Oczywiście, że tak! Polecam ją każdej osobie, która zarówno jest, jak i nie jest pewna tego kierunku. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.


Absolwentka - Pielęgniarstwo studia pomostowe - Marzena Arens-Staszak

Moja przygoda z pielęgniarstwem rozpoczęła się 30 lat temu, gdy w 1992 roku opuściłam mury Liceum Medycznego.  Młoda, pełna zapału i energii z czepkiem na głowie rozpoczęłam wymarzoną pracę w oddziale noworodkowym SPSK1 w Szczecinie. Po kilku latach pracy w klinice Neonatologii, chcąc poszerzyć swoje kompetencje rozpoczęłam pracę w Centrum Leczenia Urazów Wielonąrzadowych z pododdziałem Intensywnej Opieki Medycznej nad dziećmi w tym samym szpitalu. W tym miejscu pracuję do dnia dzisiejszego jako pielęgniarka anestezjologiczna. W tym oddziale spotkałam osoby dla których kształcenie oraz rozwój zawodowy to naturalna droga wpisana w ten zawód i jestem bardzo wdzięczna za takie podejście. Równocześnie świadczę usługi w ramach świadczeń gwarantowanych NFZ w opiece nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie w warunkach domowych.

Ukończyłam wiele kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych oraz osiągnęłam dwie specjalizacje.

Do szczęścia brakowało mi tytułu licencjata. Dziś jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie i uzyskałam dyplom licencjata z pielęgniarstwa na studiach pomostowych. Dyplom zdobyty bardzo dużym wysiłkiem, poświęceniem wolnego czasu i stresem wiążącym się z egzaminami. Pomimo tego z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że studia w dojrzałym wieku to najlepsze co mogło się zdarzyć w moim życiu. Polecam z całego serca.Poznałam fantastyczne osoby, poczułam życie studenckie, Dom Studenta jest the best, nabrałam większej pewności siebie w sferze osobistej i zawodowej, po prostu poczułam młodzieńcze flow :) Doskonalenie zawodowe daje również poczucie większego profesjonalizmu w pracy z pacjentem i jego rodziną oraz ze współpracownikami. Jako osoba wykształcona i pewna swojej wiedzy, chętnie dzielę się informacjami z młodszymi koleżankami a od starszych czerpię dla siebie.

Zdobyty tytuł licencjata otwiera mi drogę do kontynuacji nauki na studiach magisterskich, które zamierzam odbyć również w PWSZ w Koszalinie, gdyż jest to uczelnia przyjazna studentom.

Zważywszy na rozpoczęcie kariery zawowodowej w oddziale noworodkowym, tak jak to małe dziecko idę w profesji pielęgniarstwa przez wszystkie lata kształcąc się i doskonaląc swoje umiejętności by być dla drugiego CZŁOWIEKA ❤.


Absolwentka - Wychowanie Fizyczne - Amelia Pawlik

Po 3 latach edukacji na uczelni wyższej zdobyłam wiedzę przygotowującą mnie do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego. Nabyłam umiejętności przygotowujące do pracy w szkole podstawowej oraz kwalifikacje menadżera sportu i menadżera imprez sportowych, które wykorzystałam w organizacji licznych eventów m.in. turniejów i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. Pełniąc funkcje skarbnika Samorządu Studenckiego PWSZ miałam możliwość poznania nowych ludzi.

Zostałam członkiem Prezydium Forum Uczelni Zawodowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej, reprezentowałam naszą uczelnię na konferencjach i zjazdach w całym kraju. Okres studiów był dla mnie nie tylko nauką, ale doświadczaniem nowych sytuacji, zadań i ról społecznych.

Serdecznie dziękuję wykładowcom, pracownikom uczelni oraz koleżankom i kolegom za wspólnie spędzony czas i wsparcie.

Szczególe podziękowania składam Pani dr Agnieszce Połanieckiej za nieocenioną pomoc i wsparcie, którym darzyła mnie przez cały okres studiów. Był to cudowny okres mojego życia :)


Sylwetki Absolwentów PWSZ - Rocznik 2020/2021


Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe - Albert Sawicki

Jestem absolwentem kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie.

Decyzja o podjęciu studiów właśnie na tej uczelni zapadła spontanicznie zaraz po skończeniu liceum. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, że będzie to tak dobrze wykorzystany czas. Wybrałem studia dzienne oraz mieszkanie w akademiku. Lepszego wyboru nie mogłem dokonać. Dzięki studiom licencjackim poznałem wielu nowych znajomych i przyjaciół. Oczywiście na studiach przyjąłem dużą dawkę wiedzy skrupulatnie przekazywaną przez wykładowców. Po trzech latach nauki mogę stwierdzić, że był to bardzo dobrze wykorzystany czas. Oprócz nauki uczelnia dała mi możliwość rozwinięcia swoich zainteresowań do jakich należy chociażby nurkowanie. To dzięki uczelni i jej kadrze mogłem wystąpić na konferencji poświęconej determinantom bezpieczeństwa oraz zostać przewodniczącym koła Bezpieczeństwa Narodowego. Dyplom licencjata pozwala mi na kontynuację nauki na innej uczelni i otwiera drogę do dalszej kariery. Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom PWSZ w Koszalinie oraz wszystkim koleżankom i kolegom za te 3 wspólne lata. To był dobry czas!


Absolwentka kierunku Dietetyka - Aleksandra Brajer

Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie kierunku Dietetyka,
od 2022 roku zatrudniona w Poradnii Dietetyczne Niebo.

Profil praktyczny dał mi możliwość́ uzyskania klasyfikacji planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności w tym niesienie pomocy osobom z problemami natury zdrowotnej oraz dietetyki sportowej.

Od zawsze tego chciałam – zmieniać czyjeś życie na lepsze.  Aktywnie wspieram moich pacjentów i pomagam spełniać marzenia o zgrabnej i zdrowej sylwetce.

Dietetykę traktuję jako misję. Cieszę się, że zawód dietetyka, pozwala mi tworzyć diety, które umożliwiają uzyskanie wymarzonej sylwetki i poprawę zdrowia.  

Każde zrzucone kilogramy, kolejne stracone centymetry moich pacjentów, dają mi niesamowitą radość i poczucie, że jestem właściwą osobą, na właściwym miejscu.

Uważam, że swoją wiedzę trzeba sukcesywnie poszerzać, dlatego mimo wykształcenia, nadal uczestniczę w wielu konferencjach i szkoleniach. Aktualnie jestem w trakcie specjalizacji psychodietetycznej. Dzięki temu otoczę Cię jeszcze lepszą opieką.

Specjalizuję się w dietach z różnymi jednostkami chorobowymi m.in. pomagam osobą z nadwagą, otyłością, insulinoopornością, cukrzycą, chorobami tarczycy, czy też problemami układu krążenia.

Prywatnie – uwielbiam gotować, a najbardziej smakować. Jestem osobą towarzyską, a moją pasją jest podróżowanie.

Dietetyk Aleksandra Brajer


Absolwentka kierunku Dietetyka - Karolina Marsicka

Temat żywienia, zdrowego podejścia do jedzenia nigdy nie był mi obojętny. Nieraz podczas myśli okołomaturalnych pojawiał się pomysł wybrania kierunku, jakim właśnie była dietetyka. Padło jednak na pedagogikę, technologia żywności i żywienia nie była dla mnie wystarczająca. Po dwóch latach studiowania dowiedziałam się o planach otworzenia właśnie na PWSZ dietetyki. Bez większego wahania złożyłam papiery, marzenia trzeba przecież spełniać. I tak od października 2018 stałam się podwójną studentką. Początki nie były łatwe. Dwa plany wypełnione od rana do wieczora zajęciami na dwóch oddalonych od siebie uczelniach, a do tego ogrom obowiązków i treści koniecznych do przyswojenia. Co mi pomogło? Poza moją zawziętością oraz wytrwałością mogę tu na pewno dodać ogromną pomoc, jaką otrzymałam od wykładowców i wykładowczyń dietetyki. Ich otwartość i wyrozumiałość, a czasem też i pomoc są nieocenione. Dodatkowo wiedza oraz sposób jej przekazywania były zawsze na wysokim poziomie, również i w czasie pandemii, która akurat przypadła na połowę naszego studiowania – 3 semestry. Na pewno nie żałuję wyboru tej uczelni. Bez niej nie mogłabym tak szybko zrealizować swojego małego marzenia, które będę dalej rozwijać.


Absolwentka kierunku Kosmetologia - Paulina Działak

Jestem absolwentką PWSZ w Koszalinie na kierunku kosmetologia. Studia kosmetologiczne były moim przemyślanym wyborem. Przez trzy lata kształcenia poznałam tajniki wielu specjalistycznych zabiegów z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej oraz upiększającej. Nauczyłam się obsługi aparatury w nowej pracowni, która jest naprawdę bardzo dobrze wyposażona we wszystkie potrzebne urzadzenia i sprzęt konieczny do wykonywania zabiegów.  Dodatkowo Uczelnia umożliwiała liczne szkolenia dla podwyższenia kwalifikacji, co przydaje się w dalszej karierze zawodowej.

Okres studiów był dla mnie nie tylko nauką ale również szansą na poznanie wielu cudownych osób.
Zdecydowanie polecam Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koszalinie każdemu kto pragnie pracować z pasją!


Absolwentka kierunku Pedagogika - Wiktoria Grygier

Ukończyłam Pedagogikę o specjalności Edukacja elementarna i język angielski. Jestem bardzo zadowolona z poziomu języka angielskiego na tej specjalności. Mieliśmy wiele godzin z lektorem języka angielskiego. Jeśli chodzi o wykładowców przedmiotów zawodowych, to przekazywało nam wiedzę wielu praktyków, co sprawiło, że nie poznawaliśmy teorii, ale byliśmy przygotowywani na realne sytuacje z którymi spotkaliśmy się w pracy. Na moim kierunku było również sporo wykładów z psychologii, co akurat uważam za bardzo ciekawą dziedzinę, która była również nauczana w praktyczny sposób, dostosowany do potrzeb mojego zawodu.

Osobiście polecam uczelnię, jednak przestrzegam, że kierunek ten to nie tylko gry i zabawy, jak wiele osób myśli, ale przede wszystkim sporo nauki.


Absolwentka kierunku Pielęgniarstwo - studia licencjackie - Natalia Kapłon

Jestem tegoroczną absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. Po 3 latach nauki ukończyłam kierunek Pielęgniarstwo, zdobywając tym samym tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Jest to kierunek niezwykle satysfakcjonujący, dający szeroki wachlarz perspektyw zawodowych. Wykwalifikowana kadra wykładowców przekazała nam niezbędny pakiet wiedzy z zakresu teorii i praktyki, a setki godzin spędzone w środowisku szpitalnym pozwoliły na opanowanie sztuki, jaką jest pielęgniarstwo na poziomie umożliwiającym podjęcie samodzielnej pracy w tym zawodzie. Pierwsza konfrontacja teorii z praktyką może okazać się trudna, jednakże dzięki przyjaznej i życzliwej atmosferze, a także merytorycznym radom ze strony opiekunów praktyk pierwsze kroki w realiach szpitala można by określić „nie taki diabeł straszny, jak go malują”. Wyśmienita kadra wykładowców zaraziła nas swoją pasją i zaangażowaniem, wskutek czego udało nam się zdobyć podium na Ogólnopolskich Zawodach Symulacji Medycznej SIM_CHALLENGE 2019. Niestety pandemia COVID-19 pokrzyżowała plany edukacyjne i wymusiła od marca 2020 roku nauczanie w trybie zdalnym. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w dużej mierze umożliwiło kontynuację zajęć praktycznych i odtworzenie scenariuszy klinicznych. Natomiast zajęcia teoretyczne odbywały się za pośrednictwem Platformy Moodle i wideokonferencji Zoom. Warunki były zdecydowanie nadzwyczajne i pełne kreatywności.

Składam ogromne podziękowania dla każdego pracownika uczelni oraz dla koleżanek i kolegów, dzięki którym okres studiowania będę wspominała z uśmiechem na twarzy. Jestem wdzięczna za zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w pielęgniarstwie i gorąco wierzę, że każdy absolwent tego kierunku wniesie do tej profesji okazanego nam ducha współczesności. Gdyby zapytano mnie, czy jestem zadowolona ze swojego wyboru, odpowiedziałabym, że podjęłabym ponownie tą samą decyzję. Moja przygoda z PWSZ nie ma jeszcze swojego finału. Motor napędowy do dalszego kształcenia ruszył, a od przyszłego października rozpoczynam studia magisterskie właśnie na tej uczelni.


Absolwentka kierunku Pielęgniarstwo - studia magisterskie - Joanna Lewandowska

Jestem absolwentką studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Dwa lata nauki szybko minęły, tytuł magistra pielęgniarstwa obroniony! Moja przygoda z nauką rozpoczęła się dużo wcześniej, właściwie to od momentu rozpoczęcia przeze mnie pracy w zawodzie pielęgniarki, czyli około 10 lat temu. To był czas, kiedy postanowiłam odnowić prawa do wykonywania zawodu. Rozpoczęłam intensywną edukację w dziedzinie pielęgniarstwa. Ukończyłam kursy specjalizacyjne, specjalistyczne oraz kwalifikacyjne. A wszystko po to, żeby zdobytą wiedzę wykorzystać dla dobra pacjenta. Zależało mi na tym, aby pacjent czuł się bezpiecznie w trakcie leczenia oraz miał zaufanie do pielęgniarki. Szkolenia z zakresu pielęgniarstwa m.in. umożliwiły mi spotkanie z pielęgniarkami z długoletnim stażem, z ich ogromną wiedzą i doświadczeniem. Jednocześnie budziły we mnie wątpliwości, czy dorównam im wiedzą i kompetencjami zawodowymi?. Podejmując decyzję o podjęciu studiów II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo byłam nieco zagubiona, sfrustrowana i zmęczona ciągłym dokształcaniem.  Ale mimo to, zdecydowałam się na ten krok - podjęłam dalszą naukę. Dziś wiem już, że była to jedna z lepszych decyzji w moim życiu.

Co dały mi studia?

Przede wszystkim możliwość zdobycia wiedzy i szansę rozwoju zawodowego. Zadania, które przede mną stawiano w trakcie nauki rozwijały moją osobę w kierunku pielęgniarstwa pod każdym względem. W tej chwili w niepamięć poszły już stres i zmęczenie związane z intensywną nauką. Ważne jest, że w codziennej pracy mogę wykorzystywać to, czego się nauczyłam. W końcu zdobyłam pewność bycia pielęgniarką tak samo dobrą, jak koleżanki z 30 letnim stażem pracy. Mimo trudności związanych z pandemią, a w konsekwencji z nauką on-line poznałam wspaniałych wykładowców - profesjonalistów, którzy dzielili się wiedzą i bogatym doświadczeniem. Niektórzy na zawsze pozostaną w moim sercu. Dziękuję im za porady, które pomogły przetrwać, to co trudne. Dziękuję za pomoc wielką i poświęcony czas, cierpliwość i życzliwość. Dziękuję również za wzorcową organizację zajęć, za edukację nowoczesną i skuteczną, za stworzenie atmosfery przyjaźni i życzliwości.

Uważam, że dokonałam najlepszego wyboru – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie to wyjątkowa uczelnia prowadzona przez wyjątkowych ludzi, to siła wiedzy, kompetencje i otwartość.

Drodzy wykładowcy - łączycie naukę z pasją przygotowując absolwentów do podejmowania wyzwań współczesności. Ci, którzy Was wybiorą, mogą być pewni, że w dalszym zdobywaniu wiedzy będą mocno wspierani.

Poznałam również cudowne koleżanki - pielęgniarki, osoby wyjątkowe i niepowtarzalne, które były dla mnie wsparciem i dzięki którym odzyskałam wiarę w siebie i w sens swojej pracy. Dziękuję za dobre słowo, za nadzieję a w trudnych chwilach wsparcie.  Mam nadzieję, że nadal będziemy utrzymywać ze sobą kontakty. Teraz już wiem, że warto dążyć do realizacji swoich planów zawodowych, warto zrobić ogromny wysiłek, aby zadbać o swój rozwój i poczuć się równoprawnym członkiem swojej grupy zawodowej. Warto zrobić to dla siebie a tym samym dla pacjentów!  Poczucie objęcia fachową opieką i możliwość dobrej komunikacji z pracownikami ochrony zdrowia są przecież bardzo istotne dla każdego pacjenta i jego najbliższych.


Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne - Błażej Skrobek

Jestem absolwentem kierunku Ratownictwo medyczne, byłem przez 3 lata starostą roku i Przewodniczącym Samorządu Studentów. Pochodzę ze Sławna, choć obecnie mieszkam w Koszalinie i z tym miastem wiążę przyszłość. Jestem strażakiem ochotnikiem w służbie czynnej w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku. W tym roku minęło 6 lat mojej aktywnej służby, choć ze strażą związany jestem od lat 10. Zaczynałem swoją przygodę w jednostce nie prowadzącej działalności bojowej - Ochotniczej Straży Pożarnej Orkiestrze Dętej im. Ziemi Sławieńskiej, jako drugi klarnecista. Oprócz pożarnictwa i muzyki, moją wielką pasją jest kuchnia.

      Studia na tej uczelni, pozwoliły mi rozwinąć skrzydła, i stać się innym - lepszym człowiekiem. Poznałem wspaniałych ludzi, na których zawsze mogę liczyć zarówno jeżeli chodzi o studentów, jak i wykładowców. W tym roku miałem zaszczyt bycia przewodniczącym samorządu. Samorząd to przede wszystkim ludzie, którzy reprezentują nas - studentów, ale również możliwość wymiany doświadczeń z koleżankami i kolegami z innych uczelni, poznania innych rozwiązań stosowanych na uczelniach w całym kraju, spotkania się z ludźmi którzy chcą działać. Samorząd to miejsce dla kogoś, kto przede wszystkim lubi i kocha ludzi. Nasze drzwi są otwarte dla każdej osoby, która wykaże chęć działania i zaangażowanie.


Absolwent kierunku Wychowanie fizyczne - Szymon Pawłowski

Okres studiów w PWSZ w Koszalinie zostanie w mej pamięci na zawsze.

Po trzech latach edukacji zdobyłem niesamowitą wiedzę przygotowującą mnie do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego. Na pierwszych praktykach czułem się jakbym był już nauczycielem, poprzez pracę z dziećmi co jest niesamowite. Ponadto miałem możliwość wyjazdu na Akademickie Mistrzostwa Polski. Biorąc udział w obozach sportowych nauczyłem się jeździć na nartach czy wiosłować. Wykłady nie były nudne, wykładowcy z pasją przedstawiali dane tematy. Na ćwiczeniach łączyliśmy dobrą zabawę z wiedzą, jak na zajęciach tańca, gimnastyki sportowej czy pływania. Organizowaliśmy różnego rodzaju imprezy sportowe jak np. Mikołajki dla dzieci w Hali Widowiskowo Sportowej.

Poznałem wielu wartościowych ludzi, zawsze miłymi wspomnieniami będę wracał do czasów studiów w PWSZ w Koszalinianie.


Sylwetki Absolwentów PWSZ - Rocznik 2019/2020


Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe - Michał Skrzypiec

Bezpieczeństwo Narodowe, specjalność zarządzanie kryzysowe

 

Piszę to już jako jeden z pierwszych absolwentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie i stwierdzam, że był to najlepszy wybór, tylko szkoda, że to już koniec...

Wybierając ten kierunek kierowałem się głównie tym, co będę robił po ukończeniu studiów i teraz dzięki wykładowcom, ich cennym radom i własnej determinacji wykonuję swoją wymarzoną pracę jako Żołnierz Zawodowy RP.

Kierunek okazał się strzałem w 10-siątke. Podczas 3-letnich studiów licencjackich poznałem mnóstwo znajomych, z którymi do dnia dzisiejszego utrzymuję kontakt oraz wykładowców, którzy przekazali nam wiedzę i umiejętności związane z wybraną specjalnością.  Podczas wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych zostałem odpowiednio przygotowany do realizacji zadań związanych ze specyfiką pracy, jaką dzisiaj wykonuję. Wiem także jak przygotować się do dalszego rozwoju zawodowego i jestem zdeterminowany, aby wykorzystywać pojawiające się w przyszłości możliwości.

Serdecznie dziękuję kadrze dydaktycznej za życzliwość, cenne rady i niezliczoną pomoc w każdej sprawie. Dziękuję także koleżankom i kolegom za niezapomniane chwile i tworzenie wspaniałej atmosfery.


Absolwentka kierunku Pielęgniarstwo - studia mgr - Izabela Szuster

            Jestem absolwentką pierwszej edycji studiów magisterskich pielęgniarstwa koszalińskiej PWSZ. Rozpoczynając te studia byłam już pielęgniarką z 25 letnim stażem pracy i wydawałoby się, że niewiele mogą one wnieść  do mojego życia zawodowego, a pogodzenie pracy, życia osobistego  i nauki nie było łatwe.

            A jednak ciekawe, urozmaicone wykłady i ćwiczenia prowadzone przez kompetentnych wykładowców, przyjazna atmosfera, wymiana doświadczeń zawodowych z koleżankami i kolegami z roku, wspólne “burze mózgów” i organizowane projekty pomogły nam przyswoić nowe treści, a także otworzyć oczy na zmiany zachodzące w pielęgniarstwie.

            Studia to oczywiście nie tylko nauka, to kontakty międzyludzkie - znajomości, przyjaźnie, które pomimo wybuchu pandemii COVID-19, która znacznie ograniczyła możliwość naszych, spotkań przetrwały.

            Pandemia niestety zniszczyła nasze plany co do uroczystego zakończenia studiów- absolutorium, togi, birety, podziękowania dla promotorów i wykładowców. Chcieliśmy z “pompą” pożegnać się z Uczelnią w końcu byliśmy PIERWSI – niestety nie było nam dane. 

           W tym miejscu serdeczne podziękowania dla wszystkich pracowników uczelni, dzięki którym sprawnie zorganizowano i przeprowadzono obrony naszych prac magisterskich online.

                Moja osobista przygoda z PWSZ nadal trwa. Dzięki wsparciu najbliższych ukończyłam studia, obecnie jestem wykładowcą i ogromną przyjemność czerpię  z możliwoci  przekazywania zdobytej wiedzy oraz własnych doświadczeń zawodowych młodym adeptom zawodu na kierunkach: Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne.


Absolwentka kierunku pielęgniarstwo - Aleksandra Rajska

Jestem absolwentką PWSZ w Koszalinie, ukończyłam kierunek pielęgniarstwo i po 3 latach nauki w tej uczelni mogę powiedzieć jedno NIE ŻAŁUJĘ. Kierunek ten jest wymagający. Potrzeba wiele empatii i ciepła w stosunku do drugiego człowieka, aby dobrze wykonywać ten zawód. Decyzja o studiowaniu w PWSZ w Koszalinie była dobrym posunięciem, które pozwoliło mi odkryć moją pasję oraz powołanie. Lata nauki w PWSZ wspominam z uśmiechem na twarzy. Poznałam tu wiele wspaniałych osób i przeżyłam wiele cudownych chwil. Uczelnia dobrze przygotowała mnie do pracy w zawodzie i stawiania pierwszych kroków w świecie pielęgniarstwa. Wiele godzin zajęć oraz praktyk zawodowych pozwoliło mi opanować sztukę pielęgniarstwa na tyle, aby podjąć się pracy w zawodzie. Wykładowcy prowadzący zajęcia teoretyczne oraz praktyczne to ludzie o wielkim sercu i zaangażowaniu w swoją pracę. Teraz po ukończeniu studiów licencjackich pracuję w swoim zawodzie, dalej rozwijam umiejętności i poszerzam wiedzę, gdyż zawód pielęgniarki oparty jest na ciągłym uczeniu się nowych rzeczy. Jeżeli miała bym cofnąć czas znów wybrałabym tę oto uczelnię.


Absolwent kierunku WF - Damian Budziński

Przed rozpoczęciem nauki w PWSZ w Koszalinie zastanawiałem się jak bardzo wymagające zadania czekają na mnie w trakcie trwania 3 letnich studiów licencjackich. Teraz, jako absolwent z pełną stanowczością stwierdzić mogę, że zadania były wymagające, ciekawe i rozwijające moją osobę pod każdym względem. Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że w uczelni poznałem wiele wspaniałych osób. Pracownicy dydaktyczni, administracja, jak i obsługa zawsze służyli pomocą w każdej sytuacji. Każdego pracownika PWSZ w Koszalinie będę miło wspominał. Natomiast wyjątkowo na zwrócenie uwagi zasługuje osoba p. Dyrektor Aleksandry Sajek, która nigdy nie odmówiła pomocy studentowi, niezależnie jak trudna sytuacja była do przebrnięcia. Nigdy nie szukała pogłębienia problemu tylko zawsze jej pierwsza myśl polegała na tym jak dany problem rozwiązać, oczywiście na korzyść studenta.

Dyplom licencjata, który uzyskałem w PWSZ w Koszalinie  pozwolił mi na kontynuowanie mojego rozwoju w Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, gdzie obecnie kontynuuję  edukację na studiach magisterskich z wychowania fizycznego.

Bardzo dziękuję za wszystko! Serdeczne pozdrowienia.


Absolwent kierunku WF - Cezary Famulski

Składając dokumenty o przyjęcie na studia zaoczne wychowania fizycznego nie byłem do końca pewien czy robię dobrze. Mimo zamiłowania do sportu była jednak obawa czy sobie poradzę, czy dam radę. Przecież to już jest uczelnia wyższa. W dodatku dosyć obszerny kierunek wychowania fizycznego gdzie będzie nawał wiadomości z anatomii, biomechaniki, fizjologii, same te trzy przedmioty przerażały człowieka, a gdzie jeszcze pozostałe. No cóż, jak to się mówi powiedziałeś A to i powiedz B. Wykładowcy przedstawili swoje zasady …i znowu zwątpienie…Oni używają takich pięknych zwrotów, wyuczonego słownictwa i jak to wszystko opanować. Nasuwały się myśli po co mi to? Przecież mam pracę. Wiem jakim trudnym zawodem jest zawód nauczyciela, gdyż po ukończeniu kierunku wychowania fizycznego mogliśmy podjąć pracę jako nauczyciel w klasach I –VIII ponieważ ta uczelnia daje takie możliwości.

Jak się okazało przesympatyczna kadra dydaktyczna okazała wysoki profesjonalizm w tym co robią. Ich wszechstronność, wiedza zaskakiwała nas na każdym kroku. Wydawało się że w trakcie zajęć  teoretycznych siedzenie w salach przez 8-10 godzin, w soboty i niedziele, to nic tylko nuda i sen będzie opanowywał studenta. Jednak myliliśmy się - wykładowcy byli tak przygotowani do prowadzenia zajęć że nie  było mowy o jakiejkolwiek nudzie. Nabyliśmy ogrom wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej, która na pewno przyda się do kontynuowania nauki o tym samym profilu. Jedno jest pewne - po ukończeniu studiów wyższych I stopnia mamy otwartą furtkę, aby śmiało starać się o to by podnieść swoje wykształcenie i dążyć do uzyskania magistra wychowania fizycznego.

Pandemia spowodowana wirusem COVID 19 zmusiła uczelnię, aby od marca 2020 r. przejść do nauczania w trybie zdalnym. Obawiałem się tego gdyż nauczanie poprze online jakoś tak nie przypadało mi do gustu i chodziła myśl jak wykładowcy sobie poradzą przecież to jest dla wszystkich nowość. Jednak wszechstronność i duża kreatywność oraz wyrozumienie jakie pokazali było na złoty medal. Dziękuję serdecznie za to że mogłem być studentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.


Absolwentka kierunku Pedagogika - Ewelina Gołębiewska

Absolwentka spec. Edukacji elementarnej i języka angielskiego

Jeżeli masz poczucie, że praca z dziećmi jest czymś, co lubisz, a dodatkowo ich sukcesy w nauce i chęć pokazania im świata sprawiają Ci ogromną przyjemność to studia pedagogiczne na PWSZ w Koszalinie są wymarzonym miejscem dla Ciebie. Uczelnia zatrudnia wyśmienitych wykładowców, którzy z pasją i ogromnym zaangażowaniem przekażą Ci niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną do pracy z dziećmi. Studia na PWSZ w Koszalinie pozwolą Ci zdobyć pakiet potrzebnych do pracy w szkole lub przedszkolu kwalifikacji, umożliwią poznanie praktycznej strony zawodu w czasie praktyk w zaprzyjaźnionych placówkach na terenie Koszalina, a wszystko to w miłej i przyjaznej atmosferze. Ponadto studia pedagogiczne na PWSZ w Koszalinie cechuje 

ogromna interdyscyplinarności - od biomedycznych podstaw rozwoju, poprzez emisję głosu, socjologię, psychologię i filozofię, aż na edukacji matematycznej czy plastycznej skończywszy. Dzięki temu nauczysz się wielu nowych i ciekawych rzeczy, które z pewnością nie raz Cię zaskoczą i tym samym pozwolą na permanentny rozwój Twojej osoby.

Jako absolwentka uczelni szczególnie polecam specjalność edukacja elementarna i język angielski. To specjalność z przyszłością, która zagwarantuje Ci pracę zaraz po ukończeniu studiów. Obecnie Uczelnia stara się o uruchomienie jednolitych studiów magisterskich: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, którego absolwenci na pewno znajdą zatrudnienie w systemie oświaty.

Studia na PWSZ w Koszalinie to nie tylko czas nauki, ale także możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju projektach i wymianach międzynarodowych. To także miejsce, w którym możesz dzielić się swoją wiedzą, np. pisząc artykuły do "Zeszytów Naukowych PWSZ" i zostawić po sobie ślad dla przyszłych pokoleń.   

Miła atmosfera zaczyna się już w sekretariacie uczelni, gdzie pracujące tam Panie pomogą Ci we wszystkich sprawach związanych ze studiami, zatem nie czekaj i skorzystaj z oferty PWSZ w Koszalinie, bo naprawdę warto. 


Absolwentka kierunku Pedagogika - Roksana Adamowicz

Jestem absolwentką PWSZ w Koszalinie na kierunku Pedagogika  o specjalności opiekuńczo-wychowawczej z resocjalizacją. 

Studia były początkiem mojej przygody z pracą pedagoga. Każdego dnia poznawałam specyfikę tego zawodu pod okiem wykształconej kadry. Cieszę się, ze miałam możliwość poznać wspaniałych ludzi z którymi utrzymuje kontakt do dnia dzisiejszego.

Przez dwa lata miałam możliwość pełnienia funkcji Przewodniczącej  w Samorządzie Studenckim. Nauczyłam się wielu praktycznych rzeczy, które na pewno przydadzą mi się w przyszłości.

Zdecydowanie mogę polecić Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koszalinie jako Uczelnię przyjazną dla Studenta.

Trzy lata spędzone na tej uczelni zawsze będę wspominała pozytywnie aż ciężko uwierzyć, że minęły tak szybko.


Sylwetki Absolwentów PWSZ - rocznik 2018/2019


Absolwentka kierunku WF - Julia Shtefan (Ukraina)

Teraz to nawet i nie przypomnę sobie skąd się dowiedziałam o Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. To dziś widzimy reklamę naszej uczelni prawie co na każdym kroku, a jeszcze trzy lata temu wcale nie było tyle informacji. Więc, tak naprawdę, złożyłam dokumenty mało co wiedząc o tej szkole ale żadnego razu nie pożałowałam. Pamiętam, jak pierwszy raz spojrzałam na plan zajęć w pierwszym semestrze - byłam przerażona, biomechanika, biochemia, anatomia - przedmioty nie są łatwe nawet w twoim języku ojczystym, a tu jeszcze i w języku obcym masz się nauczyć. Bardzo się stresowałam przed pierwszym kolokwium (pamiętam, nawet zapytałam wykładowcę, czy mogłabym odpowiadać ustnie, a nie pisemnie, bo z pisownią w języku polskim w tam ten czas u mnie wcale nie było tak dobrze). Ale daremnie się przejmowałam (wszystko napisałam i nawet na piątkę). To mówię dlatego żeby się nie bać, nie rezygnować w połowie drogi, podejmować nowe wyzwania i iść pewnym krokiem do przodu, do swojej celi i w PWSZ tobie na pewno w tym pomogą. Bo nie usłyszałam żadnego złego słowa w ścianach tej uczelni, nie spotkałam żadnej negatywnej opinię czy braku empatii . To jest jeszcze bardzo młoda uczelnia i nie ma jeszcze tysięcy studentów, ale moim zdaniem, to i jest głównym atutem. Ma swoją ciepłą rodzinną atmosferę. Wszyscy się znają, studenci, wykładowcy, pracownicy uczelni, każdy się wita, uśmiecha (a na dużych uczelniach jesteś tylko „numerem indeksu" i nikt nawet nie wie, jak wyglądasz i jak masz na imię). Zawsze mogłam liczyć na pomóc i wsparcie. Dzięki mojej szkole, będąc jeszcze na pierwszym roku studia, znalazłam prace w zawodzie, gdzie pracuję do dziś, z czego bardzo się cieszę. Tak, z wielką dumą nazywam tę szkole „moją" szkołą, która przez trzy lata stała się dla mnie drugim domem. Zachęcam i gorąco polecam każdemu, kto stoi przed wyborem swojej przyszłości. „Studiuj z PWSZ to się opłaca"..i mi się opłaciło.  (Studentka z Ukrainy - pisownia oryginalna)


Absolwentka kierunku pedagogika - Natalia Wolny

Absolwentka kierunku Pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język angielski

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie będę na pewno wspominać z łezką w oku. Poznałam tam wspaniałych ludzi – zarówno kolegów, jak i wykładowców, których słowa i wiedza będą mi towarzyszyć przez długie lata. W ciągu tych trzech lat miałam okazję uczestniczyć i współorganizować różne wydarzenia, takie jak Dzień Dziecka dla podopiecznych ze świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci czy Juwenalia dla studentów PWSZ w Koszalinie. Współuczestnictwo w tych tak różnych imprezach dało mi ogromną satysfakcję oraz wiele radości. Nie był to tylko czas zabawy – były zarwane noce i długie dni – jednak było warto. Zdobyte doświadczenie podczas wykładów na uczelni i praktycznych zajęć w placówkach na pewno zaowocuje w przyszłości. Z założenia jest  to Uczelnia o charakterze zawodowym co zdecydowanie potwierdzam, bo czuję się gotowa do pracy, którą zaczynam już od września. Swoją dalszą edukację czyli studia magisterskie  planuję kontynuować na Akademii Pomorskiej w Słupsku.


Absolwentka kierunku fizjoterapia - Daria Jackiewicz

Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na kierunku Fizjoterapii. Jest to miejsce, w którym można realizować swoje cele i marzenia. Łączy w sobie przyjemność nauki oraz idealne źródło wiedzy. Mała uczelnia sprawia, że panuje tam przyjemna atmosfera i każdy jest tam traktowany jako indywidualna jednostka, a nie numer na liście. Wykładowcy zawsze chętni do wspólnych rozmów na nurtujące nas zagadnienia w godzinach zajęć, a nawet w czasie wolnym. Duże możliwości kształcenia się dzięki unijnemu wsparciu projektów. W ramach zajęć organizowane były dodatkowe szkolenia, warsztaty oraz liczne wyjazdy do placówek medycznych. Przede wszystkim PWSZ to nie tylko sucha teoria ale również ogromna ilość praktyki w budynku uczelni a także po za nią. Uczelnia również stawia na rozwój naszych pasji i wspiera w realizacji naszych działań. Pracują jako trenerka w Klubie Strefa 3L, otrzymałam ogromną pomoc ze strony wykładowców zarówno w zakresie informacji, które mogę wykorzystać w pracy z podopiecznymi oraz z pacjentami, ale także wsparcia w organizacji czasu i dotrzymywania wszystkich terminów. PWSZ w Koszalinie to miejsce dla osób chcących się rozwijać i podążać drogą do sukcesu.

 


Absolwent kierunku fizjoterapia - Dawid Rup

Byłem studentem fizjoterapii w PWSZ w Koszalinie w latach 2016-2019. Wow! Minęło w mgnieniu oka! Dziś z dumą mogę powiedzieć, że jako absolwent  3 lat spędzonych na uczelni (wtedy 3-letnie studia licencjackie, obecnie 5-letnie studia magisterskie) wspominam bardzo miło oraz z ogromnym sentymentem. Uczelnia tworzy przyjemną, rodzinną atmosferę, a wykładowcy i inni pracownicy są otwarci, sympatyczni i zawsze chętni pomóc studentowi. Każdy wykładowca, którego poznałem to profesjonalista. Szczególnie miło będę wspominał dr Jolantę Kowalską-Bigulak za uśmiech, wszelką pomoc i rozmowę, równe traktowanie każdego studenta oraz kompetentność, wiedzę i klasę. Równie miło będę wspominał mgr Krzysztofa Skarbka, zawsze uśmiechniętego, otwartego na pytania oraz za zawodowstwo w przekazywaniu wiedzy praktycznej. Na wyróżnienie zasługują również: dr Magdalena Fronczek-Wojciechowska i dr Karolina Kopacz za erudycyjność oraz dr Joanna Krawczyk za fachowość. Przyjaźnie zawiązane w murach PWSZ pozostaną trwałe na długie lata. Każda osoba na naszym roku była inna, lecz stworzyliśmy między sobą mocną więź porozumienia, szacunku, wsparcia oraz sympatii, która pozwoliła nam przetrwać wykłady z anatomii ;) Spędzaliśmy razem wolny czas przed zajęciami, między zajęciami, na zajęciach oraz po zajęciach. Każda osoba była wyjątkowa i pozostanie moim przyjacielem już na zawsze. Dziękuję każdemu wykładowcy, kolegom oraz koleżankom za wspaniale spędzone trzy lata, a każdego absolwenta szkoły średniej zachęcam do studiowania na PWSZ w Koszalinie.


Absolwentka kierunku pielęgniarstwo - Jolanta Smacka

No i stało się! Jesteśmy pielęgniarkami i pielęgniarzami. Za nami trzy lata nauki, setki godzin praktyk zawodowych w szpitalu oraz wymagający długich przygotowań egzamin dyplomowy. Były to także lata spotkań z wieloma inspirującymi ludźmi i nawiązanych przyjaźni , które mam nadzieję przetrwają mimo skończonych studiów. Wszyscy uważamy, że decyzja o rozpoczęciu studiów na kierunku pielęgniarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie była „strzałem w dziesiątkę”. Wybraliśmy kierunek, który gwarantuje zdobycie pewnej i satysfakcjonującej pracy, umożliwiającej zarówno osobisty, jak i zawodowy rozwój. Co najważniejsze, w tajniki zawodu  wprowadzali nas prawdziwi profesjonaliści-wykładowcy, którzy oprócz tego, że odznaczają się wszechstronną wiedzą teoretyczną, od wielu lat pracują również w zawodzie pielęgniarki lub pielęgniarza. To Oni byli dla nas największą inspiracją oraz wsparciem w chwilach zwątpienia. To z Nimi dzieliliśmy radość z pierwszych sukcesów oraz ze zdobywania nowych umiejętności podczas praktyk, ale także smutek po pierwszym kontakcie ze śmiercią pacjenta. Już za kilka tygodni rozpoczniemy pracę w zawodzie trudnym i wymagającym, ale też dającym jak rzadko który, tak wiele poczucia spełnienia i możliwości rozwoju. Dzięki temu, ze PWSZ w Koszalinie nieustająco poszerza swoją ofertę, już w październiku z wieloma koleżankami i kolegami spotkamy się na drugim stopniu studiów, aby doskonalić swoje umiejętności praktyczne oraz zdobywać nową wiedzę.


Sylwetki Absolwentów PWSZ - rocznik 2018


Absolwenci kierunku Wychowanie fizyczne

Kinga Haładej

3 lata spędzone w PWSZ w Koszalinie wspominam miło. Uczelnia umożliwiła mi podniesienie kwalifikacji, które z pewnością wykorzystam w przyszłości. Wykładowcy wyposażyli mnie nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną. Swoje umiejętności mogłam sprawdzić podczas zajęć oraz na obozach sportowych: letnim i zimowym. W uczelni panuje wspaniała atmosfera, wykładowcy są życzliwi, otwarci i pomocni. Gdybym stała przed wyborem uczelni z pewnością postąpiłabym tak samo.

 

 

Kacper Zieliński

Czas, który spędziłem w murach uczelni minął mi w mgnieniu oka. Poznałem tam wiele wspaniałych osób m.in. mistrza paraolimpijskiego i czterokrotnego mistrza świata osób niepełnosprawnych, specjalizującego się w skoku wzwyż - Macieja Lepiato, złotego medalistę igrzysk paraolimpijskich w rzucie maczugą - Macieja Sochal. Podczas studiów wziąłem udział w Akademickich Mistrzostwach Polski w Katowicach w biegach przełajowych, które były wspaniałym przeżyciem i zostaną na długi czas w mojej pamięci. Co więcej uczelnia umożliwiła mi zdobycie umiejętności przydatnych w dalszym życiu zawodowym i prywatnym. Uważam, że był to słuszny wybór i polecam.


Absolwent kierunku pielęgniarstwo - Sebastian Atówko

               Z radością i dumą w sercu obnoszę się faktem, że nie tak dawno ukończyłem edukację na tej uczelni. Tutaj właśnie udało mi się odkryć samego siebie, poznać drogę, na której chciałbym się realizować. Studia na PWSZ niewątpliwie stanowiły dla mnie wyzwanie, podjęcie tutaj nauki napawało wieloma wątpliwościami. Spektrum nauki jak i idea zawodu zdawały się przytłaczać, jednakże bardzo szybko opuściły mnie sceptyczne myśli kiedy tylko zaczęły się pierwsze zajęcia. Duża grupa studentów, mnóstwo Pań studentek, ciekawe wykłady i obszerne zajęcia praktyczne. Co ważne - studiowanie tutaj ma to do siebie, że naprawdę zacząć może każdy, kto ma trochę ambicji i serca do ludzi.

                  Ja sam zdecydowałem aby rzucić karierę informatyka na rzecz pielęgniarza. Zdawałoby się - zupełne dwie odrębności. Chcąc przekazać jeszcze gram prawdy o tej uczelni - jest tu po prostu rodzinnie. Oczywiście wszyscy jesteśmy ludźmi, więc relacje z pracownikami uczelni będą zależały głównie od Waszego podejścia, drodzy kandydaci. Niemniej jednak mnóstwo osób z kadry zatrudnionej w murach tej uczelni emanuje empatią i otwartością. To imponujące i budujące. Chęć autorealizacji(?) i współpracy z ludźmi to definitywnie Wasz klucz do sukcesu. PWSZ pozwoliło mi znieść presję poziomu studiów, jednocześnie przypominając o nieuniknionych obowiązkach.

                 Pielęgniarstwo ponadto, nie umniejszając innym wykładowcom, posiada wielki skarb w postaci Pani mgr Aliny Miedziochy, niegdyś Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa, obecnie Koordynatora Praktyk Zawodowych. Jest to oszlifowany diament, który rozmawia, obserwuje, czuje, rozumie. Niesamowicie doświadczona i ciepła osobistość. Miałem przyjemność współpracować z Panią magister podczas praktyk w mojej pierwszej, wewnątrzuczelnianej grupie praktycznej. Cudownie wspominam te chwile. Granica między luźną atmosferą, a powagą sytuacji zawsze była odpowiednio zachowana. Profesjonalizm. Oddanie studentom. Cudowne wspomnienia... Jeśli bierzemy pod uwagę istnienie pojęcia takiego jak "powołanie", to właśnie tutaj widać je najlepiej.

              Jako absolwent zdawało mi się, że jestem zmuszony opuścić niechętnie mury tej uczelni, aczkolwiek "na dniach" uczelnia uzyska dokument uprawniający do rozpoczęcia studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo. To napawa dużą motywacją. Jest to dla mnie pewna alternatywa, choć wstępnie planuję otworzyć się na świat i zacząć studia magisterskie w Szczecinie, wraz z moją ukochaną przyszłą narzeczoną i z tego miejsca pragnę ją serdecznie pozdrowić. Właśnie! W murach tej uczelni poznałem miłość swojego życia. Tym bardziej więc nie żałuję, że zacząłem tutaj edukację :). Po cichu dodam również, że mężczyźni są naprawdę rozchwytywani w tym zawodzie, dlatego nigdy nie udało mi się czuć niepotrzebnym czy niechcianym.


Absolwentka kierunku pielęgniarstwo - Patrycja Winter

Jestem absolwentką kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Koszalinie. Bardzo miło wspominam czas spędzony na tej uczelni. Panuje tutaj przyjazna atmosfera. Wykładowcy chętnie pomagają rozwijać naszą wiedzę. Na szczególne wyróżnienie zasługuje pani mgr Alina Miedziocha – były Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa, obecnie Koordynator Praktyk Zawodowych, która można śmiało powiedzieć  jest filarem pielęgniarstwa na uczelni. Od niej zawsze można liczyć na wsparcie. Dzięki p. Kierownikowi Zakładu Pielęgniarstwa dr Wiesławowi Kowalewskiemu uczelnia prężnie się rozwija. Myślę, ze dzięki  kadrze kierowniczej kierunku pielęgniarstwo  PWSZ  będzie się dalej prężnie rozwijała.
Swoją karierę zawodową rozpoczynam w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, a także chcę kontynuować naukę na studiach magisterskich w PWSZ.


Absolwentka kierunku Pedagogika - Agnieszka Małyszewicz

        Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie na kierunku Pedagogika, o specjalności Edukacja elementarna i język angielski. Przez trzy lata studiów licencjackich zdobyłam wiedzę teoretyczną niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela oraz poznałam wiele metod pracy z dziećmi. Przede wszystkim jednak, dzięki wymagającym ćwiczeniom z zakresu przedmiotów posiadłam wszelkie umiejętności praktyczne. Z roku na rok, pod czujnym okiem uczelnianej kadry, rozwijałam swoje zdolności oraz doświadczałam nowych sytuacji, które pozwoliły mi między innymi na określenie, w jakim miejscu pracy i w jakiej roli czuję się najlepiej. 

          Studia na PWSZ w Koszalinie były dla mnie swoistego rodzaju naukową i społeczną przygodą, dzięki której jestem bogatsza o nowe doświadczenia, które postaram się wykorzystać zarówno w dalszym etapie edukacji, na polu zawodowym, jak i w życiu prywatnym.

  Pozdrawiam serdecznie  

Agnieszka Małyszewicz


Absolwentka kierunku Pedagogika - Adrianna Krupska

Wybór studiów w PWSZ w Koszalinie był trafny. Wybór kierunku pedagogika ze specjalnością opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją, również. Uczelnia ze względu na swój praktyczny charakter dała mi możliwość poznania wielu potencjalnych miejsc pracy i sprawdzenia, w jakim środowisku najlepiej się czuję. Kadra Uczelni jest profesjonalna, bardzo dobrze wykwalifikowana, a dzięki kameralnej atmosferze można poznać każdego z wykładowców, co znacznie ułatwiło mi studiowanie. Czuję się dobrze przygotowana do pracy w zawodzie i mam pewność, że sobie w niej poradzę.

            Trzy lata spędzone na tej Uczelni zawsze będę wspominała z uśmiechem, a przyszłym studentom zawsze będę polecała PWSZ.


Sylwetki Absolwentów PWSZ - rocznik 2017


Absolwentki kierunku Pielęgniarstwo

Absolwentki kierunku Pielęgniarstwo: Katarzyna Marchewka i  Karolina Witenberg

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na kierunku pielęgniarstwo uważamy za bardzo ważny etap w naszych życiach. Panuje tu przyjazna i rodzinna atmosfera.  Pani mgr Alina Miedziocha jest to człowiek o ogromnej wiedzy i złotym sercu.  Przez 3 lata studiów przekazała nam ogrom swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej.  Miałyśmy możliwość spotkania wielu profesjonalistów  w swojej dziedzinie. Uważamy, że jesteśmy dobrze przygotowane do podjęcia pracy.


Absolwent kierunku Wychowanie Fizyczne - Michał Dudek

Jestem absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie o kierunku Wychowanie Fizyczne. Właśnie minęły 3 lata mojej nauki, które pozostaną w mojej pamięci na długo i będę wspominał je niezwykle miło. Był to czas, kiedy pod bacznym okiem kadry naukowej zdobyłem szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną. Z perspektywy czasu uważam, że  podjąłem słuszną decyzję wybierając tę właśnie uczelnię. A wszystko to dzięki wykładowcom, którzy służyli  swoją wiedzą, doświadczeniem, dobrą radą i pomocą. Kadra prowadząca zajęcia to wykwalifikowani ludzie, profesjonaliści  znający się na swojej pracy i posiadający ogromną wiedzę przekazywaną studentom. W imieniu swoim, koleżanek i kolegów dziękuję Wszystkim za włożony trud, przekazaną nam wiedzę, poświęcony  czas, oraz za cierpliwość i uśmiech. Wszystkim chętnym i niezdecydowanym polecam studia na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Na prawdę warto!


Absolwent kierunku Fizjoterapia - Łukasz Degis

"W 2017 roku ukończyłem studia na kierunku Fizjoterapia w PWSZ  w Koszalinie. Sądzę, że to był najlepszy wybór w moim życiu, nie zmieniłbym PWSZ na żadną inną uczelnię. Wzorowa kadra fachowców, która  wprowadziła mnie głębiej  w zagadnienia fizjoterapii, również na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Studia na PWSZ dadzą Ci podstawowe narzędzia, które oczywiście będziesz musiał nieustannie rozwijać i udoskonalać. Jest to doskonały początek drogi zawodowej. Studia to wyjątkowy czas, zarówno na naukę jak i zabawę. Jeśli jesteś gotowy na ciężką pracę, dużo nauki oraz niezapomniane chwile w akademiku to jest to miejsce dla Ciebie. Wszystkim osobom zainteresowanym kierunkiem fizjoterapia z pełną odpowiedzialnością mogę polecić PWSZ w Koszalinie. Jeśli lubisz pracę z ludźmi i nie masz problemu z ciągłą interakcją z drugim człowiekiem fizjoterapia to studia dla Ciebie. Cóż jest lepszego niż pomaganie innym?  Z gorącymi pozdrowieniami Łukasz Degis - absolwent kierunku fizjoterapia".


Absolwentka kierunku Pedagogika - Joanna Opiela

Jestem absolwentką Kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Resocjalizacją w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Okres studiowania wspominam bardzo dobrze, był to dla mnie wyjątkowy i ważny etap w życiu. Poznałam wielu ciekawych ludzi i osobowości, co zaowocowało zdobyciem wiedzy, nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych w przyszłości. Urzekła mnie tu również niesamowicie rodzinna atmosfera oraz ogromna życzliwość, zaangażowanie i pełen profesjonalizm wykładowców. Łączenie zajęć teoretycznych z praktycznymi oraz często organizowane wyjścia, które pozwalały nam poznać pracę różnorodnych placówek od  zaplecza pomogły mi lepiej sprecyzować moją dalszą drogę zawodową. Jeśli ktoś kiedyś zapyta mnie jak jednym zdaniem opiszę PWSZ odpowiem - Uczelnia dla której student znaczy więcej, niż tylko numerek na liście!!


Absolwentka kierunku Pedagogika 2017 - Joanna Rutkowska-Jóźwiak

Joanna Rutkowska-Jóźwiak – ABSOLWENTKA PEDAGOGIKI

20 czerwca - nadszedł ten upragniony moment – obrona pracy licencjackiej i ukończenie studiów licencjackich na kierunku Pedagogika, specjalność: Edukacja elementarna i język angielski. Chciałam serdecznie podziękować wszystkim pracownikom uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie za wskazówki, ciepłe słowa i praktyczne rady, które mogłam i zawsze będę wykorzystywać w swojej pracy zawodowej jako nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz języka angielskiego. Przez ostatnie dwa lata uczelnia była moim drugim domem. Zachęcam wszystkich, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania oraz doskonalić się zawodowo do podjęcia trudu i przeżycia takiej satysfakcji, jaką ja dziś posiadam.

                                                                                   Pozdrawiam cieplutko przyszłych i obecnych studentów :)


Sylwetki Absolwentów PWSZ - rocznik 2016


Michał Bączyk - absolwent kierunku WF

Jako absolwent kierunku Wychowanie fizyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie, bardzo miło wspominam ten okres kształcenia. Przy wyborze uczelni i specjalności kierowałem się moją życiową pasją jaką jest Karate Kyokushin, które zacząłem trenować mając 5 lat. W czasie trwania studiów zostałem powołany do Kadry Polski, znajdowałem czas na przygotowanie się do ważnych zawodów sportowych i zdobyłem swoje najważniejsze dotychczas osiągnięcia jakimi są medale Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Polski, brałem też udział w Mistrzostwach Świata. Jest to dowód na to, że nauka i sport nie kolidują ze sobą, a wręcz wzajemnie pokrywają się i uzupełniają. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie otwartość władz uczelni oraz nauczycieli akademickich, którzy przejawiają indywidualne podejście do studentów. Wierzę, że wiedza zdobyta w tym czasie będzie fundamentem w przyszłym życiu zawodowym, a kwalifikacje wynikające z ukończenia specjalizacji (Odnowa biologiczna, Menedżer sportu) i kursów (fitness ­– ćwiczenia siłowe, wychowawca wypoczynku) skutecznie je urozmaici.


Aleksandra Bajak - absolwentka kierunku Pielęgniarstwo

               Skończyłam wspaniały kierunek - Pielęgniarstwo w PWSZ w Koszalinie. Jest to uczelnia przyjazna studentom. Polecam tym, którzy za cel stawiają sobie pomaganie drugiemu człowiekowi. Tu nauczyłam się szacunku dla życia i wiem, że jest to, co chciałam robić.

 

Dziś, po trzech latach studiów stoję przed wyborem swojego miejsca pracy.

 

Jestem szczęśliwa wiedząc, że ono czeka na mnie!


Klaudia Jasińska - absolwentka kierunku Pielęgniarstwo

          Jestem absolwentką kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Koszalinie, bardzo zadowoloną, że studiowałam akurat na tej uczelni. Poznałam tu wiele sympatycznych i pomocnych osób. Różnorodne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców przygotowały nas bardzo dobrze do roli pielęgniarki. Studia na kierunku Pielęgniarstwo pokazały nam co tak naprawdę jest najważniejsze w życiu i naszym zawodzie - niesienie pomocy i życzliwość do drugiego człowieka. W ciągu tych trzech lat nauczyliśmy się szacunku, pokory i ogromnej cierpliwości, co z pewnością przyda nam się w relacjach z pacjentami.


Weronika Chlebicka - absolwentka kierunku pedagogika

               Jestem absolwentką kierunku pedagogika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Studia były ważnym etapem w moim życiu. Poza poznaniem wspaniałych przyjaciół, zdobyłam jakże cenną w dzisiejszych czasach wiedzę i doświadczenie, zarówno w pracy z dziećmi jak i dorosłymi. Przez cały okres studiów działałam w Samorządzie Studenckim PWSZ w Koszalinie, przez ostatni rok pełniłam w nim funkcję Przewodniczącej. Działalność ta poza możliwością samorealizacji, dała mi szansę na poznanie wielu wspaniałych ludzi, ze środowisk akademickich w całej Polsce.


        Serdecznie polecam Państwową Wyższą  Szkołę Zawodową w Koszalinie,  ponieważ pracujący tu wykładowcy, rodzinna atmosfera, indywidualne podejście do studenta są cechami, które wyróżniają PWSZ w Koszalinie na tle innych uczelni wyższych w mieście i regionie.
         W najbliższej przyszłości planuje rozpocząć studia  magisterskie oraz podjąć pracę w wyuczonym zawodzie.


Magdalena Głuszcz - absolwentka kierunku pedagogika

            Jestem absolwentką kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. Okres trzech lat studiów wspominam jako czas niezwykły i niezapomniany i przede wszystkim niezmiernie ważny w moim życiu.


            Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest to uczelnia zdecydowanie godna polecenia. Spotkałam tam ogrom wspaniałych ludzi, zarówno wspaniałych przyjaciół jak i niezwykłych wykładowców, o których bez wahania mogę powiedzieć, że są profesjonalistami w pełnym tego słowa znaczeniu. Pozyskałam od nich nie tylko rzetelną i niezwykle cenną wiedzę, która będzie towarzyszyć mi przez całe moje życie, ale także dużo ciepła, pomocy i wsparcia zawsze bez względu na okoliczności. PWSZ jest to uczenia, o której bez wahania mogę powiedzieć, że jest uczelnią, w której panuje rodzinna atmosfera. Student nie jest w niej tylko numerkiem na liście. Do każdego z nas podchodzi się tu w indywidualny sposób. Widza teoretyczna i praktyczna, którą zdobyłam w PWSZ i na praktykach niejednokrotnie towarzyszy mi pośród wielu sytuacji spotykanych w codziennym życiu i w dorywczej pracy z dziećmi.


            Jeśli miałabym ponownie dokonać wyboru pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, a inną uczelnią w Koszalinie, podjęłabym tą samą decyzję, którą podjęłam trzy lata temu, z której jestem niezwykle zadowolona. Decyzja ta była jedną z najlepszych w moim życiu i każdemu, kto waha się nad jej podjęciem zdecydowanie polecam właśnie taką, którą ja wybrałam.


Sylwetki Absolwentów PWSZ - rocznik 2015


Aleksandra Zwolak - absolwentka kierunku WF

Studia w PWSZ na kierunku wychowanie fizyczne uważam za   bardzo ważny etap w moim życiu. Od wielu lat pracuję w zawodzie    trenera personalnego, a ukończone studia pozwoliły mi być bardziej kompletnym trenerem. Dzięki ukończonej specjalizacji z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej czuję się pewnie w pracy z osobami borykającymi się z różnymi dysfunkcjami aparatu ruchu. Ponadto uczelnia zapewniła mi rozwój pod kątem dostępności kursów uzupełniających. Dobrym tego przykładem jest kurs z kinezygerontoprofilaktyki, który uważam za niezbędny w swoim zawodzie, ponieważ rynek fitness otworzył się również na potrzeby osób starszych. To co wpływa na wyjątkowość uczelni to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Poznałam wiele osób podobnych do mnie, z którymi się utożsamiałam. Ogromnym atutem szkoły są wykładowcy, którzy prowadząc wykłady często odwoływali się do własnych doświadczeń zawodowych, co wpływało na atrakcyjność zajęć. To właśnie skłoniło mnie do kontynuacji studiów magisterskich na uczelni, w której mogę dalej uczyć się od tych samych osób. W przyszłości chciałabym kontynuować studia zdobywając kolejne stopnie naukowe.


Renata Wujkowska - absolwentka kierunku Pielęgniarstwo

Jestem absolwentką kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. Bardzo miło wspominam czas spędzony na tej Uczelni. Wakacje spędziłam pracując w USA, ponieważ udało mi się wyjechać dzięki programowi Work&Travel. Zachęcam wszystkich do wyjazdu, można przeżyć przygodę życia. Obecnie kontynuuję studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.


Katarzyna Kwiatkowska - absolwentka kierunku Pedagogika Specjalność Pedagogika Opiekuńczo - wychowawcza z resocjalizacją

Jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - kierunek Pedagogika- Specjalność Pedagogika opiekuńczo wychowawcza z resocjalizacją. Moja przygoda z uczelnią zakończyła się 17 czerwca 2015 r. obroną i zdobyciem tytułu licencjata.Naukę oraz okres studiów wspominam bardzo ciepło. Zdecydowanie mogę polecić Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koszalinie jako Uczelnię przyjazną dla Studenta. Miła atmosfera, profesjonalna kadra a przy tym indywidualne podejście do Studenta to cechy, które zdecydowanie wyróżniają PWSZ w Koszalinie spośród innych uczelni z lokalnego rynku. Moje plany na przyszłość ....  najbliższe są już znane- obecnie kontynuuję naukę na studiach drugiego stopnia, pracuje zawodowo, zaś wolne chwile staram się spędzać aktywnie. Czy będę pracować w wyuczonym zawodzie? Myślę, że tak, ponieważ zostałam do tego profesjonalnie przygotowana na studiach pierwszego stopnia. "W ciągu całego życia człowiek nie tyle jest, ile stwarza siebie" (F. Dostojewski) - ważne jest aby "proces" ten był ciągły i świadomy, decyzje jakie podejmujemy pozwalały nam w pełni się rozwijać, zaś miejsca do których trafiamy (świadomie, czy "przez przypadek") umożliwiały nam realizację zamierzonych celów  - Państwowa Wyższa Szkoła  Zawodowa w Koszalinie jest właśnie takim miejscem. "


Sylwetki Absolwentów PWSZ - rocznik 2014


Maria Szczepaniak - absolwentka kierunku Pielęgniarstwo

        Jestem absolwentką kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Koszalinie. Studia na kierunku Pielęgniarstwo wspominam bardzo pozytywnie. Na obecność na wykładach oraz naukę nie trzeba było mnie namawiać. Nie przypominam sobie wykładów i zajęć praktycznych, które potraktowałabym jako stratę czasu. Pozyskana rzetelna wiedza odebrana w trakcie studiów przydała się na co dzień w relacjach z pacjentami. Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że się nie zawiodłam. Były to wspaniałe 3 lata intensywne pod względem intelektualnym i kulturowym. Dodatkowe poznawanie tajników pielęgniarstwa było związane z moim udziałem w Naukowym Kole Pielęgniarstwa Chirurgiczno-Anestezjologicznego, gdzie będąc jego członkiem mogłam uczestniczyć w poznawaniu fachowej wiedzy przekazywanej przez personel medyczny na poszczególnych oddziałach szpitala i blokach operacyjnych.

        Miałam szczęście spotkać na swojej drodze wielu wybitnych specjalistów, nieprzeciętne osobowości, jednocześnie ludzi otwartych i serdecznych, dzięki którym otaczający mnie świat stał się bardziej zrozumiały i przyjazny. Kolejnym etapem mojej kariery naukowej będzie podjęcie studiów 2 stopnia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.


Ilona Chruszcz - absolwentka kierunku Wychowanie Fizyczne

          Jestem  zawodniczką judo z 16-letnim stażem. Od 6 roku życia godziłam naukę z treningami, udziałem w zawodach czy wyjazdami na zgrupowania sportowe. Przez cały ten czas pokonując odległość dzielącą mnie między moim miejscem zamieszkania, a siedzibą Klubu Judo Samuraj Koszalin, w którym trenuję.

          W trakcie studiów w PWSZ  do moich obowiązków, jako zawodniczki Judo, doszły obowiązki trenerskie (instruktorskie), gdzie oprócz własnych treningów, nauczałam najmłodszych adeptów sportów walki - nie tylko na tatami, ale również w trakcie wyjazdów na turnieje i obozy sportowe. W ciągu nauki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej do swojego dorobku medalowego dołączyłam  dwa brązowe medale Mistrzostw Polski Młodzieży, brązowy medal Pucharu Polski Seniorek, dwa złote medale Otwartego Turnieju Judo w Niemczech i srebrny medal na Turnieju Judo Jetroo w Poznaniu.  Pogodzenie tych zajęć nie było łatwe, ale też nie było niemożliwe.
          Z własnego doświadczenia wiem, że upór, chęci, jak i zamiłowanie do swojej dyscypliny sportu, są w stanie pozwolić nam rozwijać się pod kątem sportowym,  jak i naukowym. Wyrozumiałość wykładowców podczas studiów była dla mnie bardzo ważna, za co bardzo dziękuję.


Sylwetki absolwentów PWSZ w Koszalinie - rocznik 2013


Sebastian Pawlik - absolwent kierunku pielęgniarstwa

       Jestem absolwentem Pielęgniarstwa PWSZ w  Koszalinie. Zawodowo związany jestem z  Zespołem Ratownictwa Medycznego w Bobolicach. Wcześniej ukończyłem Policealną Szkołę Medyczną w Koszalinie na kierunku ratownik medyczny i właśnie z ratownictwem wiążę swoją najbliższą przyszłość zawodową. Pielęgniarstwo w PWSZ pozwoliło mi poszerzyć wiedzę i podnieść kwalifikacje, wykorzystując je w ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia, które jest najwyższą wartością. Dodatkowo prowadzę kursy i szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, również zajmuję się zabezpieczeniami  medycznymi  imprez masowych. Wolne chwilę spędzam z żoną i dziećmi. Moje hobby to sport i wędkarstwo. Kończąc  te studia wspiąłem się na następny szczebel drabiny,  kolejnym jest podjęcie  studiów II stopnia. Chciałbym zachęcić niezdecydowanych do podjęcia nauki. Tak jak w moim przypadku warto zacząć studia, aby poczuć się młodszym i udowodnić sobie, że można osiągnąć więcej i sięgnąć dalej. PWSZ w Koszalinie daje właśnie takie możliwości, a tylko od nas zależy czy z nich skorzystamy.


Monika Błońska - absolwentka filologii angielskiej

Jestem absolwentką Filologii Angielskiej PWSZ w Koszalinie. Od zawsze interesowałam się nauką języków obcych, jednak angielski stał się motywem przewodnim w mojej niezwykłej podróży, którą postanowiłam kontynuować przez kolejne dwa lata na studiach magisterskich w Szczecinie. W czasie studiowania pragnę rozwijać swoje umiejętności językowe oraz zainteresowania związane z kulturą Korei Południowej. Po ukończeniu studiów magisterskich pragnęłabym rozpocząć studia na kierunku kryminalistyka. Od dłuższego czasu myślałam również o wyjeździe za granicę do Korei Południowej, korzystając z programu, który umożliwiałby mi studiowanie tam. Jest to właśnie ten czas kiedy człowiek ma sposobność na spełnianie swoich marzeń i doświadczanie nowych rzeczy, dlatego mam zamiar wykorzystać go jak najlepiej, korzystając z wiedzy zdobytej na studiach w PWSZ.


Sylwetki pierwszych absolwentów PWSZ w Koszalinie rocznik 2012


Małgorzata Mazur

       Jestem absolwentką dwóch kierunków kształcenia w PWSZ w Koszalinie: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (2012 r.) i Wychowanie fizyczne (2013r.).  Jestem aktywną i ambitną osobą. Lubię pomagać innym. Paulo Coelho napisał: ,,jeśli ktoś prosi nas o pomoc, to znaczy, że  jesteśmy jeszcze coś warci”. Zgadzam się z tą sentencją całkowicie.   Nie lubię marnować czasu ani stać w miejscu, więc podjęłam studia magisterskie z kierunku Pedagogika resocjalizacyjna w innej uczelni  w Koszalinie. Lubię dużo robić w życiu, działam w Grupie Ratownictwa PCK w Koszalinie. Jednak ze względu na brak czasu moje uczestnictwo   w spotkaniach grupy zostało ograniczone. Trenowałam Judo. Jestem członkinią Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. W wolnej chwili lubię pobiegać czy iść na basen. Moją przyszłość wiążę z zawodami mundurowymi głównie z policją. A może z wojskiem? Uważam, że każdy człowiek powinien mieć wytyczony cel w życiu i dążyć do niego. Cel uświęca środki.   Moje motto to:  „rób to co musisz i czerp z tego przyjemność, ale także korzystaj z życia i baw się póki jesteś młody”. Życie ucieka niespodziewanie szybko…


Mateusz Nosek

          Jestem absolwentem Filologii Polskiej PWSZ w   Koszalinie. Pracowałem  jako reporter radia ESKA oraz PLUS Koszalin. Aktualnie jestem związany z agencją muzyczną msDj współpracującą z Radiem Kołobrzeg.  W niedalekiej przyszłości planuję rozwinąć swoje umiejętności w zakresie technika realizacji dźwięku. Jako przyszły przedstawiciel świata mediów nieustannie pogłębiam wiedzę w zakresie funkcjonowania życia społecznego, rozwoju technologii oraz wydarzeń kulturowych.
          Plany na przyszłość? Cóż, być może będzie to podróż w świat dokumentu, który niestety w naszym rodzimym kraju… po prostu kuleje. W dobie wszechobecnej komercji, tandetnej rozrywki oraz celebryckiego życia coraz bardziej ogłupia się społeczeństwo wciskając ułomny obraz naszej egzystencji. Dziennikarstwo powinno być powołaniem i swoistą misją, dzięki której przedstawiamy świat takim jakim jest na prawdę. Bez niepotrzebnej koloryzacji i słodyczy. Taki cel zamierzam realizować. Na wzór polecam programy realizowane przez grupy telewizyjne BBC, National Geographic oraz Planete. Z zamiłowania muzykuję od najmłodszych lat. Ukończyłem między innymi szkołę muzyczną YAMAHA w klasie klawiszy. Gram również na gitarach: akustycznych, elektrycznych czy basowych. Ponadto zawsze interesowała mnie fotografia oraz dalekie podróże. Zwiedziłem większość krajów europejskich – mam nadzieję, że kiedyś uda mi się wyruszyć za ocean lub powędrować daleko na wschód. Pomysłów wiele, życie krótkie, a funduszy jeszcze mniej :)


System monitorowania karier absolwentów PWSZ w Koszalinie

        W czerwcu 2012 roku, z chwilą opuszczenia murów Uczelni przez pierwszych absolwentów, PWSZ w Koszalinie wprowadziła system monitorowania karier swoich absolwentów.

 

Celem monitorowania karier absolwentów jest:

     1)   uzyskanie informacji na temat aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów na rynku pracy, w tym zgodności zatrudnienia z profilem i poziomem wykształcenia;

     2)   uzyskanie opinii na temat przydatności wiedzy i umiejętności zdobytych w procesie kształcenia   z   punktu   widzenia   potrzeb   i   wymagań stawianych   przez   współczesny rynek pracy;

     3)   uzyskanie     informacji    na temat   dalszych    planów    edukacyjnych      i zawodowych absolwentów;

     4) uzyskanie informacji na temat więzi i kontaktów zawodowych pomiędzy absolwentami;

      5)   dostosowanie kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.

 

System monitorowania karier absolwentów polega na trzech badaniach ankietowych prowadzonych po ukończeniu studiów, trzy lata po ich ukończeniu oraz pięć lat po ich ukończeniu.

 

Badanie po ukończeniu studiów: badanie    ankietowe    on-line   lub tradycyjne (ankieta papierowa)  w dniu ukończenia studiów (egzamin dyplomowy) lub krótko po ich ukończeniu, służące podtrzymaniu kontaktu z absolwentem, uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz określeniu jego dalszych planów edukacyjnych i/lub zawodowych (ankieta 1);

         

Badania trzy i pięć lat po ukończeniu studiów: badania   ankietowe  
służące określeniu sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy, przydatności ukończonego kierunku studiów oraz więzi i kontaktów zawodowych pomiędzy absolwentami (ankieta 2) ;

 

Prosimy naszych absolwentów, którzy jeszcze nie wypełnili ankiety nr 1 (po ukończeniu studiów) o jak najszybsze przesłanie jej pocztą tradycyjną na adres Uczelni lub pocztą elektroniczną na adres: biuro.karier@pwsz-koszalin.pl  


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06