Pomoc materialna

UWAGA STUDENCI !!!

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są tylko na wniosek studenta!

 


 

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2018/2019

  1. Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej wraz z odpowiednimi zaświadczeniami zainteresowany student powinien złożyć w Sekretariacie ds. Nauczania i Studentów pok.   1-2 (parter) w terminach:
  • Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych

         - do 07.10.2018r., (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00),

  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

         - do 15.10.2018r., (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00),

 

  1. Po w/w terminie:
  • student, który złoży wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (oprócz stypendium Rektora dla najlepszych studentów) wraz z odpowiednimi zaświadczeniami w terminie  do 7-go dnia każdego miesiąca, uzyskuje prawo do przyznania stypendium w danym miesiącu,
  • student, który złoży wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (oprócz stypendium Rektora dla najlepszych studentów) wraz z odpowiednimi zaświadczeniami  po 7 dniu każdego miesiąca, uzyskuje prawo do przyznania stypendium w następnym miesiącu,
  • wniosek o przyznanie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów można złożyć tylko w wyznaczonym terminie – do 15.10.2018 r.

W sprawie pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem ds. Nauczania i Studentów (pok. Nr 1-2) 
tel. bezpośredni  94/ 341-86-33  lub  94/ 342-67-66 wew. 124   - p. Alicja Białecka


 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

dla studentów PWSZ w  Koszalinie

 


 

Sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta
oraz zasady ustalania dochodu rodziny

 

 

 

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06