KOŁA NAUKOWE

Koła naukowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie jest miejscem, w którym studenci nie tylko zdobywają wiedzę, ale także mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań, umiejętności, sprawności fizycznej, jak również okazję do działania i pracy na rzecz uczelni. 

Studenci PWSZ w Koszalinie zrzeszeni  pod opieką nauczycieli akademickich uczestniczą w projektach badawczych, w konferencjach naukowych oraz organizują imprezy promujące zdrowy tryb życia.

 

W PWSZ w Koszalinie działają  Studenckie Koła Naukowe:
 

1. Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego - powstało 2020r.

    Opieka naukowa: dr Magdalena Łuczkowska

    Opiekun organizacyjny: dr Artur Dąbek

 

2.  Studenckie Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego "Eska" - powstało 2020r.

     Opiekunowie: dr Krzysztof Tota, dr Paulina Farbicka

     Opiekun organizacyjny: dr Joanna Łoś

 

3. Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa "Puls" powstało w 2016r.

     Opiekunowie: dr n.med. Marzena Rypina i mgr piel. Dorota Wroniak
     
4. Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii  powstało w 2015r.
     Opiekun: dr n. med. Joanna Krawczyk

 

 

      Koła naukowe są organizacją zrzeszająca studentów, działającą w obrębie szkoły wyższej, której celem jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków. Koła naukowe funkcjonują jako grupy nieformalne oraz jako struktury zarejestrowane. Studenci mogą w nich realizować i rozwijać swoje zainteresowania. Dążenie studentów do po­głębiania wiedzy z zakresu interesujących ich dziedzin sprawia, że każ­dego roku pojawiają się coraz to nowe inicjatywy i pomysły.

 

        Zapraszamy studentów PWSZ do aktywnego uczestnictwa w pracach na rzecz kół w naukowej działalności  uczelni.


Działalność koła naukowego

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa "Puls" powstało w 2016r.

     opiekunowie: dr n.med. Marzena Rypina i mgr piel. Dorota Wroniak


Studentka pielęgniarstwa na międzynarodowej konferencji Leczenia Ran

Studentka 3 roku Pielęgniarstwa Paulina Pawlak, przedstawicielka Koła Naukowego Pielęgniarstwa "Puls"  wzięła udział w konferencji Międzynarodowa Akademia Leczenia Ran, która odbyła się w dn.23-24.03.2023r.  w Krakowie. 

Mnóstwo przekazanej wiedzy, bardzo różnorodna tematyka dotyczącą leczenia ran (m. in. z nietypowych bloków rany w ginekologii, kardiochirurgii), a także ciekawe warsztaty to część poruszanych zagadnień.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z najnowszym rozwiązaniem WOUNDSCANNING służącym do skanowania ran i do realizowania fuzji obrazów termograficznych i fotograficznych oraz wykonywania obrysów 3D ran. Urządzenie ma na celu poprawę diagnostyki trudno gojących się ran oraz optymalizację procesów leczenia.


Studentki pielęgniarstwa na konferencji medycznej

         8.12.2018r. w PWSZ w Koszalinie odbyła się 4 konferencja medyczna ph. „Zdrowie rodziny". Do udziału w konferencji zgłoszono referaty z tematyki dotyczącej zagadnień szeroko pojętego zdrowia rodziny. Podjęta została próba zainteresowania problemem tak ważnej obecnie aktywności fizycznej, która jest podstawą piramidy żywienia na przykładzie wniosków z ankiety przeprowadzonej wśród rodziców i dzieci w Przedszkolu Rodzinnym w Kołobrzegu przez dr Jolantę Kowalską-Bigulak. Poruszone zostały także zagadnienia dietetyki: dr Marzena Rypina omówiła zagadnienie racjonalnego odżywiania rodziny, a  Katarzyna Pawlak ważną rolę wsparcia żywieniowego dzieci w chorobie. Podczas konferencji przedstawiono także zagadnienia zdrowia rodziny: rolę turystyki zdrowotnej (dr Joanna Krawczyk) oraz współczesne problemy onkologiczne (dr Wiesław Kowalewski). Ważnym zagadnieniem profilaktyki nowotworów u kobiet zajęły się studentki 2 roku kierunku pielęgniarstwa: Małgorzata Przybysz i Magdalena Kraszewska, dla których to był debiut. Gratulacje dla naszej młodzieży, które przygotował dr W.Kowalewski. Konferencję podsumowano dwiema ważnymi myślami nawiązującymi do prawidłowego stylu życia: racjonalnego odżywiania już od wczesnego dzieciństwa zgodnie z zasadą "czym skorupka za młodu nasiąknie..." oraz roli aktywności fizycznej "ruch jest w stanie zastąpić każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu (Władysław Oczko).

     Do udziału w konferencji zaproszono firmy medyczne, które przedstawiły innowacyjne technologie leczenia ran oraz zastosowanie najnowszych rozwiązań z użyciem sprzętu stomijnego.  Organizatorem konferencji był Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa PWSZ w Koszalinie - dr Wiesław Kowalewski, Towarzystwo Pielęgniarskie działające przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie.


Konferencja naukowa studentek pielęgniarstwa

W dniu 7 kwietnia 2017 roku w Legnicy odbyła się I Ogólnopolska Studencka Konferencja Młodych Medyków. Naszą uczelnię reprezentowały dwie studentki ze Studenckiego Koła Naukowego Puls – Łucja Smolarek i Paulina Gontkiewicz. Wygłosiły referat pt. Wiedza i postawa studentów pielęgniarstwa względem udzielania pierwszej pomocy. Studium porównawcze studentów z Polski i Wielkiej Brytanii. Wyniki badań przyjęte zostały z dużym zainteresowaniem pozostałych uczestników konferencji.


Studenci BN na konferencji naukowej w Koninie - 18.04.2024

W dniu 18.04.2024 r. członkowie Koła Naukowego Bezpieczeństwa narodowego wraz z wykładowcą dr. inż. Arturem Dąbkiem brali udział w organizowanej w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo na świecie, w Europie i Polsce. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było: „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, ochrona imprez masowych i infrastruktura krytyczna”.

 Studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe wygłosili referaty na następujące tematy:

  • Wiktoria Bajek „Pojęcie, rodzaje i budowanie strategii działań profilaktycznych. Istota community policing.”,
  • Łukasz Pawlik „Rola i zadania Straży Gminnej w Koszalinie.”,
  •  Jędrzej Wachowiak „Fotografowanie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności.”.

Studentom gratulujemy sukcesów naukowych!


Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa BN - 19.04.2023

Studenci #BezpieczeństwoNarodowe PWSZ w Koszalinie wzięli udział w I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej pt.„Współczesne bezpieczeństwo międzynarodowe w spojrzeniu generacji Y”, którego tematem przewodnim był „Czas kryzysu. Pandemie, migracje, energia”, która odbyła się 19.04.2023r. w Akademia Nauk Stosowanych w Koninie.

 

Troje studentów, członków Koła Naukowego pod opieką dr Artura Dąbka zaprezentowało swoje referaty:

  • Wiktoria Bajek „Pandemie współczesnego świata”
  • Jędrzej Wachowiak „Migracje transgraniczne”
  • Łukasz Pawlik „Zagrożenia  i perspektywa polityka energetyczna Polski na tle  innych państw”.

Studentom gratulujemy pierwszych sukcesów naukowych!


Udział studentek fizjoterapii w konferencji naukowej

W dniu 8.05.2023 r. studentki kierunku Fizjoterapia, które są członkami Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii "FIZJOFAN", wzięły udział w XIV Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt.: "Zdrowie inwestycja w przyszłość jednostki i społeczeństwa". Panie w osobach Agata Gzieło, Agnieszka Gostomczyk i Klaudia Południak przygotowały materiał naukowy  pt.: "Badanie wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym". Konferencja zorganizowana była w formie hybrydowej  przez Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu. Panie brały udział w konferencji zdalnie.
Studentki są również autorkami artykułu naukowego, który umieszczony zostanie w publikacji pokonferencyjnej.


Badania wad postawy u dzieci w SP 17 w Koszalinie

W dniu 12.04.2022 r. członkowie Koła Naukowego Fizjoterapii FIZJO FAN przeprowadzili ocenę występowania wad postawy u dzieci w wieku 10-13 lat.  Przebadano  dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie. W inicjatywie tej udział brały studentki II roku Kierunku Fizjoterapia: Agata Gzieło, Klaudia Południak, Agnieszka Gostomczyk. 

Przy badaniach obecny był opiekun Koła Naukowego FIZJOFAN dr Joanna Krawczyk.


Szkolenie z zakresu obsługi bieżni wysiłkowej

W dniu 20.12.2021r. odbyło się szkolenie z zakresu obsługi nowego systemu do testów wysiłkowych wraz z bieżnią wysiłkową. W szkoleniu brała udział dr n. med. Joanna Krawczyk i członkowie Koła Naukowego Fizjofan Agata Gzieło, Agnieszka Gostomczyk, Klaudia Południak.

Szkolenie przeprowadził Pan Kacper Czarnecki specjalista ds. kardiologii i rehabilitacji kardiologicznej z firmy Meden - Inmed w Koszalinie. Wykonywano badanie próby wysiłkowej i analizowano system zapisu poszczególnych parametrów.


Wielkie porządki w pracowni anatomii

Członkowie Koła Naukowego FIZJOFAN wraz z Panią dr Joanną Krawczyk  posprzątała pracownię anatomii. Wszystkie kości policzone, teraz pozostało nam tylko poprosić o odkładanie wszystkiego na swoje miejsce (pudełka pięknie opisane, nie powinno być problemu). Zaangażowani w sprzątanie członkowie Koła: Michalina Młyńska, Kaja Kowal, Alicja Rasińska, Agata Wysocka, Dawid Dembowiecki.


Dary dla Hospicjum im. M.Kolbego w Koszalinie


Akcja Zdrowy Przedszkolak

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii Fizjofan przeprowadziło Akcję ph. Zdrowy Przedszkolak badając wady postawy u dzieci 5-6-letnich z Przedszkola nr 22 w Koszalinie. Akcja była przeprowadzona w ramach planu działania  koła edukacja dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach promująca zdrowie i aktywność fizyczną. Gratulacje dla pomysłodawców, studentów  i wykładowców kierunku fizjoterapia.  Dziękujemy studentom WF za udział i pomoc w imprezie pt.: "Zdrowy przedszkolak".


Dalsze działania Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii "Fizjofan"

Miło nam poinformować o dalszym działaniu Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii "Fizjofan"w PWSZ

 

 


Spotkanie Koła Naukowego Fizjoterapii

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie reaktywowało działalność  Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii ,,Fizjofan'' pod opieką dr Joanny Krawczyk. Przewodniczącym Koła został student 1 roku fizjoterapii Przemysław Jurewicz. Wiceprzodniczącą koła została Kaja Kowal, sekretarzem Agata Wysocka. Członkowie koła: Adrianna Jęcek, Alicja Rasińska, Zuzanna Pacholczyk, Michalina Młyńska, Weronika Smoleńska, Maja Luchyk, Kacper Wojnarowicz, Eryk Hein, Dawid Dębowiecki, Piotr Langner. 
Ustalono plan działania, a w nim między innymi:
✅udział w 28. Finale WOŚP,
✅edukacja dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach promująca zdrowie i aktywność fizyczną,
✅odwiedziny chorych w Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie.
Zapraszamy wszystkie osoby chętne do współpracy oraz tworzenia struktur naszego koła 


Spotkanie członków KIF

     Miło nam poinformować, że w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz.17.00 w siedzibie uczelni  odbyło  się spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów z Koszalina i województwa zachodniopomorskiego.

     Na spotkaniu swoją obecnością zaszczycili nas:  prof. dr hab. Maciej Krawczyk  - Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Jacek Koszela - Wiceprezes KRF ds. medycyny fizykalnej i balneoklimatologii oraz fizjoterapii uzdrowiskowej, mgr Grzegorz Zyzek - członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów z województwa zachodniopomorskiego oraz gość specjalny Helena Moryksiewicz Konsultant Wojewódzki ds. Fizjoterapii. Tematem spotkania były aktualne kierunki działania Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz nowe obowiązki fizjoterapeutów wynikające z Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.  

Zaproszenie  na stronie Krajowej Izby Fizjoterapeutów


Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty z dn.25.09.2015r.

Ustawa o zwodzie fizjoterapeuty z dn.25.09.2015r.


Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw


Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty

Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty


"Głos Fizjoterapeuty"

Zapraszamy do czytania Głosu Fizjoterapeuty - Biuletynu Krajowej Izby Fizjoterapeutów


Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii

W PWSZ w Koszalinie działa Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii, które  powstało w 2015r.

     Opiekun: dr n. med. Joanna Krawczyk

     Przewodniczący SKNF - Igor Arczyński
  Zapraszamy studentów PWSZ do aktywnego uczestnictwa w pracach na rzecz kół w naukowej działalności  uczelni.

       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie jest miejscem, w którym studenci nie tylko zdobywają wiedzę, ale także mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań, umiejętności, sprawności fizycznej, jak również okazję do działania i pracy na rzecz uczelni. Studenci mogą realizować i rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, kołach zainteresowań i klubach tematycznych. Dążenie studentów do po­głębiania wiedzy z zakresu interesujących ich dziedzin sprawia, że każ­dego roku pojawiają się coraz to nowe inicjatywy i pomysły. Droga do wiedzy prowadzi nie tylko przez sale wykładowe. Studenci  zrzeszeni  pod opieką nauczycieli akademickich uczestniczą w projektach badawczych, w konferencjach naukowych oraz organizują imprezy promujące zdrowy tryb życia.

      Koła naukowe są organizacją zrzeszająca studentów, działającą w obrębie szkoły wyższej, której celem jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków. Koła naukowe funkcjonują jako grupy nieformalne oraz jako struktury zarejestrowane. Oficjalnym warunkiem istnienia koła na uczelni, jest jego rejestracja w uczelnianym rejestrze organizacji studenckich.

        Koła naukowe czasami mają efemeryczny charakter i odznaczają się brakiem ciągłości. Wynika to z faktu stosunkowo krótkiego okresu studiów, dużej indywidualności i samodzielności studentów. Gdy mury uczelni opuszcza bardziej aktywny rocznik, a w danym kole nie ma wystarczająco dużo aktywnych następców, to koło zamiera. Zdarza się jednak, że aktywność koła naukowego jest wieloletnia. Przykładem może być Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego, czy Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, działające od 1851 r.     


Zajęcia Koła Naukowego Fizjoterapii

Podczas zajęć Koła Naukowego Fizjoterapii, opiekun koła dr Joanna Krawczyk zdała relację ze spotkania Krajowej Izby Fizjoterapeutów, w którym uczestniczyła, informując studentów o aktualnościach oraz zasadach nabywania uprawnień w zawodzie fizjoterapeuty.


Warsztaty studentów fizjoterapii

W dniu 10.01.2019r. odbyły się warsztaty pokazowe i praktyczne zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii  i Firmę Meden - Inmed z Koszalina zajmującą się produkcją i sprzedażą  sprzętu do fizjoterapii pacjentów. Przedstawiciel firmy Pan Rafał Oleszczuk zademonstrował  zastosowanie laseru wysokoenergetycznego  w pracy fizjoterapeuty oraz przedstawił możliwości  Hilterapii. Studenci pierwszego fizjoterapii mogli skorzystać samodzielnie z wykonywania zabiegu przy pomocy aparatu do terapii  laserem wysokoenergetycznym.  


Warsztaty studentów fizjoterapii

W dniu  6.12.2018r. odbyły się warsztaty pokazowe i praktyczne zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii  i Firmę Meden - Inmed z Koszalina zajmującą się produkcją i sprzedażą  sprzętu do fizjoterapii pacjentów. Czołowy Instruktor i specjalista  metody Nurac Pan mgr Leszek Wojtyła zademonstrował podstawy stosowania Terapii Nurac na Systemie Redcord. Studenci fizjoterapii mogli skorzystać  z praktycznych pokazów podstaw metody i jej założeń. W dniu 13.12.2018r. odbyło się następne spotkanie dla studentów fizjoterapii. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem.


Warsztaty studentów fizjoterapii

W dniu 29.11.2018r. odbyły się warsztaty pokazowe i praktyczne zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii  i Firmę Meden - Inmed z Koszalina zajmującą się produkcją i sprzedażą  sprzętu do fizjoterapii pacjentów. Przedstawiciel firmy Pan Paweł Oleszczuk zademonstrował urządzenie do stosowania fali uderzeniowej. Studenci pierwszego i trzeciego roku fizjoterapii mogli skorzystać samodzielnie z wykonywania zabiegu przy pomocy aparatu do terapii fala uderzeniową.


Seminarium Naukowe PWSZ

W dniu 6 czerwca 2016 roku w I Seminarium Naukowym zorganizowanym przez Zakład Pedagogiki Instytutu Nauk Humanistycznych PWSZ w Koszalinie udział wzięły członkinie Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii Izabella Karpowicz i Magdalena Rudzińska. Opiekę merytoryczną  nad wystąpieniem pt.: "Mały wielki człowiek kontra chory w rodzinie", objęła  dr n. med. Joanna Krawczyk opiekun Studenckiego Koła Naukowego  Fizjoterapii.


Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii

W dniu 15.10.2015r  studenci kierunku fizjoterapii w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii uczestniczyli w uroczystości obchodów dnia solidarności z osobami chorującymi psychicznie.  Podczas uroczystości, która odbyła się w CK 105 Koszalin przedstawiono referat pt.: "Schizofrenia perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce". Studenci wraz z opiekunem SKNF dr n. med. J. Krawczyk, obejrzeli przedstawienie pt. "Coś za mną chodzi". Młodzież  z  zainteresowaniem obejrzała wystawę fotograficzną Pani Marii Pluty. Wspólnie zakupiono fotografię "Strusia".

W spotkaniu wzięli udział: K. Szczygieł, K. Mysłek, M. Sobierajska, A. Mariak, K.Brugier,  R. Skrzesiński, G. Barczewski, P. Betliński, A. Narlach. Wykonano pamiątkowe fotografie.


Wykład “Constraint – induced movement therapy a udar mózgu”

W dniu 26.05.2015r. odbyło się spotkanie przeprowadzone przez opiekuna merytorycznego sekcji, dr n. med. Karolinę Kopacz.  Wykład Constraint – induced movement therapy a udar mózgu” wygłosił merytoryczny opiekun sekcji. Zaproponowano członkom koła udział w badaniach równowagi, które będą się odbywały na podstawie umowy zawartej pomiędzy DynamoLab Uniwersytetu Medycznego w Łodzi a PWSZ Koszalin. Ponadto przeprowadzono warsztaty oraz pokaz korzystania z platformy dynamograficznej AccuPower służącej do oceny sił reakcji podłoża w warunkach funkcjonalnych.


Spotkanie członków SKNF Sekcji Ortopedii

W dniu 28.05.2015r. odbyło się spotkanie członków SKNF Sekcji Ortopedii, przeprowadzone przez opiekuna merytorycznego sekcji, dr n. med. Magdalenę Fronczek–Wojciechowską. Wykład Ocena występowania wad stóp z wykorzystaniem podoskopu i plantokonturogramów wygłosił opiekun koła. Ponadto przeprowadzono warsztaty oraz pokaz prawidłowego przeprowadzenia badania podometrycznego stóp.


Warsztaty Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii

W dniu 24 maja 2015r.  Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii (SKNF) działające  w Zakładzie Fizjoterapii podległemu  Instytutowi Kultury Fizycznej i Zdrowia PWSZ  w Koszalinie zorganizowało  warsztaty  z dziedziny fizjoterapii w pediatrii. Inicjatorem zajęć była członkini SKNF Pani Patrycja Ganske - czynna wolontariuszka i studentka kierunku fizjoterapii w PWSZ w Koszalinie. Warsztaty prowadziła mama Kamila Matkowska ze swoim niepełnosprawnym synkiem Mikołajem oraz Patrycja Ganske. Obie Panie przedstawiały historię choroby Mikołaja. Przyczyny zakażenia cytomegalowirusem i etapy terapii farmakologicznej i fizjoterapeutycznej. Mama Mikołaja zademonstrowała usprawnianie chłopca metodą rehabilitacyjną NDT Bobath oraz metodą rehabilitacyjną Vojty. Przedstawiła kilka ćwiczeń z zakresu zajęć pedagogicznych jakie przechodzi Mikołaj. Przedstawione zostały pomoce rehabilitacyjne dziecka oraz sprzęt z jakiego korzysta Mikołaj:  pionizator Baffin wraz z ortezami typu AFO, kombinezonu Thera Togs – Full Body System oraz chodzik rehabilitacyjny wraz z obuwiem ortopedycznym.


Spotkanie z Pawłem Znykiem - 21.04.2015

W dniu 21 kwietnia 2015r. z inicjatywy Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii  dr n. med. Joanny Krawczyk oraz z inicjatywy dr n. med. Joanny Łoś odbyło się spotkanie z osobą niepełnosprawną Panem Pawłem Znykiem. W spotkaniu uczestniczyli studenci kierunku fizjoterapii i pielęgniarstwa. Gość spotkania mówił na temat niepełnosprawności w życiu osobistym i zawodowym. Rozważania dotyczyły również możliwości funkcjonowania w nowych kryteriach życia jako osoba niepełnosprawna. Pan Paweł Znyk zademonstrował pionizacje na parapodium dynamicznym, które na spotkanie dostarczyła firma Spondylus z Koszalina. Pan Paweł Znyk jest czynnym Instruktorem Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Zajmuje się aktywacją i przystosowaniem osoby niepełnosprawnej do samodzielnego życia w niepełnosprawności. Licznie obecni studenci z zainteresowaniem słuchali wystąpienia zaproszonego gościa.

Dziękujemy Panu Pawłowi Znykowi za poświecony czas i zaangażowanie w dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na dalszy cykl spotkań.


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06