DOKUMENTY OGÓLNE

Przewodnik po Programie ERASMUS +

 

Wysokość stawek w programie Erasmus +   grant 2021

 

Wysokość stawek w programie Erasmus +   grant 2020


DOKUMENTY DLA STUDENTÓW

Regulamin kwalifikownia studentów na zagraniczne wyjazdy stypendialne w ramach Programu ERASMUS + w roku akademickim 2021/2022

 

Karta Studenta Erasmus +


Formularz  zgłoszeniowy

Oświadczenie RODO uczestnika Programu Erasmus + 


Porozumienie o programie studiów

Porozumienie o programie praktyk

Umowa finansowa Program Erasmus + - wyjazd na studia (grant 2021) 

Umowa finansowa Program Erasmus + - wyjazd na studia (grant 2020) 
 

Umowa finansowa Program Erasmus + - wyjazd na praktykę (grant 2021) 

Umowa finansowa Program Erasmus + - wyjazd na praktykę (grant 2020)

 

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego (grant 2020)

 

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów  na studia i praktykę studentów niepełnosprawnych  - grant 2020

 

Raport studenta z wyjazdu

 

Zaliczenie pobytu


DOKUMENTY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH – WYJAZDY W CELACH DYDAKTYCZNYCH

Regulamin kwalifikowania nauczycieli akademickich na krótkoterminowe wyjazdy w celach dydaktycznych w ramach Programu ERASMUS + w roku akademickim 2021/2022

 

Wniosek o wyjazd w celach dydaktycznych

 

Wniosek o urlop szkoleniowy
 

Porozumienie o  programie nauczania
 

Umowa finansowa – wyjazd w celach dydaktycznych / wyjazd szkoleniowy - grant 2021


Umowa finansowa – wyjazd w celach dydaktycznych / wyjazd szkoleniowy (grant 2020)

Zaświadczenie o pobycie - wyjazd w celach dydaktycznych

 

Sprawozdanie z wyjazdu w celach dydaktycznych


DOKUMENTY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI – WYJAZDY SZKOLENIOWE

Regulamin kwalifikowania nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe w ramach Programu ERASMUS + w roku akademickim 2021/2022

 

Wniosek o wyjazd szkoleniowy
 

Wniosek o urlop szkoleniowy

 

Porozumienie o programie szkolenia
 

Umowa finansowa – wyjazd w celach dydaktycznych/ wyjazd szkoleniowy - grant 2021

Umowa finansowa – wyjazd w celach dydaktycznych/ wyjazd szkoleniowy - grant 2020

Zaświadczenie o pobycie - wyjazd szkoleniowy

 

Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06