DOKUMENTY DLA STUDENTÓW

Regulamin kwalifikownia studentów na zagraniczne wyjazdy stypendialne w ramach Programu ERASMUS + w roku akademickim 2020/2021

 

Regulamin kwalifikownia studentów na zagraniczne wyjazdy stypendialne w ramach Programu ERASMUS + w roku akademickim 2019/2020

 

Karta Studenta Erasmus +


Formularz  zgłoszeniowy

Oświadczenie RODO uczestnika Programu Erasmus + 


Porozumienie o programie studiów

Porozumienie o programie praktyk

Umowa finansowa Program Erasmus + - wyjazd na studia (grant 2019) 

Umowa finansowa Program Erasmus + - wyjazd na studia (grant 2020) 
 

Umowa finansowa Program Erasmus + - wyjazd na praktykę (grant 2019) 

Umowa finansowa Program Erasmus + - wyjazd na praktykę (grant 2020)

 

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego (grant 2020)

 

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd zgodnie z zasadami programu Erasmus+ i dla których uczelnia wysyłająca potwierdziła ich prawo do „dodatku socjalnego” - grant 2019
 

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych  zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+ - grant 2019

 

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów  na studia i praktykę studentów niepełnosprawnych  - grant 2020

 

Oświadczenie RODO Program POWER
 

Umowa finansowa Program POWER – wyjazd na studia - grant 2019

Umowa finansowa Program POWER – wyjazd na studia - grant 2020

 

 

Umowa finansowa Program POWER - wyjazd na praktykę - grant 2019

Umowa finansowa Program POWER - wyjazd na praktykę - grant 2020

 

Raport studenta z wyjazdu

 

Zaliczenie pobytu
Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06