Akadmickie Biuro Karier

Projekt edukacyjny "Akademia PARP"

Biuro Karier PWSZ w Koszalinie zachęca do udziału w projekcie edukacyjnym "Akademia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości" – dostępnej dla wszystkich platformy e-learningowej z bezpłatnymi kursami online.

Zapraszamy chętnych studentów zainteresowanych rozwijaniem umiejętności przedsiębiorczych lub uruchomieniem własnej działalności gospodarczej!

Portal e-learningowy uruchomiony w ramach Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzący bezpłatne kursy online


Kariera + Edukacja - Magazyn SEMESTR

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Kariera + Edukacja Magazynu Studentów SEMESTR - i o możliwości jego bezpłatnego pobierania i czytania.
https://issuu.com/semestr/docs/lato/5?ff
A w nim:
* Twoja Kariera - jak odnieść sukces?
* Zawody Przyszłości
* Kontynuacja studiów - wybór II stopnia studiów - w PL i w UE
* Szansa na... doktorat - PL i UE!
* Wakacje - w Białowieży!
* Języki obce * Kursy i Szkolenia
* Jak się uczyć do egzaminu?
* Nowe kierunki studiów
* Pokonaj stres!


Informacja europejska dla młodzieży

 

Informacja europejska dla młodzieży


WARSZTATY W BIURZE KARIER

Profil Osobowości Zawodowej

 Dnia 15.12.2014r. studenci PWSZ w Koszalinie mieli możliwość zbadać i określić profil swojej osobowości zawodowej czyli na podstawie zaproponowanych kwestionariuszy zawodowych poszukiwali odpowiedzi na pytanie:

 

 

Czy wybrałam/em właściwą ścieżkę kariery zawodowej?

 

 

 

Kluczem do odpowiedzi na tak postawione pytanie jest poznanie swoich cech charakteru, wartości, potrzeb, preferencji zawodowych, a także zrozumienie, jakie środowisko pracy i styl pracy są dla mnie optymalne.

 

Takie właśnie informacje otrzymujemy dzięki analizie profilu osobowości.

Spotkanie było także  okazją do wymiany poglądów, wyobrażeń i oczekiwań studentów odnoście wizji i miejsca pracownika w pracy.


Dnia 14.10.2014r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie odbyło się szkolenie pt: PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ.

 

     Uczestnicy szkolenia w trackie wspólnych zajęć warsztatowych poznali korzyści z planowania własnej drogi rozwoju zawodowego; dowiedzieli się na czym polega wyznaczanie i realizacja celu, a także na podstawie badań  testowych poznali swoje preferencje i obszary zainteresowań zawodowych. Szkolenie, które przebiegło w przyjaznej atmosferze było okazją do wymiany poglądów, zabawy i ..... wygrania drobnych upominków i gadżetów. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


W roku akademickim 2013/2014 w PWSZ w Koszalinie kontynuowany był cykl bezpłatnych szkoleń skierowanych do studentów naszej Uczelni pt.:

MŁODZI NA RYNKU PRACY”

2.06.2014r.  - pt. ABC rynku pracy dla studenta i absolwenta

 W takcie szkolenia uczestnicy poznali:

·         co to jest stosunek pracy,

·         jakie są rodzaje umów o pracę,

·         inne formy zatrudnienia: umowy cywilnoprawne, wolontariat,

·         co to jest płatny staż absolwencki i w jaki sposób można uzyskać skierowanie na staż (finansowany przez Urząd Pracy),

·         jakie są warunki otrzymania dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Szkolenie przeprowadziła dr Monika Pawłowska - wykładowca PWSZ w Koszalinie.


    8 kwietnia 2014r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie zostało przeprowadzone trzecie szkolenie z cyklu „MŁODZI NA RYNKU PRACY” pod hasłem Planowanie kariery zawodowej
       Szkolenie przeprowadziła doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie. W ten sposób nasza uczelnia kontynuuje cykl bezpłatnych szkoleń skierowanych do studentów naszej Uczelni. W takcie szkolenia uczestnicy: poznali korzyści z planowania rozwoju zawodowego;  dowiedzieli się, jak zaplanować strategię własnej kariery zawodowej;  jakie są wyznaczniki sukcesu zawodowego; na czym polega wyznaczanie i realizacja celu;   co jest kluczem do kariery zawodowej; a przede wszystkim,  jak kształtować cechy człowieka sukcesu. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


23.01.2014r. odbyło się drugie szkolenie pt.:  Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą

Program szkolenia obejmował tematy:

 • Nie daj się zaskoczyć – jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych
 •  Co to jest autoprezentacja?
 • Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej
 • Jak negocjować wynagrodzenie?
 •   Metody wykorzystywane w procesie rekrutacji
 • Co po rozmowie kwalifikacyjnej?

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Szkolenie przeprowadziła dr Monika Pawłowska - wykładowca PWSZ w Koszalinie.


26.11.2013r. odbyło się pierwsze szkolenie pt. Dokumenty aplikacyjne - jak poprawnie napisać cv i list motywacyjn

 

W trakcie szkolenia uczestnicy:

·         poznali swoje preferencje i predyspozycje zawodowe,

 • dowiedzieli się jak poprawnie napisać życiorys zawodowy (cv): chronologiczny, funkcyjny, ukierunkowany,
 • dowiedzieli się jakie elementy powinien zawierać poprawnie napisany list motywacyjny, podanie o pracę,
 • dowiedzieli się co to jest EUROPASS (paszport europejski do celów nauki i pracy) i jak stworzyć własne Europass Portfolio,
 • dowiedzieli się jakich błędów unikać przy pisaniu dokumentów aplikacyjnych.

OFERTA SZKOLEŃ I KONSULATCJI INDYWIDUALNYCH

Pełnomocnik Rektora ds. Akademickiego Biura Karier

dr Monika Pawłowska

pokój  1

 • indywidualne konsultacje:
 •  badanie predyspozycji zawodowych, testy umiejętności i zainteresowań zawodowych
 • konsultacje dokumentów aplikacyjnych
 • pomoc w opracowaniu cv i listu motywacyjnego
   
 • szkolenia grupowe

Tematy szkoleń grupowych:

1.   PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ

2.   DOKUMENTY APLIKACYJNE – jak poprawnie zredagować cv i list motywacyjny

3.   ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

4.   ABC rynku pracy – różne formy zatrudnienia


Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o:
wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: biuro.karier@pwsz-koszalin.pl  

 • (z podaniem imienia, nazwiska, kierunek studiów, rok studiów)

Niezbędnik studenta

zawiera wybrane tematy i materiały omawiane na szkoleniach organizowanych
w ramach Biura Kariery -
chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy na szkolenia!

oraz inne ciekawe i przydatne informacje - zapraszamy do lektury!


Planowanie kariery zawodowej

Planowanie kariery zawodowej

 

Dokumenty aplikacyjne – czyli jak poprawnie napisać cv i list motywacyjny

1.       Jeśli chcesz dowiedzieć się jak poprawnie zredagować cv i list motywacyjny zajrzyj na stronę http://www.kariera.com.pl - znajdziesz tam wiele przydatnych informacji

2.      Dowiesz się co to jest EUROPASS i jak stworzyć własne Europass Portfolio czytając:

·         Co to jest EUROPASS

·        europass_cv_przyklad

3.      Zwroty przydatne przy redagowaniu cv i listu motywacyjnego:

·        CV, LIST MOTYWACYJNY - Przydatne zwroty, wyrażenia oraz wyrazy do napisania własnego CV i listu motywacyjnego

 

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą

 Jeśli chcesz dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej przeczytaj:

 


Wzory życiorysów

Wzór życiorysu w j.polskim

Wzór życiorysu w j.angielskim

Wzór życiorysu w j.francuskim

Wzór życiorysu w j.niemieckim

Wzór życiorysu w EURES


Absolwenci PWSZ w Koszalinie

Absolwenci PWSZ w Koszalinie


System monitorowania karier absolwentów PWSZ w Koszalinie

        W czerwcu 2012 roku, z chwilą opuszczenia murów Uczelni przez pierwszych absolwentów, PWSZ w Koszalinie wprowadziła system monitorowania karier swoich absolwentów.

 

Celem monitorowania karier absolwentów jest:

     1)   uzyskanie informacji na temat aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów na rynku pracy, w tym zgodności zatrudnienia z profilem i poziomem wykształcenia;

     2)   uzyskanie opinii na temat przydatności wiedzy i umiejętności zdobytych w procesie kształcenia   z   punktu   widzenia   potrzeb   i   wymagań stawianych   przez   współczesny rynek pracy;

    3)   uzyskanie     informacji    na temat   dalszych    planów    edukacyjnych      i zawodowych absolwentów;

    4) uzyskanie informacji na temat więzi i kontaktów zawodowych pomiędzy absolwentami;

    5)   dostosowanie kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy.

 

System monitorowania karier absolwentów polega na trzech badaniach ankietowych prowadzonych po ukończeniu studiów, trzy lata po ich ukończeniu oraz pięć lat po ich ukończeniu.

 

Badanie po ukończeniu studiów: badanie    ankietowe    on-line   lub tradycyjne (ankieta papierowa)  w dniu ukończenia studiów (egzamin dyplomowy) lub krótko po ich ukończeniu, służące podtrzymaniu kontaktu z absolwentem, uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz określeniu jego dalszych planów edukacyjnych i/lub zawodowych (ankieta 1);

         

Badania trzy i pięć lat po ukończeniu studiów: badania   ankietowe  
służące określeniu sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy, przydatności ukończonego kierunku studiów oraz więzi i kontaktów zawodowych pomiędzy absolwentami (ankieta 2) ;

 

Prosimy naszych absolwentów, którzy jeszcze nie wypełnili ankiety nr 1 (po ukończeniu studiów) o jak najszybsze przesłanie jej pocztą tradycyjną na adres Uczelni lub pocztą elektroniczną na adres: biuro.karier@pwsz-koszalin.pl  


Ankieta dla absolwentów PWSZ

Ankieta dla absolwentów PWSZ dot. badań nad kompetencją absolwentów szkolnictwa wyższego


Drodzy Absolwenci!

          W tych trudnych dla gospodarki czasach będziemy się starać udzielać Państwu wparcia przekazując informacje o programach adresowanych do młodych absolwentów studiów wyższych, którzy poszukują pracy w swoim zawodzie, szkoleniach, stażach, a także ofertach pracy. Mamy zarazem nadzieję, że dzięki tej inicjatywie będziemy mogli nie tylko służyć radą i pomocą, ale również pozostać z Państwem w kontakcie.

 

         Poniżej znajdą Państwo link do rządowego programu „Młodzi na rynku pracy” koordynowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i adresowanego do młodych ludzi poszukujących pracy.

 

         Program „Młodzi na rynku pracy” ma na celu współpracę z młodymi bezrobotnymi, upowszechnianie informacji o dostępnych praktykach zawodowych oraz rozwijanie współpracy instytucji publicznych i niepublicznych, organizacji branżowych, pracodawców i przedsiębiorców na rzecz przeciwdziałania bezrobociu młodych: 
www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,5779,program-mlodzi-na-rynku-pracy.html

 

            W ramach tego programu prowadzony jest projekt pilotażowy„Twoja kariera – Twój wybór”, dzięki któremu osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia mogą uzyskać indywidualną pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, liczyć na opłacone staże, szkolenia, a nawet studia podyplomowe. Docelowo projekt przewiduje stworzenie ogólnopolskiej bazy ofert praktyk i staży dla studentów i absolwentów.

 

            Informujemy również o istnieniu Centralnej Bazy Ofert Pracy, gromadzącej oferty pracy zgłoszone do wszystkich powiatowych urzędów pracy: 

http://www.psz.praca.gov.pl/hr/PoSearch/index.php

 

Zapraszamy do częstego odwiedzania naszej strony – dołożymy wszelkich starań, by mogli Państwo znaleźć na niej najświeższe informacje!


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06