Akadmickie Biuro Karier

Niezbędnik studenta

NIEZBĘDNIK STUDENTA – zawiera wybrane tematy i materiały omawiane na szkoleniach organizowanych w ramach Biura Kariery - chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy na szkolenia!

oraz inne ciekawe i przydatne informacje - zapraszamy do lektury!


PLATFORMA EDUKACYJNA NOMAD

 

NOMAD - to platforma edukacyjna, która wędruje poprzez kolejne etapy życia zawodowego. Kursy na niej zamieszczone, odpowiadają na nowe potrzeby rynku pracy, a nawet sięgają w przyszłość przygotowując do zawodów, które dopiero się rozwijają. Studencie! Wzbogać swoje CV o certyfikat z nabytymi na platformie kompetencjami zawodowymi. Zarejestruj się na platformie znajdującej się pod linkiem: http://nomad3.pjwstk.edu.pl


Biuro Karier PWSZ w Koszalinie informuje studentów o darmowym webinarium w języku angielskim organizowanym w ramach projektu South Baltic Professionals, w którym Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie uczestniczy jako partner.  Webinarium odbyło się w dn. 6 marca-20 kwietnia 2015 r. Jest to  darmowy kurs e-learningowy, dotyczący kompetencji międzykulturowych  dla osób planujących wyjazd do pracy lub na studia za granicę. Dla  uczestników przewiduje się:
- dostęp do materiałów on-line (filmy, quizy itp.);
- cotygodniowe sesje z trenerem;
- możliwością porozmawiania z osobamii z Polski, Litwy, Niemiec, Danii i Szwecji.
Tematyka:
- różnice kulturowe;
- komunikacja w sytuacjach formalnych i nieformalnych;
- unikanie nieporozumień;
- życie i praca w rejonie południowego Bałtyku;
- ubieganie się o pracę w różnych krajach;
- kwalifikacje i poziomy nauczania;
moduł Business English (poziom B2).

 

Informacja w j. angielskim.


WARSZTATY W BIURZE KARIER

Profil Osobowości Zawodowej

 Dnia 15.12.2014r. studenci PWSZ w Koszalinie mieli możliwość zbadać i określić profil swojej osobowości zawodowej czyli na podstawie zaproponowanych kwestionariuszy zawodowych poszukiwali odpowiedzi na pytanie:

 

 

Czy wybrałam/em właściwą ścieżkę kariery zawodowej?

 

 

 

Kluczem do odpowiedzi na tak postawione pytanie jest poznanie swoich cech charakteru, wartości, potrzeb, preferencji zawodowych, a także zrozumienie, jakie środowisko pracy i styl pracy są dla mnie optymalne.

 

Takie właśnie informacje otrzymujemy dzięki analizie profilu osobowości.

Spotkanie było także  okazją do wymiany poglądów, wyobrażeń i oczekiwań studentów odnoście wizji i miejsca pracownika w pracy.


Dnia 14.10.2014r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie odbyło się szkolenie pt: PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ.

 

     Uczestnicy szkolenia w trackie wspólnych zajęć warsztatowych poznali korzyści z planowania własnej drogi rozwoju zawodowego; dowiedzieli się na czym polega wyznaczanie i realizacja celu, a także na podstawie badań  testowych poznali swoje preferencje i obszary zainteresowań zawodowych. Szkolenie, które przebiegło w przyjaznej atmosferze było okazją do wymiany poglądów, zabawy i ..... wygrania drobnych upominków i gadżetów. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


W roku akademickim 2013/2014 w PWSZ w Koszalinie kontynuowany był cykl bezpłatnych szkoleń skierowanych do studentów naszej Uczelni pt.:

MŁODZI NA RYNKU PRACY”

2.06.2014r.  - pt. ABC rynku pracy dla studenta i absolwenta

 W takcie szkolenia uczestnicy poznali:

·         co to jest stosunek pracy,

·         jakie są rodzaje umów o pracę,

·         inne formy zatrudnienia: umowy cywilnoprawne, wolontariat,

·         co to jest płatny staż absolwencki i w jaki sposób można uzyskać skierowanie na staż (finansowany przez Urząd Pracy),

·         jakie są warunki otrzymania dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Szkolenie przeprowadziła dr Monika Pawłowska - wykładowca PWSZ w Koszalinie.


    8 kwietnia 2014r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie zostało przeprowadzone trzecie szkolenie z cyklu „MŁODZI NA RYNKU PRACY” pod hasłem Planowanie kariery zawodowej
       Szkolenie przeprowadziła doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie. W ten sposób nasza uczelnia kontynuuje cykl bezpłatnych szkoleń skierowanych do studentów naszej Uczelni. W takcie szkolenia uczestnicy: poznali korzyści z planowania rozwoju zawodowego;  dowiedzieli się, jak zaplanować strategię własnej kariery zawodowej;  jakie są wyznaczniki sukcesu zawodowego; na czym polega wyznaczanie i realizacja celu;   co jest kluczem do kariery zawodowej; a przede wszystkim,  jak kształtować cechy człowieka sukcesu. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


23.01.2014r. odbyło się drugie szkolenie pt.:

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą

Program szkolenia obejmował tematy:

 • Nie daj się zaskoczyć – jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych
 •  Co to jest autoprezentacja?
 • Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej
 • Jak negocjować wynagrodzenie?
 •   Metody wykorzystywane w procesie rekrutacji
 • Co po rozmowie kwalifikacyjnej?

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Szkolenie przeprowadziła dr Monika Pawłowska - wykładowca PWSZ w Koszalinie.


26.11.2013r. odbyło się pierwsze szkolenie pt. 
Dokumenty aplikacyjne - jak poprawnie napisać cv i list motywacyjn

 

W trakcie szkolenia uczestnicy:

·         poznali swoje preferencje i predyspozycje zawodowe,

 • dowiedzieli się jak poprawnie napisać życiorys zawodowy (cv): chronologiczny, funkcyjny, ukierunkowany,
 • dowiedzieli się jakie elementy powinien zawierać poprawnie napisany list motywacyjny, podanie o pracę,
 • dowiedzieli się co to jest EUROPASS (paszport europejski do celów nauki i pracy) i jak stworzyć własne Europass Portfolio,
 • dowiedzieli się jakich błędów unikać przy pisaniu dokumentów aplikacyjnych.

OFERTA SZKOLEŃ I KONSULATCJI INDYWIDUALNYCH

Pełnomocnik Rektora ds. Akademickiego Biura Karier

dr Monika Pawłowska

pokój 111

 • indywidualne konsultacje:
 •  badanie predyspozycji zawodowych, testy umiejętności i zainteresowań zawodowych
 • konsultacje dokumentów aplikacyjnych
 • pomoc w opracowaniu cv i listu motywacyjnego
   
 • szkolenia grupowe

Tematy szkoleń grupowych:

1.   PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ

2.   DOKUMENTY APLIKACYJNE – jak poprawnie zredagować cv i list motywacyjny

3.   ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

4.   ABC rynku pracy – różne formy zatrudnienia


Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o:
wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: biuro.karier@pwsz-koszalin.pl  

 • (z podaniem imienia, nazwiska, kierunek studiów, rok studiów)

Niezbędnik studenta

NIEZBĘDNIK STUDENTA – zawiera wybrane tematy i materiały omawiane na szkoleniach organizowanych w ramach Biura Kariery - chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy na szkolenia!

oraz inne ciekawe i przydatne informacje - zapraszamy do lektury!


PLATFORMA EDUKACYJNA NOMAD

NOMAD - to platforma edukacyjna, która wędruje poprzez kolejne etapy życia zawodowego. Kursy na niej zamieszczone, odpowiadają na nowe potrzeby rynku pracy, a nawet sięgają w przyszłość przygotowując do zawodów, które dopiero się rozwijają. Studencie! Wzbogać swoje CV o certyfikat z nabytymi na platformie kompetencjami zawodowymi. Zarejestruj się na platformie znajdującej się pod linkiem: http://nomad3.pjwstk.edu.pl


Ulotka o programie Gwarancje dla młodzieży

 

Planowanie kariery zawodowej

 

Dokumenty aplikacyjne – czyli jak poprawnie napisać cv i list motywacyjny

1.       Jeśli chcesz dowiedzieć się jak poprawnie zredagować cv i list motywacyjny zajrzyj na stronę http://www.kariera.com.pl - znajdziesz tam wiele przydatnych informacji

2.      Dowiesz się co to jest EUROPASS i jak stworzyć własne Europass Portfolio czytając:

·         Co to jest EUROPASS

·        europass_cv_przyklad

3.      Zwroty przydatne przy redagowaniu cv i listu motywacyjnego:

·        CV, LIST MOTYWACYJNY - Przydatne zwroty, wyrażenia oraz wyrazy do napisania własnego CV i listu motywacyjnego

 

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą

 Jeśli chcesz dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej przeczytaj:

 

·         Kilka dobrych rad!

 

·         Plan rozmowy kwalifikacyjnej

 

·         Określenia używane w ogłoszeniach prasowych

 

·         Gdy telefonicznie odpowiadasz na ofertę pracy

 

·         Pytania pracodawcy na rozmowie kwalifikacyjnej

 

·         Pytania do pracodawcy na rozmowie kwalifikacyjnej


Ankieta dla absolwentów PWSZ

Ankieta dla absolwentów PWSZ dot. badań nad kompetencją absolwentów szkolnictwa wyższego


Drodzy Absolwenci!

          W tych trudnych dla gospodarki czasach będziemy się starać udzielać Państwu wparcia przekazując informacje o programach adresowanych do młodych absolwentów studiów wyższych, którzy poszukują pracy w swoim zawodzie, szkoleniach, stażach, a także ofertach pracy. Mamy zarazem nadzieję, że dzięki tej inicjatywie będziemy mogli nie tylko służyć radą i pomocą, ale również pozostać z Państwem w kontakcie.

 

         Poniżej znajdą Państwo link do rządowego programu „Młodzi na rynku pracy” koordynowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i adresowanego do młodych ludzi poszukujących pracy.

 

         Program „Młodzi na rynku pracy” ma na celu współpracę z młodymi bezrobotnymi, upowszechnianie informacji o dostępnych praktykach zawodowych oraz rozwijanie współpracy instytucji publicznych i niepublicznych, organizacji branżowych, pracodawców i przedsiębiorców na rzecz przeciwdziałania bezrobociu młodych: 
www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,5779,program-mlodzi-na-rynku-pracy.html

 

            W ramach tego programu prowadzony jest projekt pilotażowy„Twoja kariera – Twój wybór”, dzięki któremu osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia mogą uzyskać indywidualną pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, liczyć na opłacone staże, szkolenia, a nawet studia podyplomowe. Docelowo projekt przewiduje stworzenie ogólnopolskiej bazy ofert praktyk i staży dla studentów i absolwentów.

 

            Informujemy również o istnieniu Centralnej Bazy Ofert Pracy, gromadzącej oferty pracy zgłoszone do wszystkich powiatowych urzędów pracy: 

http://www.psz.praca.gov.pl/hr/PoSearch/index.php

 

Zapraszamy do częstego odwiedzania naszej strony – dołożymy wszelkich starań, by mogli Państwo znaleźć na niej najświeższe informacje!


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06