Studia podyplomowe

W roku akademickim 2023/2024  PWSZ w Koszalinie prowadzi nabór
na następujące studia podyplomowe:

 

 

Czas trwania

Cena 

    za  1 semestr
 

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego 

 

 3 semestry

1100 zł

Podyplomowe studia wychowania fizycznego

 

3 semestry

1350 zł

     

 

 

 

 

Warunkiem uruchomienia edycji jest zebranie grupy 15-osobowej.

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. Kwestionariusz osobowy
  3. Ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  4. Ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  5. 2 zdjęcia  3,5 cm x 4,5 cm

Komplet dokumentów (w koszulce A4) można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Referat ds. Nauczania

ul. Leśna 1

75-582 Koszalin

z dopiskiem na kopercie „Studia podyplomowe”

 

W niektórych przypadkach konieczne może być przedstawienie dokumentów innych, niż wymienione powyżej, jeśli wymaga tego specyfika studiów podyplomowych.

Ostateczne przyjęcie na studia następuje po wniesieniu opłaty. Opłaty są wnoszone po otrzymaniu informacji z Uczelni o uruchomieniu edycji na rachunek:

Opłaty za usługi edukacyjne prosimy wpłacać na konto:

06 1130 1176 0022 2166 3820 0005

 

Nazwa odbiorcy:  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Adres odbiorcy:  75-582  Koszalin,  ul. Leśna  1

Tytuł przelewu:   opłata za studia podyplomowe (nazwa studiów)

Kwota: np.   950,00 zł

Nazwa nadawcy: np. Jan Nowak

Adres nadawcy: np. 75-345 Koszalin, ul. Szkolna 3

 

Dodatkowe informacje: 
tel. 94 342 67 66 w. 124

e-mail: kursy@pwsz-koszalin.pl


PWSZ partnerem programu "Kocham Koszalin"

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE 

jest partnerem programu "Kocham Koszalin"

i honoruje Koszalińską Kartę Mieszkańca w  postaci 

20% zniżki na kursy doskonalące, dokształcające i studia podyplomowe

 

KOSZALIŃSKA KARTA MIESZKAŃCA

"Kocham Koszalin" to program, który powstał z myślą o mieszkańcach Koszalina, w ramach którego można uzyskać Koszalińską Kartę Mieszkańca w wersji tradycyjnej lub aplikacji mobilnej.  Karta upoważnia do wielu ulg i benefitów oferowanych przez Partnerów Programu.

Zachęcamy do zapoznania się z korzyściami płynącymi z posiadania karty i dołączenia do programu.

 

Koszalińska Karta Mieszkańca  - informacje z  Urzędu Miasta Koszalin

Oferta PWSZ w Koszalinie jako partnera programu

 

 

Jakie korzyści daje Koszalińska Karta Mieszkańca?

Posiadacze karty mogą skorzystać z atrakcyjnego systemu zniżek i ulg. Miasto oferuje pakiet udogodnień, na który składają się m.in.  uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacją miejską, korzystniejsze stawki opłat parkingowych oraz preferencyjne warunki przyjęcia dzieci do koszalińskich żłobków i przedszkoli. To także szereg ulg i zniżek w miejskich instytucjach kultury i sportu. W programie uczestniczy wielu partnerów, którzy proponują posiadaczom karty specjalną ofertę na swoje towary i inne usługi . Szczegółowy katalog zniżek znajduje się na stronie www.kochamkoszalin.pl

 

Kto może otrzymać kartę?

Do korzystania z programu uprawniona jest każda osoba, która mieszka w Koszalinie oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) Jest zameldowana na pobyt stały na terenie Koszalina;

2) Rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Koszalinie lub podatek rolny od osób fizycznych w Urzędzie Miejskim w Koszalinie;

3) Jest studentem koszalińskiej uczelni wyższej i nie osiąga dochodów, będąc jednocześnie zameldowanym na pobyt czasowy na terenie Koszalina;

4) Jest uczniem koszalińskiej szkoły w wieku od 18 do 26 roku życia i nie osiąga dochodów, będąc jednocześnie zameldowanym na pobyt czasowy na terenie Koszalina (...);

 

Jak uzyskać Koszalińską Kartę Mieszkańca?

Wniosek o udział w programie można złożyć od września 2022 w postaci papierowej osobiście w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie lub elektronicznie poprzez stronę internetową www.kochamkoszalin.pl lub aplikację mobilną, po założeniu konta.


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06