Erasmus +

Informacja o naborze

 

Informujemy, że uczelnie partnerskie są gotowe przyjmować naszych Studentów w roku akademickim 2023/2024.
Osoby zainteresowane wyjazdem w ramach programu Erasmus + prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i wypełnienie formularza zgłoszeniowego,  który jest  dostępny w zakładce 
"Dokumenty" 
do Koordynatora Programu Erasmus+  pokój 1-2
erasmus@pwsz-koszalin.pl 

 

Wyjazd na "Erasmusa" to szansa na zdobycie nowych doświadczeń oraz poznanie nowych przyjaciół!
To także ważny dla pracodawców punkt w Twoim CV!


Studenci PWSZ na Erasmusie +


Maribor Słowenia 2023

W dniach 11-15.09.2023r. dwoje Studentów PWSZ w Koszalinie z kierunku #Pielęgniarstwo wzięło udział w programie #Erasmus+ „SUMMER SCHOOL Simulation and Games in Nursing Education”, organizowanym przez Univerza v Mariboru (Słowenia).

Podczas pobytu Studenci:

  • doskonalili swoje umiejętności współpracy w międzynarodowym zespole
  • brali udział w scenariuszach medycznych związanych z NZK, RKO i „Łańcuchem przeżycia”
  • poznali nowe rodzaje terapii m.in. w Snoezelen Rooms ZUDV Dornava

Wyjazd odbył się w ramach programu Erasmus + i został w całości uznany jako część studiów w naszej uczelni. Pozdrawiamy i życzymy miłego pobytu oraz wielu wrażeń!


Ieper Belgia 2019

Dominika, studentka III roku pielęgniarstwa zrealizowała dwumiesięczną praktykę zawodową w Szptalu im. Jana Ypermana w Ieper, w Belgii. Wyjazd odbył się w ramach programu Erasmus + i został w całości uznany jako część studiów w naszej uczelni. Są jeszcze wolne miejsca na wyjazdy w ramach programu Erasmus + w bieżącym roku akademickim. Zainteresowanych studentów prosimy o zgłaszanie się do Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, dr Agnieszki Kühnl-Kinel. Zapraszamy!


LITWA KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS 2018

   Troje studentów pielęgniarstwa naszej Uczelni - p. Małgorzata, p. Edyta i p. Jacek przebywało na praktykach w Litewskim Uniwersytecie Medycznym w Kownie w ramach PROGRAMU ERASMUS+. Pozdrawiamy i życzymy miłego pobytu oraz wielu wrażeń!


Studenci na Łotwie

Studenci III roku kierunku wychowanie fizyczne  p. Kamil, p. Filip i p. Marcin w ramach PROGRAMU UNIJNEGO ERASMUS+ przebywają na Łotwie, gdzie na Daugavpils Universitāte odbywają 2-miesięczne praktyki zawodowe. Warto dodać, że Uniwersytet w Dyneburgu  jest drugą co do wielkości wyższą uczelnią na Łotwie. Życzymy udanego pobytu i pozdrawiamy!


Studenci PWSZ na Łotwie

"Pobyt na Łotwie był strzałem w dziesiątkę, przygoda życia, wiele nowych doznań i doświadczeń nabytych" - napisał p. Kamil, który wraz z p. Filipem i p. Kamilem - studentami III roku kierunku wychowanie fizyczne przebywał w ramach PROGRAMU UNIJNEGO ERASMUS+ na Łotwie, gdzie na Daugavpils Universitāte odbywali 2-miesięczne praktyki zawodowe. Bardzo się cieszymy i zapraszamy - SKORZYSTAJ I TY!


Rok akademicki 2016/2017

Z przyjemnością informujemy, że dwoje naszych studentów kierunku pielęgniarstwo p. Roksana i p. Michał odbywają praktyki w ramach PROGRAMU ERASMUS+ na Litewskim Uniwersytecie Medycznym w Kownie.


Rok akademicki 2015/2016

Pierwsi studenci PWSZ we Francji

 

      W roku akademickim 2015/2016 pięcioro studentów PWSZ wyjechało na studia w ramach programu Erasmus+. Kacper i Tomasz - studenci WF przebywali na Uniwersytecie w Nantes (Francja),  Karolina i Kasia - studentki fizjoterapii oraz Oskar - student WF studiowali na Uniwersytecie w Dyneburgu (Łotwa).


    W ubiegłym roku nasza uczelnia podpisała umowę o wymianie studentów i pracowników w ramach programu Erasmus + z Uniwersytetem w Nantes we Francji.

 

       Na początku stycznia 2016 roku pierwsi studenci kierunku wychowanie fizyczne Kacper i Tomasz wyjechali na podbój Francji. W drodze do Nantes postanowili zwiedzić jedno z najpiękniejszych miast na świecie – Paryż.


Pierwsi studenci PWSZ na wymianie studenckiej Erasmus +

   W roku akademickim 2014/2015 pierwsi studenci PWSZ w Koszalinie wyjechali na semestr studiów za granicę w ramach programu Erasmus+. Semestr letni spędzili na uczelniach partnerskich w Koszycach na Słowacji oraz w Dyneburgu na Łotwie.

 

   Studenci otrzymywali stypendium ze środków programu Erasmus+ oraz programu POWER. Przedmioty zrealizowane w uczelni partnerskiej zostaną im zaliczone, a semestr spędzony za granicą zaliczony w ramach cyklu studiów w PWSZ w Koszalinie.

 

Pobyt na zagranicznej uczelni to nie tylko nauka, to również wycieczki, imprezy, poznawanie nowych ludzi z innych krajów. To doświadczenie, które procentuje w całym późniejszym życiu.


Pracownicy PWSZ na Erasmusie +


Nabór na wyjazdy dla pracowników

 

 

Z przyjemnością informujemy, że uczelnie partnerskie są gotowe przyjmować naszych pracowników w ramach wymiany w celach dydaktycznych oraz szkoleniowych. Zainteresowanych Pracowników naszej uczelni prosimy o zapoznanie się z regulaminami dostępnymi w zakładce   "Dokumenty"    oraz złożenie  wniosków do Koordynatora Programu Erasmus+  pokój 1-2, erasmus@pwsz-koszalin.pl 


Kreta 2024

Wykładowcy PWSZ w Koszalinie: dr inż. Artur Dąbek oraz mgr Monika Lipiec – Karwowska uczestniczą w 11th International Week Athena European University w Hellenic Mediterranean University (HMU) w Grecji.

Program obejmuje wykłady, dyskusje i warsztaty szkoleniowe oraz wymianę informacji, a także jest doskonałą okazją do nawiązywania kontaktów z uczelniami biorącymi udział w Programie #Erasmus+.


Kreta 2023

Pani Prorektor dr Monika Pawłowska uczestniczy w programie #Erasmus Staff Week - 1st International Faculty Development and Higher Educational Pedagogy Conference 2023 Πανεπιστήμιο Κρήτης- University of Crete w Grecji. 

Konferencja dotyczy „Ewolucji praktyki dydaktycznej uniwersyteckiej” i odbywa się w Rethymnon w dn. 15-17 września 2023 r. W programie wykłady i wymiana doświadczeń z dydaktykami z Grecji i innych europejskich krajów jak ze Szwecji, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Litwy i Niemiec.


Freiburg 2023

W lipcu 2023 roku Pani Renata Lemańczyk przebywała w ramach programu ERASMUS+ "STAFF-MOBILITY" w University of Education Freiburg, gdzie prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów uczelni partnerskiej na Wydziale Pedagogicznym. W programie pobytu znalazły się również: spotkania i rozmowy z innymi wykładowcami i pracownikami uczelni, porównanie programu kształcenia teoretycznego i praktycznego, form dydaktycznych realizowanych na studiach pedagogicznych, aspekty wzajemnej współpracy z uczelnią partnerską.


Kowno 2022

W dniach 19 - 23 września 2022 r. wykładowczyni naszej uczelni, dr Agnieszka Połaniecka, przebywała w Litewskim Sportowym Uniwersytecie w Kownie w ramach programu Erasmus+. Celem pobytu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania w sporcie na przykładzie koszykówki. Dr A. Połaniecka zaprezentowała również studentom litewskiej uczelni psychospołeczną metodę IMOPEKSIS.


Freiburg 2022

W sierpniu 2022r. Pani Renata Lemańczyk przebywała w ramach programu ERASMUS+ "STAFF-MOBILITY" w University of Education, Freiburg (Pädagogische Hochschule Freiburg), gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów uczelni partnerskiej na Wydziale Pedagogicznym (Bachelor, Master) m.in. w zakresie badań edukacyjnych i pedagogiki szkolnej w kontekście międzynarodowym i kulturowym; tendencji i wyzwań w kształceniu nauczycieli; heterogeniczności w kontekście edukacyjnym i społecznym; porównań systemów edukacji, zwłaszcza w zakresie kształcenia nauczycieli i wychowawców na uczelniach. W programie pobytu znalazło się również spotkanie z wykładowcami i doktorantami uczelni, gdzie zaprezentowała międzynarodowe porównawcze badania edukacyjne.


Saloniki 2022

W dniach 27.06–1.07.2022r. dr Magdalena Łuczkowska Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju oraz mgr Monika Lipiec–Karwowska Kierownik Studium Języków Obcych, wzięły udział w 18 Kongresie ERACON zorganizowanym przez Uniwersytet Macedonii w Salonikach we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Koordynatorów Erasmusa (EAEC). Program obejmował wykłady, dyskusje i warsztaty szkoleniowe, wymianę informacji oraz stwarzał możliwość nawiązywania kontaktów z uczelniami biorącymi udział w Programie Erasmus.


Walencja 2022

W dniach 6-10.06.2022 w ramach wyjazdu szkoleniowego ERASMUS+ (23rd STP Valencia: Languages & IT Training for University Staff) mgr Waldemar Szpakowski, Kierownik Zakładu Wychowanie Fizyczne przebywa w Universitat Politecnica De Valencia w Hiszpanii. W programie wyjazdu znajdują się spotkania i warsztaty pozwalające na rozwijanie umiejętności przydatnych w pracy nauczyciela akademickiego. Ponadto można zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania hiszpańskiej uczelni.


Porto 2021

Dyrektor Biblioteki PWSZ p. Beata Żuber w ramach programu Erasmus+ odwiedziła biblioteki naukowe w Porto w Portugalii. Zapoznała się z działalnością i funkcjonowaniem bibliotek Wydziału Sportu (Biblioteca da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto) i Wydziału Nauk o Żywieniu i Żywności (Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto) oraz odbyła spotkanie z p. prof. Cecilia Morais z biura współpracy międzynarodowej Erasmus+.


Bordeaux 2021

W dniach 13-15 lipca 2021r. p. dr Agnieszka Kühnl-Kinel, przebywała w Instytucie Terapeutycznym, Edukacyjnym i Pedagogicznym Stéhélin w Bordeaux (Francja) w ramach programu Erasmus +. Na zdjęciu z p. Dyrektor placówki, panią Christine Serres.


Ryga 2021

Dr Agnieszka Połaniecka wykładowca PWSZ przebywa na Międzynarodowym Kolegium Kosmetologii w Rydze na International College of Cosmetology in Riga, Latvia w ramach programu Erasmus+ gdzie wygłosiła wykład nt. zdrowego stylu życia  https://skk.lv/.../we-invite-you-to-the-international.../...


Kowno 2021

Pani Prorektor dr Agnieszka Kühnl-Kinel w dniach 24-28 maja 2021 roku w ramach programu ERASMUS+ uczestniczyła  w cyklu spotkań online „International University: what is your superpower?”  zorganizowanym przez naszą partnerską uczelnię, Litewski Uniwersytet Medyczny w Kownie. Dyskusje dotyczyły kwestii związanych z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego i współpracy międzyuczelnianej, w szczególności w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Brało w nich udział blisko pięćdziesięciu przedstawicieli uczelni europejskich i pozaeuropejskich z Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Czech, Węgier, Austrii, Włoch, Francji, Hiszpanii, Chorwacji, Albanii, Mołdawii, Ukrainy, Białorusi, Turcji, Tajlandii, Libanu i Indii, a także litewscy studenci reprezentujący międzynarodową organizację Erasmus Student Network. Uczestnicy zastanawiali się, jak pandemia wpłynęła na współpracę międzynarodową oraz w jaki sposób nauka może współpracować z biznesem. Ponadto, każdego dnia otrzymywali mailowo specjalnie dla nich opracowane przez pracowników Litewskiego Uniwersytetu Medycznego zestawy ćwiczeń oraz sportowe wyzwania do wykonania.


E-SYMPOSIUM ERASMUS 2021

Pani Prorektor dr Monika Pawłowska  w dniach 24 - 26 maja 2021r. uczestniczyła w  E-SYMPOSIUM  nt.:” SOCIAL WORK EDUCATION IN A GLOBAL PANDEMIC: OPPORTUNITIES AND THREATS”  organizowanym przez Hellenic Mediterranean University na Krecie przy współpracy z ośrodkami akademickimi z Europy i USA. Głównym obszarem podejmowanych w trakcie sympozjum dyskusji są wyzwania i zagrożenia społeczne w Europie i USA w związku z pandemią covid-19. Przykładowe, podejmowane tematy:  "Women`s human rights in the 2030 agenda for sustainable development"; "The Covid -19 Pandemic: A Human Rights/Integrated Practice Approach"; "Covid 19 and Global Intequality Challenges for Social Work Education".


LIitwa 2019

W dniach 16 - 20 września 2019 roku dr Joanna Krawczyk i mgr Danuta Aleksa wzięły udział w 13 International Week organizowanym przez Klaipeda State University of Applied Sciences na Litwie  w ramach PROGRAMU ERASMUS+. Spotkanie zatytułowano "Catch Wellness Wave!" i przewidziano wykłady, zapoznanie z działanością uczelni, spotkania i warsztaty. Ponadto uczestnicy poznawali kulturę litewską, a także zaprezentowali naszą uczelnię i polskie przysmaki. Była również okazja do poznania osobliwości regionu, np. Starego Miasta Kłajpedy, Muzeum Bursztynu w Palandze, Delfinarium i Bałtyckiej Sahary w Nidzie.


Kreta 2019

Pani dr Monika Pawłowska przebywała w dn.13-17.05.2019r. w Grecji, na Krecie w Hellenic Mediterranean University w ramach PROGRAMU ERASMUS+ na "3rd International Week", gdzie prowadzi zajęcia ze studentami w School of Health and Welfare Services nt. społecznych uwarunkowań zdrowia i choroby. Poza spotkaniami ze studentami, wykładowcami akademickimi i władzami Uczelni był też czas na poznawanie dorobku greckiej kultury podczas wizyty w Pałacu w Knossos oraz Muzeum Archeologicznym.


Cypr 2019

      W dniach 1-6 maja 2019 roku Kierownik Studium Języków Obcych p. Monika Lipiec-Karwowska przebywała w Pafos oraz Nikozji na Cyprze w ramach PROGRAMU ERASMUS+  i uczestniczyła w „Erasmus Staff Week”  organizowanym przez University of Cyprus oraz w międzynarodowej konferencji Eracon 2019 poświęconej tematowi internacjonalizacji. Podczas konferencji odbywały się wykłady, dyskusje i warsztaty prowadzone przez wybitnych specjalistów. Uczestnicy tygodnia szkoleniowego pochodzili z 22 różnych krajów (w tym tak odległych jak Chiny czy Egipt) i mieli okazję odwiedzić nie tylko kampus University of Cyprus w Nikozji, ale także Neapolis University w Pafos oraz zwiedzić ważne dla historii i kultury Cypru miejsca, takie jak starożytny teatr w Kourion czy tradycyjne cypryjskie wioski: Lefkarę i Omodos.


Norymberga 2019

Pani Renata Lemańczyk wykładowca PWSZ w Koszalinie w ostatnich dniach kwietnia 2019 roku przebywa w ramach programu ERASMUS+ "STAFF-MOBILITY" w Evangelische Hochschule w Norymberdze. Pani R.Lemańczyk prowadzi zajęcia dydaktyczne w języku niemieckim dla studentów uczelni partnerskiej, które obejmują profesjonalizm nauczyciela w kontekście nauczania ukierunkowanego na kompetencje. Nasza wykładowczyni zaprezentowała wyniki badań empirycznych, interakcje komunikacyjne w procesie nauczania - uczenia się oraz społeczno-pedagogiczne aspekty aktywnego starzenia się przy współpracy instytucji w wymiarze praktycznym. W programie pobytu znalazły się ponadto hospitacje zajęć prowadzonych przez innych pracowników uczelni, udział w wykładzie pracownika uczelni ubiegającego się o nadanie tytułu profesora, spotkania z władzami uczelni oraz innymi pracownikami uczelni zagranicznej.


Kowno 2019

W dniach 8-12 kwietnia 2019 roku p. dr Agnieszka Połaniecka w ramach PROGRAMU ERASMUS+ uczestniczyła w "5th Lietuvos Sporto Universitetas Kaunas International Week"  (Uniwersytet Sportowy w Kownie), podczas którego zaprezentowała działalność naszej uczelni, przeprowadziła  zajęcia teoretyczne i praktyczne nt.:
1. Koszykówka-dwutakt, nowe metody nauczania.
2. Koszykówka-zbiórka piłki z tablicy, szybki atak.
3. Fitness-kroki podstawowe, nauka metodą liniową.
4. Rola aktywności fizycznej w życiu człowieka.


Angers 2019

Rektor PWSZ dr Jan Kuriata przebywa w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Angers we Francji. Pan Rektor wygłosił wykłady w języku francuskim nt. najnowszej historii Polski w latach 1945-1989, systemu politycznego Polski oraz roli kościoła w Polsce. Wszystkie wykłady spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem francuskiej młodzieży.


Elche 2018

        W ramach Programu ERASMUS+ panie Anna Wiśniewska i Alicja Białecka, pracownice Sekretariatu ds. Nauczania PWSZ w dniach 17-21.09.2018r. odwiedziły Miguel Hernandez University of Elche w Hiszpanii.

     W programie wyjazdu znalazło się zwiedzanie kampusu uniwersyteckiego w Elche, zapoznanie z działalnością i funkcjonowaniem Uczelni oraz Biura Współpracy z Zagranicą, wizyta w nowoczesnej studenckiej rozgłośni radiowej działającej na terenie kampusu oraz wymiana doświadczeń z koleżankami  i kolegami. Podczas pobytu w Elche Panie miały możliwość poznania tradycyjnej kuchni hiszpańskiej oraz odwiedzenia pięknych gajów palmowych, wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, z których słynie miasto.


VALENCIA 2018

W dniach 11-15.06.2018 Kierownik Zakładu Pedagogiki mgr Danuta Aleksa uczestniczyła w 16th STP VALENCIA Languages & IT Training w ramach Programu Erasmus Staff Week organizowanym przez Universitat Politecnica de Valencia w Hiszpanii. Uczelnia zapewniła kurs języka angielskiego, hiszpańskiego i zajęcia informatyczne dla kadr akademickich z krajów Europy. W programie znalazło się także zapoznanie z funkcjonowaniem uczelni na przykładzie campusu UPV, możliwość wymiany doświadczeń w zakresie komunikacji międzykulturowej z pracownikami uczelni z 18 krajów europejskich, m.in. z Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Finlandii, Francji, Grecji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoch. Uczestnicy mogli również zwiedzić i poznać osobliwości Walencji, w tym nowoczesne Miasto Sztuki i Nauki oraz uczestniczyć w zajęciach z tradycyjnej kuchni hiszpańskiej.


Elche 2018

Prorektor naszej Uczelni p. dr Agnieszka Kühnl-Kinel wraz z Kanclerzem p. Beatą Koronkiewicz uczestniczyły w "International Erasmus+Staff Training Week 3" organizowanym przez Miguel Hernandez University of Elche w Hiszpanii. W programie znalazło się zapoznanie z funkcjonowaniem uczelni na podstawie dwóch kampusów w Elche i Altei, wykłady, seminaria i możliwość wymiany doświadczeń z innymi koleżankami i kolegami z 25 uczelni z 12 krajów europejskich, m.in. z Włoch, Grecji, Niemiec, Irlandii, Łotwy, Litwy, Chorwacji, Słowacji, Bułgarii oraz zajęcia z tradycyjnej kuchni hiszpańskiej  i zwiedzanie tych pięknych okolic słynnych z 19 gatunków drzew palmowych.

 

III International Week Staff en Radio UMH, 25 de mayo de 2018

Nagranie TV

 


Dubrownik 2018

     W dniach 9-13 kwietnia 2018 roku Pani dr Monika Pawłowska  i  Pani dr Agnieszka Połaniecka uczestniczyły w programie ERASMUS+ STAFF WEEK  na Uniwersytetecie w Dubrowniku w Chorwacji, gdzie prowadziły zajęcia ze studentami oraz zaprezentowały ofertę edukacyjną naszej Uczelni podczas Targów „Erasmus International Fair”. 

   W trakcie pobytu Pani dr Agnieszka Połaniecka w ramach kursu Promocji Zdrowia przeprowadziła wykłady na temat "Rola aktywności fizycznej w życiu człowieka" oraz "Historia aktywności fizycznej na przestrzeni wieków". Natomiast Pani dr Monika Pawłowska prowadziła zajęcia ze studentami pielęgniarstwa na temat uwarunkowań relacji pacjent-personel medyczny w kontekście nieprzestrzegania przez pacjentów zaleceń lekarskich.  


Norymberga 2018

      W dniach 15-19 stycznia 2018 wykładowca PWSZ  p. Renata Lemańczyk przebywała w ramach programu ERASMUS+ "STAFF-MOBILITY" w Evangelische Hochschule w Norymberdze (Niemcy). Program wyjazdu obejmował prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku niemieckim dla studentów partnerskiej uczelni, hospitowanie zajęć, zapoznanie się z programem kształcenia teoretycznego i  praktycznego, formami dydaktycznymi oraz ze sposobami realizacji procesu dydaktycznego na poszczególnych kierunkach pedagogicznych w niemieckiej uczelni w Bawarii. W programie pobytu znalazły się ponadto spotkania z władzami i pracownikami uczelni.

 


Cypr 2017

    W dniach 12-16.06.2017r. Prorektor ds. Nauczania i Studentów dr Agnieszka Kühnl-Kinel oraz Kanclerz Beata Koronkiewicz przebywały w Nikozji na University of Cyprus (Cypr) uczestnicząc w tygodniowym cyklu szkoleń, tzw. "Erasmus staff week".  W programie znalazły się prezentacje uczelni  z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Austrii, Belgii, Czech, Hiszpanii, Estonii, Francji, Wegier, Grecji, Słowacji, Słowenii, Włoch, Bułgarii, Ukrainy, Armenii, Rosji i Polski, kurs języka greckiego, spotkania z przedstawicielami uczelni w Nikozji, wykłady, warsztaty kulturoznawcze oraz zwiedzanie tej pięknej wyspy.


Kowno 2017

         W dniach 29.05–2.06.2017r. dr Małgorzata Lesińska-Sawicka - Kierownik  Zakładu Pielęgniarstwa uczestniczyła w The 1th International Staff Week na Litewskim Uniwersytecie Nauk o Zdrowiu w Kownie. Tematem przewodnim spotkania było – Wielokulturowy Uniwersytet – kluczem do sukcesu. Pobyt obfitował w wiele ciekawy wydarzeń – naukowych i kulturowych.

  Pani doktor prezentowała naszą uczelnię, brała udział w warsztatach mających na celu przełamywanie barier w komunikacji z człowiekiem odmiennym kulturowo, wykładach pt. Unity in Diversity, poznała dobre praktyki stosowane w Uniwersytecie ułatwiające studentom przyjeżdżającym z zagranicy adaptację oraz najczęstsze problemy studentów związane z różnicami międzykulturowymi.

Poznając kulturę Litwy zwiedziła Kowno, Troki, uczyła się przygotowywać cepeliny litewskie. Zwiedziła wydział pielęgniarstwa, nowoczesne centrum symulacji medycznej, uczestniczyła w testowaniu kremu produkowanych na wydziale farmacji.


Szkocja

    Rektor PWSZ  dr Jan Kuriata przebywał w ramach programu ERASMUS+ na  University of the Highlands and Islands Moray College w miejscowości Elgin w Szkocji. Oprócz intensywnej pracy, promocji uczelni i nawiązywania kontaktów  był też czas na zwiedzanie okolicy.


Norymberga

Wykładowca naszej Uczelni p. Renata Lemańczyk w dn. 12-15.12.2016r. przebywała  w ramach programu ERASMUS+ "STAFF MOBILITY" w Norymberdze (Niemcy) w Evangelische Hochschule. W programie pobytu znalazły się m.in. wykłady, ćwiczenia i warsztaty dla studentów, spotkanie z władzami uczelni oraz wykładowcami. Znalazł się też czas na najpiękniejszy w krajach niemieckojęzycznych jarmark bożonarodzeniowy.


Słowacja

    W listopadzie 2016 roku wykładowcy PWSZ w Koszalinie: Pani prof. nadzw. dr hab. Ewa Ryś oraz Pan prof. nadzw. dr hab. Karol Mausch  przebywali w ramach programu ERASMUS+ "STAFF MOBILITY" w Koszycach na Słowacji w Uniwersytecie im. Pavla Jozefa Šafárika, w Katedrze Pracy Socjalnej.   W programie pobytu znalazły się wykłady dla studentów, w trakcie których zaprezentowane zostały psychospołeczne i duchowe aspekty pracy socjalnej. W czasie spotkań z prorektorem ds. nauki, władzami Wydziału Filozoficznego, kierownikiem Katedry Pracy Socjalnej oraz nauczycielami akademickimi  omówiono m.in. warunki dydaktyczne oraz perspektywy rozwojowe dalszej współpracy między uczelniami. Władze Uniwersytetu im. Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach serdecznie zapraszają kolejnych studentów z PWSZ w Koszalinie do podjęcia studiów w swojej uczelni w ramach programu ERASMUS+.


Belgia 2016

Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych mgr Joanna Rudecka, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa dr Małgorzata Lesińska-Sawicka, Kierownik Studium Języków Obcych mgr Monika Lipiec-Karwowska i Kierownik Referatu Gospodarczego p. Józef Nabereźny przebywali w ramach programu Erasmus + z wizytą w uczelni partnerskiej Katholieke Hogeschool VIVES Zuid w Kortrijk w Belgii.  Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem centrum symulacji medycznych na wydziale pielęgniarstwa.

Program szczegółowy wizyty obejmował:
- ogólną prezentację symulacji jako sposobu kształcenia na kierunkach medycznych, pozwalającego na uczenie się na błędach w bezpiecznym otoczeniu, bez ryzyka towarzyszącego praktykom szpitalnym;
- poznanie misji VIVES w zakresie symulacji;
- zapoznanie się z programami studiów i planowaniem w nich symulacji na poszczególnych kierunkach i latach;
- poznanie podstaw psychologiczno-pedagogicznych debriefingu i jego zalet w stosunku do tradycyjnego oceniania studentów;
- prezentację sal wysokiej i niskiej wierności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na infrastrukturę i stronę techniczną;
- szkolenie na temat pisania scenariuszy symulacji;
- wstępne zapoznanie z działaniem programu komputerowego stosowanego do symulacji medycznych;
- udział w dwóch sesjach symulacji, obserwacja pracy technika symulacji i nauczyciela prowadzącego.

W rezultacie uczestnicy dogłębnie zapoznali się z organizacją, infrastrukturą i funkcjonowaniem centrum symulacji medycznych, zarówno od strony techniczno-logistycznej, jak i dydaktycznej.


Hiszpania

        W dniach 13 – 17 czerwca  2016 roku Prorektor ds. Nauczania p. dr Agnieszka Kühnl-Kinel oraz Kanclerz naszej Uczelni p. Beata Koronkiewicz przebywały na UNIWERSIDAD DE BURGOS (Hiszpania) uczestnicząc w tygodniowym cyklu szkoleń, tzw. "Erasmus staff week".  W programie znalazły się prezentacje uczelni (10 uczelni z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Chorwacji, Słowacji, Słowenii, Włoch, Bułgarii, Polski), kurs języka hiszpańskiego, spotkania z przedstawicielami uczelni w Burgos, wykłady oraz warsztaty kulturoznawcze.


Murcja Hiszpania

   W dniach 23-27 maja 2016r. Kierownik Studium Języków Obcych mgr Monika Lipiec-Karwowska przebywała na Uniwersytecie Świętego Antoniego w Murcji (Universidad Católica San Antonio de Murcia - UCAM) w Hiszpanii uczestnicząc w tygodniowym cyklu szkoleń, tzw. "Erasmus staff week", związanych z tematem internacjonalizacji uczelni oraz zagadnieniami dotyczącymi programu Erasmus +. Celem wyjazdu było nawiązanie kontaktów z uczelnią przyjmującą, poznanie przedstawicieli innych uczelni biorących udział w szkoleniu, prezentacja oferty PWSZ w Koszalinie związanej z programem Erasmus + oraz poznanie dobrych praktyk w obszarze internacjonalizacji. Uzgodniony wcześniej program szkolenia obejmował prezentację miasta i regionu Murcja, poszczególnych wydziałów UCAM, wizytę w Centrum Sportowym UCAM oraz zwiedzanie kampusów uczelni (m.in. na wydziale sportu i pielęgniarstwa). Ponadto, podczas warsztatów uczestnicy szkolenia przedstawiali prezentacje swoich uczelni (22 uczelnie z różnych państw, m. in. Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Grecji, Litwy), co było bardzo ciekawym doświadczeniem kulturowym i lingwistycznym. Dodatkowym, bardzo ważnym rezultatem wizyty na UCAM było uzgodnienie warunków współpracy pomiędzy PWSZ w Koszalinie a UCAM, dotyczącej przyszłej wymiany studentów i pracowników obu uczelni w ramach programu Erasmus +.


Moguncja Niemcy

W dn. 3-5 maja 2016r. Kanclerz PWSZ Beata Koronkiewicz przebywała w ramach Programu ERASMUS+ w Katolickiej Wyższej Szkole w Moguncji (Niemcy). W programie m.in. spotkała się z władzami uczelni oraz zapoznała się z systemem szkolnictwa wyższego w Nadrenii-Palatynacie.


Belgia 2016

W dniach 11–14 kwietnia 2016r. władze uczelni odbyły wizytę szkoleniową  w VIVES  University College VIVES w Kortrijk (Belgia) w ramach programu Erasmus +.  Wizyta miała na celu zapoznanie się  z funkcjonowaniem pracowni symulacji medycznej, zasadami praktyk zawodowych dla kierunku pielegniarstwo oraz obserwacji pracy poszczególnych jednostek belgijskiego uniwersytetu. Władze uczelni zapoznały  się z zasadami rekrutacji studentów na kierunku pielęgniarstwo, z analizą programu studiów na  kierunkach medycznych oraz strategią umiędzynarodawiania uczelni.  Wartością dodaną było nawiązanie współpracy z nowym partnerem zagranicznym. Wizycie władz uczelni towarzyszyła dyrektor Biblioteki PWSZ, która zwiedziła bibliotekę uniwersytecką, poznała zasady funkcjonowania biblioteki oraz elektroniczny katalog LIMO.


Koszyce

      W listopadzie 2015r. wykładowcy PWSZ w Koszalinie Pani Prof. Ewa Ryś, Pan Prof. Karol Mausch i Pani dr Monika Pawłowska przebywali w ramach programu ERASMUS+ "STAFF MOBILITY" w Koszycach na Słowacji na Uniwersytecie im. Pavla Jozefa Šafárika, w Katedrze Pracy Socjalnej.  W programie pobytu znalazły się wykłady dla studentów oraz spotkanie z władzami wydziału Katedry Pracy Socjalnej i wykładowcami, zapoznanie się z warunkami dydaktycznymi i programem nauczania. Władze Uniwersytetu im. Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach chętnie przywitają kolejnych studentów naszej Uczelni w swoich murach.

 

Uniwersytet im. Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach


Nantes 2015

  W dniach 2–4 czerwca 2015r. władze uczelni odbyły wizytę szkoleniową na Uniwersytecie w Nantes (Francja) w ramach programu Erasmus +. Szkolenie polegało na obserwacji pracy poszczególnych jednostek francuskiego uniwersytetu, zapoznaniu się z zasadami rekrutacji studentów na kierunki wychowanie fizyczne oraz fizjoterapia, analizowaniu programu studiów na tych kierunkach oraz poznaniu strategii umiędzynarodawiania uczelni.  Wartością dodaną jest nawiązanie współpracy z nowym partnerem zagranicznym.


Norymberga 2015

           W maju 2015r. Kanclerz naszej Uczelni  p. Beata Koronkiewicz przebywała w ramach programu ERASMUS+ "STAFF MOBILITY" na stażu w Evangelische Hochschule w Norymberdze w Niemczech. W programie pobytu znalazły się m.in.: spotkania z władzami uczelni, rzecznikiem prasowym, prawnikiem, kwestorem, dyrektorem biblioteki, zapoznanie z programami informatycznymi i księgowymi. Ten owocny pobyt to początek dalszej współpracy między naszymi uczelniami. Władze Evangelische Hochschule z radością powitają studentów naszej Uczelni na praktykach w swojej uczelni.


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06