Powołanie Rady Uczelni

28 maja 2019 r. w  PWSZ w Koszalinie po raz pierwszy została powołana rada uczelni, najważniejszy - obok rektora i senatu - organ tej instytucji, która jest nowym organem wprowadzonym przez Ustawę 2.0.

Do  pierwszej Rady Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie na lata 2019–2020 zostali powołani:

 • członkowie spoza  wspólnoty Uczelni:
  • Elżbieta Nowak – adwokat,
  • Robert Szank – Dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie,
  • Bożena Wojcikiewicz  – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych  w Koszalinie, 
 • członkowie reprezentujący wspólnotę Uczelni:
  • Danuta Aleksa  – Kierownik Zakładu Pedagogiki w PWSZ w Koszalinie,
  • dr Jolanta Kowalska – Bigulak – Kierownik Zakładu Kosmetologii i Dietetyki w PWSZ w Koszalinie,
  • dr Magdalena Łuczkowska – Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego
  • Roksana Adamowicz - Przewodnicząca Samorządu Studentów PWSZ w Koszalinie.

Przewodniczącą Rady Uczelni została Elżbieta Nowak – Adwokat.

Kadencja wybranej rady uczelni zgodnie z przepisami przejściowymi trwać będzie od maja  2019 r. do grudnia  2020 r.


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06