PWSZ w Koszalinie zaprasza! Studiuj z nami!

 


KIERUNKI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KOSZALINIE

Kształcenie w systemie dziennym - bezpłatne  

 

 

UWAGA!!!   NOWE KIERUNKI  STUDIÓW!

 

 

1. FIZJOTERAPIA   5-letnie studia magisterskie - NOWOŚĆ!!!

 

2.  DIETETYKA  -  NOWOŚĆ!!!

 

3. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 

4. KOSMETOLOGIA

 

5. PEDAGOGIKA

 

6. PIELĘGNIARSTWO

 

    PIELĘGNIARSTWO -  studia drugiego stopnia  (magisterskie)*

 

7. RATOWNICTWO MEDYCZNE 

  

8. WYCHOWANIE FIZYCZNE  
 

 

     * po uzyskaniu zgody MNiSW


E-Rekrutacja

Każda z osób zainteresowanych podjęciem studiów
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie
jest zobowiązana zarejestrować się w systemie E-Rekrutacji
zgodnie z
Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie
w roku akademickim 2018/2019

 


Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w roku akademickim 2019/2020

Każda z osób zainteresowanych podjęciem studiów
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie
jest zobowiązana zarejestrować się w systemie E-Rekrutacji
zgodnie z
Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie
w roku akademickim 2019/2020

 

 

Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu Rekrutacyjnego
w PWSZ w Koszalinie w roku akademickim 2019/2020


STUDIA NIESTACJONARNE

  

KIERUNEK  PIELĘGNIARSTWO -  STUDIA POMOSTOWE 

 

 

WYCHOWANIE   FIZYCZNE