Masz pytanie dotyczące rekrutacji ?

MASZ PYTANIE DOTYCZĄCE REKRUTACJI LUB PODJĘCIA STUDIÓW w PWSZ w Koszalinie ?

ZADZWOŃ 

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

LUB NAPISZ

referat.ds.nauczania@pwsz-koszalin.pl


Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w roku akademickim 2021/2022

Każda z osób zainteresowanych podjęciem studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie
jest zobowiązana zarejestrować się w systemie E-Rekrutacji zgodnie z Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego w roku akademickim 2021/2022


"Żeby pasja stała się zawodem"


KIERUNKI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KOSZALINIE

Kształcenie w systemie dziennym - bezpłatne  

 

 

 

1. FIZJOTERAPIA   5-letnie studia magisterskie

 

2. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 

3. DIETETYKA 

 

4. KOSMETOLOGIA

 

5. PEDAGOGIKA

 

6. PIELĘGNIARSTWO - studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 

7. PIELĘGNIARSTWO -  studia drugiego stopnia  (magisterskie)

 

8. RATOWNICTWO MEDYCZNE 

 

9. SPORT, FITNESS, WELLNESS I SPA  -  NOWOŚĆ!

 

10. WYCHOWANIE FIZYCZNE


 

  -  ADMINISTRACJA *
 

  -  PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA *

      5-letnie studia magisterskie

  

       *po uzyskaniu zgody MEiN 
 


STUDIA NIESTACJONARNE

  BEZPIECZEŃSTWO  NARODOWE

 

PEDAGOGIKA

 

SPORT. FITNESS, WELLNESS I SPA

 

WYCHOWANIE   FIZYCZNE

 

PIELĘGNIARSTWO - STUDIA POMOSTOWE 
 

PIELĘGNIARSTWO - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

 

 

ADMINISTRACJA*

 

*po uzyskaniu zgody MEiN

 


Informacja dla laureatów olimpiad

Informujemy, że laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego będą przyjmowani bez postępowania rekrutacyjnego, według zasad określonych w tabeli, na następujące kierunki studiów (w załączniku) 

 Tabela 

Film promocyjny "PWSZ w Koszalinie w pigułce"