"Żeby pasja stała się zawodem"


KIERUNKI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KOSZALINIE

Kształcenie w systemie dziennym - bezpłatne  

 

 

 

1. FIZJOTERAPIA   5-letnie studia magisterskie

 

2.  DIETETYKA 

 

3. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 

4. KOSMETOLOGIA

 

5. PEDAGOGIKA

 

6. PIELĘGNIARSTWO - studia licencjackie

 

    PIELĘGNIARSTWO -  studia drugiego stopnia  (magisterskie)

 

7. RATOWNICTWO MEDYCZNE 

  

8. WYCHOWANIE FIZYCZNE - studia licenjackie 

 

   WYCHOWANIE FIZYCZNE - studia drugiego stopnia (magisterskie)*

 

9. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA*
    (5-letnie studia magisterskie)


10. SPORT, FITNESS, WELLNESS I SPA*

 

       *po uzyskaniu zgody MNiSW  
 


Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w roku akademickim 2020/2021

Każda z osób zainteresowanych podjęciem studiów
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie
jest zobowiązana zarejestrować się w systemie E-Rekrutacji
zgodnie z
Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego
w roku akademickim 2020/2021


Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w roku akademickim 2021/2022

Każda z osób zainteresowanych podjęciem studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie
jest zobowiązana zarejestrować się w systemie E-Rekrutacji zgodnie z
Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego w roku akademickim 2021/2022


STUDIA NIESTACJONARNE

  

PIELĘGNIARSTWO -  STUDIA POMOSTOWE 
 

PIELĘGNIARSTWO - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - MAGISTERSKIE

 

 

WYCHOWANIE   FIZYCZNE
 


Film promocyjny "PWSZ w Koszalinie w pigułce"