Erasmus+ - Informacje

Od 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program edukacyjny Unii Europejskiej -  ERASMUS+. Program wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w Europie. Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Poza programami „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”, w jego struktury wchodzą m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.

 

            Na wniosek uczelni Komisja Europejska przyznała Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2014 – 2020 (Erasmus Charter for Higher Education 2014 – 2020 – ECHE) o numerze 269258-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE, która uprawnia do ubiegania się o fundusze na dofinansowanie działań realizowanych w ramach programu Erasmus +. Podstawę wniosku o ECHE stanowił opis strategii europejskiej prowadzonej przez uczelnię – European Policy Statement – EPS.

 

            Od roku akademickiego 2014/2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie uczestniczy w wymianie studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych w ramach Akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w sektorze Erasmus + Szkolnictwo wyższe.


Koordynator Programu Erasmus+ w PWSZ w Koszalinie
Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju
dr Agnieszka Kühnl – Kinel
tel. 94 342 67 66 w. 30
e-mail: erasmus@pwsz-koszalin.pl


Prezentacja Programu Erasmus+ w PWSZ

Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr Agnieszka Kühnl – Kinel o programie Erasmus+ w PWSZ w Koszalinie

 


Karta ECHE na lata 2021-2027

Z przyjemnością informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie otrzymała Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education)na lata 2021-2027. Podstawą wniosku skierowanego do Komisji Europejskiej o przyznanie Karty ECHE jest Deklaracja Polityki  Erasmusa (Erasmus Policy Statement).

Karta ECHE upoważnia Uczelnię do uczestnictwa w projektach adresowanych do studentów i pracowników w ramach programu Erasmus +.


State University of Applied Sciences in Koszalin - 10 years