Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

ul. Leśna 1
75-582 Koszalin

 

Numery telefonów  czynne  są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku

tel. 94 342 67 66

fax  94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
http://www.pwsz-koszalin.pl


Spis telefonów w PWSZ w Koszalinie

Po wybraniu numeru 94 342 67 66 proszę wybrać numer tonowo

22 – Sekretariat PWSZ

33 – Kanclerz PWSZ

30 – Koordynator Programu Erasmus+

24 – Sekretariat  ds.  Nauczania i Studentów PWSZ

25 – Dyrektorzy Instytutów:

  • Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych
  • Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia

26 – Kierownicy Zakładów:

  • Kierownik Zakładu Fizjoterapii
  • Kierownik Zakładu Rat. Medycznego
  • Kierownik Studium Języków Obcych

29–  Kierownicy Zakładów:

  • Kierownik Zakładu  Pedagogiki
  • Kierownik Zakładu  Wychowanie Fizyczne

37 – Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa

27 – Biblioteka PWSZ  

31  -  Pełnomocnik Rektora ds. Akademickiego Biura Karier

  • Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu III Wieku
  • Prezes  KU AZS PWSZ

21 – Kwestura PWSZ

36 – Referat ds. Organizacji  i Kadr

34 – Kierownik Referatu Gospodarczego

28 – Konserwator

32 – Portiernia Dom Studenta

Dom Studenta PWSZ – tel. bezpośredni: 94 / 343-33-06