Spis telefonów i adresów email w PWSZ w Koszalinie

Kontakt telefoniczny:  

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33  dla kandydatów na studia i studentów 

 

 

centrala telefoniczna

 + 48 (94) 342 67 66

proszę wybrać numer wewnętrzny tonowo

 

 

Numer wew.

Jednostka

Pracownik

Adres email

122

Sekretariat Uczelni

Sekretariat Rektora PWSZ 

mgr Halina Grobelna

 pwsz-koszalin@wp.pl

 

124

Referat ds. Nauczania

tel. bezpośredni: 

(94) 341-86-33

 

mgr Alicja Białecka

mgr Anna Wiśniewska

mgr Joanna Nosek

referat.ds.nauczania@pwsz-koszalin.pl

a.bialecka@pwsz-koszalin.pl

a.wisniewska@ pwsz-koszalin.pl

j.nosek@pwsz-koszalin.pl

121

Kwestura  PWSZ

Kwestor

 

mgr Agnieszka Żak

mgr Dorota Pawlak

Krystyna Majak

 

a.zak@pwsz-koszalin.pl

d.pawlak@pwsz-koszalin.pl

k.majak@pwsz-koszalin.pl

122

Kanclerz PWSZ

mgr Beata Koronkiewicz

 pwsz-koszalin@wp.pl

130

Prorektor ds.

Współpracy i Rozwoju

 dr  Magdalena Łuczkowska  m.luczkowska@pwsz-koszalin.pl

     139         

Prorektor

ds. Nauczania i Studentów

dr Monika Pawłowska

m.pawlowska@pwsz-koszalin.pl

 

 

 

125

Dyrektor Instytutu

Spraw Społecznych /

Kierownik Studiów Podyplomowych z przygotowania pedagogicznego

 

 

dr  Renata Kaczmarek

 

 

r.kaczmarek@pwsz-koszalin.pl

Dyrektor Instytutu

Kultury Fizycznej i Zdrowia

mgr Aleksandra Sajek

a.sajek@pwsz-koszalin.pl

Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa
i Ratownictwa Medycznego

mgr Joanna Rudecka

j.rudecka@pwsz-koszalin.pl

139

130

Studia niestacjonarne
i podyplomowe, kursy

dr  Monika Pawłowska 

dr Magdalena Łuczkowska

kursy@pwsz-koszalin.pl

 

 

126

Kierownik Zakładu Fizjoterapii

dr Joanna Krawczyk

j.krawczyk@pwsz-koszalin.pl

Kierownik Zakładu

Ratownictwa Medycznego

dr Joanna Łoś

j.los@ pwsz-koszalin.pl

Kierownik

Studium Języków Obcych

mgr Monika
Lipiec-Karwowska

m.lipiec@pwsz-koszalin.pl

 

 

129

Kierownik Zakładu Pedagogiki

mgr Danuta Aleksa

d.aleksa@pwsz-koszalin.pl

Kierownik Zakładu

Wychowania  Fizycznego

mgr Waldemar Szpakowski

w.szpakowski@pwsz-koszalin.pl

 

137

Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa/

Kierownik Studiów
Niestacjonarnych i Pomostowych kierunku Pielęgniarstwo

 

dr Marzena Rypina 

 

m.rypina@pwsz-koszalin.pl

153

Kierownik Zakładu

Bezpieczeństwa Narodowego

dr Artur Dąbek

a.dabek@pwsz-koszalin.pl

Kierownik

Zakładu Dietetyki/

dr Jolanta

Kowalska-Bigulak

j.bigulak@pwsz-koszalin.pl

Kierownik Zakładu Kosmetologii

mgr Aneta Żelisko

a.zelisko@pwsz-koszalin.pl

139

Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

mgr Anna Wiśniewska 

u3w@pwsz-koszalin.pl

139

Akademickie Biuro Karier

Pełnomocnik Rektora
ds. Akademickiego Biura Karier

 

dr Monika Pawłowska

 

biuro.karier@pwsz-koszalin.pl

141 Biuro Praktyk

mgr Roksana

Adamowicz-Duda

biuro.praktyk@pwsz-koszalin.pl

 

154

Sekretariat Dyrektorów Instytutów /

Pelnomocnik Rektora ds. Studentow 

z niepełnosprawnościami

 

mgr Kaja Wacholc

 

sekretariat.dyrektorzy@pwsz-koszalin.pl

127

Biblioteka PWSZ

Dyrektor Biblioteki

 

 

mgr Beata Żuber

mgr Izabela Etmańska

mgr Paweł Kuczyński

biblioteka@pwsz-koszalin.pl

b.zuber@pwsz-koszalin.pl

i.etmanska@ pwsz-koszalin.pl

p.kuczynski@ pwsz-koszalin.pl

129

Prezes  Klubu Uczelnianego 
AZS PWSZ

mgr Waldemar

Szpakowski

azs@pwsz-koszalin.pl

131

Wydawnictwo PWSZ w Koszalinie/

Redaktor Zeszytów Naukowych
PWSZ w Koszalinie

 

dr Danuta Apanel

wydawnictwo@pwsz-koszalin.pl

d.apanel@pwsz-koszalin.pl

 

138

Biuro Programów Europejskich

mgr Alicja Macierzanka

alicja@macierzanka.com

 

Koordynator Programu Erasmus+

dr Agnieszka Kühnl-Kinel

erasmus@pwsz-koszalin.pl

131

Administrator Platformy Moodle

lic. Michał Podolak

m.podolak@pwsz-koszalin.pl

131

Inspektor Ochrony Danych

lic. Michał Podolak

iod@pwsz-koszalin.pl

136

Referat ds. Organizacji  i Kadr

mgr Monika Maćkowiak

Natalia Gawlak

m.mackowiak@pwsz-koszalin.pl

n.gawlak@pwsz-koszalin.pl

134

Kierownik Referatu Gospodarczego

lic. Józef Nabereźny

j.naberezny@pwsz-koszalin.pl

128

  Konserwator/ Ksero

132

  Portiernia Domu Studenta

 

Kierownik Domu Studenta

tel. bezpośredni  (94)343-33-06

mgr Jolanta Serwańska

j.serwanska@pwsz-koszalin.pl

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1
75-582 Koszalin

 

Numery telefonów  czynne  są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku

tel. 94 342 67 66

 

fax  94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
http://www.pwsz-koszalin.pl

 

Referat  ds.  Nauczania    

tel. bezpośredni (94) 341 86 33

tel. (94) 342 67 66  w. 124