Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1
75-582 Koszalin

 

Numery telefonów  czynne  są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku

tel. 94 342 67 66

 

fax  94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
http://www.pwsz-koszalin.pl

 

Sekretariat  ds.  Nauczania i Studentów PWSZ  

tel. bezpośredni (94) 341 86 33

tel. (94) 342 67 66  w. 124


Spis telefonów w PWSZ w Koszalinie

Po wybraniu numeru 94 342 67 66 proszę wybrać numer tonowo

122 – Sekretariat PWSZ

124 – Sekretariat  ds.  Nauczania i Studentów PWSZ  - tel. bezpośredni (94) 341-86-33

121 – Kwestura PWSZ

130 – Koordynator Programu Erasmus+

125 – Dyrektorzy Instytutów:

 • Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych
 • Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia

126 – Kierownicy Zakładów:

 • Kierownik Zakładu Fizjoterapii
 • Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego
 • Kierownik Studium Języków Obcych

129 –  Kierownicy Zakładów:

 • Kierownik Zakładu  Pedagogiki
 • Kierownik Zakładu  Wychowania Fizycznego

137 – Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa

127 – Biblioteka PWSZ  

131  -  Pełnomocnicy  Rektora:

 • Pełnomocnik Rektora ds. Akademickiego Biura Karier
 • Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu III Wieku
 • Pełnomocnik Rektora ds. Pomocy Studentom Niepełnosprawnym
 • Prezes  KU AZS PWSZ

136 – Referat ds. Organizacji  i Kadr

134 – Kierownik Referatu Gospodarczego

128 – Konserwator/ Ksero

132 – Portiernia Dom Studenta

Dom Studenta PWSZ – tel. bezpośredni  94 / 343-33-06