Praktyki zawodowe

    Praktyki studenckie są integralną częścią procesu kształcenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. Organizacja praktyk studenckich, ich charakter i przebieg jest różny w zależności od kierunku studiów i specjalności.

       W celu zapewnienia miejsca odbywania praktyk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie współpracuje z placówkami oświatowymi i innymi instytucjami na terenie miasta Koszalina i okolic.


Regulamin praktyk zawodowych w PWSZ w Koszalinie

Regulamin praktyk


Dziennik praktyk studenta PWSZ w Koszalinie

 

Dziennik praktyk studenta PWSZ - (pdf)


Programy i regulaminy praktyk studenckich w PWSZ w Koszalinie

 

FIZJOTERAPIA

Informacja dotycząca wydruku dziennika praktyk studenckich
dla kierunku fizjoterapia:

prosimy o wydrukowanie dziennika praktyk studenckich 2-stronnie w formacie A-4  
i zbindowanie  lub zespolenie za pomocą nasuwanego plastikowego grzbietu.


Dziennik praktyk studenckich przeznaczony jest na okres 3 lat studiów.

 

Program praktyk od cyklu 2015/2016

Dziennik praktyk


PEDAGOGIKA

 

sp. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 
Program praktyk dla cyklu 2016-2019

Program praktyk dla cyklu 2017-2020

Program praktyk dla cyklu 2018-2021

 

sp. Edukacja elementarna i język angielski
Program praktyk dla cyklu 2016-2019

Program praktyk dla cyklu 2017-2020

Program praktyk dla cyklu 2018-2021

sp. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

Program praktyk dla cyklu 2016-2019

Program praktyk dla cyklu 2017-2020

Program praktyk dla cyklu 2018-2021


WYCHOWANIE  FIZYCZNE

Program praktyk  WF

Dziennik praktyk studenta PWSZ  (pdf)

Podanie o zwolnienie z praktyk


PIELĘGNIARSTWO

Program praktyk - studia licencjackie

Dziennik praktyk dla studentów pielęgniarstwa (pdf)

 

Program praktyk - studia drugiego stopnia magisterskie 

Dziennik praktyk dla studentów pielęgniarstwa - studia drugiego stopnia

 

 Informacja nt. zaliczenia praktyk zawodowych

 Skierowanie indywidualne na praktyki i potwierdzenie odbycia praktyk (druk  do pobrania w pdf)


RATOWNICTWO  MEDYCZNE
Program praktyk

Dziennik praktyk

Podanie o zwolnienie z praktyk zawodowych

Potwierdzenie przebiegu zatrudnienia


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Program praktyk

Dziennik praktyk studenta PWSZ

 


KOSMETOLOGIA

Program praktyk

Dziennik praktyk studenta PWSZ  (pdf)

Podanie o zwolnienie z praktyk

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06