Praktyki zawodowe

    Praktyki studenckie są integralną częścią procesu kształcenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. Organizacja praktyk studenckich, ich charakter i przebieg jest różny w zależności od kierunku studiów i specjalności.

       W celu zapewnienia miejsca odbywania praktyk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie współpracuje z instytucjami na terenie miasta Koszalina i okolic.


Regulamin praktyk zawodowych w PWSZ w Koszalinie

Regulamin praktyk zawodowych 
Programy praktyk zawodowych w PWSZ w Koszalinie


 

Podanie o zaliczenie praktyk zawodowych
 


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Program praktyk

Dziennik praktyk studenta PWSZ


DIETETYKA

Program praktyk

Dziennik praktyk studenta PWSZ - wzór 

Podanie o zaliczenie praktyki zawodowej


FIZJOTERAPIA

Informacja dotycząca wydruku dziennika praktyk studenckich
dla kierunku fizjoterapia:
prosimy o wydrukowanie dziennika praktyk studenckich 2-stronnie w formacie A-4  i zbindowanie  lub zespolenie za pomocą nasuwanego plastikowego grzbietu.

Dziennik praktyk studenckich przeznaczony jest na okres 5 lat studiów.


KOSMETOLOGIA

Program praktyk

Dziennik praktyk studenta PWSZ  (pdf)

Podanie o zwolnienie z praktyk


PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Program praktyk zawodowych 

Program praktyki ogólnopedagogicznej - semestr 2 

Program praktyki  wychowawczo-dydaktycznej  w przedszkolu -  semestr 3 i 5

Program praktyki ciagłej wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu - semestr 4

Program praktyki wychowczo-dydaktycznej  w klasach 1-3 - semestr 6-7

Program praktyki ciągłej wychowawczo-dydaktycznej  w klasach 1-3 - semestr 8

Program praktyki pedagogicznej  w zakresie psychoprofilaktyki - semestr 10

Program praktyki pedagogicznej  w zakresie terapii pedagogicznej - semestr 10

 

Wzory załączników: opinia i sprawozdanie - praktyka ogólnopedagogiczna

 

Wzory załączników - praktyka wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu/szkole:

Dziennik praktyk


PIELĘGNIARSTWO

Program praktyk - studia licencjackie

Dziennik praktyk - studia licencjackie

 

Program praktyk - studia drugiego stopnia magisterskie 

Dziennik praktyk - studia drugiego stopnia

 

Podanie o zaliczenie części praktyk zawodowych


RATOWNICTWO  MEDYCZNE

Program praktyk

Podanie o zaliczenie części praktyk zawodowych

Potwierdzenie przebiegu zatrudnienia

 

Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu ratownika medycznego stanowi załącznik nr 8 Rozporządzenia Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego 


WYCHOWANIE  FIZYCZNE

Program praktyk

Dziennik praktyk studenta PWSZ  (pdf)

Podanie o zwolnienie z praktyk

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06