Regulamin dyplomowania w PWSZ w Koszalinie

Regulamin dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  w  Koszalinie (pdf)

 

 

Zarządzenie Nr 10/2023 Rektora PWSZ w Koszalinie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Dyplomowania

 

Załączniki do Regulaminu dyplomowania:
 

Załącznik nr 1 - karta zgłoszenia tematu pracy dyplomowej
 

Załącznik nr 2 - wniosek o korektę  tematu pracy dyplomowej 

Załącznik nr 3 - wzór strony tytułowej

 

Załącznik nr 4  - oświadczenie studenta

 

Załącznik nr 5 - oświadczenie promotora

 

Załącznik nr 6 -  wniosek studenta o wpisanie do suplementu indywidualnych osiagnięć, otrzymanych nagród i wyróżnień 

 

Załącznik nr 7 - wniosek  studenta o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym 


Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej


 

Wymogi dotyczące konstruowania prac dyplomowych odpowiednie dla danego kierunku kształcenia

       - Wzór pracy dyplomowej - praca badawcza

       - Wzór pracy dyplomowej - praca poglądowa
       - Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego


Egzamin dyplomowy - system antyplagiatowy

Regulamin postępowania antyplagiatowego w PWSZ w Koszalinie


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06