Regulamin dyplomowania w PWSZ w Koszalinie

Regulamin dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  w  Koszalinie z załącznikami (pdf)
 

 

Zarządzenie Rektora Nr 23/2021 w sprawie szczególnego trybu składania prac dyplomowych w roku akademickim 2020/2021

 

 

 

Załączniki do Regulaminu dyplomowania:
 

Załącznik nr 1 - karta zgłoszenia tematu pracy dyplomowej (do pobrania - dla wszystkich kierunków)

 

Załącznik nr 2 - wniosek o korektę  tematu pracy dyplomowej 

Załącznik nr 3 - wzór strony tytułowej

 

 

Wzory strony tytułowej pracy dyplomowej odpowiednie dla danego kierunku kształcenia

Załącznik nr 4  - oświadczenie autora pracy

 

Załącznik nr 5 - podanie studenta o wpisanie do suplementu indywidualnych osiagnięć, otrzymanych nagród i wyróżnień 

 

Załącznik nr 6 - podanie o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym 


Egzamin dyplomowy - system antyplagiatowy

Regulamin postępowania antyplagiatowego w PWSZ w Koszalinie


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06