Nauka

Zeszyty Naukowe PWSZ w Koszalinie      

    

​​​Informacja o czasopiśmie:

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Koszalinie  

Redaktor: dr Danuta Apanel

Nr ISSN  2657-795X

Cykliczność wydania: rocznik

 

 

Status punktowy prowadzonego od 2019 roku czasopisma Zeszyty Naukowe PWSZ w Koszalinie, określa Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.
Obecnie wynosi 5 punktów.

Wszelkie aktualne dane na temat punktacji dorobku naukowego znajdują się obecnie na stronie Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/wyliczenia-punktacji/

 

Pierwotną wersję artykułów publikowanych w "Zeszytach Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie" stanowi edycja drukowana.

 

Celem Czasopisma jest stworzenie szerokiego, interdyscyplinarnego forum dyskusyjnego dla pracowników naukowych z obszarów: pedagogiki, socjologii, pracy socjalnej, filozofii, psychologii, medycyny, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej, nauk o bezpieczeństwie, nauk humanistycznych z obszaru filologii polskiej i języków obcych, ekonomii oraz teoretyków i praktyków - przedstawicieli środowisk realizujących zadania edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, zdrowotne, medyczne, sportowe, społeczne.

Złożone w Redakcji Rocznika opracowania poddawane są ocenie formalnej przez redaktorów tematycznych, kwalifikowane do recenzji merytorycznej, a następnie recenzowane przez niezależnych recenzentów.

 

 

Termin składania tekstów upływa z końcem miesiąca  czerwca każdego roku.

 

 

 

Adres redakcji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1
75-582 Koszalin
tel.  94 3426766 w.131
e-mail: wydawnictwo@pwsz-koszalin.pl


Zeszyty Naukowe PWSZ w Koszalinie Nr 5/2023

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Nr 5/2023

Edukacja - Zdrowie - Społeczeństwo

Redakcja: Danuta Apanel

Rok wydania: 2023
Liczba stron: 292
Wydawnictwo PWSZ w Koszalinie

 

Okładka

Spis treści

Wersja elektroniczna czasopisma


Zeszyty Naukowe PWSZ w Koszalinie Nr 4/2022

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Nr 4/2022

Edukacja - Zdrowie - Społeczeństwo

Redakcja: Danuta Apanel

Rok wydania: 2022
Liczba stron: 214
Wydawnictwo PWSZ w Koszalinie

 

Okładka

Spis treści1

Spis treści2

Wersja elektroniczna czasopisma


Zeszyty Naukowe PWSZ w Koszalinie Nr 3/2021

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Nr 3/2021

Edukacja - Zdrowie - Społeczeństwo

Redakcja: Danuta Apanel

Rok wydania: 2021
Liczba stron: 291
Wydawnictwo PWSZ w Koszalinie

 

Okładka

Spis treści

Wersja elektroniczna czasopisma


Zeszyty Naukowe PWSZ w Koszalinie Nr 2/2020

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Nr 2/2020

Edukacja - Zdrowie - Społeczeństwo

Redakcja: Danuta Apanel

Rok wydania: 2020
Liczba stron: 335
Wydawnictwo PWSZ w Koszalinie

 

Okładka

Strona tytułowa
Spis treści str.1

Spis treści str.2

Wersja elektroniczna czasopisma 


Zeszyty Naukowe PWSZ w Koszalinie  Nr 1/2019

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Nr 1/2019

Edukacja - Zdrowie - Społeczeństwo

Redakcja: Danuta Apanel

Rok wydania: 2019
Liczba stron: 275
Wydawnictwo PWSZ w Koszalinie

 

Okładka

Strona tytułowa
Spis treści str.1

Spis treści str.2

Wersja elektroniczna czasopisma 


Publikacje PWSZ w Koszalinie


8 publikacja PWSZ w Koszalinie

Wybrane problemy zdrowia i choroby z perspektywy badań empirycznych

Redakcja naukowa: Monika Pawłowska, Marzena Rypina

Rok wydania: 2022
Liczba stron: 431
Wydawnictwo PWSZ w Koszalinie

 

Okładka

Strona tytułowa
Spis treści 1

Spis treści 2


7 publikacja PWSZ w Koszalinie

Opieka - profilaktyka - pomoc. Wymiar rodzinny i instytucjonalny na przykładzie wybranych placówek województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Redakcja naukowa: Danuta Apanel, Monika Pawłowska, Renata Kaczmarek

Rok wydania: 2019
Liczba stron: 130
Wydawnictwo PWSZ w Koszalinie

 

Okładka

Strona tytułowa
Spis treści


6 publikacja PWSZ w Koszalinie

Uwarunkowania i konteksty zrównoważonego rozwoju człowieka – egzemplifikacje teoretyczne i praktyczne.

Redakcja naukowa: Danuta Apanel, Monika Pawłowska, ks. Radosław Mazur

Rok wydania: 2017
Liczba stron: 127
Wydawnictwo PWSZ w Koszalinie


Okładka

Strona tytułowa
Spis treści


5 publikacja PWSZ w Koszalinie

Sport heterogeniczny. Kultura-nauka.
Redakcja naukowa: Piotr Godlewski, Jan Kuriata, Aleksandra Sajek 
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 433
Wydawnictwo PWSZ w Koszalinie
Okładka

Strona tytułowa
Spis treści 1
Spis treści 2


4 publikacja PWSZ w Koszalinie

Nauczanie w koszykówce dzieci i młodzieży. Wiedza, umiejętności i kompetencje przyszłych olimpijczyków. 130 umiejętności technicznych z podziałem na kategorie wiekowe.

Autorzy: Tadeusz Huciński, Agnieszka Połaniecka, Agnieszka Kuhnl-Kinel 

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 94

Wydawnictwo PWSZ w Koszalinie

Strona tytułowa

Spis treści


3 publikacja PWSZ w Koszalinie

Zdrowie w kulturze i życiu codziennym.

Redakcja: Piotr Godlewski  Daniel Kalinowski 

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 244

Wydawnictwo PWSZ w Koszalinie

Strona tytułowa

Spis treści


2 publikacja PWSZ w Koszalinie

Miłośc niejedno ma imię. Studium monograficzne.

Redakcja: Waldemar Żarski i Bogumiła Staniów

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 195

Wydawnictwo PWSZ w Koszalinie

Strona tytułowa

Spis treści


1 publikacja PWSZ w Koszalinie

Dobra rada nie zawada. Rady, porady, poradniki w języku, literaturze i kulturze.

Redakcja: Waldemar Żarski i Bogumiła Staniów

Rok wydania: 2010
Liczba stron: 224
Wydawnictwo PWSZ w Koszalinie  
Strona tytułowa
Spis treści


Konferencja naukowo-metodyczna - 9.12.2022

9.12.2022r. odbyła się Konferencja naukowo-metodyczna

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Koszalina Pana Piotra Jedlińskiego pt.:

OPIEKA PROFILAKTYKA POMOC

„Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”

poświęcona pamięci patronki roku 2022 – Marii Grzegorzewskiej.


Międzynarodowa Konferencja Naukowa - 25.11.2022

25 listopada 2022r. w PWSZ w Koszalinie odbyła się w formie online V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Społeczno-prawne aspekty opieki i wychowania w XXI wieku. Wyzwania, zagrożenia, nadzieje” pod patronatem honorowym Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie.


II Konferencja Naukowa BN - 15.05.2020

 

II Konferencja Naukowa  "Bezpieczeństwo lokalne w teorii i praktyce"


I Konferencja Naukowa BN

 

I Konferencja Naukowa "Determinanty Bezpieczeństwa Lokalnego"


V Konferencja Medyczna

 

 

 

 Sprawozdanie z konferencji


IV Konferencja Medyczna

 

Sprawozdanie z konferencji


III Konferencja Medyczna

 

 

 

Sprawozdanie z konferencji


Konferencja naukowo-metodyczna

14 kwietnia 2018r. odbyła się Konferencja naukowo-metodyczna „Dziecko z niepełnosprawnością we współczesnej szkole”, którą  PWSZ  w Koszalinie zorganizowała we współpracy z CEN w Koszalinie. 

        Celem konferencji było ukazanie codziennych problemów i trudności, na jakie napotykają uczniowie z niepełnosprawnością, jak również zwrócenie uwagi na ich możliwości, umiejętności i talenty. Proces tworzenia warunków edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych stawia nowe, trudne zadania. Wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale doświadczenia praktycznego i pozytywnej postawy ze strony  osób odpowiedzialnych za ten proces. Spotkanie stało się okazją do wymiany informacji, spostrzeżeń, doświadczeń i dobrych praktyk związanych z uczestnictwem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni szkolnej. Udział w niej wzięli pedagodzy, psycholodzy, psychiatrzy oraz studenci PWSZ. Nauczyciele uczestniczyli również w warsztatach na temat wykorzystania TIK, wspierania rozwoju przez zabawy sensoryczne, metodyki pracy w przedszkolu oraz dokumentowania pracy z uczniem z orzeczeniem do kształcenia specjalnego.


Konferencja naukowo-metodyczna

8 grudnia 2017r. odbyła się odbyła się w PWSZ w Koszalinie konferencja naukowo-metodyczna pn.               

"OPIEKA - PROFILAKTYKA - POMOC  WYMIAR RODZINNY I INSTYTUCJONALNY".

Konferencja organizowana we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie miała na celu ukazanie problemów i trudności, z jakimi mierzą się osoby, instytucje i inne podmioty zajmujące się opieką i wychowaniem oraz  zwróceniem uwagi na możliwości ich rozwiązań. Spotkanie stało się okazją do wymiany informacji, spostrzeżeń, doświadczeń dobrych praktyk związanych z realizacją pracy opiekuńczo-wychowawczej w różnych formach przestrzeni rodzinnej i instytucjonalnej. Wzięli w niej udział pedagodzy, psychologowie, nauczyciele, opiekunowie–wychowawcy, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, wolontariusze, terapeuci, asystenci rodziny, specjaliści do spraw polityki rodzinnej, przedstawiciele organizacji rządowych i pozarządowych zajmujący się problemami wychowania i opieki, przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych, teoretycy i praktycy i studenci. Planowana jest  publikacja najciekawszych wystąpień w monografii lub czasopiśmie naukowym.

 

Program konferencji

 

Komitet naukowy konferencji:  dr hab. Piotr Gołdyn, dr Ewa Murawska, dr Danuta Apaneldr Renata Kaczmarek, dr Monika Pawłowska,                                                   

Komitet Organizacyjny:  mgr Teresa Ogniewska, dr Danuta Apanel, dr Renata Kaczmarek, dr Monika Pawłowska
 

Patronat nad konferencją objął JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie  dr Jan Kuriata oraz Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie  mgr inż. Stefan Turowski

 

 


II KONFERENCJA MEDYCZNA

 

24.11.2017r. w PWSZ w Koszalinie odbyła się II konferencja medycznaJesienne rozważania onkologiczne”. Do udziału w konferencji zgłoszono referaty z tematyki dotyczącej problemów chorób nowotworowych. Wygłoszone referaty dotyczyły leczenia w ujęciu kompleksowym, problemów dotyczących jakości życia w tym, pielęgnowania ran pooperacyjnych oraz stomii. Podjęta została próba zainteresowania problemem duchowości i cierpienia w milczeniu oraz rola wsparcia poprzez aktywność fizyczną w chorobach nowotworowych. Omówiona została tematyka żywienia pacjentów.  Do udziału w konferencji zaproszono firmy medyczne, które przedstawiły innowacyjne technologie leczenia ran oraz zastosowanie najnowszych rozwiązań z użyciem sprzętu stomijnego.    

 

Artykuły z lokalnych mediów nt. konferencji:

Program konferencji 


I KONFERENCJA MEDYCZNA

      

 

    8 czerwca 2017r. odbyła się  Konferencja Szkoleniowa pt.      

PIELĘGNIARSTWO OPARTE NA FAKTACH - W KRĘGU CUKRZYCY

zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie działające przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie  z okazji  60-lecia powstania PTP.

       Uroczystego  otwarcia konferencji dokonał  Rektora PWSZ w Koszalinie dr  Jan Kuriata. Z inauguracyjnym referatem pt. "Cukrzyca - epidemiologia" wystąpił dr  Wiesław Kowalewski, wykładowca PWSZ w Koszalinie i organizator konferencji.

    Na konferencji były poruszane ważne zagadnienia dotyczące cukrzycy: leczenie cukrzycy typu drugiego (Hanna Laskus), pielęgnację skóry i stopy w cukrzycy omówiła Karolina Szewczyk, a  rozwiązywanie problemów w miejscowym leczeniu owrzodzeń w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej zreferowała Małgorzata Budynek. Agata Markowska przybliżyła zaburzenia poznawcze w cukrzycy, a o cukrzycy u ciężarnych opowiedziała  Marzena Czajkowska. Organizację opieki nad chorym z trudno gojącą się raną w przebiegu cukrzycy w perspektywie własnych doświadczeń  własne zreferowała Małgorzata Pudło. Dietetyk  Halina Żmuda omówiła dietę w cukrzycy. Edukacją w cukrzycy zajęła się Alicja Szczepanek, a o leczeniu cukrzycy typu pierwszego  opowiedziała Małgorzata Ziółkowska. 

     Cukrzyca stanowi ważny problem socjologiczno-społeczny, gdyż od momentu rozpoznania leczenie cukrzycy trwa praktycznie całe życie. Odpowiednie prowadzenie leczenia i dyscyplina chorego umożliwia utrzymanie dobrej, pełnej sprawności życiowej i indywidualnej satysfakcji z życia. Społeczną wagę tego problemu ilustrują dane statystyczno-epidemiologiczne, według których liczba osób chorujących na cukrzycę w Polsce wynosi około miliona ludzi. 

 

Program konferencji

 

Artykuł nt. konferencji - "Morze Spraw" - Biuletyn Informacyjny OIPiP w Koszalinie - nr 2.2017

 

    


Seminarium PWSZ

 

 

            W dniu 6 czerwca 2016 roku, Zakład Pedagogiki Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie we współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym, Instytutem Teologicznym, Kurią Biskupią Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie rozpoczął cykl spotkań  naukowo - metodycznych pod tytułem  "Wychowanie - dylematy i wyzwania" poświęconych problemom wychowania człowieka na przestrzeni całego jego życia.

 

            I Seminarium naukowo-metodyczne odbyło się pod hasłem: „W trosce o człowieka i jego zrównoważony rozwój".

Wśród  najważniejszych celów seminarium organizatorzy wyróżnili:

- Refleksję nad szeroko rozumianą problematyką znaczenia środowisk wychowawczych  w rozwoju człowieka;

- Przegląd spektrum nowoczesnych działań wychowawczych, terapeutycznych, edukacyjnych  w zakresie poprawy jakości życia człowieka;

- Wymiana doświadczeń z zakresu wsparcia społecznego, psychologicznego, pedagogicznego.  

 

            Do udziału w Seminarium zaproszono: pedagogów, psychologów, opiekunów – wychowawców, nauczycieli, przedstawicieli Kościoła, pracowników socjalnych, doradców zawodowych, wolontariuszy, terapeutów, asystentów rodziny, specjalistów do spraw polityki rodzinnej, przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych zajmujących się problemami wychowania i opieki, przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, teoretyków i praktyków, studentów głównie z terenu Koszalina i powiatu, ale także z innych miast, sąsiadujących gmin i powiatów.

 

            Debacie naukowej  towarzyszyły zajęcia warsztatowe, które odbywały się 
w następujących obszarach tematycznych: 

1. Grupa Balinta dla nauczycieli;

2. Efektywna komunikacja w pracy pedagogicznej;

3. Elementy pedagogiki zabawy w pracy pedagoga; 

4. Wykorzystanie technologii informacyjnych w pracy nauczyciela.

 

            Organizatorzy mają nadzieję, iż rozpoczęty cykl spotkań naukowo – metodycznych przyczyni się do rozwoju refleksji nad szeroko rozumianą problematyką wychowania, a w przyszłości także do wzmocnienia współpracy między specjalistami różnych dziedzin naukowych. 

 

            Każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający udział w seminarium  oraz udział  w  zajęciach warsztatowych.  Przygotowane na seminarium materiały, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane  w formie monografii naukowej.

 

Nagranie Radio Plus z dn.7.06.2016r.


Konferencja naukowa PWSZ

 

W dniach 13 - 14 czerwca 2014 roku odbyła się
 IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
p
t. „Sport w kulturze, medycynie, nauce”
 

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI 

Zaproszenie na konferencję 

PROGRAM  KONFERENCJI  
 

Wymogi redakcyjne  (w załączniku).


Patronat Rektora PWSZ nad konferencją

17.10.2013r. odbyła się konferencja naukowo szkoleniowa „Wokół noworodka” zorganizowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie.  Patronat honorowy nad konferencją objął obok Prezydenta Miasta Koszalin, rektor PWSZ – dr Jan Kuriata oraz Szkoła Matek i Ojców „Razem Łatwiej”.  W spotkaniu udział wzięły pielęgniarki i położne z rejonu woj. zachodniopomorskiego.  Tematyka dotyczyła opieki i edukacji okołoporodowej, pielęgnacji noworodka, obok referatów miejsce miały warsztaty. 


W dniach 14 - 15 czerwca 2013 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie odbyła się III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Zdrowie w kulturze i życiu codziennym

 

SPRAWOZDANIE  Z  KONFERENCJI 
 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

Zdjęcia z III Konferencji

 

Zasady przygotowania tekstu dla autorów  


Sprawozdanie z II Konferencji Naukowej z cyklu „Dobra rada, nie zawada pt. Porady dla zakochanych i ku serc pokrzepieniu  - 29–30 czerwca 2011 r.


Program konferencji

Materiały pokonferencyjne:

Strona tytułowa

Spis treści

 

Zdjęcia z II Konferencji


Konferencja współorganizowana przez PWSZ z  Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego


Sprawozdanie z  I Konferencji Naukowej nt. „Dobra rada, nie zawada”. która odbyła się 15-16.10. 2010r.  w PWSZ w Koszalinie

 

Materiały pokonferencyjne:

Strona tytułowa

Spis treści

Zdjęcia z I Konferencji


Seminarium PWSZ

 

Seminarium Naukowe „Bezpieczeństwo lokalne w teorii i praktyce - społeczeństwo i edukacja”

 

         10 grudnia 2021r. w PWSZ w Koszalinie odbyło się Seminarium Naukowe „Bezpieczeństwo lokalne w teorii i praktyce - społeczeństwo i edukacja” zorganizowane przez Zakład Bezpieczeństwa Narodowego PWSZ, we współpracy z Wydziałem Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, w trybie zdalnym (hybrydowo) w siedzibie PWSZ w Koszalinie.


 

            W dniu 6 czerwca 2016 roku, Zakład Pedagogiki Instytutu Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie we współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym, Instytutem Teologicznym, Kurią Biskupią Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie rozpoczął cykl spotkań  naukowo - metodycznych pod tytułem  "Wychowanie - dylematy i wyzwania" poświęconych problemom wychowania człowieka na przestrzeni całego jego życia.

 

            I Seminarium naukowo-metodyczne odbyło się pod hasłem: „W trosce o człowieka i jego zrównoważony rozwój".

Wśród  najważniejszych celów seminarium organizatorzy wyróżnili:

- Refleksję nad szeroko rozumianą problematyką znaczenia środowisk wychowawczych  w rozwoju człowieka;

- Przegląd spektrum nowoczesnych działań wychowawczych, terapeutycznych, edukacyjnych  w zakresie poprawy jakości życia człowieka;

- Wymiana doświadczeń z zakresu wsparcia społecznego, psychologicznego, pedagogicznego.  

 

            Do udziału w Seminarium zaproszono: pedagogów, psychologów, opiekunów – wychowawców, nauczycieli, przedstawicieli Kościoła, pracowników socjalnych, doradców zawodowych, wolontariuszy, terapeutów, asystentów rodziny, specjalistów do spraw polityki rodzinnej, przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych zajmujących się problemami wychowania i opieki, przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, teoretyków i praktyków, studentów głównie z terenu Koszalina i powiatu, ale także z innych miast, sąsiadujących gmin i powiatów.

 

            Debacie naukowej  towarzyszyły zajęcia warsztatowe, które odbywały się 
w następujących obszarach tematycznych: 

1. Grupa Balinta dla nauczycieli;

2. Efektywna komunikacja w pracy pedagogicznej;

3. Elementy pedagogiki zabawy w pracy pedagoga; 

4. Wykorzystanie technologii informacyjnych w pracy nauczyciela.

 

            Organizatorzy mają nadzieję, iż rozpoczęty cykl spotkań naukowo – metodycznych przyczyni się do rozwoju refleksji nad szeroko rozumianą problematyką wychowania, a w przyszłości także do wzmocnienia współpracy między specjalistami różnych dziedzin naukowych. 

 

            Każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający udział w seminarium  oraz udział  w  zajęciach warsztatowych.  Przygotowane na seminarium materiały, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane  w formie monografii naukowej.

 

Nagranie Radio Plus z dn.7.06.2016r.


Współpraca międzynarodowa

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy PWSZ w Koszalinie reprezentowaną przez JM Rektora dr. Jana Kuriatę oraz Europejską Akademią Sportu (ESAB) z Poczdamu reprezentowaną przez prof. dr. Ditmara Wicka Prezesa i Manfreda Wothe podczas Międzynarodowej Konferencji "Sport w kulturze, medycynie i kulturze" w Kołobrzegu w dn. 13.06.2014r. to bardzo ważne wydarzenie w życiu uczelni. Obie uczelnie będą współpracowały w ramach programów europejskich, w tym Erasmus +, wymiany naukowców i studentów.


     W dn. 26.02.2014r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie odbyło się kolejne spotkanie robocze w ramach współpracy międzynarodowej  z Europejską Akademią Sportu z Landu Brandenburgii (Die Europäische Sportakademie Land Brandenburg -ESAB). W spotkaniu uczestniczyły władze PWSZ w Koszalinie: Rektor uczelni dr Jan Kuriata i Kanclerz mgr Beata Koronkiewicz oraz przedstawiciele ESAB. W wyniku spotkania ustalono kolejne  etapy współpracy między PWSZ a ESAB.


        W dn. 20-21.11.2013r. odbyła się wizyta władz PWSZ w Koszalinie: Rektora PWSZ dra Jana Kuriaty i Kanclerza mgr Beaty Koronkiewicz w Poczdamie. W wyniku spotkania ustalono współpracę Europejskiej Akademii Sportu  z Landu Brandenburgii (Die Europäische Sportakademie Land Brandenburg - ESAB) z województwem zachodniopomorskim oraz  Wyższą Szkołą z Poczdamu z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koszalinie. 

 

Na zdjęciu od lewej: dr Ralf Ziezow (ESAB), mgr B.Koronkiewicz (kanclerz PWSZ), dr Jan Kuriata (Rektor PWSZ), Anna Mieczkowska (vice marszałek woj. zachodniopomorskiego), prof. dr hab. Ditmar Wick (vice rektor WSZ Poczdam), Manfred Wothe (Dyrektor ESAB)

 

Artykuł z GK nt. spotkania - 29.08.2013r.


 

Kanclerz Uczelni Beata Koronkiewicz uczestniczyła 6 września 2013 roku w pierwszym Międzynarodowym Sympozjum Edukacyjnym poświęconym polsko-niemieckiej współpracy szkół wyższych.

 

W Sympozjum uczestniczyli liczni przedstawiciele szkół wyższych oraz przedstawiciele władz odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe, badania naukowe i współpracę międzynarodową, m.in. Minister Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Cornelia Pieper, Minister Nauki, Badań i Kultury Brandenburgii prof. dr Sabine Kunst, dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej  Brandenburgii, przedstawiciele punktów informacyjnych zajmujących się organizacją praktyk zawodowych i staży asystenckich.


Wyjazd studentów PWSZ na zagraniczną praktykę pedagogiczną do Demmin (Niemcy) w dn. 28.03-1.04.2011r.

Artykuł z prasy niemieckiej "Kreisanzeiger des Landkreises Demmin" nr 07/2011, seite 5 


Wszechnica

Założeniem Wszechnicy jest organizowanie cyklicznych otwartych dyskusji z udziałem znanych osobistości ze świata polityki i kultury, w najbliższym czasie planowane są spotkania  m.in. z: Leonem Kieresem, Janem Miodkiem, Aloszą Awdiejew, Robertem Makłowiczem, nie zabraknie też spotkań poświęconych ziemi koszalińskiej. Pomysłodawcą utworzenia Wszechnicy Kulturalnej jest założyciel i prorektor PWSZ dr Jan Kuriata. Wszechnica jest dodatkową ofertą kulturalną dla studentów PWSZ i mieszkańców  Koszalina.


INAUGURACJA WSZECHNICY

22 marca 2010r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej w Koszalinie odbyła się uroczysta inauguracja  Wszechnicy PWSZ.  Wykład inauguracyjny pn.
"21 postulatów. Zabytek UNESCO - pamięć świata" wygłosił autor tablic poseł
Arkadiusz  Rybicki, absolwent studiów historycznych Uniwersytetu Gdańskiego, od połowy lat 70-tych związany z opozycją demokratyczną (Ruch Młodej Polski). W sierpniu 1980r. pomagał strajkującym robotnikom w Stoczni Gdańskiej, wtedy też, wspólnie z M. Grzywaczewskim, spisał na drzwiach 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. W roku 2003 tablica została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO "Pamięć świata". 
A. Rybicki był bliskim współpracownikiem b.prezydenta RP Lecha Wałęsy, pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 1999-2001. Poseł na Sejm RP V i VI kadencji. Zginął tragicznie w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.


WSZECHNICA PO RAZ DRUGI

W dniu 7 czerwca 2010r. odbył się drugi wykład w ramach Wszechnicy PWSZ w Koszalinie. Gościem naszej Uczelni był wybitny uczony, prawnik, członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, prof. dr hab. Leon Kieres, senator RP, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. W latach 2000-2005 prof. L. Kieres był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Nasz Gość przedstawił nam wykład o 20 latach istnienia samorządu w Polsce. Prof. L. Kieres, obok prof. prof. Kuleszy, Regulskiego i Stępnia, był współautorem ustawy o samorządzie terytorialnym. Wykład zgromadził studentów PWSZ, licealistów koszalińskich (wraz z dyrektorem I LO im. St. Dubois mgr Rafałem Janusem) oraz radnych koszalińskiej Rady Miejskiej z zastępcą Przewodniczącego RM w Koszalinie – dr. E. Żuberem. Po wykładzie prof. L.Kieres udzielał odpowiedzi na pytania rozwijając wątki swojego wykładu, m.in. o roli i znaczeniu powiatów w strukturze samorządowej. Odmówił zdecydowania wypowiadania się o IPN, którego był prezesem przez 5 lat. Podkreślił, że do roku 1966 mieszkał w Koszalinie, tutaj ukończył I LO im. ST. Dubois, tutaj mieszka jego 91 letnia Mama.


WSZECHNICA PO RAZ TRZECI

20.10.2015r. w  Koszalińskiej Bibliotece Publicznej gościł  Marek Bieńczyk.  Spotkanie było współorganizowane w ramach współpracy PWSZ z KBP i spotkań Wszechnicy  PWSZ.  Autor promował swoją ostatnią książkę pt. „Jabłko Olgi, stopy Dawida".

Marek Bieńczyk to polski pisarz, historyk literatury, eseista, tłumacz z języka francuskiego. Autor takich pozycji, jak :  "Szybko i szybciej – eseje o pośpiechu w kulturze", „ Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci", „Melancholia. O tych co nigdy nie odnajdą straty ", „Przeźroczystość" oraz - nominowanej do Nagrody Literackiej Nike 2003- książki pt. „Oczy Dürera”. O melancholii romantycznej".
W roku 2012 Marek Bieńczyk został laureatem Nagrody Literackiej Nike za zbiór esejów  "Książka twarzy".

Podczas spotkania można było nabyć „Jabłko Olgi , stopy Dawida" z dedykacją autora. 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06