IV MEDYCZNA KONFERENCJA "ZDROWIE RODZINY"

 

         8.12.2018r. w PWSZ w Koszalinie odbyła się 4 konferencja medyczna ph. „Zdrowie rodziny". Do udziału w konferencji zgłoszono referaty z tematyki dotyczącej zagadnień szeroko pojętego zdrowia rodziny. Podjęta została próba zainteresowania problemem tak ważnej obecnie aktywności fizycznej, która jest podstawą piramidy żywienia na przykładzie wniosków z ankiety przeprowadzonej wśród rodziców i dzieci w Przedszkolu Rodzinnym w Kołobrzegu przez dr Jolantę Kowalską-Bigulak. Poruszone zostały także zagadnienia dietetyki: dr Marzena Rypina omówiła zagadnienie racjonalnego odżywiania rodziny, a  Katarzyna Pawlak ważną rolę wsparcia żywieniowego dzieci w chorobie. Podczas konferencji przedstawiono także zagadnienia zdrowia rodziny: rolę turystyki zdrowotnej (dr Joanna Krawczyk) oraz współczesne problemy onkologiczne (dr Wiesław Kowalewski). Ważnym zagadnieniem profilaktyki nowotworów u kobiet zajęły się studentki 2 roku kierunku pielęgniarstwa: Małgorzata Przybysz i Magdalena Kraszewska, dla których to był debiut. Gratulacje dla naszej młodzieży. Konferencję podsumowano dwiema ważnymi myślami nawiązującymi do prawidłowego stylu życia: racjonalnego odżywiania już od wczesnego dzieciństwa zgodnie z zasadą "czym skorupka za młodu nasiąknie..." oraz roli aktywności fizycznej "ruch jest w stanie zastąpić każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu (Władysław Oczko).

     Do udziału w konferencji zaproszono firmy medyczne, które przedstawiły innowacyjne technologie leczenia ran oraz zastosowanie najnowszych rozwiązań z użyciem sprzętu stomijnego.  Organizatorem konferencji był Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa PWSZ w Koszalinie - dr Wiesław Kowalewski, Towarzystwo Pielęgniarskie działające przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie.

 

Program konferencji

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06