Wręcznie powołań na szkolenie praktyczne

12 czerwca 2019r. studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie odebrali karty powołania do odbycia szkolenia praktycznego w ramach programu edukacji wojskowej studentów Legia Akademicka, które wręczyli przedstawiciele WKU w Koszalinie. W najbliższych miesiącach studenci będą brali udział w praktycznej części szkolenia realizowanej w wytypowanych jednostkach wojskowych i ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP na terenie Polski. Szkolenie realizowane jest w dwóch turnusach: moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi oraz moduł szkolenia podoficerskiego również trwający 21 dni zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.


Zakończenie programu Legia Akademicka 2018/2019

14.05.2019r.  odbyła się uroczystość zakończenia pierwszej edycji Programu Legia Akademicka. „Legia Akademicka” to uruchomiony w 2017 roku przez Ministerstwo Obrony Narodowej program ochotniczego szkolenia studentów. W trakcie uroczystości zostały wręczone certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. W wakacje odbędzie się część praktyczna programu w wytypowanych jednostkach wojskowych. Po pozytywnie zaliczonym szkoleniu student zostaje mianowany na stopień kaprala rezerwy.

 

 

Media o imprezie:

1) Radio Koszalin

 


Uwaga! Dokumentacja szkolenia

Uwaga Słuchacze Legii Akademickiej!

W Sekretariacie Uczelni znajdują się dwa dokumenty związane z realizacją szkolenia.

Pierwszy skierowany do wszystkich uczestników  -  to wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych,

Drugi skierowany wyłącznie do pań - dotyczy umundurowania, które zostanie przygotowane na etapie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Proszę o pobranie, wypełnienie i zwrot do Sekretariatu wyżej wymienionych dokumentów.


Podział na grupy

grupa 1

grupa 2


Zajęcia teoretyczne studentów LA - marzec 2019


Inauguracja programu Legia Akademicka

W dniu 19.03.2019 r. odbyła się inauguracja  pierwszej edycji Programu Legia Akademicka.

W trakcie uroczystości zostały wręczone powołania do Programu oraz został dokonany podział na grupy zajęciowe.


Program Legia Akademicka w PWSZ w Koszalinie

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie uczestniczą w programie „Legia Akademicka”. Szkolenie przeznaczone jest dla studentów dowolnego kierunku i rocznika, którzy w trakcie studiów chcą odbyć przeszkolenie wojskowe. Po zaliczeniu części teoretycznej (30 godzin szkolenia) student ochotnik składa wniosek o praktyczne przeszkolenie, które odbędą się podczas przerwy wakacyjnej.

    Formularz zgłoszeniowy (w załączniku do pobrania).

W sprawach szczególnych należy kontaktować się z koordynatorem Legii Akademickiej w PWSZ w Koszalinie – p. dr. inż. Arturem Dąbkiem: e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl (w tytule wiadomości: Legia Akademicka).

Więcej informacji na stronie MNiSW  


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06