Program Legia Akademicka w PWSZ w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie bierze udział w programie „Legia Akademicka".

Jest to ochotnicza forma służby wojskowej przeznaczona dla wszystkich studentów uczelni wyższych. Studenci  odbywają  teoretyczne przeszkolenie wojskowe na uczelni i praktyczne realizowane w jednostkach szkolnictwa wojskowego i wytypowanych jednostkach wojskowych. Szkolenie składa się z 3 modułów: podstawowego, podoficerskiego i  oficerskiego, kończy się egzaminem na oficera Wojska Polskiego.  

Studenci PWSZ w Koszalinie chcący uczestniczyć w szkoleniu, mogą złożyć formularz w Referacie ds. nauczania lub przesłać wniosek droga elektroniczną na adres: a.dabek@pwsz-koszalin.pl 

 

Koordynator ds. Legii Akademickiej  w PWSZ – dr inż. Artur DĄBEK  

e-mail: a.dabek@pwsz-koszalin.pl

Więcej informacji na stronie MEiN


IV edycja PROGRAMU LEGIA AKADEMICKA - 2020/2021

 

Informujemy, że PWSZ w Koszalinie trwa IV edycja programu Legia Akademicka 2020/2021 oraz szkolenie w module podstawowym i module podoficerskim w formie kursu e-learningowego.

Zajęcia teoretyczne trwają w dn. 12.04-6.05.2021r. Egzaminy w dn. 7 i 14.05.2021r.

Zajęcia praktyczne odbędą się w wybranych jednostkach wojskowych w miesiącach letnich 2021 roku.

Wnioski drogą elektroniczną prosimy przesyłać na adres: a.dabek@pwsz-koszalin.pl

Wzór wniosku (do pobrania)

Dotychczas kształcenie odbywało się w części teoretycznej i praktycznej w module podstawowym i podoficerskim.

Program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów "Legia Akademicka"

Zmiany w programie Legia Akademicka

Informacje nt. Legia Akademickiej na stronie MEiN

Wykaz uczelni zakwalifikowanych do LAIdea edukacji wojskowej studentów w aspekcie programu Legia Akademicka

Idea edukacji wojskowej studentów w aspekcie programu Legia Akademicka


Legia Akademicka - szansa na zdobycie wiedzy i przygodę

Wywiad  z dr Arturem Dąbkiem - Głos Koszaliński  - 5.02.2021


III EDYCJA PROGRAMU LEGIA AKADEMICKA

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie rozpoczęli szkolenie praktyczne w wybranych jednostkach wojskowych w ramach III edycji programu Legia Akademicka. Tegoroczna edycja ma wyjątkowy charakter, gdyż odbywa się w zaostrzonym reżimie sanitarnym z powodu pandemii koronawirusa. 

Szkolenie praktycznie podzielone jest na dwa moduły: podstawowy i podoficerski. Elewi bo tak aktualnie nazywani są studenci biorący udział w szkoleniu uczestniczą w szkoleniu podstawowym.

W dniu 08.05.2020 r. uczestnicy III edycji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej uczestniczyli w egzaminach podsumowujących szkolenie na poziomie podstawowym i podoficerskim.  Egzamin zgodnie z Zarządzeniem Rektora dr Jana Kuriaty odbywał się na platformie Moodle. Szkolenie teoretyczne, realizowane we współpracy z 8 Koszalińskim Pułkiem Przeciwlotniczym, obejmowało 30 godzin rozpoczęto w trybie stacjonarnym jednak ze względu na sytuację epidemiczną dokończono w trybie zdalnym. Do egzaminu przystąpiło 22 studentów. Wszyscy uczestnicy egzaminu uzyskali oceny pozytywne. Nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem sprawowali Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych Pani dr Magdalena Łuczkowska i Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Pan dr Artur Dąbek.

Po szkoleniu toretycznym rozpoczęło się szkolenie praktyczne: bardzo intensywne szkolenie strzeleckie, zajęcia terenowe oraz zajęcia inżynieryjno-saperskie. Popołudniami trenują również elementy musztry, które będą niezbędne podczas przysięgi wojskowej. Kurs podstawowy zakończy się przysięgą w sobotę 29 sierpnia 2020r. Następnie studenci będą mogli kontynuować szkolenie przez kolejne trzy tygodnie zakończone przeniesieniem do rezerwy w stopniu kaprala. Ochotnicy, którzy osiągną najlepsze wyniki ze szkolenia praktycznego, mogą dodatkowo przejść specjalistyczne szkolenie w zakresie cyberbezpieczeństwa.


Szkolenie z zakresu CYBER bezpieczeństwa

W ramach programu Legia Akademicka rozpoczęły się kwalifikacje do szkolenia z zakresu CYBER  bezpieczeństwa. Osoby zainteresowane wzięły udział w szkoleniu specjalistycznym i rozwiązywały test, który dostępny był na platformie e-learningowej Legii Akademickiej pod adresem: https://la.elearning.wp.mil.pl/login/index.php
Niezbędnymi warunkami do wzięcia udziału w module cyber, oprócz wykonania ww. testu kwalifikacyjnego, były:
- złożenie wniosku o odbycie części praktycznej szkolenia;
- ustalona kwalifikacja wojskowa w przypadku kobiet;
- zaliczenie modułu podoficerskiego w ramach części praktycznej szkolenia.
W module cyber planowany był udział 100 uczestników programu, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w ramach ww. testu. w przypadku większej liczby osób z tą samą liczbą punktów, dodatkowym kryterium oceny będzie studiowanie na kierunkach istotnych z punktu widzenia Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, tj.: informatyka, kryptologia, cyberbezpieczeństwo, matematyka, i inne kierunki pokrewne.
Studenci zakwalifikowani do modułu cyber zostali skierowani na część praktyczną szkolenia (tj moduł podstawowy i moduł podoficerski) do 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie w dn.8.08-19.09.2020 r. Szkolenie specjalistyczne (moduł cyber) realizowane było w Centrum Szkotenia Łączności i lnformatyki w Zegrzu w terminie 21-25.09.2020r.


Wręcznie powołań na szkolenie praktyczne

12 czerwca 2019r. studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie odebrali karty powołania do odbycia szkolenia praktycznego w ramach programu edukacji wojskowej studentów Legia Akademicka, które wręczyli przedstawiciele WKU w Koszalinie. W najbliższych miesiącach studenci będą brali udział w praktycznej części szkolenia realizowanej w wytypowanych jednostkach wojskowych i ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP na terenie Polski. Szkolenie realizowane jest w dwóch turnusach: moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi oraz moduł szkolenia podoficerskiego również trwający 21 dni zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.


Zakończenie I edycji programu Legia Akademicka 2018/2019

14.05.2019r.  odbyła się uroczystość zakończenia pierwszej edycji Programu Legia Akademicka. „Legia Akademicka” to uruchomiony w 2017 roku przez Ministerstwo Obrony Narodowej program ochotniczego szkolenia studentów. W trakcie uroczystości zostały wręczone certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. W wakacje odbędzie się część praktyczna programu w wytypowanych jednostkach wojskowych. Po pozytywnie zaliczonym szkoleniu student zostaje mianowany na stopień kaprala rezerwy.

 

 

Media o imprezie:

1) Radio Koszalin

 


Zajęcia teoretyczne studentów LA - marzec 2019


Inauguracja programu Legia Akademicka

W dniu 19.03.2019 r. odbyła się inauguracja  pierwszej edycji Programu Legia Akademicka.

W trakcie uroczystości zostały wręczone powołania do Programu oraz został dokonany podział na grupy zajęciowe.


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06