ZAKOŃCZENIE VII EDYCJI LEGII AKADEMICKIEJ

23.05.2024 r. w  PWSZ w Koszalinie odbyła się uroczystość zakończenia części teoretycznej ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach VII edycji Legii Akademickiej. Uczestnikom programu Rektor PWSZ dr Jan Kuriata, prof. PWSZ wręczył certyfikaty potwierdzające zakończenie modułu podoficerskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele m.in.: 8. Pułku Przeciwlotniczego, Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, Żandarmerii Wojskowej, Wojskowego Centrum Rekrutacji, 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie, Aresztu Śledczego w Koszalinie,

Projekt pn. „Legia Akademicka” jest realizowany na podstawie zawartego w 2017 r. porozumienia pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni w Szkołach Legii Akademickiej.

Do projektu może przystąpić student (w szkoleniach w ramach grup tworzonych na danej uczelni może wziąć udział student spełniający wskazane w założeniach projektu warunki, niebędący studentem tej uczelni) studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie oraz absolwent (Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej, decyzja nr 178/MON z dnia 19 grudnia w sprawie sposobu realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych w Szkołach Legii Akademickiej), który rozpoczął Szkolenie w Szkole Legii Akademickiej posiadając status studenta i kontynuuje to szkolenie po ukończeniu studiów.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Zasadniczym założeniem projektu pn. „Legia Akademicka” jest przeprowadzenie przez uczelnię programu szkoleń (części teoretycznej) w obszarze modułu merytorycznego tj. modułu podoficerskiego w wymiarze 15 godzin. Ponadto część zajęć jest realizowana w formie elearningu. Tą część szkolenia studenci realizują we własnym zakresie po założeniu konta i otrzymaniu dostępu do platformy „Legia Akademicka”.

Głównym celem części teoretycznej jest opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w ramach ćwiczeń wojskowych realizowanych w jednostkach wojskowych.

PWSZ jako jedyna w Koszalinie realizowała szkolenie w ramach VII edycji. Brali w nim udział zarówno studenci naszej, jak i innych uczelni (Politechniki Koszalińskiej oraz uczelni
z Gdańska). Do tej pory program edukacji wojskowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Koszalinie ukończyło ponad 150 studentów.

Na podstawie dotychczasowego doświadczenia w realizacji programu można stwierdzić, że jest to propozycja dla studentów otwierająca przed nimi nowe możliwości zawodowe. Poprzednie edycje realizowane w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów.

  • ppłk Rafał Rudnik – Z-ca Komendanta Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie
  • ppłk Kamil Pawlak – 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy
  • ppłk Ireneusz Ossowski – Z-ca Komendanta 17. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie
  • st. chor. szt. Przemysław Sabat – Żandarmeria Wojskowa
  • por. Maciej Kosiedowski - Wojskowe Centrum Rekrutacji
  • ppor. Aleksandra Grąbczewska - Wojskowe Centrum Rekrutacji
  • mł. chorąży Monika Bastek – Areszt Śledczy w Koszalinie
  • st. chor. sztab. Tomasz Zajączkowski – tamburmajor Orkiestra Wojskowa.

Legia Akademicka 2024 - 7 edycja

    W dniu 11.05.2024 r. w uczelni odbyła się inauguracja VII edycji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej podczas której Pani Rektot-Elekt dr Monika Pawłowska wręczyła akty przystapienia do programu. 
 

PWSZ jako jedyna w Koszalinie realizuje szkolenie w ramach VII edycji.

 

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia opracowane przez MON:

  • część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z programem szkoleniowym oraz
  • część praktyczną (ćwiczenia wojskowe).

Zasadniczym założeniem projektu pn. Legia Akademicka jest przeprowadzenie przez uczelnię programu szkoleń (części teoretycznej) w obszarze dwóch modułów merytorycznych tj. modułu podstawowego i modułu podoficerskiego w wymiarze 15 godzin każdy. Druga część to szkolenie praktyczne, przeprowadzane na terenie jednostek wojskowych w trakcie akademickich wakacji. W tym roku do szkolenia w ramach obu modułów przystąpi 15 studentów.


Zakończenie szkolenia Legia Akademicka 2023

 „Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam..."

23 września 2023r.  odbyła się przysięga żołnierzy #DZSW, którzy przez 27 dni szkolili się w 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy oraz żołnierzy #LegiaAkademicka, którzy brali udział w szkoleniu realizowanym w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie.

Uroczystą przysięgę kończącą szkolenie w ramach #LegiaAkademicka złożyły studentki kierunku #BezpieczeństwoNarodowe PWSZ w Koszalinie: Zuzanna Kromp, Natalia Rup, Paulina Górczewska i Małgorzata Damijan.

To wyjątkowe wydarzenie dla każdego żołnierza. Serdecznie gratulujemy!


Uroczystość zakończenia Legii Akademickiej - 2022

Uroczystość zaprzysiężenia studentów PWSZ, uczestników Legii Akademickiej w
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie w dn. 23.07.2022r., w któej uczestniczył Rektor PWSZ, dr Jan Kuriata

 


Uroczystość zakończenia części teoretycznej  Legii Akademickiej

22.04.2022r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie odbyła się uroczystość zakończenia części teoretycznej  ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej. Pan Rektor dr Jan Kuriata, prof. PWSZ  powitał przybyłych gości oraz uczestników programu i pogratulował ukończenia pierwszego etapu szkolenia. Następnie uczestnikom programu zostały wręczone certyfikaty potwierdzające zakończenie dwóch modułów: podstawowego i podoficerskiego. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele 8.Pułku Przeciwlotniczego, Żandarmerii Wojskowej, Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz zaprzyjaźnionych jednostek.

Projekt pn. Legia Akademicka realizowany jest na podstawie porozumienia zawartego przez Ministra Edukacji i Nauki z Ministrem Obrony Narodowej. Jest kontynuacją pilotażowego projektu o tej samej nazwie zapoczątkowanego w 2017 r.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Zasadniczym założeniem projektu pn. Legia Akademicka jest przeprowadzenie przez uczelnię programu szkoleń (części teoretycznej) w obszarze dwóch modułów merytorycznych tj. modułu podstawowego i modułu podoficerskiego w wymiarze 15 godzin każdy. Druga część to szkolenie praktyczne, przeprowadzane na terenie jednostek wojskowych w trakcie akademickich wakacji. Odbycie i zaliczenie części teoretycznej umożliwia złożenie do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Tegoroczna edycja była V z kolei, jednak studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie brali udział w programie po raz czwarty. W tym roku do szkolenia w ramach obu modułów przystąpiła grupa ponad 20 studentów. Do tej pory program edukacji wojskowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie ukończyło ponad 120 studentów. Udział w Programie może być okazją do sprawdzenia swoich predyspozycji oraz możliwości i stać się przepustką do realizacji ciekawej kariery zawodowej.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i trzymamy kciuki za część praktyczną, która realizowana będzie w trakcie przerwy wakacyjnej.

 

 

Media:


Inauguracja V edycji programu Legia Akademicka

    W dniu 19.03.2022 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie odbyła się uroczysta inauguracja V edycji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej. W trakcie uroczystości, w imieniu Pana Rektora dr. Jana Kuriaty, prof. PWSZ  przybyłych gości oraz uczestników szkolenia powitała Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr Magdalena Łuczkowska. Następnie uczestnikom programu zostały wręczone powołania potwierdzające rozpoczęcie szkolenia. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele 8.Pułku Przeciwlotniczego, Żandarmerii Wojskowej, Wojskowej Komendy Uzupełnień i Orkiestry Wojskowej.

Projekt pn. Legia Akademicka realizowany jest na podstawie porozumienia zawartego przez Ministra Edukacji i Nauki z Ministrem Obrony Narodowej. Jest kontynuacją pilotażowego projektu o tej samej nazwie zapoczątkowanego w 2017 r.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Zasadniczym założeniem projektu pn. Legia Akademicka jest przeprowadzenie przez uczelnię programu szkoleń (części teoretycznej) w obszarze dwóch modułów merytorycznych tj. modułu podstawowego i modułu podoficerskiego w wymiarze 15 godzin każdy. Druga część to szkolenie praktyczne, przeprowadzane na terenie jednostek wojskowych w trakcie akademickich wakacji. Odbycie i zaliczenie części teoretycznej umożliwia złożenie do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie już po raz czwarty biorą udział w programie, który cieszy się niesłabnącą popularnością. W tym roku do szkolenia w ramach obu modułów przystąpi grupa ponad 20 studentów.

 

Media:

1) Ochotnicy, studenci PWSZ w Koszalinie, wstąpili w szeregi Legii Akademickiej - gk24.pl - 19.03.2022

2) V edycja szkolenia w ramach Legii Akademickiej w PWSZ [FOTO, FILM] - koszalininfo.pl - 20.03.2022

3) Studenci koszalińskiej PWSZ w szeregach Legii Akademickiej - GK z dn. 21.03.2022

4) Z żaka źołnierz - Tygodnik "Miasto" - 25.03.2022


V EDYCJA - LEGIA AKADEMICKA 2021/2022

            Z nowym rokiem akademickim wystartowała już piąta edycja Legii Akademickiej. To teoria, która odbywa się w salach wykładowych oraz w postaci samokształcenia zdalnie, a także praktyka realizowana w jednostkach wojskowych w warunkach skoszarowania.

         Legia Akademicka to program skierowany do studentów, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy i myślą o przyszłej służbie zawodowej. Program jest realizowany od 2017 roku, a obecnie koordynuje go Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Dotychczas zorganizowano cztery edycje programu.

            Na program składa się szkolenie teoretyczne realizowane w trakcie studiów. Realizacja programu zaczyna się na uczelni cywilnej zgłaszającej akces do programu, gdzie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy ministrem obrony narodowej a ministrem edukacji i nauki, realizuje się teoretyczną część ochotniczego szkolenia studentów. To zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie.

            Dotychczas w ciągu czterech wcześniejszych edycji programu przystąpiło do niego 16 tys. studentów. Druga część to szkolenie praktyczne, przeprowadzane na terenie jednostek wojskowych w trakcie akademickich wakacji. Odbycie i zaliczenie części teoretycznej umożliwia złożenie do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych.

            Do 2020 roku realizowano dwa moduły szkoleniowe. Każdy z nich to 15 godzin szkolenia na uczelni i trzy tygodnie szkolenia ochotniczego w jednostkach wojskowych. Pierwszy z nich, moduł szkolenia podstawowego, kończy się egzaminem i jest przepustką do złożenia przysięgi wojskowej oraz uzyskaniem statusu szeregowego rezerwy. W latach 2017 -2021 przysięgę po takim trybie przygotowania złożyło 9 tys. szeregowych rezerwy. Zakończenie szkolenia podstawowego dopuszcza do modułu szkolenia podoficerskiego zakończonego egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala, dając status podoficera rezerwy. Podczas czterech dotychczasowych edycji kapralami rezerwy po szkoleniu LA zostało 7,5 tys. osób. Trzeba pamiętać, że oba moduły można ukończyć w jednym ciągu (to najczęstsza praktyka), ale można też do modułu podoficerskiego przystąpić w innym roku akademickim. Od III edycji programu żołnierze po module podoficerskim mogą też odbyć szkolenie specjalistyczne, np. z zakresu cyberbezpieczeństwa.

            Od 2020/21 roku akademickiego MON uruchomił pilotażowo moduł oficerski. To rozwiązanie dla studentów, którzy ukończyli moduł podoficerski w poprzednich edycjach programu. Nabór do modułu oficerskiego prowadzi komisja powołana przez dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” - jednym z kryteriów naboru w roku ubiegłym było wykształcenie, na które aktualnie jest największe zapotrzebowanie w Siłach Zbrojnych. Kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbywają w wakacje. To łącznie 47 dni szkoleniowych, kończące się egzaminem. W roku pilotażowym oficerami w ten sposób zostanie 46 studentów. Także po module oficerskim specjalnie wytypowani studenci mogli odbyć szkolenie specjalistyczne w NCBC, ZW, jednostkach Wojsk Specjalnych. Moduł oficerski będzie kontynuowany w V edycji – limit przyznanych miejsc na rok akademicki 2021/22 wynosi nie więcej niż 250.
Szczegółowe informacje można znaleźć w decyzji nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2021 r. w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”

           

Szczegółowych informacji o zasadach naboru i szkoleniu studentów w ramach Legii Akademickiej udziela  koordynator programu:

Pełnomocnik Rektora ds. Legii Akademickiej

dr  inż. Artur DĄBEK

tel. 692 473 011 

email:  a.dabek@pwsz-koszalin.pl

 

Zmiany w programie Legia Akademicka

Wzór wniosku (do pobrania)


IV EDYCJA - LEGIA AKADEMICKA 2020/2021

 

Informujemy, że PWSZ w Koszalinie zakończyła się IV edycja programu Legia Akademicka 2020/2021 oraz szkolenie w module podstawowym i module podoficerskim w formie kursu e-learningowego.

Zajęcia teoretyczne odbywały się w dn. 12.04-6.05.2021r., egzaminy w dn. 7 i 14.05.2021r.

Zajęcia praktyczne odbywały sie w wybranych jednostkach wojskowych w miesiącach letnich 2021 roku.

Dotychczas kształcenie odbywało się w części teoretycznej i praktycznej w module podstawowym i podoficerskim.

Program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów "Legia Akademicka"

Zmiany w programie Legia Akademicka

Informacje nt. Legia Akademickiej na stronie MEiN

Wykaz uczelni zakwalifikowanych do LA

Wnioski drogą elektroniczną prosimy przesyłać na adres: a.dabek@pwsz-koszalin.pl

Wzór wniosku (do pobrania)


Idea edukacji wojskowej studentów w aspekcie programu Legia Akademicka

Idea edukacji wojskowej studentów w aspekcie programu Legia AkademickaIII EDYCJA - LEGIA AKADEMICKA 2019/2020

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie rozpoczęli szkolenie praktyczne w wybranych jednostkach wojskowych w ramach III edycji programu Legia Akademicka. Tegoroczna edycja ma wyjątkowy charakter, gdyż odbywa się w zaostrzonym reżimie sanitarnym z powodu pandemii koronawirusa. 

Szkolenie praktycznie podzielone jest na dwa moduły: podstawowy i podoficerski. Elewi bo tak aktualnie nazywani są studenci biorący udział w szkoleniu uczestniczą w szkoleniu podstawowym.

W dniu 08.05.2020 r. uczestnicy III edycji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej uczestniczyli w egzaminach podsumowujących szkolenie na poziomie podstawowym i podoficerskim.  Egzamin zgodnie z Zarządzeniem Rektora dr Jana Kuriaty odbywał się na platformie Moodle. Szkolenie teoretyczne, realizowane we współpracy z 8 Koszalińskim Pułkiem Przeciwlotniczym, obejmowało 30 godzin rozpoczęto w trybie stacjonarnym jednak ze względu na sytuację epidemiczną dokończono w trybie zdalnym. Do egzaminu przystąpiło 22 studentów. Wszyscy uczestnicy egzaminu uzyskali oceny pozytywne. Nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem sprawowali Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych Pani dr Magdalena Łuczkowska i Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Pan dr Artur Dąbek.

Po szkoleniu toretycznym rozpoczęło się szkolenie praktyczne: bardzo intensywne szkolenie strzeleckie, zajęcia terenowe oraz zajęcia inżynieryjno-saperskie. Popołudniami trenują również elementy musztry, które będą niezbędne podczas przysięgi wojskowej. Kurs podstawowy zakończy się przysięgą w sobotę 29 sierpnia 2020r. Następnie studenci będą mogli kontynuować szkolenie przez kolejne trzy tygodnie zakończone przeniesieniem do rezerwy w stopniu kaprala. Ochotnicy, którzy osiągną najlepsze wyniki ze szkolenia praktycznego, mogą dodatkowo przejść specjalistyczne szkolenie w zakresie cyberbezpieczeństwa.


Szkolenie z zakresu CYBER bezpieczeństwa

W ramach programu Legia Akademicka rozpoczęły się kwalifikacje do szkolenia z zakresu CYBER  bezpieczeństwa. Osoby zainteresowane wzięły udział w szkoleniu specjalistycznym i rozwiązywały test, który dostępny był na platformie e-learningowej Legii Akademickiej pod adresem: https://la.elearning.wp.mil.pl/login/index.php
Niezbędnymi warunkami do wzięcia udziału w module cyber, oprócz wykonania ww. testu kwalifikacyjnego, były:
- złożenie wniosku o odbycie części praktycznej szkolenia;
- ustalona kwalifikacja wojskowa w przypadku kobiet;
- zaliczenie modułu podoficerskiego w ramach części praktycznej szkolenia.
W module cyber planowany był udział 100 uczestników programu, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w ramach ww. testu. w przypadku większej liczby osób z tą samą liczbą punktów, dodatkowym kryterium oceny będzie studiowanie na kierunkach istotnych z punktu widzenia Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, tj.: informatyka, kryptologia, cyberbezpieczeństwo, matematyka, i inne kierunki pokrewne.
Studenci zakwalifikowani do modułu cyber zostali skierowani na część praktyczną szkolenia (tj moduł podstawowy i moduł podoficerski) do 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie w dn.8.08-19.09.2020 r. Szkolenie specjalistyczne (moduł cyber) realizowane było w Centrum Szkotenia Łączności i lnformatyki w Zegrzu w terminie 21-25.09.2020r.


Wręcznie powołań na szkolenie praktyczne

12 czerwca 2019r. studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie odebrali karty powołania do odbycia szkolenia praktycznego w ramach programu edukacji wojskowej studentów Legia Akademicka, które wręczyli przedstawiciele WKU w Koszalinie. W najbliższych miesiącach studenci będą brali udział w praktycznej części szkolenia realizowanej w wytypowanych jednostkach wojskowych i ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP na terenie Polski. Szkolenie realizowane jest w dwóch turnusach: moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi oraz moduł szkolenia podoficerskiego również trwający 21 dni zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.


Zakończenie I edycji programu Legia Akademicka

14.05.2019r.  odbyła się uroczystość zakończenia pierwszej edycji Programu Legia Akademicka. „Legia Akademicka” to uruchomiony w 2017 roku przez Ministerstwo Obrony Narodowej program ochotniczego szkolenia studentów. W trakcie uroczystości zostały wręczone certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. W wakacje odbędzie się część praktyczna programu w wytypowanych jednostkach wojskowych. Po pozytywnie zaliczonym szkoleniu student zostaje mianowany na stopień kaprala rezerwy.

 

 

Media o imprezie:

1) Radio Koszalin

 


Zajęcia teoretyczne studentów LA - marzec 2019


Inauguracja I edycji Programu Legia Akademicka 2018/2019

W dniu 19.03.2019 r. odbyła się inauguracja  pierwszej edycji Programu Legia Akademicka.

W trakcie uroczystości zostały wręczone powołania do Programu oraz został dokonany podział na grupy zajęciowe.


Program Legia Akademicka w PWSZ w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie bierze udział w programie „Legia Akademicka".

Jest to ochotnicza forma służby wojskowej przeznaczona dla wszystkich studentów uczelni wyższych. Studenci  odbywają  teoretyczne przeszkolenie wojskowe na uczelni i praktyczne realizowane w jednostkach szkolnictwa wojskowego i wytypowanych jednostkach wojskowych. Szkolenie składa się z 3 modułów: podstawowego, podoficerskiego i  oficerskiego, kończy się egzaminem na oficera Wojska Polskiego.  

Studenci PWSZ w Koszalinie chcący uczestniczyć w szkoleniu, mogą złożyć formularz w Referacie ds. Nauczania lub przesłać wniosek drogą elektroniczną na adres: 

Koordynator ds. Legii Akademickiej  w PWSZ – dr inż. Artur DĄBEK  

e-mail: a.dabek@pwsz-koszalin.pl

 

Program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów "Legia Akademicka"

Wnioski drogą elektroniczną prosimy przesyłać na adres: a.dabek@pwsz-koszalin.pl

Wzór wniosku (do pobrania)


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06