Oferta kursów w roku akademickim 2022/2023

Pragniemy zachęcić Państwa do uczestnictwa w organizowanych
przez PWSZ  kursach dokształcających z zakresu: wychowania fizycznego, nauk o zdrowiu, pedagogiki i języków obcych.

 

Informujemy, że rekrutacja na kursy prowadzona jest
w trybie ciągłym, a dany kurs uruchamiany  jest natychmiast
po zebraniu odpowiedniej ilości osób.

 

 

PWSZ w Koszalinie informuje o rozpoczęciu kolejnej edycji  kursów:

  • instruktora rekreacji ruchowej – specjalność fitness-ćwiczenia siłowe,
  • instruktora rekreacji ruchowej – specjalność fitness-nowoczesne formy gimnastyczne,
  • instruktora rekreacji ruchowej -  specjalność trener personalny,
  • instruktora rekreacji ruchowej -  specjalność samoobrona,
  • instruktora rekreacji ruchowej -  kinezygerontoprofilaktyka.

Wkrótce nowe kursy!!!
 Opieka senioralna z językiem norweskim

 oraz kurs języka norweskiego dla pielęgniarek.

 

NAZWA KURSU

CENA

KURS   INSTRUKTORA  SPORTU
W PIŁCE  SIATKOWEJ

 

Kurs trenera I klasy w dziedzinie KOSZYKÓWKI

1340 zł

Kurs trenera II klasy w dziedzinie KOSZYKÓWKI (III edycja)

2700 zł

Kurs instruktora sportu w dziedzinie KOSZYKÓWKI (III edycja)

1340 zł*

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej
w dziedzinie KINEZYGERONTOPROFILAKTYKA 
(III edycja)

1100 zł*

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej
w dziedzinie ODNOWY BIOLOGICZNEJ

1100 zł*

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej
w dziedzinie NORDIC WALKING

1100 zł*

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej
w dziedzinie TRENER PERSONALNY

1100 zł*

Kurs menedżera Wellnes Spa

1100 zł
Kurs menedżera turystyki 1100 zł

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej
w dziedzinie
FITNESS – NOWOCZESNE FORMY GIMNASTYKI

1100 zł*

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej
w dziedzinie FITNESS – ĆWICZENIA SIŁOWE

1100 zł*

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej
w dziedzinie SAMOOBRONY

1100 zł*

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej
w dziedzinie SURVIVAL

1100 zł*

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej
w dziedzinie NARCIARSTWO ZJAZDOWE

1100  zł*

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej
w dziedzinie PŁYWANIA REKREACYJNEGO

1340 zł*

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej
w dziedzinie HIPOTERAPII

2600 zł*

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

110 zł

Kurs pierwszej pomocy

 110 zł

Kurs pierwszej pomocy w stanach nagłych
u dzieci

 110 zł

Kurs menedżerów sportu

1100 zł

Kurs opieki senioralnej z językiem niemieckim

499 zł

Kurs języka niemieckiego dla pielęgniarek

499 zł

 KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO, NIEMIECKIEGO, FRANCUSKIEGO I NORWESKIEGO:

Kursy standardowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych
Kursy dla osób w wieku 50+
Kursy przygotowujące do egzaminów British Council
   (KET, IELTS, FCE, CAE, CPE), egzaminów Instytutu  Goethego i egzaminów DELF/DALF)
Kursy konwersacyjne dla wyjeżdżających i nie tylko
Kursy indywidualne i specjalistyczne, oraz „szyte na miarę”
Kursy dla firm: kursy języka ogólnego lub specjalistycznego 
   (np. Business English, język obcy dla służby zdrowia,  język     profilowany pod branżę) 

 

od 950 zł
do
1800 zł

 

 (w zależności od rodzaju kursu, liczby godz. oraz liczby słuchaczy)

 

*cena obejmuje płatność za część ogólną kursu (250 zł), z której zwolnieni są absolwenci studiów wyższych w zakresie wychowania fizycznego oraz osoby posiadające uprawnienia instruktora sportu / rekreacji ruchowej w innej dziedzinie.

 

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

W celu zapisu na kurs należy pobrać formularz zgłoszeniowy (dotyczy wszystkich kursów) i przesłać go na adres:  kursy@pwsz-koszalin.pl
Warunkiem otworzenia kursu kwalifikacyjnego  jest zebranie 20-osobowej grupy.
Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia kursu w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Opłaty za usługi edukacyjne prosimy wpłacać na konto:

06 1130 1176 0022 2166 3820 0005

 

Nazwa odbiorcy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Adres odbiorcy: 75-582  Koszalin, ul. Leśna 1

Tytuł przelewu: np. opłata kurs instruktora rekreacji ruchowej w dziedzinie Trener personalny

Kwota: np. 1.100,00 zł

Nazwa nadawcy: np. Jan Nowak

Adres nadawcy: np. 75-345 Koszalin, ul. Szkolna 3


Honorowanie Karty Dużej Rodziny w PWSZ w Koszalinie

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE 

jest Partnerem Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny

i honoruje Kartę Dużej Rodziny w  postaci 

20% zniżki na kursy doskonalące, dokształcające, studia podyplomowe.

 

 

KOSZALIŃSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Koszalińska Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie wielodzietnej, zamieszkałej na terenie miasta Koszalina, składającej się  z rodziców (jednego rodzica) wychowujących troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia. Przez rodzica należy rozumieć również małżonka rodzica, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego dzieci zamieszkałego na terenie miasta Koszalina, rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka, a także dyrektora i wychowawcę zatrudnionych w placówce opiekuńczo – wychowawczej z terenu miasta Koszalina.

 

Koszalińska Karta Dużej Rodziny - informacje z  Urzędu Miasta Koszalin

Partnerzy 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06