Dietetyka

Dietetyka

Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
Kierunek Dietetyka
Zakład Dietetyki
Kierownik Zakładu - dr Jolanta Kowalska-Bigulak

e-mail: j.bigulak@pwsz-koszalin.pl

 

Opiekun Praktyk Zawodowych
dr Maria Dymkowska- Malesa 

e-mail: m.dymkowska-malesa@pwsz-koszalin.pl

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku dietetyka trwają 3 lata (6 semestrów).
Są to studia o profilu praktycznym, po ich zakończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

 

Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu dietetyka (opis zawodu) (kod zawodu 322001), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tekst jednolity z dnia 28 grudnia 2018r. Dz. U. 2018 poz. 227 z późn. zm.).

 

Dietetyk - opis zawodu

 

Studenci otrzymają rzetelną wiedzę oraz umiejętności praktyczne zarówno z dietetyki dedykowanej osobom z problemami natury zdrowotnej oraz z dietetyki sportowej, dedykowanej osobom uprawiającym sport zarówno wyczynowo jak i rekreacyjnie.

 

WAŻNE:
Do wykonywania zawodu dietetyk nie uprawnia ukończenie studiów podyplomowych ani kursów w zakresie dietetyki.

 

O KIERUNKU

Absolwent uzyskuje kwalifikacje i kompetencje niezbędne do:

 • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,
 • przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie
  z obowiązującą klasyfikacją i zasadami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP),
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizowania żywienia indywidualnego i zbiorowego dostosowanego
  do wieku i stanu zdrowia pacjentów,
 • oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia pacjentów,
 • wyciągania odpowiednich wniosków terapeutycznych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent posiada znajomość zasad edukacji żywieniowej zasady etyczne
i uregulowania prawne związane z wykonywanym zawodem, odbył praktyki zawodowe w szpitalach i poradniach związanych z obranym kierunkiem studiów.
Wykształcony i przygotowany absolwent kierunku dietetyka znajdzie  zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • poradniach żywieniowych, chorób metabolicznych, przewodu pokarmowego,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • zakładach dostarczających pożywienie do placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • placówkach sportowych, w tym fitness cluby,
 • sanatoriach, ośrodkach SPA, gabinetach promocji zdrowia,
 • szkołach, przedszkolach, żłobkach,
 • instytutach naukowo-badawczych,
 • inspekcjach zajmujących się kontrolą żywności i żywienia,
 • organizacjach zajmujących się doradztwem w zakresie żywienia ludzi oraz upowszechnianiem wiedzy o żywieniu człowieka,
 • może też prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie poradnictwa dietetycznego,
 • absolwent studiów przygotowany jest do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Prezentacja kierunku Dietetyka


Rok akademicki 2023/2024


Zajęcia "Analiza i ocena jakości żywności” - owoce i warzywa

Studenci 2 roku Dietetyki na zajęciach praktycznych „Analiza i ocena jakości żywności”  z dr Marią Dymkowską-Malesą oceniali  zawartości azotanów w wybranych owocach i warzywach za pomocą urządzenia Greentest. Greentest to innowacyjne urządzenie, które umożliwia szybkie i precyzyjne testowanie żywności. Określa zawartości azotynów, poziom toksyczności i ogólną jakości produktów spożywczych w tym także twardość wody.


Zajęcia „Analiza i ocena jakości żywności” - oceny kaw

Studenci 2 roku Dietetyki na zajęciach praktycznych „Analiza i ocena jakości żywności”  z dr Marią Dymkowską-Malesą oceniali sensorycznie kawy i napary kawowe wybranych kaw ziarnistych, mielonych i instant oraz ocena zawartości azotanów w wybranych owocach i warzywach za pomocą urządzenia Greentest. Greentest to innowacyjne urządzenie, które umożliwia szybkie i precyzyjne testowanie żywności. Określa zawartości azotynów, poziom toksyczności i ogólną jakości produktów spożywczych w tym także twardość wody.


Metody motywacji w diecie w formie pytań coachingowych

Dziś uczniowie Zespół Szkół nr 8 w Koszalinie odwiedzający PWSZ w Koszalinie wzięli udział w zajęciach z mgr inż. Kamilą Barańską, która przedstawiła metody motywacji do rozpoczęcia i utrzymania diety w formie pytań coachingowych.

Diet coaching łączy w sobie coaching i mentoring dietetyczny. To metodycznie przeprowadzone spotkania, podczas których klient – coachee, przy wsparciu Diet Coacha – specjalisty żywieniowca, buduje samoświadomość, zespalając wiedzę z zakresu dobrego odżywiania i zdrowego stylu życia z wiedzą o sobie.

Dzięki diet coaching’owi klient ma możliwość zbadania własnych potrzeb żywieniowych, i odkrywa , co mu służy, a co mu szkodzi. To były bardzo cenne wskazówki dla młodzieży

#dietetyka #dieta #motywacja #coaching #dietcoaching


Zajęcia studentów 2 roku

Zajęcia studentów 2 roku w ramach zajęć z przedmiotu "Żywienie w chorobach autoimmunologicznych" z mgr Aldoną  Lewitą-Paszko wykonywali testy na nietolerancje pokarmowe. 


Konferencja "Dietoterapia otyłości"

Wykładowczynie kierunku #Dietetyka PWSZ w Koszalinie wzięły udział w konferencji ph. Food Forum 2023 DIETOTERAPIA OTYŁOŚCI I ZABURZEŃ HORMONALNYCH Certyfikowana Konferencja Warsztatowa, która odbyła się 30 września 2023r. w Poznaniu.

Uczestniczki konferencji wzięły udział w wykładach eksperckich i warsztatach praktycznych, podczas których otrzymały interdyscyplinarną wiedzę z zakresu leczenia otyłości wg najnowszych wytycznych oraz poznały zasady żywienia pacjentów poddawanych zabiegom bariatrycznym czy farmakoterapii otyłości, a także najnowsze wytyczne i praktyczne narzędzia wspierające komponowanie planów dietoterapii, jadłospisów oraz planów suplementacyjnych dostosowanych do konkretnych problemów pacjentów gabinetu dietetycznego.


Rok akademicki 2022/2023


Zajęcia "Parazytologii"

Studentki 2 roku #Dietetyka w ramach zajęć z "Parazytologii" z dr Anną Góralczyk odwiedziły Zakład Higieny Weterynaryjnej.


Dni otwarte PWSZ 2023

Prezentacja kierunku Dietetyka podczas Dni Otwartych PWSZ 


Wykłady dietetyka w Akademii Młodego Piłkarza

Wykładowca PWSZ w Koszalinie dr Jolanta Kowalska-Bigulak specjalizująca się w dietetyce sportowej doktor nauk o zdrowiu w zakresie dietetyki poprowadziła wykład o  roli żywienia w podnoszeniu możliwości wydolnościowych u zawodników piłki nożnej Bałtyku Koszalin. W spotkaniu  uczestniczyli zawodnicy, rodzice i opiekunowie młodych piłkarzy. Prócz otrzymanej wiedzy, uczestnicy mogli zadawać pytania, na które fachowo odpowiadała pani dietetyk. Na koniec zostały przedstawione propozycje posiłków oraz napojów izotonicznych.


Rok akademicki 2021/2022


Dni otwarte 2022


Zajęcia praktyczne "Kuchnie świata"

Zajęcia praktyczne studentów 3 roku #DietetykaPWSZwKoszalinie w ramach przedmiotu „Kuchnie świata” z mgr Joanną Kubat to prawdziwa sztuka kulinarna. Potrawy wykonane przez studentów to prawdziwa podróż kulinarna po różnych zakątkach świata:

 • Kuchnia francuska – zupa cebulowa
 • Kuchnia włoska - ravioli i gnocchi
 • Kuchnia japońska – oczywiście sushi 

Akcje studentów dietetyki promujące zdrowy styl życia

Studentki 3 roku kierunku Dietetyki PWSZ w Koszalinie  p. Natalia Majewska i p. Karolina Sobieraj  pod opieką wykładowcy mgr Aldony Lewity-Paszko od 2020r. biorą udział w cyklicznych  akcjach promujących zdrowy styl życia w ramach praktyk zawodowych,  oceniają  aktualny stan zdrowia seniorów i dzieci w wieku przedszkolnym.

Co roku w Mielnie odbywa się zjazd Ludowych Zespołów Sportowych, gdzie prowadzone są  warsztaty nt. poprawy świadomości seniorów co do wyborów żywieniowych i ich stanu zdrowia. Prowadzone jest doradztwo, które wskazuje odpowiedni kierunek potrzeb zdrowotnych.  Analizowane są nawyki żywieniowe i wprowadzane są praktyczne rady w celu poprawy  stanu zdrowia  seniorów.  Wykonywane są cykliczne analizy składu ciała, w celu określenia obecnego  stanu organizmu na podstawie oceny ilości tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej czy wody  w organizmie.

Tego typu warsztaty spotykają się z bardzo dużą aprobatą społeczeństwa, a przyszli dietetycy naszej uczelni mogą trenować swój warsztat poprzez prowadzenie wykładów, indywidualne doradztwo żywieniowe, interpretację wyników badań.  Dzięki tym spotkaniom edukacja żywieniowa ma miły i praktyczny charakter.

Ponadto udział w spotkaniach z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym w jednym z nowogardzkich przedszkoli przyczynił się także, do wzrostu świadomości  dorosłych, w przypadku umiejętności wyboru dobrych artykułów spożywczych, które wkładają do koszyka sklepowego.

Na spotkaniu zostały przedstawione Rodzicom zasady prawidłowego żywienia dzieci w wieku 3-6 lat, ewentualne błędy żywieniowe oraz zagrożenia wynikające z ich popełniania w wieku starszym i dojrzałym podopiecznych.

Praktyki zawodowe w poradniach dietetycznych pozwalają studentom PWSZ w Koszalinie nabywać praktyczne umiejętności  warsztatu, umiejętności prowadzenia wywiadu zdrowotno-żywieniowego i obcowania z klientem. Dzięki tym zabiegom, w sposób efektywny studenci podejmują działania terapeutyczne, które mają na celu obniżać ryzyko występowania chorób cywilizacyjnych takich jak cukrzyca 2, hipercholesterolemia czy już otyłość z współistniejącymi chorobami. Połączenie wiedzy teoretycznej i możność wykorzystania jej w kontakcie z pacjentem, pozwala intensywnie udoskonalać umiejętności niezbędne w zawodzie dietetyka. 

Dzięki bliskiemu kontaktowi z pacjentem, rozmowie z nim, dokonywaniu regularnej analizy składu ciała, stosowaniu zindywidualizowanej diety może w sposób bezpośredni wpływać na polepszenie się jego stanu zdrowia. Dzięki temu nasze społeczeństwo staje się bardziej świadome i zdrowsze!


Rok akademicki 2020/2021


Poradnia dietetyczna online

Poradnia dietetyczna online


Rok akademicki 2019/2020


Zajęcia praktyczne z analizy składu masy ciała i planowania racjonalnego odżywiania


Zajęcia praktyczne studentów 1 roku z p.J.Kubat

Zajęcia praktyczne studentów 1 roku z p.J.Kubat  "Technologia żywności" - jest bardzo apetycznie :)


Rok akademicki 2018/2019


Dzień Zdrowia i Urody w PWSZ

W dniach 24-25 maja 2019r w PWSZ w Koszalinie - w ramach corocznych Dni Koszalina - odbyły się Dni Zdrowia i Urody. To były dni pełne atrakcyjnych wydarzeń. Studenci poszczególnych kierunków kształcenia pod opieką wykładowców mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności. Studenci dietetyki przeprowadzali analizę składu masy ciała na aparacie In Body 470 i prowadzili konsultacje dietetyczne.


Dzień otwarty w PWSZ


Zajęcia praktyczne - kuchnie świata


Zajęcia praktyczne - analizator składu ciała


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06