Dietetyka

Dietetyka

Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
Kierunek Dietetyka
Zakład Dietetyki
Kierownik Zakładu - dr Jolanta Kowalska-Bigulak

e-mail: j.bigulak@pwsz-koszalin.pl

 

Opiekun Praktyk Zawodowych
dr Maria Dymkowska- Malesa 

e-mail: m.dymkowska-malesa@pwsz-koszalin.pl

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku dietetyka trwają 3 lata (6 semestrów).
Są to studia o profilu praktycznym, po ich zakończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

 

Studenci otrzymają rzetelną wiedzę oraz umiejętności praktyczne zarówno z dietetyki dedykowanej osobom z problemami natury zdrowotnej oraz z dietetyki sportowej, dedykowanej osobom uprawiającym sport zarówno wyczynowo jak i rekreacyjnie.

 

O KIERUNKU

Absolwent uzyskuje kwalifikacje i kompetencje niezbędne do:

 • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,
 • przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie
  z obowiązującą klasyfikacją i zasadami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP),
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizowania żywienia indywidualnego i zbiorowego dostosowanego
  do wieku i stanu zdrowia pacjentów,
 • oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia pacjentów,
 • wyciągania odpowiednich wniosków terapeutycznych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent posiada znajomość zasad edukacji żywieniowej zasady etyczne
i uregulowania prawne związane z wykonywanym zawodem, odbył praktyki zawodowe w szpitalach i poradniach związanych z obranym kierunkiem studiów.
Wykształcony i przygotowany absolwent kierunku dietetyka znajdzie  zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • poradniach żywieniowych, chorób metabolicznych, przewodu pokarmowego,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • zakładach dostarczających pożywienie do placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • placówkach sportowych, w tym fitness cluby,
 • sanatoriach, ośrodkach SPA, gabinetach promocji zdrowia,
 • szkołach, przedszkolach, żłobkach,
 • instytutach naukowo-badawczych,
 • inspekcjach zajmujących się kontrolą żywności i żywienia,
 • organizacjach zajmujących się doradztwem w zakresie żywienia ludzi oraz upowszechnianiem wiedzy o żywieniu człowieka,
 • może też prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie poradnictwa dietetycznego,
 • absolwent studiów przygotowany jest do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Prezentacja kierunku Dietetyka


Rok akademicki 2020/2021


Poradnia dietetyczna online

Poradnia dietetyczna online


Rok akademicki 2019/2020


Zajęcia praktyczne z analizy składu masy ciała i planowania racjonalnego odżywiania


Zajęcia praktyczne studentów 1 roku z p.J.Kubat

Zajęcia praktyczne studentów 1 roku z p.J.Kubat  "Technologia żywności" - jest bardzo apetycznie :)


Rok akademicki 2018/2019


Dzień Zdrowia i Urody w PWSZ

W dniach 24-25 maja 2019r w PWSZ w Koszalinie - w ramach corocznych Dni Koszalina - odbyły się Dni Zdrowia i Urody. To były dni pełne atrakcyjnych wydarzeń. Studenci poszczególnych kierunków kształcenia pod opieką wykładowców mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności. Studenci dietetyki przeprowadzali analizę składu masy ciała na aparacie In Body 470 i prowadzili konsultacje dietetyczne.


Dzień otwarty w PWSZ


Zajęcia praktyczne - kuchnie świata


Zajęcia praktyczne - analizator składu ciała


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06