Bezpieczeństwo narodowe

Rok 1 - 17.12

Rok 2 - 17-21.12

 

Uwaga!

Plany orientacyjne na 1 semestr mogą ulec zmianie

Rok 1

Rok 2


Dietetyka

Rok 1 - 17-21.12

 

 


Fizjoterapia

Rok 1 - 17-20.12

Rok 3 - 17-21.12

 

Zajęcia praktyczne - rok 3

 

Uwaga!

Plany orientacyjne na 1 semestr mogą ulec zmianie

 

Rok 1 - studia magisterskie

Rok 3 - studia licencjackie
Pielęgniarstwo - studia pierwszego stopnia - licencjackie

Rok 1 - 17-21.12


Pielęgniarstwo - studia drugiego stopnia - magisterskie - stacjonarne

Rok 1 - 17-21.12


Pielęgniarstwo - studia drugiego stopnia - magisterskie niestacjonarne

Rok 1


Studia pomostowe niestacjonarne - pielęgniarstwo

 

Plan zajęć na 1 semestr 2018/2019


Ratownictwo medyczne

Rok 1 - 17-21.12

Rok 2 - 17-21.12

Rok 3 - 17-21.12

 

 

Uwaga!

Plan orientacyjne na  1 semestr są na bieżąco aktualizowne i mogą ulec zmianie

 

Rok 1

Rok 2

Rok 3


Wychowanie fizyczne

Rok 1 - 17-21.12

Rok 2 - 17-21.12

Rok 3 - 17-21.12

 

 

Plany orientacyjne na 1 semestr mogą ulec zmianie

 

Plan orientacyjny na 1 semestr

 


Studia niestacjonarne WF

Rok 1

 

Rok 2

 

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06