Plany zajęć na 2 semestr w roku akademickim 2022/2023

Uwaga!

Plany zajęć są na bieżąco aktualizowane i mogą ulec zmianie!

 

 

Bezpieczeństwo narodowe - studia stacjonarne

Rok 1

Rok 2

Rok 3


Bezpieczeństwo narodowe - studia niestacjonarne

Rok 2


Dietetyka

Rok 1

Rok 2

Rok 3


Fizjoterapia

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Rok 4


Kosmetologia

Rok 1

Rok 2

Rok 3


Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna


Pielęgniarstwo - studia licencjackie

Rok 1

Rok 2

Rok 3


Pielęgniarstwo - studia magisterskie stacjonarne

Rok 1

Rok 2


Pielęgniarstwo - studia magisterskie niestacjonarne

Rok 1

Rok 2


Ratownictwo medyczne

Rok 1

Rok 2

Rok 3


Wychowanie fizyczne

Rok 1

Rok 2

Rok 3


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06