Plany zajęć w 2 semestrze roku akademickiego 2021/2022

Uwaga!

Plany orientacyjne są na bieżąco aktualizowane!

 


 

Bezpieczeństwo narodowe

Rok 1

Rok 2

Rok 3

 

Bezpieczeństwo narodowe -  Studia niestacjonarne 

Rok 1 


Dietetyka

Rok 1

Rok 2

Rok 3


 Fizjoterapia

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Rok 4


Kosmetologia

Rok 1

Rok 2

Rok 3


Pedagogika

Rok 1 i 2


Pielęgniarstwo - studia licencjackie

Rok 1

Rok 2

Rok 3


Plan - MCSM 


 

Pielegniarstwo - studia pomostowe - niestacjonarne

 


Pielęgniarstwo - studia magisterskie - stacjonarne

Rok 1

Rok 2


Pielęgniarstwo - studia magisterskie - niestacjonarne

Rok 1

Rok 2


Ratownictwo medyczne

Rok 1

Rok 2

Rok 3


Sport, fitness, wellness i SPA

Rok 1


Wychowanie fizyczne 

Rok 1

Rok 2

Rok 3


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06