Plany zajęć w 2 semestrze w roku akademickim 2019/2020


Uwaga!

Decyzją Rektora PWSZ  w Koszalinie
zawieszone zostają zajęcia dydaktyczne

w dniach 12 marca - 10 kwietnia 2020 roku.Bezpieczeństwo narodowe

Rok 1 - 23-27.03

Rok 2 - 23-27.03

Rok 3 - 23-27.03

 

Rok 1 - 16-20.03

Rok 2 - 16-20.03

Rok 3 - 16-20.03

 

 

Uwaga!

Plany orientacyjne na 2 semestr   są na bieżąco aktualizowane i mogą ulec zmianie

Rok 1

Rok 2

Rok 3


Dietetyka

Rok 1  - 12.03-3.04

Rok 2  - 12.03-3.04

 

Uwaga!

Plany orientacyjne na 2 semestr   są na bieżąco aktualizowane i mogą ulec zmianie

Rok 1

Rok 2


Fizjoterapia

Rok 1 - 30.03-3.04

Rok 2 - 30.03-3.04

 

Rok 1 - 12-27.03

Rok 2 - 12-27.03

 

 

Uwaga!

Plany orientacyjne na 2 semestr   są na bieżąco aktualizowane i mogą ulec zmianie

Rok 1

Rok 2


Kosmetologia

Rok 1 - 23-27.03

Rok 2 - 23-27.03

Rok 3 - 23-27.03

 

 

Rok 1 - 16-20.03

Rok 2 - 16-20.03

Rok 3 - 16-20.03

 

 

Uwaga!

Plany orientacyjne na 2 semestr   są na bieżąco aktualizowane i mogą ulec zmianie

Rok 1

Rok 2

Rok 3


Pielęgniarstwo - studia licencjackie

Rok 1 - 26.03 - 8.04

Rok 2 - 26.03 - 8.04

 

Rok 1 - 12-25.03

Rok 2 - 12-25.03

Rok 3 - 9-12.03

 

 

Uwaga!

Plany orientacyjne na 2 semestr   są na bieżąco aktualizowane i mogą ulec zmianie

Rok 1 

Rok 2

Rok 3

 

Zajęcia praktyczne

Rok 1 - 2 semestr

Rok 2 - 4 semestr

 Rok 3 - 6 semestr 
 

Rok 3 - praktyka zawodowa

Plan zajęć w MCSM - 2 semestr
Pielęgniarstwo - studia 2 stopnia magisterskie - stacjonarne

Rok 1 - 26.03 - 8.04

Rok 2 - 26.03 - 8.04

 

Rok 1 - 9-25.03

Rok 2 - 9-25.03

 

 

Uwaga!

Plany orientacyjne na 2 semestr   są na bieżąco aktualizowane i mogą ulec zmianie

Rok 1

Rok 2


Pielęgniarstwo - studia 2 stopnia magisterskie - niestacjonarne

Rok 1 - 27-29.03.2020

 

Rok 1 - 20-22.03.2020

Rok 2 - 20-22.03.2020

 

 

Uwaga!

Plany orientacyjne na 2 semestr   są na bieżąco aktualizowane i mogą ulec zmianie

Rok 1

Rok 2

 

Zajęcia praktyczne - Rok 1 - semestr 2


Ratownictwo medyczne

Uwaga!

Plany orientacyjne na 2 semestr   są na bieżąco aktualizowane i mogą ulec zmianie

Rok 1

Rok 2

Rok 3


Wychowanie fizyczne

Rok 1 - 12-27.03

Rok 2 - 12-27.03

Rok 3 - 12-27.03

 

 

Uwaga!

Plany orientacyjne na 2 semestr   są na bieżąco aktualizowane i mogą ulec zmianie

Plan orientacyjny na 2 semestr


Wychowanie fizyczne - studia niestacjonarne

Rok 2 - 28-29.03

Rok 3 - 28-29.03

 

Rok 2 - 21-22.03

Rok 3 - 21-22.03


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06