Komunikaty Rektora w sprawie funkcjonowania PWSZ od dn.22.02.2021r.

Komunikat nr 1/2021 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie funkcjonowania  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie od dnia 22 lutego 2021 roku

 

W związku z trwającym stanem pandemii od 22 lutego 2021 roku, do odwołania planuje się funkcjonowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w następujący sposób:

  1. zajęcia teoretyczne (m.in. wykłady, seminaria, lektoraty) będą prowadzone w formie zdalnej  (e-learning),
  2. zajęcia praktyczne będą odbywały się w obiektach Uczelni.

Komunikat  nr 2/2021r. Rektora PWSZ w Koszalinie ws. wymiaru zajęć zdalnych w trybie synchronicznym na studiach stacjonarnych od dn. 22.02.2021r.

 

Komunikat  nr 3/2021r. Rektora PWSZ w Koszalinie ws. wymiaru zajęć zdalnych w trybie synchronicznym na studiach niestacjonarnych od dn.22.02.2021r.


Studia niestacjonarne

Przypominamy, że w 2 semestrze w roku akademickim 2020/2021
w soboty podczas zjazdów studiów niestacjonarnych

Referat ds. Nauczania czynny jest w godz. 9.00-12.00

Biblioteka czynna jest w godz. 9.00- 13.00.

Zapraszamy


Plany zajęć w 2 semestrze roku akademickiego 2020/2021


Bezpieczeństwo narodowe

Plany orientacyjne na 2 semestr

Rok 1

Rok 2

Rok 3


Dietetyka

Plany orientacyjne na 2 semestr

Rok 1

Rok 2

Rok 3


Fizjoterapia

ZAJĘCIA ZDALNE NA PLATFORMIE MOODLE

Plany orientacyjne na 2 semestr

Rok 1

Rok 2

Rok 3


Kosmetologia

Plany orientacyjne na 2 semestr

Rok 1

Rok 2

Rok 3


Pedagogika

Rok  1 - 3


Pielęgniarstwo - studia licencjackie

Plany orientacyjne

Rok 1

Rok 2

Rok 3


Pielęgniarstwo - studia pomostowe

Plan orientacyjny


Pielęgniarstwo - studia 2 stopnia stacjonarne

Rok  1 - plan orientacyjny

Rok 2 - plan orientacyjny


Pielęgniarstwo - studia 2 stopnia niestacjonarne

 Rok 1 - plan orientacyjny

Rok 2 - plan orientacyjny


Ratownictwo medyczne

Plany orientacyjne są na bieżąco aktualizowane i mogą ulec zmianie

Rok 1

Rok 2

Rok 3


Wychowanie fizyczne

Plan orientacyjny dla 3 lat na 2 semestr

Uwaga: zajęcia odbywają się w trybie zdalnym. Zajęcia na pomarańczowym tle w trybie stacjonarnym w Uczelni PWSZ w Koszalinie.


Wychowanie fizyczne - niestacjonarne

Plan na 2 semestrKontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06