Plany zajęć w 2 semestrze w roku akademickim 2018/2019


Bezpieczeństwo narodowe

Rok 1 - 18-22.02

Rok 2 - 18-22.02

 

Uwaga!

Plany orientacyjne na 2 semestr mogą ulec zmianie

Rok 1

Rok 2


Dietetyka

Rok 1 - 18-22.02

 


Fizjoterapia

Rok 1 - 18-22.02

Rok 3 - 18-22.02

 

 

Uwaga!

Plany orientacyjne na  semestr mogą ulec zmianie

 

Rok 1 - studia magisterskie

Rok 3 - studia licencjackie
Pielęgniarstwo - studia pierwszego stopnia - licencjackie

Rok 1 - 18-22.02

Rok 2 - 18-22.02

Rok 3 - 18-22.02


Pielęgniarstwo - studia 2 stopnia - magisterskie - stacjonarne

Rok 1 -  plan orientacyjny na 1 semestr

 

 


Pielęgniarstwo - studia 2 stopnia - magisterskie niestacjonarne

Plan orientacyjny na 1 semestr

 

 

Plan zajęć - 22-24.02.2019 
 

 


Studia pomostowe niestacjonarne - pielęgniarstwo

Plan orientacyjny na 1 semestr


Ratownictwo medyczne

Rok 1 - 18-22.02

Rok 2 - 18-22.02

Rok 3 - 18-22.02

 

 

Uwaga!

Plan orientacyjne na  1 semestr są na bieżąco aktualizowne i mogą ulec zmianie

 

Rok 1

Rok 2

Rok 3


Wychowanie fizyczne

Rok 1 - 18-22.02

Rok 2 - 18-22.02

Rok 3 - 18-22.02

 

 

 

Plany orientacyjne na  semestr mogą ulec zmianie

 

Plan orientacyjny na  semestr

 


Studia niestacjonarne WF

Rok 1

Rok 2

 

 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66
fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06