Harmonogram egzaminów w sesji egzaminacyjnej poprawkowej w roku akademickim 2020/2021

 

Bezpieczeństwo narodowe

Egzamin dyplomowy - rok 3


Dietetyka

Egzamin dyplomowy - rok 3


Fizjoterapia

Rok 1

Rok 2

Rok 3


Kosmetologia


 Pedagogika - rok 1

Egzmin dyplomowy - rok 3

 


Pielęgniarstwo

Studia licencjackie - rok 1 i 2

 

Egzaminy dyplomowe

Studia licencjackie

Studia magisterskie stacjonarne

Studia magisterskie niestacjonarne

Studia pomostowe

 


Ratownictwo medyczne 

Rok  1-3

Egzamin dyplomowy

 


Wychowanie fizyczne

Egzamin dyplomowy - rok 3 - studia stacjonarne i niestacjonarne
 


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06