Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne

Instytut Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego
Kierunek Ratownictwo  Medyczne
Zakład Ratownictwa Medycznego
Kierownik Zakładu - dr Joanna Łoś

adres e-mail: j.los@pwsz-koszalin.pl

 

Opiekun Praktyk Zawodowych
mgr Izabela Szuster

i.szuster@pwsz-koszalin.pl

 

         Studia I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne trwają 3 lata  (6 semestrów) i są prowadzone w systemie stacjonarnym.

 Studia mają charakter studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

 

Studia na kierunku ratownictwo medyczne mają więc na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie profesjonalnej kadry ratowników medycznych. Zawód ratownika medycznego polega na samodzielnym wykonywaniu lub wykonywaniu pod nadzorem lekarza, medycznych czynności ratunkowych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W Polsce jest jednym z zawodów medycznych, który mimo najkrótszej tradycji kształcenia na poziomie studiów wyższych cieszy się dużym zainteresowaniem społecznym. Rozwój ratownictwa medycznego jest jednym z priorytetów zdrowotnych Unii Europejskiej. Ustawa z dnia 7 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oparła system ratownictwa medycznego w Polsce na zawodzie ratownika medycznego. Przed ratownikami medycznymi ustawodawca otworzył możliwość samodzielnego wykonywania zawodu, włącznie z samodzielną pracą w zespołach ratownictwa medycznego bez konieczności obecności w zespole lekarza. Ratownicy medyczni uzyskali podstawy prawne do samodzielnego wykonywania wielu interwencji medycznych (tzw. medycznych czynności ratunkowych), w tym samodzielnego podawania kilkudziesięciu leków. Dobrze wyposażone i coraz lepiej wyszkolone zespoły ratownicze szybko zastępują tzw. ogólne zespoły lekarskie.

       Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk medycznych oraz szczegółową z zakresu ratownictwa medycznego. Jest przygotowany do pracy jako ratownik medyczny w pełnym zakresie wymaganym rozporządzeniem ministra zdrowia. Jest przygotowany do współpracy z lekarzem oraz innymi przedstawicielami zawodów medycznych.

          Kształcenie ratowników medycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie związane jest przede wszystkim z występowaniem deficytu kadrowego ratowników medycznych w stosunku do potrzeb systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

 

        Absolwent kierunku ratownictwo medyczne będzie przygotowany do wykonywania zawodu ratownika medycznego samodzielnie lub pod nadzorem lekarza w takich instytucjach jak:

·       szpitalne oddziały ratunkowe,

·       centra powiadamiania ratunkowego,

·       zespoły wyjazdowe pogotowia ratunkowego,

·       niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi medyczne,

·       zabezpieczenie medycznego imprez masowych,

·       lotnicze zespoły ratownictwa medycznego,

·       jednostki krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego,

·       przyzakładowe jednostki ratownictwa medycznego,

·       jednostki prowadzące edukację w zakresie pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy,

·       organy administracji samorządowej i rządowej wykonujące zadania w zakresie systemu ratownictwa medycznego,

·       wojsko polskie,

·       policja,

·       straż miejska,

·       górskie ochotnicze pogotowie ratunkowe,

·       wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe.


Prezentacja kierunku Ratownictwo medyczne


Rok akademicki 2022/2023


Manewry ratownicze w Ustce 2024

8 czerwca 2024 roku studenci kierunku #RatownictwoMedyczne PWSZ w Koszalinie po raz kolejny wzięli udział w Manewrach Ratowniczych, organizowanych przez Uniwersytet Pomorski w Słupsku wspólnie z Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Jest to wydarzenie rozgrywane każdego roku na usteckiej plaży, a wszystkie zadania podejmowane przez zespoły studenckie związane są z ratowaniem życia ludzkiego w odmiennych warunkach i sytuacjach.

Zadaniem studentów była jak najszybsza pomoc poszkodowanym, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Uczestnikami manewrów byli studenci kierunków Ratownictwa medycznego trzech uczelni:

✔ Uniwersytet Pomorski w Słupsku,

✔ Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

✔ PWSZ w Koszalinie.

W skład pięcioosobowych zespołów wchodzili studenci wszystkich trzech uczelni. Oprócz wykonania trudnych zadań, studenci musieli zmierzyć się z różnym poziomem wiedzy i umiejętnościami studentów ze swojego zespołu i także osób obserwujących wydarzenie.

Bazę ćwiczeniową stanowiło 14 stacji, w których symulowane były zdarzenia wymagające pomocy ratowników medycznych. Pośród zadań pojawiły się między innymi wyciąganie topielca z wody, ratowanie człowieka na plaży z zawałem serca, częstoskurczem, czy ratowanie osoby porażonej piorunem. Zespoły studentów musiały też przeprowadzić resuscytację noworodka, który urodził się na plaży i ocalić poszkodowanych, którzy zostali ranni w wyniku wybuchu.

To rzadka okazja nauki pracy w zawodzie ratownika medycznego, która czasami ma miejsce w ekstremalnych warunkach.

Manewry zostały przeprowadzone z wykorzystaniem sprzętu, który dzięki swojej klasie pozwolił poprzez symulację na odwzorowanie wielu stanów zagrożenia życia.

Uczestnicy zadań związanych ze środowiskiem wodnym współpracowali z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Słupsku.

Za czynny udział w Manewrach wszyscy studenci otrzymali medale, a przedstawicielom uczelni dodatkowo wręczono puchar.

Naszą uczelnię godnie reprezentowali studenci kierunku #RatownictwoMedyczne

Trzeciego roku:

Adrian Białkowski, Jolanta Haremza, Piotr Sobieraj, Julia Grajper, Wiktoria Pielka oraz

Pierwszego roku:

Klaudia Baran, Alicja Człapa, Marta Wittk Jeżewska, Maciej Muszyński, Michał Marek, Płoceniak Elżbieta

pod opieką wykładowcy kierunku #RatownictwoMedyczne PWSZ w Koszalinie dr Małgorzaty Dubik-Tota.


Przekazanie aparatu USG przez dr Ismaiel Salloum

23.01.2024r. nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu USG ofiarowanego przez doktora Ismaiel Salloum specjalistę ginekologii i położnictwa. Przekazany sprzęt w istotny sposób wpłynie na poprawę jakości kształcenia studentów PWSZ w Koszalinie na kierunku #RatownictwoMedyczne i będzie wykorzystywany do celów dydaktycznych. 


Wizyta studyjna studentów 3 roku w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa w Ustce

Studenci 3 roku kierunku #RatownictwoMedyczne odbyli wizytę studyjną w Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Ustce. Opiekunem roku był wykładowca mgr Jarosław Kalenik.

Studenci mieli możliwość poznać bezpośrednio specyfikę pracy ratownika morskiego w trudnych morskich warunkach, ponieważ wypłynęli specjalistycznym statkiem ratowniczym "ORKAN" na pełne morze. Poznali również wyposażenie zarówno statku pełnomorskiego, jak i łodzi motorowych, będących na wyposażeniu Brzegowej Stacji Ratownictwa.

Dnia 27.11.2023 12 studentów kierunku Ratownictwo Medyczne III rok wraz z opiekunem grupy- mgr. Jarosławem Kalenikiem, wzięło udział w wycieczce do bazy Morskiej Stacji Poszukiwania i Ratownictwa w Ustce.

Do zadań tej jednostki należy m.in.

 1. Ratowanie ludzkiego życia na morzu
 • Poszukiwanie oraz podejmowanie rozbitków z wody i środków ratunkowych
 • Udzielanie rozbitkom kwalifikowanej pomocy medycznej
 • Transport poszkodowanych (rozbitków, rannych i chorych) na ląd
 • Gaszenie pożarów na statkach
 • Holowanie ratownicze
 1. Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego

Studenci mieli możliwość poznać specyfikę pracy w trudnych morskich warunkach mogąc doświadczyć jej bezpośrednio, ponieważ wypłynęli specjalistycznym statkiem ratowniczym "ORKAN" na pełne morze. Poznali wyposażenie zarówno statku pełnomorskiego, jak i łodzi motorowych, będących na wyposażeniu Brzegowej Stacji Ratownictwa.

Studenci zaangażowali się pytając o wszystkie nowości oraz specyfikę pracy w jednostce. Wracając, pełni emocji dyskutowali o nowym doświadczeniu i porównywali pracę ratownika morskiego z pracą ratownika medycznego, dochodząc przy tym do wielu ciekawych wniosków.


Zajecia pokazowe studentów RM

 

#PoznajemyPWSZwKoszalinie

Naszą uczelnię odwiedzili uczniowie z V LO im. Stanisława Lema w Koszalinie.

Młodzież brała aktywny udział w zajęciach studentów kierunku #RatownictwoMedyczne oraz szkoleniu z zakresu:

 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • obsługi i użycia defibrylatora AED - medycznego urządzenia do przeprowadzania reanimacji,
 • oraz wykładzie połączony z pokazem nt. konfliktu militarnego.

Zajęcia miały na celu poprawę bezpieczeństwa i świadomości młodzieży w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy przy użyciu urządzenia AED.

 


Studenci RM wzięli udział w Manewrach ratowniczych

10 czerwca 2023 roku Studenci kierunku #RatownictwoMedyczne PWSZ w Koszalinie po raz kolejny wzięli udział w projekcie, organizowanym przez Uniwersytet Pomorski w Słupsku: „Społeczna odpowiedzialność - oddziaływanie regionalnych uczelni wyższych jako czynnika stymulującego międzypokoleniową aktywność społeczną”. Realizacja projektu odbyła się poprzez akcję #ManewryRatownicze na plaży w Ustce, w której udział wzięli studenci Ratownictwa medycznego: Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu oraz PWSZ w Koszalinie.Podczas manewrów studenci uczestniczyli w ćwiczeniach – pozoracjach, gdzie pod okiem doświadczonych instruktorów mieli okazję sprawdzić w praktyce wiedzę zdobytą podczas studiów. 

Dumni jesteśmy ze studentów PWSZ w Koszalinie kierunku #RatownictwoMedyczne którzy wzięli udział w Manewrach:

1 rok: Benjamin Banaś i Oliwia Radziusz,

2 rok: Piotr Sobieraj, Adrian Białkowski, Wiktoria Pielka, Mikołaj Bakhaus, Jolanta Haremza,

3 rok: Katarzyna Wiśniewska.

Studenci zdobyli puchar, a każdy z nich otrzymał medal. Oprócz nagród zdobyli dużą wiedzę i cenne umiejętności praktyczne


Zajęcia "Medycyna taktyczna"

Studenci 3 roku #RatownictwoMedyczne ćwiczą umiejętności praktyczne w ramach zajęć  "Medycyna taktyczna" z wykładowcą mgr Jarosław Kalenik. Zainscenizowano amputacje prawej dłoni oraz zastosowanie stazy taktycznej typu SOFT do zaopatrzenia krwotoku. Studenci mieli za zadanie zabezpieczyć amputowaną dłoń oraz wdrożyć działania ratownicze z ewakuacją włącznie.


Dni otwarte PWSZ 2023

Prezentacja kierunku Ratownictwo medyczne  podczas Dni Otwartych PWSZ 


Pokaz ratownictwa medycznego studentów 1 roku

Studenci kierunku #RatownictwoMedyczne z wykładowcą mgr Jarosław Kalenik wzięli udział w akcji realizowanej w TEB Edukacja Koszalin dotyczącej kształcenia młodzieży w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Studenci przedstawili zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie poznali właściwe techniki oraz mieli możliwość praktycznego zweryfikowania nabytych umiejętności wykonując czynności na fantomie ratowniczym. Pokaz czynności ratowniczych cieszył się dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że przyczyni się także do podniesienia poziomu bezpieczeństwa.


Przekazanie aparatu USG przez prof. Zdz. Maciejewskiego

Prof. dr hab. Zdzisław Maciejewski, były wieloletni ordynator oddziału ginekologii i położnictwa Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, Honorowy Obywatel Koszalina (2022) wzbogacił naszą Uczelnię przekazując aparat USG używany obecnie w celach dydaktycznych w ramach nauki podstaw diagnostyki usg.

Prof. Maciejewski należał do pionierów zastosowania ultrasonografii w diagnostyce ginekologicznej i położniczej. Koszaliński szpital dysponował aparatem USG wcześniej niż wiele renomowanych polskich klinik.


PWSZ w Koszalinie bierze udział w Akcji #Movemeber

PWSZ w Koszalinie bierze udział w Akcji #Movemeber


Pokaz defibrylatora przez studentów RM

Podczas Koszalińskiego  Kongresu Kultury studenci 2 roku Ratownictwa Medycznego prezentowali obsługę defibrylatora AED - medycznego urządzenia do przeprowadzania reanimacji. Pokaz miał na celu poprawę bezpieczeństwa i świadomości mieszkańców Koszalina w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy przy użyciu urządzenia. Automatyczny defibrylator zewnętrzny (ang. automated external defibrillator AED) to wysoce specjalistyczne, skomputeryzowane urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi instrukcję obsługi przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. Urządzenie jest proste w obsłudze i może być użyte przez osoby nie posiadające wykształcenia medycznego. Urządzenie analizuje rytm tego organu i określa, czy pacjent wymaga zastosowania defibrylacji.

AED posiada funkcje jak m.in.: wykonywanie cyklicznych autotestów w celu zapewnienia ciągłej gotowości, wykorzystanie jednoelementowego zestawu elektrod, dzięki czemu łatwiejsze jest właściwe przymocowanie elektrody do pacjenta, wydawanie komunikatów głosowych i graficznych kierujących działaniem ratownika w nagłych wypadkach dotyczących pracy serca, związanych z rodzajem wykonywanej operacji oraz momentem jej wykonania, np. wezwanie pomocy lub przeprowadzenie reanimacji. Wykonana w ciągu 3 minut od zatrzymania krążenia pozwala na przeżycie w ok. 75% przypadków.


Doświadczenia podczas praktyk zawodowych studentów 2 roku

Najlepsze doświadczenie zdobywa się podczas praktyk zawodowych 

Studentka 2 roku #RatownictwoMedyczne PWSZ w Koszalinie Julia Grajper odbywająca praktyki zawodowe w koszalińskim pogotowiu ratunkowym wraz z zespołem ratownictwa medycznego Z01112 składającym się z ratowników medycznych Konrada Kuzio i Krzysztofa Sobierajskiego uczestniczyła przy porodzie domowym. Akcja porodowa była szybka. Szczęśliwa mama i zdrowy synek trafili do koszalińskiego szpitala.

 

Artykuł "Głos Koszaliński" z dn. 25.01.2023 - gk24.pl - Poród w domu w asyście ekipy koszalińskiego pogotowia ratunkowego


Rok akademicki 2021/2022


Dni otwarte 2022


Warsztaty studentów RM „Dzień z pierwszą pomocą”

Studenci 2 roku kierunku Ratownictwo medyczne pod opieką dr Małgorzaty Dubik–Toty, w dniu 19.01.2022 r. wzięli udział w organizowanych przez Szkołę Podstawowa nr 2 w Sianowie w warsztatach „Dzień z pierwszą pomocą”. Celem akcji było kształtowanie umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz udzielania pierwszej pomocy. 

Studenci zapoznali uczniów klas 1-3 z podstawowymi informacjami dotyczącymi prawidłowego zachowania w sytuacjach zagrażających życiu. Przedstawili zasady właściwego ułożenia osoby poszkodowanej oraz powiadamiania służb ratunkowych. Uczniowie poznali także sposoby opatrywania ran. Dzieci miały możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy poprzez praktyczne działania z wykorzystaniem fantomów. Ćwiczyły także sprawdzanie czynności życiowych na sobie wzajemnie.

Warsztaty miały dynamiczny przebieg i budziły bardzo duże zainteresowanie uczestników, a przekazane wiadomości na pewno przyczynią się do zwiększenia wiedzy dzieci na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.


Wsparcie Uczelni przez Firmę Meden-Inmed

Firma Meden-Inmed bierze czynny udział we wspieraniu  naszej Uczelni ofiarując specjalistyczny stół do transportu pacjentów Safari Buffalo. Studenci 1 roku RM korzystają z niego w ramach zajęć praktycznych "Podstawowe zabiegi medyczne".


Zajęcia praktyczne studentów 1 roku

Medyczne czynności ratunkowe to zajęcia praktyczne w ramach nauki zawodu studentów 1 roku Ratownictwo medyczne prowadzone z dr Adam Pytliński 


Rok akademicki 2020/2021


Sylwetka studenta RM - Błażej Skrobek

Mam na imię Błażej. Mam 24 lata. Jestem studentem trzeciego roku ratownictwa medycznego, jestem starostą roku i Przewodniczącym Samorządu Studentów. Pochodzę ze Sławna, choć obecnie mieszkam w Koszalinie (w akademiku) i z tym miastem wiążę przyszłość. Jestem strażakiem ochotnikiem w służbie czynnej w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławsku. W tym roku minęło 6 lat mojej aktywnej służby, choć ze strażą związany jestem od lat 10. Zaczynałem swoją przygodę w jednostce nie prowadzącej działalności bojowej - Ochotniczej Straży Pożarnej Orkiestrze Dętej im. Ziemi Sławieńskiej, jako drugi klarnecista. Oprócz pożarnictwa i muzyki, moją wielką pasją jest kuchnia. Studia na tej uczelni, pozwoliły mi rozwinąć skrzydła, i stać się innym - lepszym człowiekiem. Poznałem wspaniałych ludzi, na których zawsze mogę liczyć zarówno jeżeli chodzi o studentów, jak i wykładowców. W tym roku mam zaszczyt bycia przewodniczącym samorządu. Samorząd to przede wszystkim ludzie, którzy reprezentują nas - studentów, ale również możliwość wymiany doświadczeń z koleżankami i kolegami z innych uczelni, poznania innych rozwiązań stosowanych na uczelniach w całym kraju, spotkania się z ludźmi którzy chcą działać. Samorząd to miejsce dla kogoś, kto przede wszystkim lubi i kocha ludzi. Nasze drzwi są otwarte dla każdej osoby, która wykaże chęć działania i zaangażowanie.


Praktyki zawodowe studentów 3 roku na SOR


Zajęcia praktyczne "Medyczne czynności ratunkowe"

Zajęcia praktyczne pn."Medyczne czynności ratunkowe" na kierunku Ratownictwo medyczne


Rok akademicki 2019/2020


Akcja Bezpieczne Wakacje

Studenci RM, członkowie Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej WOPR  Powiatu Białogardzkiego organizowali  cykl wakacyjnych eventów pod hasłem "Bezpieczne wakacje" podczas których reprezentowali uczelnie oraz szkolili osoby z zakresu BLS.


Zajęcia praktyczne studentów RM


Publikacja dr Pauliny Farbickiej "Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii" 

Publikacja dr Pauliny Farbickiej "Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii" 

Miło nam poinformować o najnowszej publikacji naukowej powstałej w czasach pandemii. Wykładowca PWSZ na kierunku Ratownictwo medyczne dr Paulina Farbicka jest współautorką 2 rozdziałów nowowydanego e-booka pt. "Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii", który ukazał się nakładem wydawnictwa PZWL: "Przyjęcie pacjenta zakażonego lub podejrzanego o zakażenie COVID-19 do szpitala" oraz "Instrukcja dotycząca pobierania, przechowywania i transportu materiału klinicznego do badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2". E-book jest dostępny w zbiorach Biblioteki PWSZ. Pani doktor serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej kariery naukowej!

E-book w załączniku   

Pani doktor serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej kariery naukowej! 


MOTOMIKOŁAJE 2019

MOTOMIKOŁAJE 2019 - i  tu dzisiaj byli studenci 1 roku RM :)


Szkolenia studentów PWSZ dla młodzieży

Grupa Ratownictwa PCK Koszalin, prowadziła w PWSZ  szkolenia dla młodzieży. To bardzo ważne potrafić pomagać w trudnych chwilach. Na początek 16 godzinny kurs Pierwszej Pomocy. Dziś odbyła się pierwsza jego część - zajęcia teoretyczne, które prowadzili ratownicy naszej jednostki. 


Akcja studentów 2 roku Ratownictwa medycznego

Akcja studentów 2 roku Ratownictwa medycznego. #Challenge_krwiodawstwa zorganizowana w szczytnym celu. Gratulacje!


Rok akademicki 2018/2019


Dzień Zdrowia i Urody w PWSZ

W dniach 24-25 maja 2019r.  w PWSZ w Koszalinie - w ramach corocznych Dni Koszalina - odbyły się Dni Zdrowia i Urody. To były dni pełne atrakcyjnych wydarzeń. Studenci poszczególnych kierunków kształcenia pod opieką wykładowców mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności. W samo południe na parkingu przed Uczelnią odbył się spektakularny pokaz akcji ratunkowej studentów ratownictwa medycznego we współpracy  ze strażakami  KM PSP w Koszalinie.


Dzień otwarty w PWSZ


Zajęcia praktyczne


Rok akademicki 2017/2018


Warsztaty studentów RM

Studenci 3 roku Ratownictwa medycznego PWSZ prowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy

dla uczniów w Zespole Szkół Nr 7 w Bialym Borze


Polsko-niemieckie Forum w Greifswald

29 listopada 2017 studenci i wykładowcy kierunków fizjoterapia, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne wzięli udział w Polsko-Niemieckim Forum w Greifswaldzie zorganizowanym przez Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA we współpracy z Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH, Centra Usługowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA w Greifswaldzie · Neubrandenburgu · Schwedt Strausbergu · Koszalinie · Karlinie · Myśliborzu · Dębnie.  Debata dotyczyła:

 • transgranicznego kształcenia i współpracy,
 • uznawania zagranicznych kwalifikacji,
 • innowacyjnych projektów dotyczących zapewnienia wykwalifikowanej kadry medycznej,
 • zakładowych systemów opieki zdrowotnej.

Referat o "Kształcenie zawodowym personelu medycznego w Polsce na przykładzie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie“ wygłosili dr Wiesław Kowalewski, dr Joanna Krawczyk, dr Joanna Łoś. Wystąpienie spotkało się  z dużym zainteresowaniem strony niemieckiej.

 

Sprawozdanie, zdjęcia,  prezentacje wykładów oraz  podziękowanie dla PWSZ  od organizatorów za udział w 79 Polsko-Niemieckim Forum Stowarzyszenia Komunalnego Europaregion Pomerania e.V.   w Greifswaldzie - w języku polskim  i   w języku niemieckim

 

Poniżej link do  wiadomości o wydarzeniu - "Nordmagazin"  godz. 19.30, informacja o PWSZ - ok. 19 minuty: http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordmagazin/Nordmagazin,nordmagazin47252.html


Rok akademicki 2016/2017


Studenci Ratownictwa Medycznego z wykładowcą mgr J. Kalenikiem w ramach promocji uczelni odwiedzili Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze. Studenci przeprowadzili pokaz ratowniczy zachęcając tym samym młodzież do nauki ratowania życia.


Finał projektu „Zawsze będę ratować”

W dniu 15 grudnia 2016r. w PWSZ w Koszalinie odbył się finał projektu „Zawsze będę ratować” zorganizowany przez zachodniopomorski WOPR.

 

Finał „Zawsze będę ratować” objął  rywalizację studentów PWSZ. W tej kategorii dwa pierwsze miejsca zajęły drużyny składające się ze studentów 1 roku Ratownictwa medycznego, 3 miejsce zajęli studenci 3 roku Wychowania fizycznego.

 

Pomysłodawcą projektu było Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego, organizacja dbająca o bezpieczeństwo nad wodami, niosąca bezinteresowną pomoc potrzebującym od ponad pół wieku. WOPR realizuję misję Świata bez utonięćWORLD Free of Drownings poprzez współorganizowanie Systemu Bezpieczeństwa Wodnego oraz działania edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości młodzieży o zagrożeniach wynikających z nieodpowiedzialnego korzystania ze środowiska wodnego. Partnerem w ww. projektów  jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w  Koszalinie

 

Projekty zakładały przeprowadzenie cyklu szkoleń w formie warsztatów z zakresu bezpieczeństwa, w tym udzielania pierwszej pomocy oraz zasad bezpiecznego przebywania nad obszarami wodnymi, którym towarzyszy konkurs dla szkół i uczelni  biorących udział w projekcie. Szkolenie miało na celu podniesienie świadomości uczestników na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznego korzystania z różnorodnych form aktywności, rekreacji i turystyki.

 

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Urzędu Zachodniopomorskiemu Marszałkowskiego został zakupiony sprzęt, który w przyszłości służyć będzie w podniesieniu poziomu kształcenia kadr w ratownictwie wodnym  oraz studentów PWSZ w Koszalinie.

 

Artykuły z lokalnej prasy:


      W naszej Uczelni zorganizowane zostały zajęcia dla studentów pod nazwą "ZAWSZE BĘDĘ RATOWAĆ" prowadzone przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego. W programie prezentacje i praktyczne ćwiczenia.


Rok akademicki 2015/2016


Studenci Ratownictwa Medycznego pod kierunkiem dr Pauliny Farbickiej prowadzili warsztaty z udzielania pierwszej pomocy w Społecznej Szkole Podstawowej „Nasza Szkoła” w Koszalinie.


Zajęcia studentów ratownictwa medycznego "Kwalifikowana pierwsza pomoc"


Pokaz ratownictwa medycznego podczas Dnia Otwartego w PWSZ zajęcia pod kierunkiem dr Pauliny Farbickiej


Pokaz ratownictwa medycznego studentów kierunku Ratownictwo Medyczne

PWSZ w Koszalinie podczas Dnia Otwartego w Szkole Podstawowej nr 18 w Koszalinie -
zajęcia pod kierunkiem dr Wiesława Kowalewskiego


Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06