Kontakt

Pełnomocnik Rektora ds. Pomocy Studentom z Niepełnosprawnościami
mgr Kaja Wacholc
pok. 214 (II piętro)
tel. 94 342 67 66 w. 154
e-mail: sekretariat.dyrektorzy@pwsz-koszalin.pl
Dyżury - wtorek/czwartek    godz. 11:00-12:00

 


Stypendium specjalne dla studentów z niepełnosprawnościami

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów z niepełnosprawnościami znajdują się w zakładce: Pomoc materialna


„Aktywny samorząd” Moduł II 2024 rok DOFINANSOWANIE KOSZTÓW NAUKI

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił na ten rok kontynuację programu w celu wyeliminowania lub zmniejszenia barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

  1. w ramach roku akademickiego 2023/2024 – do 31 marca 2024 r.
  2. w ramach roku akademickiego 2024/2025 – do 10 października 2024 r.

Szczegóły  na stronie www.cus.koszalin.ibip.pl w zakładce PFRON lub bezpośrednio u pracowników Centrum Usług Społecznych w Koszalinie,  al. Monte Cassino 2, p.18, tel. 94 316 03 07


Wypożyczanie sprzętu specjalistycznego

Dla studentów z niepełnosprawnościami  w pokoju 214 dostępne są:

  1. Lupy  elektroniczne EXPLORE 5,
  2. Dyktafony Olympus DM-770,
  3. Klawiatury brajlowskie BraillePen,
  4. klawiatury specjalistyczne ASTRA – powiększone i z podświetleniem,
  5. mysz TrackBall dla osób prawo i leworęcznych.
  6. Powiększalniki ReadDesk OCR
  7. Auto-Lektor Basic

Regulamin wypożyczenia sprzętu specjalistycznego dla studentów z niepełnosprawnościami

 

Wniosek o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego (Załącznik nr 1)

Protokół zdawczo-odbiorczy (Załącznik nr 2)


Informacje o zmianach zasady przyznawania i wydawania legitymacji studentom z niepełnosprawnościami

Od 1 sierpnia 2017 r. zmieniły się zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby z niepełnosprawnościami.

Legitymacja osoby  niepełnosprawnościami uprawnia m. in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, ale też w przypadku wielu jednostek organizacyjnych stanowi podstawę do korzystania z ulg i zniżek w dostępie do świadczonych przez nie usług.

Ponadto od dnia 1 września 2017 r. zmieniły się wzory blankietu legitymacji osoby z niepełnosprawnościami. Zgodnie z nowymi wzorami na rewersie legitymacji umieszczany będzie QR kod, który zawierać będzie obligatoryjnie numer PESEL i numer legitymacji oraz odpowiednio, jedynie na wniosek osoby zainteresowanej bądź przedstawiciela ustawowego dziecka, dane dotyczące stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności zapisywane w postaci tekstowej (numer PESEL, symbol przyczyny niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, numer legitymacji).

Legitymacje wydane przed dniem 1 września 2017 r. zachowują swoją ważność na czas w nich określony.

Szczegółowe informacje pod adresem www.niepelnosprawni.gov.plKontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin


Numery telefonów czynne są w godz. 8.00-15.00
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
tel. 94 342 67 66

Referat ds.  Nauczania

tel. bezpośredni  (94) 341-86-33

fax 94 341 65 86

e-mail: pwsz-koszalin@wp.pl
www.pwsz-koszalin.pl

Dom Studenta - 94 343-33-06